MOKK FMH meghagyás


vibcsi # 2023.08.02. 08:50

Nem ismerem (szerencsére) a tárgyalással kapcsolatos történéseket, lehetőségeket. Minimum/maximum hány tárgyalás lehet, alperesek (kettő) megjelenésének kötelezettsége, stb. Van olyan link, ahol erről tudok tájékozódni? Legalább is nagyjából, Köszi.

drbjozsef # 2023.08.02. 10:57

Kicsit hosszú, de elég alapos.
Szerintem ez a legjobb.

https://ugyfelcentrum.fovarositorvenyszek.birosag.hu/…port/html/24

Majordomus # 2023.08.02. 20:13

A harmadik peredre belejössz.

vibcsi # 2023.08.03. 06:36

A linket nagyon köszönöm. Remélem ez lesz az első és az utolsó.

Csuklósbusz # 2023.09.06. 14:05

"Persze, mert nem tilos megtámadni, de sikerrel nem tudja megtámadni, mert te hivatkozni fogsz a közhiteles nyilvántartásra, ezért el fogják hajtani."

De megtámadta sikerrel, beküldte a lakcímkártyáját hogy 20 éve nem lakik ott, aztán el is fogadták neki, nekem meg jött a hatályon kívül helyezés.

Engem meg se kérdeztek hogy na mégis honnan van a címe... mert ugye a tulajdoni lapon szerepelt ahonnan mindig nem kerestével jött vissza.

Engem a mai napig nem keresett meg az adós!

Ilyenkor teendő? Hibázott a végrehajtó? Jött egy kevés pénz előtte, azzal mit kezdjek, persze semmit nem fedez. Ingatlanra bejegyzett VH jog az törlődik, ki fizeti ilyenkor a díjját?

drbjozsef # 2023.09.06. 18:00

De megtámadta sikerrel,

Mit?
Hol? Kinél?

Majordomus # 2023.09.06. 19:42

És ki?

Csuklósbusz # 2023.09.07. 05:36

Fizetési meghagyásnál a kötelezett megdöntötte a kézbesítési vélelmet. Ezzel a levéllel-e:
https://img2.indafoto.hu/…519c4_xl.jpg

Mellé írta a közjegyző hogy "megállapítja a szabályszerűtlen kézbesítést" és hatályon kívül helyezi a kézbesítési fikciót, és jogorvoslatnak helye nincs.

Pedig két tértis levél is nemkerestével jött vissza, a sima levelek bezzeg nem jönnek vissza. Ja és közhiteles nyilvántartásból, a tulajdoni lapról van a cím. Nem tudja ki vagyok, holott a társtulajdonosa vagyok az ingatlannak.
Majd most majd milyen hiszti lesz ha kiderül hogy én azt birtokba vettem... xd

Pedig az FMH-ba beleírtam hogy azon ingatlan vízdíj tartozás..

Tehát ezekszerint elég nem átvenni a levelet majd bemutatni egy régóta nem oda szóló lakcímkártyát és kész, töröltetve is van az FMH?

Ilyenkor mi van a VH költségekkel, a megérkezett pénzzel, a bejegyzett VH joggal stb mert nekem a mai napig nem írt levelet az adós....

osztap # 2023.09.07. 05:55

Csuklósbusz,

Olvasgasd az Inytv-t:

5. § (1) Az ingatlan-nyilvántartás – az ingatlanok e törvényben meghatározott adatai (a továbbiakban: ingatlanadatok) kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartás. Az ingatlan-nyilvántartás közhitelességére és ennek anyagi jogi joghatásaira az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok és feljegyzett tények tekintetében – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az ellenkező bizonyításáig az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett ingatlanadatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, az ingatlan-nyilvántartásból törölt ingatlanadatról vélelmezni kell, hogy az nem áll fenn.
(3) Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosultak személyazonosító és lakcímadatai tekintetében a személy- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak.

Magyarán mondva, a tulajdoni lapon található tulajdonosi lakcímadatok nem közhitelesek. Le kellett volna kérned a népességnyilvántartóból, és oda küldened a levelet.

Ilyenkor mi van a VH költségekkel, a megérkezett pénzzel, a bejegyzett VH joggal stb mert nekem a mai napig nem írt levelet az adós....
Az FMH továbbra is él. Most kézbesítik az FMH-d a kötelezettnek, immár a helyes címére. Onnan 15 napja van, hogy ellentmondjon, ha akar. Valami azt súgja, hogy akar.

Csuklósbusz # 2023.09.07. 09:34

Tehát ha majd ellenem FMH-t küld akkor csak lakcímet kell módosítani, majd beküldeni a lakcímkártyát a közjegyzőnek, nem jó a cím, miért nem kérte le előtte a nyílvántartásból...

