Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


Táppénz alatti felmondás

vaczkor... #   2019.10.28. 12:27

Melinda40 2019.10.22. 11:16
Tisztelt Olvasó!
A következőben szeretnék jogi segítséget kérni, olvasgattam az előző hozzá szólásokat de nem találtam egyértelmű válaszokat azért fordulok írásban mégis Önökhöz.
A problémám a következő lenne.
Idén augusztusban voltam 3 hetet a tp-n. 08-07-08-26-ig az volt az első munkanapom amikor is a munkáltatóm felé leadtam a tb papírokat. A munkáltatóm nem TB kifizetőhely de akkor még volt a 15 napomból is amit neki kell kifizetnie nem az OEP-nek. Az OEP-nek 5 napot kellett volna fizetnie. Na most ez mind a mai napig nem történt meg, sőt még a foglalkoztatói igazolás sem lett nekik leadva egészen múlt szerdáig ami 10-16 volt. Az elsődleges kérdésem az lenne hogy a munkáltatót nem kötelezi-e valami jogszabály hogy x napon belül a OEP felé le kell adni az én Tb papíromat?
A másik kérdésem (bár itt olvastam h elvileg 5 nap de az munkanap vagy naptári nap) a munkáltatóm elmondása szerint 10-16-án benyújtotta az Oep-hez a foglalkoztatói igazolást akkor én mikor érdeklődjek hogy ez valóban elindult folyamat-e?
Valamint ami jelenleg bonyolítja még a folyamatot, mert hogy jelenleg is TP vagyok, de most már felmondás alatt. Ez 15 nap lesz amit 10-30-án fogok nekik leadni. Ilyenkor is újra le kell majd adniuk a foglalkoztatói igazolást? Felmondásom után már semmilyen hatással nem leszek ezekre a dolgokra, de nem kevés pénzről van szó.
Mit tudok tenni?
Mik az én kötelezettségeim, mi a munkáltatóé?
Voltam az OEP-ben 2x, is ahol azt mondták hogy az előző és a mostani TP-es papírokkal együtt menjek be és hivatalból majd ők akkor elindítják, ami egy sokkal hosszabb folyamat lesz. Mennyivel hosszabb? Mit kell nekem bevinnem az Oepbe és nagyjából meddig tarthat ez?
Továbbá a cég felé tudok-e valami jogi lépést tenni mert nonszensznek találom, hogy a munkavállalót ennyire semmibe véve nem tették amit kell, holott akkor még nem álltam felmondás alatt.
Felmondásom után mondjak is le a 15 napról amit már az OEP-nek kell fizetnie?
Választ előre is köszönöm és remélem hogy érthetően írtam.

T. Kérdező!

De igen, kötelezi.

Ha egy jogszabály azt írja, hogy nap, akkor az alatt naptári napot kell érteni, ha pedig azt, hogy munkanap, akkor munkanapot.

/Ha foglalkoztatónál TB kifizetőhely nincs úgy köteles egy, a MÁK honlapjáról letölthető un. Foglalkoztatói igazolás formanyomtatványt kitölteni és az összes szükséges okmánnyal együtt 5 napon belül a járási hivatalnak továbbítani. (Vhr. 38. § )/

Bármikor, azaz akár ma is érdeklődhet, mivel az igény elektronikusan kerül elküldésre ezért azonnal látszik, hogy mikor és mi érkezett be…
Az igényt minden új keresőképtelenség esetén újból elő kell terjeszteni, azaz igen, új megbetegedés esetén az igényt ismét elő kell terjeszteni, a foglalkoztatói igazolást ismét ki kell állítani.

Ha a jogviszonya a keresőképtelenség tartama alatt megszűnik a megszűnést követő naptól nem jogosult táppénzre.

Azt, hogy mennyivel hosszabb az OEP ügyintézőjétől kellett volna megkérdeznie.

Azt, hogy mit kell bevinnie szintén az OEP ügyintézőjétől kellett volna megkérdeznie.
A jogszabály világosan fogalmaz.

