Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


Rokkantsági nyugdíj kontra rehabilitációs járadék

csilla517 # e-mail 2020.01.09. 18:01

Rokkantsági ellátást kapok, C2 kategóriában vagyok. Akkor ezek szerint nem kell aggódnom?

beteg62 # e-mail 2020.01.09. 17:06

Ha rokkant ellátott vagy akkor legyél türelemmel , fognak hívni biztosan hamarosan. Ha rehab. ellátott vagy , akkor valóban neked kellett volna jelentkezned már

csilla517 # e-mail 2020.01.09. 16:48

Nekem most januárban esedékes a felülvizsgálat, de nem kaptam még levelet. Egy ismerősöm azt mondta nem is küldenek, nekem kell kezdeményezni. Nagyon megijedtem, mi lesz most, lehet hogy már kifutottam az időből? 66-os vagyok, tehát több mint 10 évem van az öregségi nyugdíjig. Tanácsot szeretnék kérni, mi tévő legyek?
Köszönöm szépen!

beteg62 # e-mail 2020.01.09. 09:05

Ha van olyan rokkant ellátott itt köztünk aki 10 éven belül van öregségi nyugdíjáig és mostanában kellene mennie soros felülvizsgálatra , kérem ossza meg tapasztalatait . Csak így látunk tisztán a 19& törvényt illetően . Köszönöm !

beteg62 # e-mail 2020.01.07. 12:10

De szerintem a többi pontnál azért maradt az 5 év mert csak így lehet érvényesíteniük a 19 & (1) b;d; és e; pontban leírtak szerinti felülvizsgálatokat . Vagyis az a rokkant ellátott aki 10 éven belül van öregségi nyugdíjtól , valóban nem fogják behívni már a soros felülvizsgálatra. Részükre tovább folyósítják eddigi ellátásukat.

Kivéve:

19&(1) b) az ellátott kérelmére,
d)72 olyan tényről vagy körülményről történő tudomásszerzés esetén, amely valószínűsíti, hogy a korábbi komplex minősítés során megállapított körülmény nem áll fent (rendkívüli felülvizsgálat),
e) célzott vizsgálatok elrendelése esetén.

Vagyis így senki nem lehet nyugodt abban , nem fogják-e mégis behívni és esetleg még vissza is minősíteni majd .
Nekem legalábbis ez jön le lényegében . De lehet nem jól értelmezem .

beteg62 # e-mail 2020.01.07. 11:32

Akkor ez egy eléggé ellentmondásos törvény változtatás számunkra. Tényleg nem egyértelmű , hogy mi várható a rokkant ellátottak esetében . 5 vagy 10 éven belülit fogják
alkalmazni esetünkben !? Nem egyértelműen jön le , legalábbis nekünk betegeknek .
De hát "a puding próbája az evés" . Vagyis az elkövetkező hónapokban majd gyakorlatban ki fog derülni .
Ezért jó lenne ha az érintettek jeleznék majd itt fórumon , hogy esetükben hogyan zajlik majd az elkövetkező időszakban soros vizsgálati eljárásuk .

BJúlia # e-mail 2020.01.07. 11:02

Sziasztok, BUÉK, kedves beteg62,
nem volt meglepi, mert a jogszabály tervezet már szerepelt hónapokkal ezelőtt a parlamenti előterjesztések között és megjárta a közigazgatást, valamint nem feltétlenül pozitív ez a jogszabály módosítás, mivel Mmtv.5.§ és 38/C§-ban maradt a "az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg."

Tehát az, hogy felülvizsgálatot nem kell elvégezni rokkantsági ellátott esetén, de ez nem jelenti azt, hogy nem nem minősítik vissza, így alacsonyabb ellátási összeget megállapítva.
Mert ezt úgy lehetne elkerülni, ha fenti jogszabályokat is harmonizálta volna a jog"alkotó", vagyis rokkantsági ellátást kell megállapítani annak, aki a kérelem benyújtásának, vagy a felülvizsgálat időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg. Helyett 10 évet nem haladja meg tartalomra módosították volna itt is.

