Fórum Végrehajtási jog újabb elöl     új hozzászólás


Mit vihet a végrehajtó?

natika76 # e-mail 2010.05.15. 21:01

Tisztelt jogi szakértők!

Kezes vagyok egy kölcsönnél, amit nem tudtak törleszteni, így a bank szerződést bontott. Jelenleg gyeden vagyok, amiből nem vonják a 33 %-ot, kaptam egy papírt, hogy ha visszaállok a munkába, akkor fogják a fizetésemből vonni. A végrehajtónak nyilatkoznom kellett a munkahelyemről, bankszámlámról, illetve az ingó- és ingatlanom zálogjogáról.
Ingatlannal nem rendelkezem, az élettársammal együtt élünk 2,5 éve, de az ingóságok nagy része is az övé.
Egy hete küldtem el a nyilatkozatom, mikorra várható a végrehajtó megjelenése? Mi az, amit a végrehajtó lefoglalhat? Hogyan bizonyítható, hogy az ingóságok nem az enyémek? Van, amiről van adásvételi, de nem mindenről.

Segítségüket előre köszönöm!

végrehajtó1 # e-mail 2010.05.15. 21:49

Egy hete küldtem el a nyilatkozatom, mikorra várható a végrehajtó megjelenése? Mi az, amit a végrehajtó lefoglalhat? Hogyan bizonyítható, hogy az ingóságok nem az enyémek? Van, amiről van adásvételi, de nem mindenről.

Amikor oda jut az ügyedhez:)

A végrehajtás alól mentes vagyontárgyak kivételével mindent.Mik azok?Olvasd vissza a vh topikot, valahol már leírtam

Pl. tanukkal.

natika76 # e-mail 2010.05.16. 17:34

Köszönöm a gyors választ! Igen, azt gondolom, hogy nem csak én vagyok a "szerencsés" befutó:), arra lennék kíváncsi, hogy van-e valamilyen időkorlát pl. 90 nap, amíg várjam? Szokott kiértesíteni, vagy egyszer csak megjelenik? Bocsi a csacska kérdésekért, de még nem volt ilyen procedúrában részem...
A foglalás minden egyes mozdítható tárgyra értendő, magyarán szólva "kiseprik" a lakást? Mi lesz a babám holmijával(ruhák, játékok)? Abból is visznek el?

Köszönöm a válaszokat!

végrehajtó1 # e-mail 2010.05.17. 11:43

Nem értesít.
Nem sepri ki a lakást.Konkrétana gyermek által jellegénél általa használt tárgyak nem foglalhatók.

Végrehajtás alól mentes vagyontárgyakvégrehajtás alól mentes vagyontárgyak (végrehajtás pénzintézetnél kezelt összegre)|3levonás egészségbiztosítási pénzbeli ellátásból (végrehajtói fegyelmi felelősség)|3
89. § (1) Nem lehet lefoglalni - még az adós beleegyezésével sem - azokat a vagyontárgyakat, amelyeket a törvény a végrehajtás alól mentesít.
(2) Ha a törvény a végrehajtás alól mentes vagyontárgyak körét vagylagosan állapítja meg, a mentesség a foglalásnál jelen levő adós által kijelölt vagyontárgyra terjed ki.
(3) Az egyébként mentes dolog is lefoglalható az illető dolog vételárának, a vételéhez adott kölcsön összegének, továbbá elkészítési vagy javítási díjának a behajtása végett, ha a foglalást a bíróság így rendelte el.
90. § (1) Mentesek a végrehajtás alól a következő ingóságok:

 1. az olyan eszköz, amely nélkül az adós foglalkozásának (hivatásának) gyakorlása lehetetlenné válik, így különösen a nélkülözhetetlen szerszám, műszer, technikai, katonai és egyéb felszerelési tárgy, egyenruha, önvédelmi fegyver, szállítóeszköz, ide nem értve a gépjárművet,163
 2. a rendszeres tanulmányok folytatásához nélkülözhetetlen eszköz, így különösen a tankönyv, tanszer, hangszer,
 3. a szükséges ruházati cikk, felsőruházatból 3 felsőruha, 1 télikabát, 1 felöltő, 3 pár lábbeli,
 4. a szükséges ágynemű: személyenként 1 készlet a hozzávaló 2 huzattal,
 5. az adós háztartásához tartozók számának megfelelően szükséges bútor, legfeljebb 3 asztal és 3 szekrény vagy azonos célt szolgáló más bútor, személyenként 1 ágy vagy más fekvőhely és 1 szék vagy más ülőbútor,
 6. a szükséges fűtő- és világító eszköz,
 7. az adós háztartásához nélkülözhetetlen konyhai és háztartási felszerelés, továbbá 1 hűtőgép vagy fagyasztószekrény és 1 mosógép,164
 8. az a kitüntetés (érdemrend, érem, jelvény, plakett), amelyet az adós kapott, ha ezt okirattal igazolta,
 9. az adós betegsége és testi fogyatékossága miatt szükséges gyógyszer, gyógyászati és technikai segédeszköz, a mozgásában korlátozott adós gépjárműve,
 10. az adós háztartásához tartozó kiskorú gyermek által használt - jellegénél fogva gyermekek részére szolgáló - tárgy,
 11. az adós és a háztartásához tartozók részére 1 hónapra szükséges élelmiszer és 3 hónapra szükséges tüzelőanyag,
 12. a lábon álló, illetőleg be nem takarított termés, gyümölcs,
 13. az a dolog, amelyet a felszámolási eljárás során nem lehet az adós vagyonához tartozóként figyelembe venni.

(2) Ha a foglalásra több ingatlanban kerül sor, az (1) bekezdés e)-g) és k) pontjában meghatározott mentességet csak az - adós nyilatkozata esetén az általa megjelölt - egyik ingatlanban foganatosított foglalás során lehet érvényesíteni.165
(3) Nem mentes a végrehajtás alól az az (1) bekezdésben említett olyan vagyontárgy - az a), valamint a h) és i) pontban foglaltak kivételével -, amely nemesfémből vagy egyébként nemes anyagból készült, és a szokásos használati cikkektől eltérően különösen nagy értékű.
91. § Ha az adós élethivatásszerűen mezőgazdasági termeléssel foglalkozik - a 90. §-ban felsoroltakon kívül -, mentes a végrehajtás alól:

 1. az adós földjének megműveléséhez szükséges vetőmag, mezőgazdasági gép és felszerelés, igavonó állat és takarmány,
 2. 1 tehén vagy más haszonállat és a részére 3 hónapra szükséges takarmány.

92. § Mentes a végrehajtás alól:Kitüntetéssel járó pénzjutalom mentessége végrehajtás alól|3

 1. a kitüntetéssel, kitüntető címmel, díjjal, jelvénnyel, oklevéllel együtt járó összeg,
 2. a biztosítási összeg, a lefoglalt ingóságért járó összeg kivételével,
 3. a szakszervezet sztrájkalapjába helyezett összeg.

93. § (1) A szerzőt és a jogutódját megillető szerzői jog mentes a végrehajtás alól.
(2) A szerzői díj 50%-a mentes a végrehajtás alól.
(3) Végrehajtás alá vonni csak közzétett (nyilvánosságra hozott) művet, illetőleg példányait lehet.
94. § Mentes a végrehajtás alól:Kárpótlási jegy végrehajtás alóli mentessége|3Részjegy mentessége végrehajtás alól|3

 1. a szövetkezeti tag részjegye,
 2. a saját jogon szerzett kárpótlási jegy, amíg a kárpótlásra jogosultnak a tulajdonában van.