A táppénz, csed, gyed, baleseti és gyermekápolási táppénz iránti igényt a munkavállalónak a foglalkoztatójánál kell előterjeszteni, azaz az orvosi igazolásokat a munkáltatójának kell leadni. (Ebtv. 62. §)

A foglalkoztató a kérelem, illetve a dolgozó által leadott okmányok átvételét hitelt érdemlően (pl. átvételi elismervény adásával) köteles igazolni. (Vhr. 38. §)

Ha foglalkoztatónál TB kifizetőhely nincs úgy köteles egy, a MÁK honlapjáról letölthető un. Foglalkoztatói igazolás formanyomtatványt kitölteni és az összes szükséges okmánnyal együtt 5 napon belül a járási hivatalnak továbbítani. (Vhr. 38. § )

Egyebekben javasolt elolvasni az itt leírtakat:

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

http://aktaforum.hu/showthread.php?…

Melinda40 # e-mail 2019.10.22. 11:16

Tisztelt Olvasó!

A következőben szeretnék jogi segítséget kérni, olvasgattam az előző hozzá szólásokat de nem találtam egyértelmű válaszokat azért fordulok írásban mégis Önökhöz.
A problémám a következő lenne.
Idén augusztusban voltam 3 hetet a tp-n. 08-07-08-26-ig az volt az első munkanapom amikor is a munkáltatóm felé leadtam a tb papírokat. A munkáltatóm nem TB kifizetőhely de akkor még volt a 15 napomból is amit neki kell kifizetnie nem az OEP-nek. Az OEP-nek 5 napot kellett volna fizetnie. Na most ez mind a mai napig nem történt meg, sőt még a foglalkoztatói igazolás sem lett nekik leadva egészen múlt szerdáig ami 10-16 volt. Az elsődleges kérdésem az lenne hogy a munkáltatót nem kötelezi-e valami jogszabály hogy x napon belül a OEP felé le kell adni az én Tb papíromat?
A másik kérdésem (bár itt olvastam h elvileg 5 nap de az munkanap vagy naptári nap) a munkáltatóm elmondása szerint 10-16-án benyújtotta az Oep-hez a foglalkoztatói igazolást akkor én mikor érdeklődjek hogy ez valóban elindult folyamat-e?
Valamint ami jelenleg bonyolítja még a folyamatot, mert hogy jelenleg is TP vagyok, de most már felmondás alatt. Ez 15 nap lesz amit 10-30-án fogok nekik leadni. Ilyenkor is újra le kell majd adniuk a foglalkoztatói igazolást? Felmondásom után már semmilyen hatással nem leszek ezekre a dolgokra, de nem kevés pénzről van szó.
Mit tudok tenni?
Mik az én kötelezettségeim, mi a munkáltatóé?
Voltam az OEP-ben 2x, is ahol azt mondták hogy az előző és a mostani TP-es papírokkal együtt menjek be és hivatalból majd ők akkor elindítják, ami egy sokkal hosszabb folyamat lesz. Mennyivel hosszabb? Mit kell nekem bevinnem az Oepbe és nagyjából meddig tarthat ez?
Továbbá a cég felé tudok-e valami jogi lépést tenni mert nonszensznek találom, hogy a munkavállalót ennyire semmibe véve nem tették amit kell, holott akkor még nem álltam felmondás alatt.
Felmondásom után mondjak is le a 15 napról amit már az OEP-nek kell fizetnie?

Választ előre is köszönöm és remélem hogy érthetően írtam.

wjozsi # e-mail 2019.10.21. 23:13

@Kovács_Béla_Sándor: Elnézést, ha félreérthető voltam.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.10.21. 19:50

Az eredeti leírásból nem derült ki, hogy volt igazolatlan hiányzás a felmondást megelőző 15 napon belül. Sőt, inkább úgy lehetett értelmezni, hogy a hétfőn hiányzott először - de azt meg igazolta.

www.kbs-ugyved.hu

drbjozsef #   2019.10.21. 14:37

wjozsi,

Igazad van.