Valamint biztos jogalkalmazást tett volna lehetővé, ha a 38/C§-t is módosították volna 10 évre, DE hagyták "felülvizsgálati eljárás megindításának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg, a rehabilitációs hatóság a komplex minősítés elvégzése nélkül az ellátás változatlan összegű, rokkantsági ellátásként történő továbbfolyósításáról dönt."

Szóval, ha a gyakorlat, a tapasztalat azt igazolja, hogy alkalmazhatja hivatal a jogszabályt úgy, hogy több jogorvoslati eljárásra ad lehetőséget, ha visszaminősít, mert korbetöltött végzést kellene rokiellátott esetén hozni, végleges rokiellátásról, addigi továbbfolyósításáról komplex minősítés elvégzése nélkül, ha a felülvizsgálati eljárás megindításának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam a NEM 5 évet nem haladja meg, hanem 10 évet nem haladja meg, ezt is módosította volna a kormány, akkor egyértelmű lehetne a jogalkalmazás. Azonban ezeket a módosításokat nem tette meg a 19.§ (1a)val egyidejűleg. Ezért lehetnek gondok a rokkantsági ellátottak újbóli felülvizsgálat elvégzése nélküli újbóli megállapítása, elbírálása során. Meglátjuk, mik lesznek a tapasztalok, amik nincsenek ma még, hiszen ÚJ jogszabály módosításról van szó, 2020.01.01-től hatályosról, amelynek alkalmazása csak ezután következik.

A tapasztalatom rehab szakértőként az, hogy sok jogellenes határozat született eddig is, az Mmtv (Alkotmánybíróság 2018.novemberi határozata szerint is) egy radikális elszegényedési folyamatot indított el, nem támogatja a valódi rehabilitációt, ám ellátatlan helyzeteket eredményezett és eredményez sajnos számos esetben a megváltozott munkaképességű emberek számára.
Julianna http://www.versenykepesseg.eu/

beteg62 # e-mail 2019.12.26. 09:40

Üdv mindenkinek ! és Boldog Karácsonyt !
Egy Karácsonyi kellemes meglepi , akit érintve van :
„ Az Mmtv. 19. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) Rokkantsági ellátásban részesülő személy esetén az (1) bekezdés a) pontja szerinti felülvizsgálatot nem kell elvégezni, ha

  1. a felülvizsgálatra az ellátás megállapításáról szóló vagy a felülvizsgálati eljárás során hozott döntésben meghatározott időpontban, vagy
  2. a felülvizsgálati eljárás megindításának időpontjában

az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam a 10 évet nem haladja meg. „

Ez tehát a 2019. évi CX. törvény 76. § (5) bekezdés pontos szövege. Ez egy pozitív változtatás (kb.10 éve is volt már ilyen).

Kerdezo12345 # e-mail 2019.12.25. 00:09

Üdv, az lenne a kérdésem hogy tudja e vki h 2020ban mikor lesz behívó az érintettek számára?
A választ köszönöm!

BJúlia # e-mail 2019.11.19. 09:05

jozsef80,
véletlenül töröltem emailját, bocsi, mert a weblapomon található elérhetőségeket használom, az itt lévőt nem, így itt a fórumon válaszolok:
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos hatósági ügyekben rehabilitációs hatóságként, továbbá rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként első fokon a kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal jár el. (327/2011.Korm.r.2.§/1/)

Azonban másképp is nyilatkozhat a komplex minősítés nyilatkozat adatlap végén, ez esetben más helyszínen is végezheti hatóság a felülvizsgálatot:
Hozzájárulok, hogy a személyes vizsgálatot a lakó, illetve tartózkodási helyem szerinti illetékes rehabilitációs hatóság székhelyétől, telephelyétől eltérő helyszínen, szomszédos megyében végezzék el (A megfelelő választ kérjük aláhúzni!):
Hozzájárulok Nem járulok hozzá

gelta,

mint ahogyan Ön is idézte, a rokkantsági ill. rehabilitációs ellátás összegét (többe között) megszünteti hatóság, ha
keresőtevékenységet folytat, és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát,

