MOKK fizetési meghagyás


gerbera317 # 2021.07.09. 19:47

Nem igazán értem a kérdésedet.
Ha a közjegyző nem függesztette fel a végrehajtást, akkor a végrehajtó folytatja azt, mintha mi sem történt volna.
Ha felfüggesztette, majd pedig a felfüggesztést megszüntette, akkor viszont csak ennek jogerősítését követően fogja folytatni.

capafotos # 2021.07.09. 09:23

Köszönöm, így fogok tenni. Egyébként mi a véleményed, a végrehajtó folytatni fogja első fokú közjegyzői végzésre, jogerősítés előtt is az eljárását, nem? Tehát ha megfellebbezi további időhúzó jelleggel az adós a felfüggesztést hatályon kívül helyező közjegyzői végzést, az nem akasztja meg a végrehajtó eljárását? Vagy az a gyakorlat, hogy vár ilyenkor a végrehajtó?

capafotos # 2021.07.09. 09:23

Köszönöm, így fogok tenni. Egyébként mi a véleményed, a végrehajtó folytatni fogja első fokú közjegyzői végzésre, jogerősítés előtt is az eljárását, nem? Tehát ha megfellebbezi további időhúzó jelleggel az adós a felfüggesztést hatályon kívül helyező közjegyzői végzést, az nem akasztja meg a végrehajtó eljárását? Vagy az a gyakorlat, hogy vár ilyenkor a végrehajtó?

gerbera317 # 2021.07.08. 10:46

A kiadásaidat okirattal igazolva kérd a végrehajtót, hogy ezeket Vht. 164. § szerinti, végrehajtás foganatosításával felmerült költség jogcímén vegye fel "vh-kérő részére egyéb költség"-ek tételei közé (ugyanoda, ahová a földhivatali 6600 Ft-ot felírja). Előfordulhat, hogy az ügyvédi költséggel vitába száll, mivel itt egyáltalán nem volt indokolt ügyvéd igénybe vétele.

capafotos # 2021.07.08. 10:20

Kedves Fórumozótársak!

Végrehajtási lap kézhezvétele uátn terjesztett elő az adós - ügyvéd útján - kézbesítési kifogást és egy hiányos rendkívüli ellentmondást. A közjegyző mindkettőt visszautasította, időközben én, mint végrehajtást kérő ügyvédet bíztam meg a kifogás "elhárításával", beadványt nyújtottam be a közjegyzőhöz. Figyelmeztettem előre a közjegyzőt: az adós a lakcímkártyája szélét rendszeresen "lehagyja" fénymásoláskor, hogy ne látsszon: a kézbesítés rendben volt jogilag. Fél évig tartott az eljárás, a fondorlatosan "trükköző" adós teljes kudarcával zárult.

Hogyan tudom érvényesíteni a költségigényemet az adóssal szemben? Ügyvédi díjat és postaköltséget kellett fizetnem, hogy a teljesen alaptalan kifogás, ellentmondás katyvasz ne foghasson helyt, annyira alpári rágalmak voltak az adós irataiban.

alsovonal # 2021.07.01. 00:27

Értem, továbbítom. Köszönjük.

gerbera317 # 2021.06.30. 09:45

Persze, az ilyesmi a legjobb helyen is előfordul. De itt még van addig 3 év.

alsovonal # 2021.06.29. 23:08

Azt megértettem.
Az elpancserkodást úgy kérdeztem, hogy láttál-e már olyat, ahol a jogosult (követeléskezelő) nem vette észre, hogy nem fizeti a kötelezett a közjegyzőnél engedélyezett részleteket és így bukta a követelést?

alsovonal # 2021.06.29. 23:08

Azt megértettem.
Az elpancserkodást úgy kérdeztem, hogy láttál-e már olyat, ahol a jogosult (követeléskezelő) nem vette észre, hogy nem fizeti a kötelezett a közjegyzőnél engedélyezett részleteket és így bukta a követelést?

gerbera317 # 2021.06.29. 20:51

Még van 3 éve, hogy kérje a végrehajtás elrendelését.

alsovonal # 2021.06.29. 20:25

Köszi gerbera!

Ha pedig ellentmondással arra hivatkozik, hogy a követelés elévült, akkor ezzel bukja a jogosult a követelését.

Te már láttál ilyen pancser munkát jogosulti odalról? Vagy ez csak fikció?

gerbera317 # 2021.06.29. 06:43

10 éven belül kérheti a végrehajtást?
Igen, de 5 év után úgyis elévül.
adhatnak be új FMH iránti kérelmet?
Igen, de ha az adós arra hivatkozik és bizonyítja, hogy ez egy ítélt dolog, a közjegyző megszünteti az eljárást. Ha pedig ellentmondással arra hivatkozik, hogy a követelés elévült, akkor ezzel bukja a jogosult a követelését.

alsovonal # 2021.06.28. 22:28

Sziasztok!

Kivételesen nem saját sztori. :)

Adott egy 2019-es FMH, amire kötelezett részletfizetést kért. A közjegyző illeték fizetése után engedélyezte a részletfizetést. Kötelezett nem teljesített egy részletet sem.
Végrehajtást a jogosult követeléskezelő cég nem indított, ahelyett fizetési felszólításokat küldözget. Ezekben rendre kilátásba helyezik a jogi eljárás megindítását, gondolom ez sablon.