Akkor, ha jól értem KBS-t, csak az indoklás lesz a gond. Azt viszont nem látom be - bár lehet, hogy megint tévedek -, hogy az ittasan munkából hazaküldés, és a több napig a munkahelyen meg nem jelenés hogyan a fenébe ne adna alapot az azonnali felmondásra.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

wjozsi # e-mail 2019.10.21. 12:30

drbjozsef: Ez mondjuk egész biztosan nem így van. Kevés az a munkáltató, aki épp mindig tart kéznél egy szakszerűen megírt felmondást minden eshetőségre. Valójában a tv így rendelkezik:

"(2) Az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni. A tudomásszerzés időpontjának, ha az azonnali hatályú felmondás jogát testület jogosult gyakorolni, azt kell tekinteni, amikor az azonnali hatályú felmondás okáról a testületet - mint a munkáltatói jogkört gyakorló szervet - tájékoztatják."

drbjozsef #   2019.10.21. 08:17

Mondom, én nem értek hozzá, de szerintem a munkáltatónak nem kötelessége felmondani, még azonnalival sem. De ha utóbbival teszi mégis, akkor annak ott és akkor kell történnie, amikor a jelentős mértékű szándékos kötelezettségszegés megvalósult. Nem utána hat héttel, két nappal, vagy egy órával is akár. Nem baj, ha X esetben nem mondasz fel, de ha igen, azt akkor, rögtön.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

wjozsi # e-mail 2019.10.20. 01:18

Tisztelt Hozzászólók!

Köszönöm a kiegészítő véleményeket. Nem hiszem, hogy Kovács_Béla_Sándor hozzászólását negatívan értékeltem volna, elhiszem, hogy ő is nálam ezerszer jobban ért a munkajoghoz. Ahogy ő is számomra megnyugtatóan írta, az utólagos csavar nincs hatással a felmondás érvényességére. Az indoklás egy teljesen más téma, azzal kapcsolatban nem akartam részletekbe bocsátkozni (a munkatárs védelme miatt), de drbjozsef felvetésére annyit mindenképp hozzátennék, hogy kellően részletes, és az Ügyfelektől érkező, alkoholos befolyásoltsággal összefüggő panaszok mellett kitér az igazolatlan távollétekre is, melyek közül legalább 1 akkor is 15 napon belüli, ha a 3 utolsó napról utólag ki is derült, hogy - bár akkor igazolatlan volt - valójában táppénzes.

Érdekes felvetés a humánum, a jó szándék kérdése is (köszönöm, drbjozsef). Most elszakadva az eredeti ügytől hadd kérdezzem meg a munkaügyi perekben jártasabbaktól: ha van egy bármilyen azonnali felmondást megalapozó ok, de Munkáltató nem él vele, csak ugyanazon ok többedik előfordulásakor, akkor az támadható, pusztán azáltal, hogy ha egyszer-kétszer tolerálták, akkor miért kellett az x-ediknél megálljt parancsolni?

Én több mint 15 éve vezetek kisebb-nagyobb csapatokat (9 éve közvetlenül Munkáltatóként) és mindig a lehető leghumánusabb megoldásokra törekedtem (ez a mostani egyébként életem első "azonnalija"). De ezek szerint jobban tenném, ha "keményebb kezű" lennék?

drbjozsef #   2019.10.18. 13:14

wjozsi,

Én nem értek hozzá, de ha két írásbeli figyelmeztetés után harmadszor is ittasan jelenik meg, munkavégzésre képtelen állapotban, akkor OTT kellett volna kirúgni. Úgy is mondhatnám, hogy azonnal. Érted, "AZONNALI".

Az, hogy elzarándokolsz a lakására, és ott megbeszélgetitek, az nem "azonnali".

Értem én, hogy a munkáltató "jót akart", korrektül járt el, csak ez így támadhatónak tűnik.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

wers # e-mail 2019.10.18. 13:06

Közben Béla is írt kettőt de én lassúbb voltam :)

wers # e-mail 2019.10.18. 13:04

E tekintetben tehát Kovács_Béla_Sándor hozzászólása - melyet ugyanúgy köszönök - valószínűleg tévedésen alapul.