Hangsúlyozom a törvény (Mmtv) szerint kereső tevékenyéség, és Flt.szerint keresőtevénység: kereső tevékenység: - az 1-6. pontban foglaltak figyelembevételével - minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár, továbbá kereső tevékenységet folytatónak kell tekinteni azt a személyt is, aki külön törvény szerint egyéni vállalkozónak minősül, valamint aki gazdasági társaság tevékenységében személyes közreműködés vagy mellékszolgáltatás keretében történő munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a társaság vezető tisztségviselője vagy a társasági szerződésben közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van tüntetve.

Fentiekből következően a lakás bérbeadásából szerzett jövedelem nem keresőtevékenységből származik, nem számít a keresetkorlátozás összegébe, mert "a lakás nem dolgozik", Szja bevallásban önálló tevékenység sorában kell feltüntetni, de más az adóbevallás és más fogalom a keresőtev. a MMK dolgozó keresetkorlátozása tekintetében.

beteg62,
a tapasztalatom szakértőként az, hogy mielőtt valaki mielőtt elérné ezt a korhatárt: az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg, nos ezelőtt behívják az esedékes felülvizsgálatra és csökkentik vagy megszüntetik ellátást. Sajnos. A kormányzati célnak megfelelően. (Mmtv 38/C § erre is ad lehetőséget)

Ha ilyen történik, kérem keressen meg, ha van esély, jogalapja a jogorvoslatnak, segítek, ha szeretné, okiratot is szerkesztek, azt a tényállás tisztázását követően általam elmondott alternatívák, infok alapján eldönti, mit szeretne, abban nyújtok támogató segítséget. Itt keressen, kérem, ezen az elérhetőségen szakmai honlapomon, megtisztelnek:
http://www.versenykepesseg.eu/

Sciptor és pubi67,
no comment, egyetértek.

Széchenyi üzenete: “Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt érdemel. Ha valami oknál fogva ostoba vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba …”
„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.” ~ Széchenyi István

Készséggel válaszolok továbbra is (megtisztelnek) sorstársaimnak díjmentesen, mint eddig is minden ellátással, azok jogorvoslatával, foglalkozási rehabilitációval, felülvizsgálattal kapcsolatos kérdéseire, (szakterületem) szakmai honlapomon található elérhetőségeket naponta olvasom.

Szép hetet

jozsef80 # e-mail 2019.11.18. 09:35

Jó napot kívánok!
Érdeklődök,hogy van-e lehetőség rehabilitációs bizottság előtt megjelenni/kérni a lakóhely szerinti nem illetékes helyszínen,hanem szomszédos megyében lefolytatni az eljárást?
Köszönöm válaszát: Kis József

gelta # e-mail 2019.11.15. 20:11

Rokkant ellátás mellett kereső tevékenységet folytatok. A kereset korlátozás összegébe - egymást követő 3 hónapon keresztül a minimál bér 150% - bele számít a lakás bérbe adásából származó jövedelem?

scriptor #   2019.11.15. 07:07

pubi67 2019.11.14. 19:02

Azért felháborítónak tartom azon helyzetet , hogy a jelenleg érvénybe levő 2012 es fidesz törvénymódosítás,és jelen rokkant törvény jogellenes,mint azt a bíróság kimondta.( emberi jogokat sért). Március 31 ig kellett volna eleget tenni a kormánynak , törvényi kötelezettségének. Ezt elmulasztotta , tehát törvényt szegett. Hogy folyhat most is a lerokkantási komplex vizsgálat , az emberi jogokat sértő törvény alapján??? Mikor kötelezik őket ennek rendbetételére , illetve mikor szabják ki rájuk ennek elmulasztása miatt a büntetéseket??? Több százezer rokkant ról van szó , akinek csökkentették , vagy elvették a juttatását. Sajnos azóta ezek közül sokan meghaltak már.Eleve jogellenes az is hogy már nem nézik vissza a ledolgozott, leadózott , TB be befizetett évtizedeket , csak a lerokkantás elötti 1 ,azaz egy év átlagát veszik. Nekem így elloptak 35-év bejelentett munkaviszonyt...