95. § Mentes a végrehajtás alól a postára feladott pénz és más küldemény, továbbá a közforgalmú fuvarozónak fuvarozásra átadott dolog mindaddig, amíg azt a posta, illetőleg a fuvarozó az átvételre jogosultnak nem adta át.
96. § (1) Mentes a végrehajtás alól a közraktárban elhelyezett dolog.Közraktárban elhelyezett dolog mentessége végrehajtás alól|3
(2) A közraktárban elhelyezett dologra vonatkozó jog, illetőleg a róla szóló okirat (áru- és zálogjegy) végrehajtás alá vonható.
96/A. § Az adósnak vagy az óvadék jogosultjának kérelmére a végrehajtó mentesíti a végrehajtás alól az óvadékként nyújtott pénzt, takarékbetétkönyvet vagy értékpapírt mindaddig, amíg az óvadék visszaadásának feltételei nem állnak fenn. A mentesítésnek akkor van helye, ha a kérelmező igazolja, hogy az óvadékkal biztosított jogügyletet nem a hozzátartozójával vagy olyan jogi személlyel kötötte, amellyel való viszonyában többségi befolyás áll fenn, illetve a gazdálkodó szervezet nem a tagjával kötötte.167 168
96/B. § A 90. és 91. §-ban felsorolt vagyontárgyak - a 90. § h), l) és m) pontjában felsorolt vagyontárgyak kivételével - csak a természetes személy adósok elleni végrehajtás alól tekinthetők mentesnek.

De rendszerint az ingóságokat nem foglalják le mert eladhattatlanok.Persze van kivétel.

Judit30 # e-mail 2010.05.19. 10:47

Tisztelt Kovács úr.
Szeretném a segítségét kérni abban,hogy van egy olyan hitelem amit már egy éve nem tudtam fizetni.Át adták egy behajtási csoportnak ahol egy két honapig fizettem mejd újra nem tudtam.Ma kaptam egy telefont amiben közölték velem,hogy amennyiben nem fizetek be x összeget,úgy rendőrségi kisérettel jön a végrehajtó és minden ingóságot visznek.n mondtam a hölgynek,hogy nem a saját lakásom hanem a nagymamámé de őt ez nem érdekelte mivel ide vagyok bejelentve.Ja és bírósági végzést még nem is kaptam.Tehát a kérdésem az,hogy jogukban áll e anélkül ilyet tenni.Köszönettel TJudit

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2010.05.19. 11:13

Csak akkor lehet bírósági eljárás nélkül végrehajtani, ha közokiratba van foglalva a kölcsönszerződés (vagy legalább egy tartozáselismerés).
De akkor sem úgy megy az ingóságfoglalás, jellemzően nem is azzal szoktak kezdeni a végrehajtók. És nem kérnek rendőrségi kíséretet, ha nem muszáj.

www.kbs-ugyved.hu

Judit30 # e-mail 2010.05.19. 11:39

Nagyon szépen köszönöm a segítséget.

natika76 # e-mail 2010.05.19. 21:04

Nagyon köszönöm a részletes tájékoztatást!!! Remélem, hogy nem én leszek a kivétel!:)

natika76 # e-mail 2010.06.19. 15:47

*"2) Az ingófoglalásra a végrehajtási költség megelőlegezésének időpontjától számított 30 napon belül kerül sor. Ha a végrehajtó az adósnak a végrehajtható okiratot személyesen adta át, az önkéntes teljesítés elmaradása esetén köteles az ingófoglalást haladéktalanul elvégezni.159
(3) Ha a végrehajtható okiratot postán kézbesítették, a kézbesítéstől számított 45 napon belül kell az ingófoglalást elvégezni."

Az alábbi idézetet az online törvénytárból másoltam, mit is jelent ez pontosan?

végrehajtó1 # e-mail 2010.06.19. 16:09

Pontosan mit nem értesz?Mert elég magyarosan van írva vala..:)

vica72 # e-mail 2010.06.19. 16:28

Kedves Szakértő!
A nevelt lányom nevére,az én címemre érkezett tértivevényes levél.A postaládába bedobott értesítőn feladóként bír.végr.szerepel.A címzett 6 éve nem lakik nálam,amióta elváltam az édesanyjától.
Az lenne a kérdésem,hogy ilyen esetben mi a teendőm?Átvegyem a levelet,és próbáljam eljuttatni neki,vagy adjam meg a postán az új címét,vagy ne is foglalkozzak az egésszel.
Köszönöm,ha válaszol a kérdésemre.

hunfrakk # e-mail 2010.06.19. 18:57

a levelet nem szabad felvenni - határidők igazodnak a tértivevény aláírása napjához

meg kell adni a címzett friss, pontos elérhetőségét postán

végrehajtó1 # e-mail 2010.06.19. 19:25

Én jegyzőkönyveztettném a kézbesítő postán hogy a címzett évek óta nem lakik ott.Később jól jön még a jegyzőkönyv...Új címet nem vagy köteles adni

vica72 # e-mail 2010.06.20. 10:10

T.'hunfrakk'és 'végrehajtó1'!
Köszönöm a válaszokat.

natika76 # e-mail 2010.06.20. 23:04

:)Igen, bocsi a pontatlan kérdésért...