A posta felé külön van egy bejelentőlap amin be kell jelenteni az elköltözés tényét. Ha ezt nem tette meg akkor teljesen szabályszerű volt a kézbesítés mert nem odaadták helyette valakinek, hanem a ládáig szabályszerűen ment. A posta elvileg címre és nem névre kézbesít.
Gyakorlatban vidéken pofára tudják ki merre és hogy és akkor is utoléri a levél ha a címe 20 éve változott.

Az viszont meg a saját hibája hogy sem a posta felé, sem a földhivatal felé nem jelezte költözését, meg az is a saját hibája hogy nem törődött a tulajdonával és szétfagyott a vízvezeték kárt okozva a közös tulajdonban.

-----------------------------------
  • 99/A. § (1) A 99. §

(3) A kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelem arra hivatkozással terjeszthető elő, hogy a kérelmező a hivatalos iratot önhibáján kívüli okból nem vehette át, mivel

a)a kézbesítés a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó jogszabályok megsértésével történt meg, vagy más okból nem volt szabályszerű, vagy

b)az iratot más, aza) pontban nem említett okból nem volt módja átvenni (pl. azért, mert a kézbesítésről önhibáján kívül nem szerzett tudomást).

drbjozsef # 2023.09.07. 09:35

osztap,

Magyarán mondva, a tulajdoni lapon található tulajdonosi lakcímadatok nem közhitelesek. Le kellett volna kérned a népességnyilvántartóból, és oda küldened a levelet.

Miért van, az, hogy számtalanszor olvastuk már itt is, hogy a végrehajtó a tullap szerinti címmel levelezik, és azt nem szokták tudni megdönteni az adósok. Neki engedi a Vht?

osztap # 2023.09.07. 10:21

drbjozsef,

Quod licet Jovi, non licet bovi... :)
Azt a végrehajtó a Vht. 140/B. § alapján teszi. A 47. és 47/A. § alapján lehetősége van, de nem köteles, az adós lakcímét ellenőrizni. Bár nyilván érdemes neki megtennie, és tudtommal a legtöbb végrehajtó meg is teszi. Ezért a 140/B. § a haszonélvező, a jelzálogjogosult, a tulajdonostárs, stb. értesítésénél szokott előjönni.
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?…

Csuklósbusz,

Valahol sántít ez a történet. Az adós az általad belinkelt levél szerint ő az anyja 2012-es halála után (gondolom, rövidesen) eladta az ingatlant. Tehát nem lehetett rajta a tulajdoni lapon, amikor Te mostanában kiadattad az FMH-dat. Mi történt a valóságban?

drbjozsef # 2023.09.07. 11:46

Én is így tudtam, legfeljebb szűken értelmeztem, mert az "ingatlannyilvántartásba bejegyzett jogok"-at eleve csak a jelzálog, haszonélvező, etc. esetére értelmeztem.
Végülis az adósnak is van bejegyzett joga, a tulajdonjoga, csak hát ez így... elég határeset.
Igaz, a nem adós tulajdonostársakat se igen szokta keresgélni egyesével a végrehajtó, ha nem muszáj.

gerbera317 # 2023.09.07. 11:53

@drbj
A végrehajtó nem nyomozhat olyan személy adatai után, aki ellen nem rendeltek el végrehajtást. Azonban a gyakorlatban (és konkrétan az ingatlanvégrehajtás során, rögtön annak kezdetén) gyakran ütközik azzal a kötelezettséggel, hogy ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok harmadik személyű jogosultjai részére is kell intézkedést küldeni. Ezt a jogalkotó azzal oldja fel, hogy kiköti, hogy az ingatlanvégrehajtással kapcsolatos értesítéseket (becsérték-közlés, árverési hirdetmény, árverési jegyzőkönyv) az érintett személy tulajdoni lap szerinti címére kell küldeni, és a jogkövetkezmények ennek az eredményéhez fűződnek. Kiköti még persze, hogy 'ha nem ismert más cím'. Márpedig, ha valami a Vht-ban speciálisan szabályozva van, akkor nem vehető figyelembe más jogszabály (pl. az Inytv. 5. § (3) bek.) rendelkezése.
Bovis Csuklósbuszunk ott hibázta el a dolgot, hogy egy sima pénzköveteléses fmh kötelezettjének a címét egy (majdnem) random ingatlan tulajdoni lapjáról nézte ki magának. Itt önmagában az, hogy az Inytv. közhiteles nyilvántartás, nem teszi kötelezővé senki számára, hogy ott lakjon és legyen bejelentve, ami a tulajdoni lapon is szerepel. Sőt, az Inytv. 5. § (2) azt mondja, hogy ellenkező bizonyításáig az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett ingatlanadatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, amiből következik, hogy a vélelem megdönthető. Bovis Csuklósbusz fmh-jának kötelezettje éppen megdöntötte ezt a vélelmet a közjegyző előtt, aki a Pp. szabályait alkalmazva megállapította a kézbesítési fikció hiányát (az új Pp-ben ugyanez 138. §), mivel nem önhibájából nem vette át az iratot, hanem Csuklósbusz hanyag adatközlése miatt.