Ez a több százezer felháborodott vajon kire szavazott? Ha a 2012-es törvénymódosítást bevezetőkre, akkor meg mire ez a nagy háborgás? Ki milyen virágot szakít, olyat szagol. Különben is mint az köztudott a magyar reformok -beleértve a rokkantsági nyugdíj reformját is- működnek.

pubi67 # e-mail 2019.11.14. 19:02

Azért felháborítónak tartom azon helyzetet , hogy a jelenleg érvénybe levő 2012 es fidesz törvénymódosítás,és jelen rokkant törvény jogellenes,mint azt a bíróság kimondta.( emberi jogokat sért). Március 31 ig kellett volna eleget tenni a kormánynak , törvényi kötelezettségének. Ezt elmulasztotta , tehát törvényt szegett. Hogy folyhat most is a lerokkantási komplex vizsgálat , az emberi jogokat sértő törvény alapján??? Mikor kötelezik őket ennek rendbetételére , illetve mikor szabják ki rájuk ennek elmulasztása miatt a büntetéseket??? Több százezer rokkant ról van szó , akinek csökkentették , vagy elvették a juttatását. Sajnos azóta ezek közül sokan meghaltak már.Eleve jogellenes az is hogy már nem nézik vissza a ledolgozott, leadózott , TB be befizetett évtizedeket , csak a lerokkantás elötti 1 ,azaz egy év átlagát veszik. Nekem így elloptak 35-év bejelentett munkaviszonyt...

beteg62 # e-mail 2019.11.13. 17:05

Üdv mindenkinek !
Az a kérdésem, hogy ha C2 50 % rokkant vagyok és 2022 januárra szól következő soros felül vizsgálatom . 2027 februárban töltöm be az öregségi nyugdíj korhatárt. Az 5 éves védett korhatár miatt kérdezem . Mert itt eléggé határeset lesz az esetemben szerintem . Gondolom lényeges , hogy januárban vagy, az ez utáni hónapokban indítják-e majd a felülvizsgálati eljárást . Mire számíthatok szerintetek ? Persze egészségi állapotom előre én sem tudhatom , hogy mi lesz addig velem . Van valaki aki tud erről akár tapasztalatai alapján is véleményt mondani . Köszönöm !

BJúlia # e-mail 2019.09.29. 14:00

Mókuskerék,
B1 rehabos volt, neki kellett lejárat előtt (állapotrosszabbodás esetén bármikor, részletes, friss szakorvosi-, háziorvosi okirati bizonyítékkal alátámasztva, igazolás) márciusi felülvizsgálaton B2 felülvizsgálat 2019.10. hóban szükséges. Természetesen nem neki kell kérnie ebben az esetben a felülvizsgálatot, hiszen előírt, „soros” felülvizsgálata van.
Ilyenkor hivatalból intézkedik rehab hatóság,
és ha ezt nem teszik meg, csak később, mulasztanak, nincs gond, mert addig kapja ellátását érintett, amíg más jogerős határozat nem születik , ami csakis a felülvizsgálatot követően lehetséges, a komplex minősítése is érvényes mindaddig.

Évi M
B1 42%ÖEK, 59 nő, 32 év munkaviszony, elvették addigi ellátását. (Megjegyzem 2012.01.01-jétől nem szolgálati idő hanem biztosítási időt vehet figyelembe hivatal, ez más fogalom, és ehhez tartozó jogszabályi feltételek is megváltoztak,…emberek elfogadták, nem tiltakoznak kitartóan, mint Romániában, tehát ezek szerint vígan imádják a kiszolgáltatottságot)
Javaslom, fellebbezzen Évi 15 naptári napon belül (határozat, szakv.kézhezvételét követő), és sürgősen keressen meg.