Szóval, mit takar az, hogy "végrehajtható okirat"? Az, amiben felszólítottak, hogy nyilatkozzam a munkahelyemről, illetve az ingó- és ingatlan zálogjogról? Mert ezt már 55 napja kaptam, akkor most mi is van ezzel?
Illetve mit jelent az, hogy a " végrehajtási költség megelőlegezése"?
Nem látom át a folyamatot, ezért kérdezek ennyi badarságot...

Köszönöm a választ!!!

végrehajtó1 # e-mail 2010.06.20. 23:30

Szóval, mit takar az, hogy „végrehajtható okirat“? Az, amiben felszólítottak, hogy nyilatkozzam a munkahelyemről, illetve az ingó- és ingatlan zálogjogról? Mert ezt már 55 napja kaptam, akkor most mi is van ezzel?

igen de a napokat nem, kell kőbevésettnek tekinteni mert szinte lehetettlen betartani
pl:bíróság által kiállított vhlap,bírósági letíltó felhívó végzés,bünügyizárlat elrendelő határozat azaz minden olyan amit végrelehet hajtani.

Illetve mit jelent az, hogy a " végrehajtási költség megelőlegezése"?

a vh van költsége ezt kell megelőlegezni.Ennek pontosan meg van a jogszabályban előírt kiszámítási módja.

carmen_7 # e-mail 2010.06.21. 08:44

Tisztelt Szakértő!

Szeretnék segítséget kérni egy közeli ismerősöm miatt, akinek a bank felmondta egy hitelét, mert nem tudta fizetni és megjelent náluk egy behajtó (vagy végrehajtó?), kb 2 héttel ezelőtt, és átadott egy iratot, hogy 3 napja van, hogy befizessen 800 eFt-ot. Mivel a törlesztőket sem tudta már fizetni, ezt sem fogja tudni egyben ennyi idő alatt. Azzal küldte el a behajtót, hogy aug.26-ig úgysem tehetnek semmit, mert törvénykezési szünet van.

Arra lennék kíváncsi, hogy ezután mi a következő lépés és mit terhelhetnek, vihetnek el tőle és főleg kb mennyi az egész átfutási ideje? A neten böngésztem és arra jutottam, hogy a nyári törvénykezési szünetben is foglalkoznak a végrehajtási ügyekkel (is). A házon jelzálog van másik banki kölcsön miatt, a kocsin is még kb 6 év törlesztő van, tehát nem csak az övé. Ilyenkor foglalás van, vagy a fizetésból tiltanak (33-50%), vagy a házra terhelik azt is? Amennyiben a házra terheli, emiatt elárverezhetik azt?

Mennyi az egész várható átfutási ideje körülbelül?

Előre is köszönöm a választ!

végrehajtó1 # e-mail 2010.06.21. 15:18

Ilyenkor foglalás van, vagy a fizetésból tiltanak (33–50%), vagy a házra terhelik azt is? Amennyiben a házra terheli, emiatt elárverezhetik azt?

igen igen igen igen

Mennyi az egész várható átfutási ideje körülbelül?

nem vagyok jós:)
Azért hónapokig el tudja huzni az adós, de minek?

natika76 # e-mail 2010.06.21. 23:30

Köszönöm a választ! Tehát még mindig "várakozó állásponton" kell maradnom... Ez igen idegőrlő:(

Februárban kaptam egy papírt, miszerint a gyedemből nem vonnak le tartozást, hanem majd ha augusztusban lejár a gyed és visszamegyek dolgozni, akkor kezdik a levonást. Ez lehet kihatással az ügyre? Illetve az, hogy még nem megyek vissza, a 3. évet is itthon szeretnék maradni a kicsivel.

kalmi # e-mail 2010.06.23. 01:25

Érdeklődés.

