Fórum cégügyek - társasági jog régebbi elöl     új hozzászólás


elektronikus cégeljárás

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.01.24. 21:03

+1 Az, hogy a bíróságnak van-e leadva aláírási címpéldány, cégadat. És ez változik.

www.kbs-ugyved.hu

ObudaFan # e-mail 2020.01.24. 16:56

Illeték, költségtérítés van szerintem.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Serpico # e-mail 2020.01.24. 15:13

Elektronikus címpéldány tanúsítványát szeretném csak beküldeni változásbejegyzésben, semmi nem módosul. Iratminta kitöltőben felcsatolom a tanúsítványt. Kell-e még valamit benyújtani? Illetéket, költségtérítést kell-e fizetni? Köszi előre is.

ObudaFan # e-mail 2011.11.05. 22:11
buszgyuri # e-mail 2011.11.05. 19:27

Köszönöm! Ezek szerint nem akadály, de mint ismert hitelezőt értesíteni kell.

ObudaFan # e-mail 2011.11.04. 16:58

Gt. 162. § (1) Az ügyvezető a törzstőke leszállítását elhatározó taggyűlési határozat meghozatalát követő harminc napon belül köteles a taggyűlési határozatról szóló közleményt a cégbíróságnak elektronikus úton megküldeni, egyidejűleg intézkedni a tőkeleszállításról hozott döntés Cégközlönyben történő kétszer egymás utáni közzétételéről, akként, hogy a két közzététel között legalább harminc napnak kell eltelnie. A hirdetményben fel kell tüntetni a döntés tartalmát, valamint fel kell hívni a társaság hitelezőit, hogy a hirdetmény első alkalommal történt közzétételét megelőzően keletkezett és ezen időpontig esedékessé nem vált követeléseik után - a (3) bekezdés szerinti kivételekkel - biztosítékra tarthatnak igényt. Az ismert hitelezőket a társaság közvetlenül is köteles értesíteni.

(2) A hitelezők a hirdetmény utolsó közzétételétől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül jogosultak bejelenteni, ha a társaság törzstőkéjének leszállításával összefüggésben biztosítékra tartanak igényt.

(3) Nem jogosult biztosítékra a hitelező, ha a törzstőke-leszállításhoz kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal - jogszabály rendelkezése vagy szerződés alapján - már rendelkezik, vagy ha a társaság pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan.

163. § (1) A társaság az igénybejelentés előterjesztésére biztosított határidő lejártát követő nyolc napon belül köteles biztosítékot nyújtani, vagy a kérelem elutasítását és annak indokát a hitelező tudomására hozni. Az elutasító, illetve a hitelező által nem megfelelőnek tartott biztosíték nyújtására vonatkozó döntés felülvizsgálatát a hitelező a határozat kézhezvételétől számított nyolcnapos jogvesztő határidőn belül a cégbíróságtól kérheti. A cégbíróság - a törvényességi felügyeleti eljárásra irányadó szabályok megfelelő alkalmazásával - a kérelem előterjesztésétől számított harminc napon belül határoz. A cégbíróság az eljárás lefolytatását követően elutasítja a kérelmet, vagy a társaságot megfelelő biztosíték nyújtására kötelezi. A törzstőke leszállítása mindaddig nem jegyezhető be a cégjegyzékbe, amíg a hitelező megfelelő biztosítékot nem kapott.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók, ha a társaság törzstőkéjének leszállítására

  1. a társaság veszteségének rendezése végett [143. § (3) bekezdése], vagy
  2. a számviteli törvényben meghatározott módon, a társaság törzstőkéjén felüli lekötött tartalék javára történő átcsoportosítás céljából

kerül sor.

(3) A (2) bekezdés b) pont szerinti esetben a törzstőke terhére képzett tartalék nem haladhatja meg a társaság törzstőkéjének tíz százalékát. Az így képzett lekötött tartalék kizárólag a társasági veszteségek csökkentésére vagy utóbb a társaság törzstőkéjének a felemelésére fordítható, tilos abból a tagok javára kifizetést teljesíteni.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

buszgyuri # e-mail 2011.11.04. 14:21

Szerintetek a céggel szemben folyamatban lévő (a cégjegyzékbe bejegyzett) végrehajtás akadálya a törzstőke csökkentésének?