Ha van jogalapja, tudja indokolni, segítek, útmutatást nyújtok díjmentesen sorstársaimnak rehab szakértőként, hogy a hiteles, személyre szóló, esetére vonatkozó jogszabályok alapján adott infok szerint dönteni tudjon,
és vállalom ügyét, okiratot is szerkesztek, az egész jogorvoslati eljárást végig segítem, ha esélyes, elmondom mi mit jelent,…s ha megbíz, mert szakterületem 15 éve munka, tb, esélyegyenlőségi közig.felülvizsgálati ügyek.

Jelentkezzen kérem a szakmai honalapomon található elérhetőségeken: http://www.versenykepesseg.eu/
Ha bárki másnak kérdése van, keressen bátran, mobilon pár perc alatt válaszolok készségesen díjmentesen sorstársaimnak rehab szakértőként, email
is, csak nincs sok időm.

Mezeke,
2012.01.01-jétől megszűnt a rokkantsági nyugdíjrendszer, kivette Tny.1998.évi LXXXI.tv.nől jelenlegi kormány.
Rokkantsági vagy rehab ellátása (Mmtv van Tny helyett, szolgálati idő helyett biztosítási idő,…) Természetesen kérheti a rokkantsági rehab ellátás megszüntetését Rehabilitációss Hatóságtól (minden megyében), mert 2012.01.01-jétől ez a hatóság illetékes, a MÁK NYUFIG csak folyósít vagy sem a Rehab Hatóság határozata alapján (végrehajt).
Bármikor kérheti újból a megvált.munkakép.személyek ellátását a szükséges nyomtatványok, igazolásokkal szintén Rehab Hatóságnál. Az új ellátás összege a kérelem benyújtását megelőző tárgyév átlagjövedelmétől (ha nincs, akkor alapösszeg) és a szakértői szerv minősítésétől függ főként.

Lásd szakmai honalapomon bővebben it 4. pontt, vagy keressen, készséggel válaszolok szakértőként szakterületemen: http://www.versenykepesseg.eu/index.php?…

dethroner,
kérem, keressen meg szintén, nincs több időm, http://www.versenykepesseg.eu/index.php?…

MankaJanka77,
a megváltozott munkaképességű személyek keresőtevékenység jogi feltételeit nem szabad keverni a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai megállapításának jogi feltételeivel!!!

Az ellátás megállapításánál kell az átlag jövedelmet és minősítés szerinti összeg megállapítást figyelembe venni, vagyis itt lényeges lehet a táppénz fogalma (2011.évi CXCI.tv.Mmtv 1.§3. pont 2.§ 3.§ 9.§ 12.§), Az MMK ellátás megállapításánál egy másik lényeges jogi feltétel, hogy a kérelem benyújtásakor ne rendelkezzen rendszeres pénzellátással többek között, és itt a táppénz rendszeres pénzellátás (Mmtv.1.10.pont 2.§)

Janka esetében vigyázat keresőtevékenységet végez, és meg kell szüntetni ellátását, (bejelentési kötelezettsége van, ha megszegi,…) többek között, ha az ellátásban (megváltozott munkaképességű rehab vagy rokkantsági) részesülő keresőtevékenységet folytat, és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát, jövedelmébe beleszámít a táppénz is (Mmtv.7.§/2/), erről bérjegyzéket kap, keresőtevékenységet folytat, járuléklevonás történik, így biztosított, a bruttó jövedelmet kell figyelembe venni a keresőtevékenység korlátozásánál.