@Csuklósbusz!
De most, hogy eredményes volt a tulajdonostárs kézbesítési kifogása, mi tart vissza attól, hogy az így tudomásodra jutott tényleges címére címezve megismételd az fmh kézbesíttetését?

Csuklósbusz # 2023.09.07. 15:02

"Csuklósbusz,
Valahol sántít ez a történet. Az adós az általad belinkelt levél szerint ő az anyja 2012-es halála után (gondolom, rövidesen) eladta az ingatlant. Tehát nem lehetett rajta a tulajdoni lapon, amikor Te mostanában kiadattad az FMH-dat. Mi történt a valóságban?"

Nem ugyanarról az ingatlanról beszélünk. Én vettem árverésen egy vidéki bódé 1/2 részét, annak a tulajdonilapján van rajta Ő mint tulaj, meg egy budapesti lakás címe, ahová ment az FMH. Annak a tulajdoniját nem is láttam.
Nincs itt sántítás, mindenesetre jó ügyvéd akinek ilyen feltűnik.

Gerbera the best, neked ezek nagyon mennek, nem tán VH vagy? :-) !

Akkor most nem automatik megy az új FMH? Mert még én sem tudom nyerném-e a pert, a víz nem az ő nevén volt, nem is Ő lakott benne, Ő csak a társtulajdonos.
Na mindegy, előbb megtalálni akartam, hogy megbeszélni vele a tulajdonrésze sorsát. Ez így sikerült is a megtalálás. Aztán lehet osztatlan közös megszüntetése lesz ebből, majd abba elszámolunk, felesleges mégegy FMH amiben már tudjuk hogy ellentmond.

Amúgy a lakcímnyílvántartóról ennyit:
"Bementem egy kormányablakba, másikba mint a múltkor, tényleg azt mondták 3500Ft-ért megmondják a címét.
De nem elég bemondani hogy perelni akarok, fel kell mutatnom egy hivatalos hiánypótlást hogy kell a cím."

Szóval a lakcíme kiderítéséhez semmi más lehetőségem nem volt mint FMH vagy pert küldeni rá.

Tehát a hanyag adatközlésem úgymond rendszerhiba, olyan opció nincs hogy "nemtudom".

osztap # 2023.09.07. 15:22

Csuklósbusz,

Két ingatlan... Már értem. Szerintem tévesen küldtek el a kormányablakból, jogos érdeked a tullappal már igazoltad. Nekem a ferencvárosi és a kispesti kormányablakban is adtak ki nemrég címeket, pedig csak egy tulajdoni lappal mentem be, hogy közös tulajdon megszüntetéséhez kérem a tulajdonosok címeit. Pert nem is említettem.

A Pp. 139. (6) szerint: „Ha a bíróság a kifogásnak helyt ad, a kézbesítéshez fűződő jogkövetkezmények hatálytalanok, és a kézbesítést, illetve a már megtett intézkedéseket, eljárási cselekményeket – a szükséges mértékben – meg kell ismételni.
Az FMH kézbesítése (postai úton) a közjegyző dolga a MOKK rendszerén keresztül, neki kell megismételni. Nem írja, hogy kérelmedre kell megismételnie. FMH tv. 16. § (2). A biztonság kedvéért azért felhívnám a helyedben.
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?…
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?…

Csuklósbusz # 2023.09.07. 16:50

Kormányhivatalon lehet vitatkozni.... mert azért ne adják ki senkinek az adataimat csak úgy.
Általában úgy megy hogy küldenek a delikvensnek levelet hogy xy keresi, aztán Ő eldönti felfedi-e a címét ha válaszol.

De címet tényleg csak akkor adják ki ha nyomós okkal igazolom, mint pl FMH hiánypótlás, perben felszólítás stb. Na meg mondjuk egy társtulajt is megadhatnának ha igazolom a tulajdonival... de nekem nem tették.

De ezekszerint van ahol bemondásra is csak adják ki a címeket, csak fizess... ez nem egységes.

Na és időközben mi lesz a közös ingatlanra bejegyzett VH joggal? Remélem az nem törlődik automatik, csak ha az adós kifizeti a 6600 Ft-ot..

Majordomus # 2023.09.07. 20:02

Nem pofára megy. Mindig kértek indoklást a cím kiadása előtt.

