MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 15. szám
2024. február 12.

22/2024. (II. 12.) Korm. rendelet
A Start-számlákra való befizetések veszélyhelyzeti szabályairól

23/2024. (II. 12.) Korm. rendelet
A kiemelt hulladékjogi szabályszegést elkövetők nyilvántartásának tartalmával és vezetésével kapcsolatos részletes szabályokról, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

7/2024. (II. 12.) BM rendelet
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermeksürgősségi és gyermek-traumatológiai ellátással és az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról

25/2024. (II. 12.) KE határozat
Bírák felmentéséről

1021/2024. (II. 12.) Korm. határozat
A Nemzeti Kulturális Tanács elnökének kinevezéséről

1022/2024. (II. 12.) Korm. határozat
Az egyetemi klinikák és az egyházi kórházak egyes ingatlanüzemeltetési feladatai ellátásához szükséges további intézkedésekről

1023/2024. (II. 12.) Korm. határozat
A Litér község közigazgatási területén az ivóvízrendszer felújításához szükséges döntésekről és a szükséges források biztosításáról

1024/2024. (II. 12.) Korm. határozat
Egészségügyi eszközadomány Egyiptomi Arab Köztársaság részére történő biztosításáról

6/2024. (II. 12.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Csádi Köztársaság Kormánya között a Csádi Köztársaság területén állomásozó magyar kontingens jogállásáról, a katonai együttműködésről és segítségnyújtásról előkészített kormányközi megállapodás létrehozásáról

7/2024. (II. 12.) ME határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

8/2024. (II. 12.) ME határozat
A Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 16. szám
2024. február 14.

24/2024. (II. 14.) Korm. rendelet
Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

25/2024. (II. 14.) Korm. rendelet
A munkavédelmi bírság mértékéről és a kiszabására vonatkozó részletes szabályokról, valamint a munkabiztonsági szaktevékenység végzésére jogosult személyek nyilvántartásának és továbbképzésének szabályairól

4/2024. (II. 14.) AM rendelet
A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosításáról

5/2024. (II. 14.) AM rendelet
A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek operatív programjainak részletes szabályairól szóló 50/2023. (IX. 5.) AM rendelet módosításáról

8/2024. (II. 14.) BM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet és a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 6/2021. (III. 3.) BM rendelet módosításáról

1025/2024. (II. 14.) Korm. határozat
A 2024-2025 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia, valamint az annak végrehajtására vonatkozó intézkedési terv elfogadásáról

1026/2024. (II. 14.) Korm. határozat
A honvédelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 1249/2023. (VI. 28.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

9/2024. (II. 14.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről

10/2024. (II. 14.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 17. szám
2024. február 15.

1/2024. (II. 15.) MEKH rendelet
Az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról szóló1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet és a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról

6/2024. (II. 15.) AM rendelet
A földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet módosításáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 18. szám
2024. február 19.

26/2024. (II. 19.) Korm. rendelet
Az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 130/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet módosításáról