E törvény keresőtevékenység értelmező rendelkezése Flt.-re mutat vissza, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) szerinti kereső tevékenység, miszerint minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár, azonban a táppénz idején a keresőtevékenységet végző személy keresőképtelenné válik, azonban a táppénzen lévő MMK ellátott még keresőtevékenységet folytat, hiszen munkaviszonya van, tehát biztosított (Mmtv.7.§/2/), járulékot vonnak táppénzből, csak akkor nem folytatna keresőtevékenységet, nem lenne biztosított, ha fizetés nélküli szabit venne ki.

Sokszoros az ellentmondás sajnos 2010-től a jogszabályok közötti és adott jogszabályon belüli feltétel!! A jogalkotók, nem nevezném annak, inkább azt mondanám a jogszabályokat hozóknak ez volt a szándéka, hogy átláthatatlan, követhetetlenné váljon a jogszabály, ami jogellenes, de megtehetik, mert az emberek megengedik. Csak egy példa: más a fogalma, és feltételei, ezáltal a fogalmakhoz tartozó szabályok pl. más a megváltozott munkaképesség fogalma Flt., más Tny. más a Munka törvénykönyve, más a különböző Vhr., végrehajtási rendeletekben, önkényesen így alakította a törvényhozó egyeztetés nélkül, így nem egységesek az értelmezések. Hasonlóképpen ellentmondásos a rendszeres pénzellátás fogalma és keresőtevékenység,….fogalma és hozzá tartozó jogszabályok, nem egységesek.

Mindig az adott jogszabályból kell kiindulni, abból tájékozódni és NEM az interneten vagy ismerőstől innen onnan, mert lehet, jószándékú információ adók, de NEM hiteles útmutatást adnak és félrevezethetnek akár nem szándékosan is.
Mindenkinek saját felelőssége, döntése, mi alapján tájékozódik. 2010. előtt még a hivatalok betartották a tényállás tisztázási, értesítési és tájékoztatási kötelezettségüket, jobban ügyfélcentrikusak voltak, 2010. óta nem jellemző ez az alapvető emberi jog betartása sajnos vagy inkompetencia, vagy nemtörődömség, vagy mert megtehetik, mert megengedi a felettes és az emberek elfogadják, beletörődnek, vagy azt gondolják, a hivatal nem tévedhet, pedig sajnos sokszor téved.

MankaJanka77 # e-mail 2019.09.04. 12:01

Elnézést a hibákért, de a telefonom átír néha szavakat. Remélem azért érthető volt a kérdés.

MankaJanka77 # e-mail 2019.09.04. 11:57

Tisztelt Jogifórum! Bocsánat, ha nem jó helyre írok, de azt gondoltam itt tudnak ebben a témában a legtöbbet.
Rokkantsági ellátásban részesülök. Szerencsémre van munkám amit el tudok így is látni. Nincs nagy fizetésem, de figyelnem kell a jövedelemhatárt, hogy ne vesszen el a kis nyugdíjam. Most azt olvastam valahol, hogy a táppénz nem számít keresőtevékenységnek, így a minimálbér 150%-os jövedelemhatárt ezt nem kell beleszámítani.
Sajnos 1200 ft-al túl léptem a határt már 3 hónapja, de én a beteg állományokat is beleszámoltam. Ha az mégsem számítandó a jövedelemhatárthoz, akkor nincs baj és nem kell lemondanom a nyugdíjról.Ezt megerősített a MÁK is, de nem tudom, hogy a betegszabadság sem számít e keresőtevékenységnek, mert ugye azt a munkáltató fizeti. Ebben kérnék információt. Nagyon hálásan köszönöm a mielőbbi választ és segítségét.

mokuskerek # e-mail 2019.08.14. 16:43

Tisztelt Jogi Fórum!
Lenne egy kérdésem. Megváltozott munkaképességű vagyok.Ez előtt rehabilitációs ellátott (B1) voltam, Márciusban járt le a 3 év, és kérnem kellett az újbóli felülvizsgálatot. A Márciusi felülvizsgálton B2-es minősítést kaptam és rokkantsági ellátásban részesülök. A határozat szerint a következő felülvizsgálat időpontja 2019. Október. A kérdésem a következő. Nekem kell kérni a felülvizsgálatot, vagy a bizottság fog értesíteni?
Előre is köszönöm egy hozzáértő válaszát.