ObudaFan # e-mail 2009.11.01. 13:53

Nem csak be kell mutatni, át is kell adni a tulajdoni lapot.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

meshi #   2009.10.31. 16:28

Cégünk új irodába költözik, a székhely megmarad. Szeretném megkérdezni, hogy ez a plusz bejelentés milyen anyagi vonzattal jár, reális-e az ügyvédi költség 50eFt+áfa összegre (vidéki városról beszélünk és plusz a 15 és 3eFt illetékek) ill. hogy az ügyvédnél be kell-e mutatni eredeti tulajdoni lapot vagy elegendő csak a tulajjal kötött bérleti szerződés?
Előre is köszönöm a válaszokat.

Sárinka #   2009.10.07. 14:36

Kedves Ammora!

Köszönöm a segítséget. Remélem nekem is bejegyzik.

Üdv: Sára

ammora # e-mail 2009.10.01. 18:49

Kedves Sárinka!

Mi beírtuk a törlendőt sima tevékenységi körként és mögé írtuk zárójelben, hogy főtevékenység. Majd felvettük az újat szintén ugyan így. Elfogadták, bejegyezték.

Sárinka #   2009.09.30. 18:59

Kedves ZSZSZS!

Megtudtad esetleg valahonnan (cégbíróság, kolégák stb.) időközben, hogy hogyan lehet főtevékenységet módosítani, így, hogy a nyomtatványban nem lehet kitölteni?

Ha bárki más tudja, szívesen venném a megoldást.

Előre is köszönöm: Sára

Ui.: Ez tényleg eszméletlen, hogy naponta változtatnak valamit a cégeljáráson, nehogy normáslisan lehessen dolgozni.

ObudaFan # e-mail 2009.09.30. 13:47

Először kérd a határozat kiegészítését, mert az semmibe nem kerül. Ha ez nem sikerül, akkor új változásbejegyzési kérelem kell, annak minden költségével.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

agi0330 # e-mail 2009.09.30. 13:30

Kihagytam a korábbi ügyvezető törlésére vonatkozó oldalt a kérelem nyomtatványból, így benne maradt a cégadatokban, hiába szerepel a mögöttes iratokban, hogy lemondott.
Most ismételt változásbejegyzésit kérjek, és egy egyéb irat (amiben leírom mi történt) mellé csatoljam a jó oldalakat a kérelemből? És ugyanannyi díjat (közzétét+ill) megint meg kell fizetnem? (ui. én hibáztam) vagy van valami más megoldás?

Köszi.

ZSZSZS #   2009.09.14. 12:38

Tényleg érdekelne miért nincs - akár csak minimális szinten - egyeztetés az érintetteket képviselő szervekkel, kamarákkal a jogszabály szerkesztése során.

Monnyonle!

aláírás-minta, teáor szám, nyomtatvány-mizéria...

ObudaFan # e-mail 2009.09.13. 11:22

Továbbra sem egyértelmű a külföldiek adószámával kapcsolatos cégeljárás
2009. szeptember 09

Múlt heti hírlevelünkben beszámoltunk arról, hogy dr. Kenesei Judit a Fővárosi Cégbíróság vezetője a Ctv. 2009. szeptember 1-jei változásával kapcsolatosan szóban válaszolt a BÜK és a MÜK által intézett megkeresésekre. A cégbírósági vezető kifejezte reményét a tekintetben, hogy a fővárosi cégbírák az adószámmal még nem rendelkező külföldi tisztségviselők esetében nem fogják elutasítani az adószámot természetszerűleg nem tartalmazó bejegyzési kérelmeket. (Mint azt kollégáink tudják, a cégbíróság vezetőjének nincs joga a bírói függetlenség által védett cégbírókat valamely gyakorlat folytatására utasítani, lehetőségei főleg szakmai konzultáció lefolytatására korlátozódnak.)

