MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 13. szám
2024. február 6.

6/2024. (II. 6.) BM rendelet
Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet, valamint a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosításáról

5/2024. (II. 6.) NGM rendelet
A Hévíz Gyógyfürdő Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint az IHT Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

5/2024. (II. 6.) AB határozat
Az Országgyűlés 2023. december 12-i ülésnapján elfogadott, a kulturális örökség egyes elemeinek fenntartható fejlesztéséről szóló törvény 1. §-a, 2. § (1), (2), (4) és (5) bekezdése, 3. § (1) bekezdése, (3) bekezdés a) pontja, 7. §-a, 8. § (1) bekezdése, 10. § (3) bekezdése, valamint 18. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról

12/2024. (II. 6.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról és külképviselet-vezetői megbízásról

13/2024. (II. 6.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

14/2024. (II. 6.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

15/2024. (II. 6.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

16/2024. (II. 6.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

17/2024. (II. 6.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

18/2024. (II. 6.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

1014/2024. (II. 6.) Korm. határozat
Címrendi módosításról és kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról

1015/2024. (II. 6.) Korm. határozat
A BAYER CONSTRUCT Építőipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

1016/2024. (II. 6.) Korm. határozat
A ‘Felzárkózó települések’ hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat módosításáról

1017/2024. (II. 6.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16 azonosító jelű, ‘Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)’ című felhívás keretében megvalósuló projektek tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról

5/2024. (II. 6.) NVB határozat
A Nemzeti Választási Bizottság határozata

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 14. szám
2024. február 8.

16/2024. (II. 8.) Korm. rendelet
A Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról

17/2024. (II. 8.) Korm. rendelet
A Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

18/2024. (II. 8.) Korm. rendelet
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról

19/2024. (II. 8.) Korm. rendelet
Állami vagyongazdálkodást érintő veszélyhelyzeti szabályokról

20/2024. (II. 8.) Korm. rendelet
A rozsdaövezeti akcióterületekhez kapcsolódó veszélyhelyzeti szabályokról

21/2024. (II. 8.) Korm. rendelet
Egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről

2/2024. (II. 8.) MNB rendelet
A Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének, kizárásának részletes szabályairól szóló 56/2022. (XII. 22.) MNB rendelet módosításáról

6/2024. (II. 8.) NGM rendelet
Az általános oktatási tematika, a munkavédelmi oktatásnak megfelelő általános oktatási tematika átadásának és az alkalmazhatóság feltételeinek meghatározásáról

19/2024. (II. 8.) KE határozat
Bírák kinevezéséről és bírói kinevezés ismételt meghosszabbításáról

20/2024. (II. 8.) KE határozat
Rektori megbízásról

21/2024. (II. 8.) KE határozat
Rektori megbízás megszűnésének megállapításáról

22/2024. (II. 8.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

23/2024. (II. 8.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

24/2024. (II. 8.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

1018/2024. (II. 8.) Korm. határozat
A Nemzeti Kulturális Tanács elnöke kinevezésének visszavonásáról

1019/2024. (II. 8.) Korm. határozat
A 2024. évi szilvásváradi négyesfogathajtó világbajnokság megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

1020/2024. (II. 8.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

5/2024. (II. 8.) ME határozat
A Magyar Köztársaság és Kuvait Állam között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén és gazdasági kapcsolataik előmozdítására szóló Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv létrehozására adott felhatalmazásról