A tanulmány a Vht.-ban szabályozott elévülés jogintézményét kívánja bemutatni a bírósági gyakorlat tükrében, a jogutódlás tárgykörben közzétett publikációhoz hasonló rendszerben.

A dolgozat jogtörténeti szabályozásra is kitér. Figyelemmel van arra, hogy a Vht. 2018. január 1-jétől módosult. A kérelemre és a hivatalból vizsgálandó eseteket is bemutatja. Mivel a Szerző bírósági közvetítő is, jelen irományban is ráirányítja a figyelmet a bírósági közvetítésre.

A Szerző bírósági titkár.