Fórum polgári jog régebbi elöl     új hozzászólás


Új Pp. szerinti fellebbezés minta

oligaliga # e-mail 2019.06.13. 15:21

Tiberis

ez nem elfogadott gyakrolat, hanem elfogadiott jogszabály.

Pp.

365. § [A másodfokú eljárás megindítása]
(1) A másodfokú eljárást a fellebbezőnek az elsőfokú bíróságnál írásban benyújtott fellebbezéssel kell megindítania.
366. § [Az elsőfokú bíróság fellebbezéssel kapcsolatos intézkedései]
(1) Ha a fellebbezés elkésett, vagy olyan határozat ellen irányul, amely ellen a fellebbező nem élhet fellebbezéssel, az elsőfokú bíróság a fellebbezést visszautasítja; e végzés ellen külön fellebbezésnek van helye.

Magyarul: A fellebbezés előterjesztésének helye az elsőfokú bíróság. Ezért az, ha a fellebbezést tévesen másik bírósághoz nyújtják be, nem jelenti fellebbezés joghatályos bejelentését; a beadványnak a nem megfelelő bírósághoz történő beérkezésével a fellebbezés nem tekinthető joghatályosan előterjesztettnek.
A fellebbezésre nyitva álló határidő a határozat közlésétől számított tizenöt nap. A kézbesítés útján közölt határozatok [Pp. 351. § (2) bekezdés] esetében ez a határidő a kézbesítéssel, ha pedig a határozatot a bíróság kihirdetéssel közli [Pp. 351. § (1) bekezdés], a kihirdetéssel nyílik meg. A határidő számítására a Pp. 146-148. §-aiban rögzített általános szabályok irányadók. A fellebbezésnek a fellebbezési határidő lejártáig az elsőfokú bírósághoz meg kell érkeznie. Ha azonban a perben a kapcsolattartás elektronikus úton történik, a határidő elmulasztásának következményeit nem lehet alkalmazni, ha a bírósághoz intézett beadványt legkésőbb a határidő utolsó napján elektronikus úton az informatikai követelményeknek megfelelően előterjesztették (Pp. 612. §). Ha papíralapú benyújtásra van lehetőség, ugyancsak nem alkalmazhatóak a fellebbezési határidő elmulasztásának következményei, ha a bíróságnak címzett beadványt legkésőbb a határidő utolsó napján az elsőfokú bíróság címére ajánlott küldeményként postára adták [Pp. 149. § (4) bekezdés]. Amennyiben azonban más módon küldik meg a fellebbezést az elsőfokú bíróság részére, vagy nem az elsőfokú bíróságnak küldik meg azt, és a határidő lejárta előtt a beadvány nem érkezik meg az elsőfokú bírósághoz, a mulasztás következményei alól automatikus mentesítést biztosító szabályok nem alkalmazhatóak.

Sherlock # e-mail 2019.06.13. 15:09

Persze, szerencsétlen bíró meg várjon 2-3 hónapot a jogerősítés előtt, mert ki tudja, hogy nem a helyi bányakapitányságra adták-e be a fellebbezést.

De nem kell ahhoz laikusnak lenni, hogy az ember rossz helyre adja be; megesik az felülvizsgálati kérelemmel is.

Az ELTE állandó ügyvédi irodája, a Jaczkovics Ügyvédi Iroda képviselte az egyetemet ebben, a hallgatói önkormányzatok gazdálkodását érintő perben is. Az iroda névadója Jaczkovics László, aki az egyetem alatt szegeden volt HÖK-elnök, majd az országos hallgatói önkormányzati szervezetnél (a jelenlegi Hallgatói önkormányzatok Országos Konferenciája elődjénél) volt alelnök. A jogerős döntés után az ELTE felülvizsgálatot kezdeményezett a Kúriánál, de ezt elrontotta az egyetemet képviselő ügyvédi iroda. A Jaczkovics iroda rossz bíróságra postázta a beadványt, így mire azt továbbították a megfelelő helyre, letelt a 60 napos határidő. A Kúria így érdemi vizsgálat nélkül dobta vissza az iratot.

https://index.hu/…dik_egy_hok/

www.klaw.hu - Jogról, érthetöen.
https://www.facebook.com/kovacslaw/

Tiberis # e-mail 2019.06.12. 15:44

Tisztelt kbs!
Köszönöm a válaszát.
Bár nyilván ez az elfogadott gyakorlat, ez azért attól függetlenül talán vitatható lehetne, hogy a laikus fellebbező mennyiben hunyó, ha a benyújtási forma az elsőfokú ítéletben is szerepel. Ugyanakkor ha és amennyiben annak nincs is jelentősége, hogy a másodfokra történt a címzés, akkor nem igazán érthető, hogy a bíróság belső levéltovábbítása miért ne minősülne, minősülhetne könyvelt küldeménynek, ha a határidő utolsó napján a küldeményt postára adták. A kérdés nyilván nem véletlen, de a jó pap is holtig tanul :-)

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.06.07. 19:16

Amikor az első fok megkapja.

www.kbs-ugyved.hu

Tiberis # e-mail 2019.06.07. 19:12

Tisztelt Fórum!

Mi számít a fellebbezés bíróságra történő érkezése dátumának ha a fellebbezést a másodfokú bíróságnak címezve adják postára, és onnan küldik át az első fokra?

wers # e-mail 2019.01.21. 12:26

biztos ami biztos itt is, hátha más a válasz

gerbera317 # e-mail 2019.01.21. 12:09

Mit szólnál mondjuk a saját magad nyitotta, azonos című, szomszédos topikhoz? :-/

Erin # e-mail 2019.01.20. 06:36

Tisztelt Fórumozók!

Új Pp. szerint zajló családjogi ügyben lenne szükségem fellebbezés mintára.
Hol találok ilyen mintát a neten?

A segítséget előre is köszönöm.
Era