MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 83. szám
2022. május 23.

2022. évi II. törvény
Magyarország minisztériumainak felsorolásáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 84. szám
2022. május 24.

Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása (2022. május 24.)

2022. évi III. törvény
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosításáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 85. szám
2022. május 24.

180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet
Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról

181/2022. (V. 24.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 86. szám
2022. május 24.

2022. évi IV. törvény
Egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet
A Kormány tagjai feladat- és hatásköreinek megállapításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

186/2022. (V. 24.) KE határozat
Miniszterek kinevezéséről

1260/2022. (V. 24.) Korm. határozat
A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 87. szám
2022. május 25.

184/2022. (V. 25.) Korm. rendelet
Egyes villamos energia tárgyú rendeletek módosításáról

18/2022. (V. 25.) MNB rendelet
A jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet módosításáról

3/2022. (V. 25.) NMHH rendelet
Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról

8/2022. (V. 25.) AB határozat
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) Ök rendelete 13/A. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint alkalmazási tilalom kimondásáról

9/2022. (V. 25.) AB határozat
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 810. §-ával kapcsolatos mulasztás megállapításáról

187/2022. (V. 25.) KE határozat
Államtitkárok kinevezéséről

188/2022. (V. 25.) KE határozat
Közigazgatási államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról és közigazgatási államtitkárok felmentéséről

189/2022. (V. 25.) KE határozat
Közigazgatási államtitkárok kinevezéséről

1261/2022. (V. 25.) Korm. határozat
A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2022. május 27. – június 11. között sorra kerülő 110. ülésszakán való magyar részvételről

1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat
Fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

18/2022. (V. 25.) ME határozat
A miniszterelnök politikai igazgatója kinevezéséről

19/2022. (V. 25.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről

20/2022. (V. 25.) ME határozat
Helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról

21/2022. (V. 25.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

22/2022. (V. 25.) ME határozat
Országos kórházfőigazgató-helyettes felmentéséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 88. szám
2022. május 26.

2022. évi V. törvény
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről

185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet
A politikai szolgálati jogviszonyt és a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

186/2022. (V. 26.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról

187/2022. (V. 26.) Korm. rendelet
Az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

188/2022. (V. 26.) Korm. rendelet
A koronavírus elleni védettségi igazolvánnyal kapcsolatos részletszabályokról

189/2022. (V. 26.) Korm. rendelet
Az uniós digitális Covid-igazolvány kiállításának, az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID–19 oltóanyaggal külföldön történt oltás bejelentésének részletes szabályairól

190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet
Egyes, a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása céljából kihirdetett veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről

191/2022. (V. 26.) Korm. rendelet
A gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló 404/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

192/2022. (V. 26.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet
Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

14/2022. (V. 26.) IM rendelet
A Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére tartós külszolgálatra kihelyezettek ideiglenes kiküldetésének részletes szabályairól

190/2022. (V. 26.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati jogviszonya megszűnésének megállapításáról

191/2022. (V. 26.) KE határozat
Vezérőrnagy szolgálati jogviszonya megszűnésének megállapításáról

192/2022. (V. 26.) KE határozat
Nemzetbiztonsági dandártábornok szolgálati jogviszonyának áthelyezéssel történő megszüntetéséről és rendőr dandártábornokká kinevezéséről

193/2022. (V. 26.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről

1263/2022. (V. 26.) Korm. határozat
Egyes állami sportcélú ingatlanok versenyeztetés mellőzésével történő bérbeadásáról

23/2022. (V. 26.) ME határozat
A Nemzetközi Napenergia Szövetség megalakításáról szóló Keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

24/2022. (V. 26.) ME határozat
A 2022. június 2-án és 3-án Stockholmban megrendezésre kerülő „Stockholm+50” nemzetközi találkozón való magyar részvételről

25/2022. (V. 26.) ME határozat
A Magyarország és a Török Köztársaság között a polgári veszélyhelyzetek során történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

26/2022. (V. 26.) ME határozat
A Magyarország és a Zöld-foki Köztársaság között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 89. szám
2022. május 27.

Magyarország Alaptörvénye
(egységes szerkezetben)

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 90. szám
2022. május 27.

193/2022. (V. 27.) Korm. rendelet
Egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről

194/2022. (V. 27.) Korm. rendelet
A kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat szabályairól, valamint a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

195/2022. (V. 27.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő egyes szabályozási kérdésekről

196/2022. (V. 27.) Korm. rendelet
A Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

15/2022. (V. 27.) IM rendelet
A központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól szóló 15/2020. (XII. 3.) IM rendelet módosításáról

1264/2022. (V. 27.) Korm. határozat
A Beruházás ösztönzési célelőirányzat keretösszegének emeléséről

1265/2022. (V. 27.) Korm. határozat
A gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

1266/2022. (V. 27.) Korm. határozat
A Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatvagyonának optimalizálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

1267/2022. (V. 27.) Korm. határozat
A rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

1268/2022. (V. 27.) Korm. határozat
A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

1269/2022. (V. 27.) Korm. határozat
A hazai kommunikációért és az országmárka kialakításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

1270/2022. (V. 27.) Korm. határozat
A deregulációért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

1271/2022. (V. 27.) Korm. határozat
Az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

1272/2022. (V. 27.) Korm. határozat
A Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

1273/2022. (V. 27.) Korm. határozat
A Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

1274/2022. (V. 27.) Korm. határozat
Az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

1275/2022. (V. 27.) Korm. határozat
Az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

1276/2022. (V. 27.) Korm. határozat
A Közép-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

1277/2022. (V. 27.) Korm. határozat
A Budai Várnegyed, a Citadella és a visegrádi műemlék-együttes területén megvalósuló kormányzati beruházásokkal kapcsolatos egyes feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

1278/2022. (V. 27.) Korm. határozat
A Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

1279/2022. (V. 27.) Korm. határozat
Az Indonéz Köztársaság közúthálózata útdíjfizetési rendszerének létrehozása és fejlesztése tekintetében Magyarország által biztosított szakmai támogatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

1280/2022. (V. 27.) Korm. határozat
A magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

MAGYAR KÖZLÖNY
2022. évi 91. szám
2022. május 31.

19/2022. (V. 31.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről

17/2022. (V. 31.) BM rendelet
Az arcképmás, az ujj- és tenyérnyomat, valamint a DNS-profil meghatározásra alkalmas anyagmaradvány rögzítésének, illetve az ujj- és tenyérnyomat és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól; a DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani követelményeiről; továbbá a nyilvántartás technikai vezetésének részletes szabályairól szóló 12/2016. (V. 4.) BM rendelet módosításáról