Egy Kft. tulajdon része végrehajtható? Mi történik, akkor, ha van valakinek, valahány százalék tulajdon része egy kft. ben?

Kalmi

végrehajtó1 # e-mail 2010.06.23. 08:31

kalmi

Végrehajtható.Lefoglalják és értékesítik

C a s a b l a n c a # e-mail 2010.06.24. 08:36

Abban bízni, hogy a törvénykezési szünet alatt nem történhet semmi... Hát ez szomorú!
Ugyanis ez ügyben a bírósági szünetnek semmi köze a végrehajtáshoz, azaz attól teljesen függetlenül bonyolódik, hiszen nyilvánvalóan azonnal végrehajtható követelésről van szó.

Természetesen a gépjárművet kivonja a végrehajtó a forgalomból, azaz az autó iratai nélkül egyébként sem lehet majd használni, ez kb 2 hét, majd árverésre tűzi ki. Az ingatlanra jelzálogjogot jegyez be és árverésre tűzi ki. Úgy lehet, hogy már van is rá vevő...

Szégyenletes, hogy valakinek autója van, nem bírja azt fizetni, de azért nagyvonalúan élni kíván, meg még mindenkit hibásnak tart a helyzetért csak saját magát nem...

Azt is igazságtalannak tartom, hogy aki hitelt vett fel és nem bírja fizetni, azért most a magyar állam (illetve valamennyi polgára) vállaljon felelősséget és anyagi terheket!

kalmi # e-mail 2010.06.26. 00:04

Kedves Végrehajtó1!

Hogyan? Milyen áron? Ha a tulajdonosok nem veszik meg, akkor kinek lehet eladni? Hogyan működik ez?

ingatlanok # e-mail 2010.06.26. 06:57

És akkor mi a megoldás? Családok, emberek tízezreit, százezreit az utcára tenni? Ez igazság? A bankok nem felelősek? Az előző kormány sem? A Nemzeti Bank offshore lovagja sem? Nem kellett volna a devizahitelezést visszaszorítani? Az emberek többsége nem ért a közgazdasághoz. Hitel kellett neki, felvette a CHF alapút. A bankok, ügynökök sem beszélték le róla őket. Sokszor jövedelemigazolást sem kértek. A pannon puma-féle őrültség volt sulykolva az emberek agyába.A reklámok is azt sugallták, ha nyaralásra, ajándékra kell pénz, vegyél fel devizahitelt. Utána meg ......munkanélküliség, infláció, ft leértékelődés. Arról volt szó, minket elkerül a gazdasági válság. Mondta egy közgazdasághoz értő zseni. Én sem azt mondom, hogy vállalja át az állam a hiteleket, de segítsen valamilyen módon a több százezer hitelfelvevőnek a kereskedelmi bankokkal együtt. Ezeknek több száz milliárd volt tavaly a nyereségük. Ez nem szégyenletes, kedves hozzászóló? Az offshore lovagnak mennyi a fizetése a mi a dónkból? Ez nem szégyenletes? Miközben az USA nemzeti bankelnöke ennek töredékét keresi. Ő biztosan rosszul végzi a munkáját.

Kriszti26 #   2010.06.26. 06:57

"Azt is igazságtalannak tartom, hogy aki hitelt vett fel és nem bírja fizetni, azért most a magyar állam (illetve valamennyi polgára) vállaljon felelősséget és anyagi terheket!”"

Csak azért ennek van egy olyan oldala is, hogy aki felvette a hitelét mondjuk 150-es CHF-nél, és becsületesen fizetni is akarta, az nem igazán tehet arról, hogy azóta mi történt.
Na ehhez már inkább köze van a kedves "magyar államnak".

Most nincs igazam?

Sztem a hitelesek zöme jóhiszeműen vette fel a hitelt, és akkor még nem lehetett látni, milyen cirkuszok lesznek itt, ezért tartom kicsit erősnek azt amit írtál. Azaz a hiteles felé is igazságtalan az egész, ha már igazságosságról beszélünk.