Csuklósbusz # 2023.09.09. 06:11

Most kaptam kézhez a teljes levelet idáig csak be fotózták nekem, csak éppen egy fontos részlet lemaradt. Nos írja a 10000 Ft ért fel lehet lebbezni a végrehajtási lap visszavonása ellen. Adósom hiába állítja hogy húsz éve nem lakik ott, 2020as a lakcímkártyája amit bizonyítékként becsatolt vagyis 20 évet igazolni nem tud. Meg hogy a végrehajtási díjat és költségét én fizetem... Mivel hogy sikeres volt a végrehajtás az majdnem több mint a tartozás... Kérdés, érdemes fellebbeznem?
Vagy tényleg emlékeztetni kell a közjegyzőt, küldje ki az FMT-t újra. Nekem vannak korábban neki küldött leveleim amik szintén nem kerestével jöttek vissza, tehát nem egyszeri postai hibáról van szó.

osztap # 2023.09.09. 07:36

Kérdés, érdemes fellebbeznem?
Milyen alapon tennéd? Az FMH kézbesítési fikcióval emelkedett jogerőre. Arra elindult a végrehajtás. Az adós a Pp. korábbi kommentben idézett szakasza alapján a fikciót megdöntötte. Most megy minden vissza a kiindulópontra, újra kiküldik az FMH-t. Hol van itt a jogszabálysértés?

Nekem vannak korábban neki küldött leveleim amik szintén nem kerestével jöttek vissza,
Honnan tudná a posta, hogy ki lakik ott? Nem kötelező az új lakónak bejelentenie a postán, hogy Gipsz Jakab elköltözött, a posta meg nem fér hozzá a népességnyilvántartóhoz. A postás kivitte a tértis levelet a címre, nem voltak otthon, bedobta az értesítőt, senki nem ment érte, mivel mással küldené vissza?

Amit szerintem sikerrel támadhattál volna, az az a végzés, amivel a népességnyilvántartó elutasította, hogy kiadja a tulajdonostársad címét. Már ha kaptál végzést, nem pedig Micike pattintott le szóban. (Tipp: Máskor küldd be e-papíron a kérelmet. Azt nem lehet szóban lepattintani. Micike pedig kétszer is meggondolja, mit ír bele, mert tudja, hogy azt utána meg kell tudnia védeni.)

Csuklósbusz # 2023.09.09. 13:48

Ezt nem hiszitek el, ilyen nincs, ez is csak velem lehet. :-)
Megtaláltam időközben közösségi oldalait az adósomnak és kiderült hogy egyéni vállalkozóként médium, szellemekkel kommunikáló és halottlátó magát boszorkánynak nevező jósnő aki fizetős mágiákat is tart, oktat.
Írtam neki, nem válaszol.
Az épület aminek 1/2 tulajdoni hányadát árverésen vettem, volt benne egy halott is korábban.

A lámpák maguktal fel-le kapcsoltak, gondoltam biztos a csőtörés szétásztatta a faház vezetékeit, nade... ???

Szellemírtást vagy vezetékek javítását mint kötelező rendkívüli javítás amit a társtulajnak is kell fizetni rálehet verni bíróságon ha mondjuk nincs mindenről számla mert én csináltam?

Csuklósbusz # 2023.09.09. 13:48

Amúg Micike pattintott le szóba hosszas tanakodás után.

osztap # 2023.09.09. 13:58

Csuklósbusz,

Az épület aminek 1/2 tulajdoni hányadát árverésen vettem, volt benne egy halott is korábban.
Rendelj nála egy szeánszot. Aztán a végén elbeszélgettek arról, hogy mennyiért volna eladó a másik fele. Ha akarja, adsz neki referenciát a szellemirtásról: )

Csuklósbusz # 2023.09.09. 14:08

Gondoltam rá hogy álnéven bejelentkezek, elmegyek és megpróbálom vele megbeszélni hogy a hideg nyirkos érzései valójában egy csőtörés volt a fűtetlen épületben ahol elfolyt az épület értéke és hogy hajlandó-e eladni nekem, mert akkor idézzünk meg egy ügyvédet is. :-)

Apropó, 50ezret utalt a végrehajtó, akkor kb mekkora lehet a fizetése? Vagy számlainkasszója, honnan szedhette azt a VH? Bár ugye a kártyajóslás meg ilyenek KP szokott lenni általában...

osztap # 2023.09.09. 15:18

Apropó, 50ezret utalt a végrehajtó, akkor kb mekkora lehet a fizetése? Vagy számlainkasszója, honnan szedhette azt a VH?
Inkasszó volt az. Ha fizetésből vonják le, akkor a munkáltató utalt volna, nem a végrehajtó.