Szokta ő tudni, mit beszél. Nem csak tudni, még érteni is.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.10.18. 13:00

a csavar már a felmondás után került bele.
Nem azért jogellenes a felmondásotok, mert táppénz alatt közöltétek. (Ennyiben helytálló sortie álláspontja.) Azért jogellenes a felmondásotok, mert nincs rá megfelelő indokotok. Tényleg, mivel indokoltatok? Miben állt a munkavállaló jelentős mértékű, szándékosan vagy súlyos gondatlansággal elkövetett kötelességszegése?

www.kbs-ugyved.hu

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.10.18. 12:57

Nem adnád meg az emilcímét annak a munkavállalónak? Akkor kiderülhetne, ki téved.

www.kbs-ugyved.hu

wjozsi # e-mail 2019.10.18. 12:55

Tisztelettel köszönöm a reakciókat, különösen sortie részletes válaszát. Más forrásokból is úgy tájékoztattak, hogy a felmondás rendben van, megalapozott, nem igazán támadható, ill. egy esetleges munkaügyi perben könnyen védhető. E tekintetben tehát Kovács_Béla_Sándor hozzászólása - melyet ugyanúgy köszönök - valószínűleg tévedésen alapul.
drbjozsef-nek igaza van abban, hogy érdemes előbb kérdezni, aztán cselekedni, de az ügy érdekességét épp az adja, hogy a csavar már a felmondás után került bele. Azelőtt elég szimpla esetnek tűnt.

drbjozsef #   2019.10.18. 11:44

Ebben a formában, ahogyan ezt intézték, igen.
Csak érdemes előbb kérdezni, aztán cselekedni...

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.10.18. 11:30

A munkavállaló helyében. Bocsánat.

www.kbs-ugyved.hu

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.10.18. 11:29

Én a munkáltató helyében ezt az azonnali hatályú felmondást megtámadnám bíróságon. És nem lennének rosszak az esélyeim.

www.kbs-ugyved.hu

sortie #   2019.10.18. 07:31

wjozsi 2019.10.17. 23:38

Kedves Hozzáértők!

Kérném állásfoglalásotok az alábbi esethez.
1.Munkavállaló hónapok óta súlyosbodó alkoholizmusa miatt egyre többször jelenik meg részegen a munkahelyén, majd végül napokra eltűnik, elérhetetlen, 2 írásbeli figyelmeztetése ellenére nem változtat ezen stb. (Nem akarom ecsetelni, lényeg, hogy egyértelműen fennáll az azonnali felmondáshoz szükséges minden körülmény.)
2.Munkáltató ösztönzésére Munkavállaló megkezdi az elvonót, amit azonban félbeszakít. Ezt emailben jelzi is, valamint azt is, hogy megváltozott, hétfőtől teljes értékű munkatársként lehet rá számítani.
3.Munkáltató elhiszi, de se hétfőn, se kedden, se szerdán nem veszi fel a munkát (ami korábban is sajnos jellemző volt). A Munkáltató gondos utánajárása (kapcsolatfelvétel családdal) alapján annyi derül ki, hogy Munkavállaló otthon van, de a szokásos módon "kiütötte magát".
4.Munkáltató megállapítja, hogy Munkavállaló "menthetetlen", megírja az azonnali felmondást, családi segítséggel összehoz egy találkozót, melyen Munkavállaló megérti, elfogadja és aláírja a felmondás átvételét.
5.Munkavállaló felesége másnap jelzi, hogy igazából hétfő óta táppénzen van a Munkavállaló, csak erről nem szólt (voltaképp pont az ellenkezőjéről tájékoztatott).

Kérdés: érvényes-e a felmondás? Ha igen, akkor mi a helyzet a táppénzzel? Ha nem, akkor mi a Munkáltató teendője? Vissza kell vonni a felmondást? Vagy semmi, és a felmondás majd a táppénzes idő leteltével lép életbe?

T. Kérdező!

Tekintettel arra, hogy megértette, átvette, aláírta, ezért érvényes és joghatás kiváltására alkalmas, azaz a megadott nappal megszűnt a jogviszonya.

