MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 19. szám
2024. február 22.

27/2024. (II. 22.) Korm. rendelet
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

28/2024. (II. 22.) Korm. rendelet
A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló 399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

29/2024. (II. 22.) Korm. rendelet
A kormányzati igazgatási szervek foglalkoztatottainak képzését érintő jogszabályok módosításáról

30/2024. (II. 22.) Korm. rendelet
Az Ukrajnából érkező menedékesekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról

31/2024. (II. 22.) Korm. rendelet
Egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

32/2024. (II. 22.) Korm. rendelet
Szociális, köznevelési és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

33/2024. (II. 22.) Korm. rendelet
Az egységes intézeti gyógyszertári szolgáltatásról

1/2024. (II. 22.) HM rendelet
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozó katonák illetményfejlesztésével összefüggő források biztosításáról szóló 1340/2022. (VII. 15.) Korm. határozattal összefüggésben a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

5/2024. (II. 22.) KKM rendelet
A konzuli védelem részletes szabályairól szóló 17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet módosításáról

7/2024. (II. 22.) NGM rendelet
Az élelmiszer-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1/2024. (I. 9.) Korm. rendelet végrehajtásáról

1027/2024. (II. 22.) Korm. határozat
A magyar-kínai diplomáciai kapcsolatok felvételének 75. évfordulója alkalmából szervezendő ünnepi rendezvénysorozatról

1028/2024. (II. 22.) Korm. határozat
A 2024. évi védelmi és biztonsági felkészítési feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról

1029/2024. (II. 22.) Korm. határozat
Lélegeztetőgépek rendeltetésszerű működéséhez szükséges alkatrészek NATO járványügyi célalapja számára történő adományozásáról és azok Jordán Hásimita Királyságban történő felhasználásáról

1030/2024. (II. 22.) Korm. határozat
A 2021-2027 közötti időszakban megvalósuló Interreg programok állami építési beruházások rendjéről szóló törvény alkalmazása alóli mentesítéséről

1031/2024. (II. 22.) Korm. határozat
A XIX. Uniós fejlesztések fejezet címrendjének kiegészítéséről és a fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

1032/2024. (II. 22.) Korm. határozat
Egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó finanszírozás biztosításáról

1033/2024. (II. 22.) Korm. határozat
A hazai fuvarozói ágazat versenyképesebbé tétele érdekében szükséges intézkedésekről

1034/2024. (II. 22.) Korm. határozat
Az erdélyi intézmények beruházásainak, működésének és programjainak finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról

1035/2024. (II. 22.) Korm. határozat
A Beregszász városát ért környezeti károk kezelését célzó magyar hozzájárulásról szóló 1149/2021. (III. 31.) Korm. határozat módosításáról

1036/2024. (II. 22.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat visszavonásáról

1037/2024. (II. 22.) Korm. határozat
Az egyes helyi önkormányzatok támogatásáról, valamint az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsáról szóló 1128/2012. (IV. 26.) Korm. határozat módosításáról

11/2024. (II. 22.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről

12/2024. (II. 22.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről

13/2024. (II. 22.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a Románia Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatott együttműködésről szóló megállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 20. szám
2024. február 23.

1038/2024. (II. 23.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) közötti Székhely-megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 21. szám
2024. február 26.

34/2024. (II. 26.) Korm. rendelet
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról, valamint kormányrendelet hatályon kívül helyezéséről

1/2024. (II. 26.) OGY határozat
A köztársasági elnök lemondásának elfogadásáról

2/2024. (II. 26.) OGY határozat
Az Országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnök kijelöléséről

3/2024. (II. 26.) OGY határozat
Köztársasági elnök megválasztásáról

4/2024. (II. 26.) OGY határozat
Dr. Gurmai Zita országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

5/2024. (II. 26.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 22. szám
2024. február 27.

3/2024. (II. 27.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről

4/2024. (II. 27.) MNB rendelet
A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 1/2023. (I. 17.) MNB rendelet módosításáról

5/2024. (II. 27.) MNB rendelet
A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelet kiadásában való helyettesíthetőségéről

1/2024. (II. 27.) SZTFH rendelet
A gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról szóló 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet és a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzatáról szóló 26/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet módosításáról

7/2024. (II. 27.) AM rendelet
A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet módosításáról