naposcsirke # e-mail 2019.08.09. 11:08

Kedves Mindenki!
Sok hozzászólást olvastam, de az én problémámhoz hasonlót nem találtam. Ezért bátorkodok kérdezni a "tapasztaltaktól" és a szakértőktől.
Külföldi munkavállalóként, súlyos daganatos betegséggel jelenleg még táppénzen vagyok, a 78 hét táppénz októberben jár le. Orvosaim már rég javasolták a leszázalékolásomat, amit eddig elutasítottam. De már sajnos nem tudok dolgozni. Hol kell elindítanom a leszázalékolást? Németországról van szó. EU-s oldalakat olvasva nekem annyi jött át a jogszabályokból, hogy ott is kezdeményezhetem, ahol utoljára dolgoztam, vagy az állampolgárságomnak megfelelő helyen, és a legkedvezőbbet választhatom. Igazából a német nyugdíjrendszert sem és a magyart sem ismerem. Vajon ha itthon indítom el, akkor a német jövedelmemet veszik alapul? Itthon valóban létezik az átlagjövedelem mellett maximális összeg, amit kifizetnek?

Stefan Zaitsev # e-mail 2019.08.08. 16:42

Az Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva – megállapítja, hogy az Országgyűlés nemzetközi szerződésből származó jogalkotói feladat elmulasztását valósította meg azáltal, hogy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontját a törvény 33/A. § (1) bekezdés a) pontja alá tartozó esetekben oly módon rendelte alkalmazni, hogy ezzel egyidejűleg nem alkotott olyan szabályokat, melyek lehetővé teszik az ellátás összegének meghatározása során az ellátásra jogosultak élethelyzetét érdemben meghatározó tényleges fizikai állapota javulásának mértéke, illetőleg a 2012. január 1. napját megelőzően megállapított ellátás összege figyelembevételét.
Az Alkotmánybíróság felhívja az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2019. március 31-ig tegyen eleget.

Évi M. # e-mail 2019.07.24. 14:01

Szép napot kívánok!

Egy olyan kérdésem lenne, hogy 59 éves nőnek idén volt a szakértői felül vizsgálata B1 kategóriába sorolták be 42%-al, a hölgy 32 év munkaviszonnyal rendelkezik. Az a kérdés mi a tanácsos intézkedés, mivel elvették tőle az eddig járt támogatást?
Válaszukat nagyon szépen köszönöm.

Mezeke # e-mail 2019.07.16. 17:59

Hello !

Egy rokkant nyugdíjas van olyan szerencsés, és tud munkát végezni úgy, hogy rokkant nyugdíja is megmarad. (nincs 150%), Ezután kéri a nyugdíj megszűntetését.
Ebben az esetben mikor adhat be újabb kérelmet a nyugdíjra? Ha lehetséges az újbóli kérelem beadása, akkor az új ellátás összege hogyan lesz megállapítva?

Köszönettel
András

földlakó # e-mail 2019.07.09. 14:08

Kérdezem a jogászt, miként érvényesül a gyakorlatban az alkotmány B. cikkének (4) pontja? Hogyan gyakorolhatom én hatalmat a képviselőmön keresztül?

A törvény:

(4) A nép a hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja.

A törvény forrása:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?…

Manna111 # e-mail 2019.06.26. 16:42

Tisztelt Tagok,

kérdésem a következő lenne: ha részemre rehabilitációs vagy rokkantsági ellátást állapítanak meg, de nekem a nyugdíjkorhatárig több mint 5 év van hátra, akkor nem az előző évi jövedelmet veszik az ellátás alapjának?

Előre is köszönettel