Un. rendes felmondás esetére rendelkezik úgy az Mt., hogy a felmondási idő a keresőképessé válást követő napon kezdődik. (Mt. 68. §)

Azonnali hatályú felmondásnál nincs felmondási idő, ezért a keresőképtelenség (táppénz) a jogviszony megszüntetésének nem akadálya.

Amennyiben szabályos orvosi igazolással igazolja a keresőképtelenséget, úgy a munkaviszony megszűnésének napjáig betegszabadság, vagy ha azt már kimerítette táppénz ellátás illeti meg.

A munkaviszony megszűnése utáni időre táppénz ellátásra nem jogosult, mert au un. passzív táppénz intézménye évekkel ezelőtt megszűnt.

wjozsi # e-mail 2019.10.17. 23:38

Kedves Hozzáértők!

Kérném állásfoglalásotok az alábbi esethez.

  1. Munkavállaló hónapok óta súlyosbodó alkoholizmusa miatt egyre többször jelenik meg részegen a munkahelyén, majd végül napokra eltűnik, elérhetetlen, 2 írásbeli figyelmeztetése ellenére nem változtat ezen stb. (Nem akarom ecsetelni, lényeg, hogy egyértelműen fennáll az azonnali felmondáshoz szükséges minden körülmény.)
  2. Munkáltató ösztönzésére Munkavállaló megkezdi az elvonót, amit azonban félbeszakít. Ezt emailben jelzi is, valamint azt is, hogy megváltozott, hétfőtől teljes értékű munkatársként lehet rá számítani.
  3. Munkáltató elhiszi, de se hétfőn, se kedden, se szerdán nem veszi fel a munkát (ami korábban is sajnos jellemző volt). A Munkáltató gondos utánajárása (kapcsolatfelvétel családdal) alapján annyi derül ki, hogy Munkavállaló otthon van, de a szokásos módon "kiütötte magát".
  4. Munkáltató megállapítja, hogy Munkavállaló "menthetetlen", megírja az azonnali felmondást, családi segítséggel összehoz egy találkozót, melyen Munkavállaló megérti, elfogadja és aláírja a felmondás átvételét.
  5. Munkavállaló felesége másnap jelzi, hogy igazából hétfő óta táppénzen van a Munkavállaló, csak erről nem szólt (voltaképp pont az ellenkezőjéről tájékoztatott).

Kérdés: érvényes-e a felmondás? Ha igen, akkor mi a helyzet a táppénzzel? Ha nem, akkor mi a Munkáltató teendője? Vissza kell vonni a felmondást? Vagy semmi, és a felmondás majd a táppénzes idő leteltével lép életbe?

Zsuzsanna12 # e-mail 2019.09.19. 09:35

Köszönöm a segítséget.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.09.17. 17:17

Arra ugyanúgy igaz.

www.kbs-ugyved.hu

Jereván #   2019.09.17. 16:03

Bár lehet, hogy rendkívüli felmentésre gondol...

Tisztázandó, hogy közalkalmazott, vagy munkavállaló...

Jereván #   2019.09.17. 16:01

Nem. Benne van a nevében, hogy azonnali hatállyal.

(Ebben az esetben az Mt.68. §, amire valószínűleg gondol nem alkalmazható, mivel ebben az esetben nincs felmondási idő.)

Ha pedig megszűnik a jogviszonya táppénzre sem lesz jogosult, mivel táppénzre csak a biztosított jogosult.

Ha az alapjogviszony megszűnik a biztosítás is automatikusan megszűnik.

Zsuzsanna12 # e-mail 2019.09.17. 14:55

Kedves Fórumozók!

Közalkalmazott munkavállalónknak a képviselő-testület azonnali hatállyal felmondott 2019.09.13-val, mivel sejtette, hogy ez lesz az ülés kimenetele, 2019.09.09. napjától keresőképtelen, saját elmondása szerint különböző egészségügyi problémák miatt a max. 1 éves táppénz ellátást igénybe fogja venni. A testület döntéséről a határozat kézbesítve lett, maga a jogviszony megszüntetést csak a legelső keresőképes napján tudom elvégezni?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.07.05. 20:08

Legfeljebb visszafizeti a támogatást. Valószínűleg így is jobban jár.

www.kbs-ugyved.hu