A kérdéseim:

  • Jól tudom-e azt, hogy a jogosult a részletfizetést engedélyező közjegyzői végzés jogerejétől számított 10 éven belül kérheti a végrehajtást?
  • Ha mégsem sablon a jogi eljárásos duma, adhatnak be új FMH iránti kérelmet? Ha így lenne mi történne a kötelezett ellentmondása után?

Köszönjük a válaszokat

drbjozsef # 2021.06.14. 17:48

Silence75,

De ezt a bejelentést is úgy tedd meg, hogy a dbhnak megfizetted a költségeit is, és ezt is igazolod, különben úgy fog nyilatkozni, hogy nem fizetted meg a tartozásodat teljesen, a fennmaradóra kéri a végrehajtást, és ANNAK költségei még egy kisebb összeg esetén is még nagyobb lesz, mint ez...

Grave7 # 2021.06.14. 11:01

@Silence75:
a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény
31. § (1) Nem tekinthető a fizetési meghagyás megtámadásának, ha a kötelezett arra hivatkozik, hogy az érvényesített követelést a fizetési meghagyás kézhezvételét követően teljesítette; ebben az esetben a meghagyás az ellentmondásra nyitva álló határidő utolsó napját követő napon jogerőre emelkedik. A kötelezettnek - ha a teljesítésről bizonylatot kapott, vagy a teljesítést egyedi azonosítóval rendelkező pénzügyi művelettel hajtotta végre - a nyilatkozatban meg kell jelölnie a bizonylat sorszámát és keltét, illetve a pénzügyi művelet azonosítóját (tranzakcióazonosító, befizetőazonosító stb.) és időpontját.
(2) A közjegyző a kötelezett nyilatkozatának beérkezését követően e nyilatkozatról szóló értesítés kézbesítésével egyidejűleg felhívja a jogosultat, hogy tizenöt napon belül nyilatkozzék a követelés fennállásáról. Ha a jogosult a kötelezett állítását elismeri, vagy a felhívásra nem nyilatkozik, a közjegyző a jogerősítési záradékban feltünteti, hogy a követelés - vagy annak a nyilatkozattal, illetve az elismeréssel érintett része - tárgyában végrehajtásnak nincs helye.

gerbera317 # 2021.06.14. 10:26

Úgy van, ez nem ellentmondás. Ellentmondani a fizetési meghagyásnak lehet. Ha az adós a fizetési meghagyás szerinti tartozását megfizette, és a jogosult ennek ellenére indít végrehajtást, az a Vht. 41. § szerint orvosolható. De - ahogyan KBS is javasolja - nem kell ezt megvárni.

Kovács_Béla_Sándor # 2021.06.14. 09:36

(De ez nem ellentmondás, csak bejelentés. De azért határidőben tedd meg.)

Kovács_Béla_Sándor # 2021.06.14. 09:35

Célszerű, hogy megakadályozz egy esetleges végrehajtást.

Silence75 # 2021.06.14. 08:51

Akkor írjak ezek szerint egy ellentmondást,amiben írjam meg azt is,hogy már kifizettem a tartozást.

Kovács_Béla_Sándor # 2021.06.10. 06:48

(Rossz helyre tettem a második idézőjelet, de azért, remélem, érthető.)

Kovács_Béla_Sándor # 2021.06.10. 06:47

De igen. Ilyen esetben ugyanis a közjegyző azzal állítja ki a jogerőről a végzést, hogy "végrehajtásnak" helye nincs.

Grave7 # 2021.06.09. 20:36

@Silence75: A fizetési meghagyás átvétele után fizetted ki a számlákat, ezért a díjak és költségek is jogosak, azokat is ki kell fizetned + kamatot (ezt magadnak kell kiszámolni, de lehet a díjbeszedő is megmondja).

Ha megfizeted a tartozást, akkor nem "kell" (=nincs értelme) ellentmondást küldened a közjegyzőnek.

Silence75 # 2021.06.09. 19:52

Sziasztok!
Kaptam egy fizetési meghagyást a díjbeszedőtöl.
Az abban szereplő számlák jogosak
Voltak,befizettem őket a dijneten.
Ezen kívül szerepel még egy kb.17000 ft-os költség ( posta, közjegyzői díj,stb.)
Ezeket nekem kell kifizetni?
Ilyenkor is kell ellentmondással élnem a közjegyző felé?

Nusy # 2021.05.18. 14:33

Tisztelt gerbera317!

Nagyon köszönöm a teljes körű választ a kérdéseimre!

gerbera317 # 2021.05.18. 09:22

Fmhtv. 28. § (4) Az ellentmondásra nyitva álló határidő elmulasztása miatt előterjesztett igazolási kérelem tárgyában az ügyben eljáró közjegyző dönt.
Az igazolási kérelmet a Pp. szabályai szerint kell előterjeszteni:
Pp. 151. § (1) Az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. Ha a mulasztás később jut a félnek vagy képviselőjének tudomására, vagy az akadály később szűnik meg, az igazolási kérelem előterjesztésének határideje a tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő napon kezdődik, azonban a mulasztástól számított három hónap eltelte után igazolási kérelmet előterjeszteni nem lehet.
(2) Az igazolási kérelemben elő kell adni a mulasztás okát és azokat a körülményeket, amelyek a mulasztás vétlenségét valószínűvé teszik.
(3) Határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelem előterjesztésével együtt pótolni kell az elmulasztott cselekményt is.