MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 30. szám
2024. március 12.

5/2024. (III. 12.) IM rendelet
Az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

6/2024. (III. 12.) IM rendelet
Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

30/2024. (III. 12.) KE határozat
Az Európai Parlament tagjai 2024. évi választása időpontjának, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásának kitűzéséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 31. szám
2024. március 12.

56/2024. (III. 12.) Korm. rendelet
A közszolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

2/2024. (III. 12.) MEKH rendelet
A villamos energia, földgáz és távhő iparágakra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelet módosításáról

2/2024. (III. 12.) MK rendelet
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál alkalmazandó egészségügyi szakdolgozói pótlékról szóló 14/2023. (VI. 30.) MK rendelet módosításáról

9/2024. (III. 12.) AM rendelet
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

31/2024. (III. 12.) KE határozat
Dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésről

32/2024. (III. 12.) KE határozat
Altábornagy és vezérőrnagy rendfokozatba történő előléptetésről, valamint dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésről

33/2024. (III. 12.) KE határozat
Dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésekről

8/2024. számú NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 32. szám
2024. március 13.

57/2024. (III. 13.) Korm. rendelet
A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

58/2024. (III. 13.) Korm. rendelet
A kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

59/2024. (III. 13.) Korm. rendelet
A központi egészséginformatikai szolgáltatásokról szóló 29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

60/2024. (III. 13.) Korm. rendelet
A filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló 439/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

17/2024. (III. 13.) BM rendelet
A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosításáról

34/2024. (III. 13.) KE határozat
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnöke jogviszonya megszűnésének megállapításáról

35/2024. (III. 13.) KE határozat
Államtitkárok felmentéséről és államtitkár kinevezéséről

36/2024. (III. 13.) KE határozat
A bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről

1055/2024. (III. 13.) Korm. határozat
A Kormány ügyrendjéről szóló 1352/2022. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról

1056/2024. (III. 13.) Korm. határozat
A Határellenőrzési Munkacsoportról szóló 1022/2015. (I. 29.) Korm. határozat módosításáról

1057/2024. (III. 13.) Korm. határozat
A Szeged megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1200/2023. (V. 17.) Korm. határozat módosításáról

1058/2024. (III. 13.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 2001. június 20-án aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

1059/2024. (III. 13.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Új-Zéland Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

1060/2024. (III. 13.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között, a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közúti és vasúti határforgalomnak a határátkelőhelyeken történő ellenőrzéséről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

16/2024. (III. 13.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú földgázellátási szolidaritási mechanizmusról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

17/2024. (III. 13.) ME határozat
A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának kinevezéséről

18/2024. (III. 13.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 33. szám
2024. március 14.

37/2024. (III. 14.) KE határozat
Bírák kinevezéséről

38/2024. (III. 14.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésekről

39/2024. (III. 14.) KE határozat
Vezérőrnagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

40/2024. (III. 14.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

41/2024. (III. 14.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

42/2024. (III. 14.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

43/2024. (III. 14.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

44/2024. (III. 14.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

45/2024. (III. 14.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

1061/2024. (III. 14.) Korm. határozat
A Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak 2024. évi adományozásáról

1062/2024. (III. 14.) Korm. határozat
A hazai kommunikációért és az országmárka kialakításáért felelős kormánybiztos kinevezésének visszavonásáról