Több kollégánk jelezte, hogy sajnos a Fővárosi Bíróság is hozott már a tájékoztatással ellentétes tartalmú, elutasító végzéseket. Dr. Réti László, a Kamara elnöke ezért levélben fordult az igazságügyi és rendészeti miniszterhez, kérve az egyéni és jogbiztonságos normatív szabályozás mihamarabbi kezdeményezése végett.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

ZSZSZS #   2009.09.07. 09:06

Juhé.

ObudaFan # e-mail 2009.09.04. 18:57

Jól látod. Állítólag direkt van.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

ZSZSZS #   2009.09.04. 14:30

Jól látom, hogy az új nyomtatványoknál nem tudom a főtevékenységet megváltoztatni? Merthogy ilyen négyzet az már nincs a 9. rovatnál az biztos:)
Ha ez így van, akkor fantasztikus munkát végeznek a skacok.

Ariana # e-mail 2009.09.03. 11:45

Köszönöm a választ!

hbonline #   2009.09.02. 15:42

Üdv!

Az aláírói tanúsítvány azt jelenti, hogy rendelkezik az elektronikus eljáráshoz nélkülözhetetlen kártyával és az ahhoz tartozó tanúsítvánnyal, magyarán pl. egy ügyvéd, vagy közjegyző az illető, esetleg azok titkárnője, segédje.

Az adószámát minden vezető tisztségviselőnek kötelező beírni, legyen akár magyar, akár külföldi. Cégalapításra is érvényes, így először irány az APEH, majd utána lehet érdemben foglalkozni az üggyel.

Ariana # e-mail 2009.09.01. 13:18

És még egy kérdés, bár úgy tűnik, nem túl aktív ez a fórum topic: az új szabályozás szerint a magyar adószámmal nem rendelkező vezető tisztségviselőknek is kell adószámot beszerezniük, hogy azt be lehessen jelenteni a 13-as rovatban?

Ariana # e-mail 2009.08.26. 10:14

Sziasztok!

Nem tudom, látta-e már valaki, de a 34/2009 IRM rendelettel megjelent a cégeljárási nyomtatványok új verziója. Ahhoz szeretnék kis értelmezési segítséget kérni, hogy a 13. rovatban a külföldi vezető tisztségviselő esetében mit jelent az "Aláírói tanúsítvány" kitétel, és mit kell a rovatnak ezen helyére írni?

Köszönöm a segítséget!

ObudaFan # e-mail 2009.06.15. 13:23

Tényleg elektronikus végzés van. Papíralapú kivonatot legolcsóbban a Cégszolgálatnál lehet 3000 Ft-ért beszerezni.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

meshi #   2009.06.15. 12:15

Siker! a céges székhelyáthelyezésről megkaptam a végzést az ügyvéden keresztül, elektronikusan. Két lépésben ment csak, kijavító végzést kellett kérni, mert kimaradt belőle az ügyvezetői lemondás. Mindegy, most már jogerős.
Viszont újabb kérdésem merült fel, mivel becsapottnak érzem magam az ügyvédem által, most kértem tőle egy hivatalos papírt a változásokról (a székhelyváltozással a cégjegyzékszám és az adószám is megváltozott), hogy legalább a nyomtatványboltba be tudjak menni számlát venni, vagy a nagykernél kérhessem az adataink módosítását. Közölte, végzésenként 2000 Ft-ot kell fizetnem a cégbírósági hivatalos iratokért (és ezt a kijavító végzés miatt máris duplán kell). Az ügyvédnek kifizettem a megfelelő munkadíjat, én azt gondoltam, majd kapok vmi papíralapú cégkivonatot is, előre nem tájékoztatott, hogy ennek csak emailen átküldött változata juthat el hozzánk "ingyen", amit simán kinyomtatva, hivatalosnak nem fogad el senki és ha papíron kell, akkor fizessek, mert az nincs benne az árban.

Ez tényleg így működik? Milyen lehetőség van papíron megszerezni? Az ügyvéd adhat ki ellenjegyzett elektronikus alapú, kinyomtatott kivonatot?