Fórum polgári jog régebbi elöl     új hozzászólás


Szavatosság, jótállás, garancia, fogyasztóvédelem

ityam # e-mail 2019.01.08. 10:17

Régebben én úgy tudom hogy úgy volt hogy cserénél újraindul a gari és javításnál a kijavított hiba tekintetében indul újra a gari. Szóval ugyanarra a hibára él még most is a garancia. Viszont kell valamivel tudnod igazolni hogy mit javítottak hogy érvényesíteni tudjad hogy ugyanaz most is a baja.
Ha nincs semmi papírod az akkori javításról az problem lehet.
Ha a cserét javításnak hazudják az más probléma. Ha tudnád bizonyítani valamivel hogy cserélve lett akkor minden hiba tekintetében újraindulhatna a garancia. Viszont a bizonyítás nem azt jelenti hogy azt mondod hogy szerinted cserélve lett.

Azt még fenntartom hogy az emlékeim elég régiek garanciális ügyekben. még bőven régi PTK korszakából valók úgyhogy lehet azóta változott a jogi oldalon a fenti információ.

Laci1982 # e-mail 2019.01.08. 07:07

Tisztelt Szomorú örökös!

Nincs garancia levél, a blokkal együtt érvényes a garancia. Egyébként a készüléket, amikor visszavittemszerintem kicserélték igazából, csak azt mondták, hogy javították. Miért kellett volna újra párosítani a telefonnal, ha már ismerte? Akkor pedig új blokkot kellettek volna adni, nem?
Már tavaly májusban nem is láttam ilyen készüléket (Jabra Halo Smart) a polcaikon.
Értem, hogy már nem érvényes a garancia, de azért rohadt bosszantó.

rigoz # e-mail 2019.01.08. 07:06

Annyit közbevetőleg hozzáfűznék, hogy:

  1. A fogyasztóvédelemhez fordulás előtt írásos vagy szóbeli (személyes megtétel esetén jegyzőkönyvezett, telefonos megtételnél az igazolhatóság fogyasztói oldalon nem elvárt) panaszt kell tenni.
  2. Magát a cserét, illetve kijavítást, illetve annak előzményeként a bevizsgálást, mint kellékszavatossági jog teljesítését viszont csak a bíróság kényszerítheti ki ítélettel.

A fogyasztóvédelem polgári jogi igényről nem dönthet, csupán jogkövető magatartásra kötelezhet általában és bírságolhat.

Szomorú örökös #   2019.01.08. 05:50

Laci1982

Vettem 2017.08.09.-én egy bt. headset-et az MM-ben. Azóta kétszer vittem vissza garanciális javításra, ugyanazzal a hibával (jobb oldali hallgató nem szólt). Legutoljára 2018.05.22.-én. Tegnap ismét visszavittem ugyanezzel a problémával, de megtagadták a garanciális javítást, mondván, hogy a garancia 1 évig tart csak. Jogos ez Önök szerint?

Hogyne lenne jogos? Letelt az 1 év vagy nem? Mi szerepel az eszköz garancialevelén? Nyilván ők ahhoz tartják magukat, ha nem, akkor fogyasztóvédelem. De ott nagyon komolyan igazolni kell az állításodat. Tavaly májusban még nyilván belül voltak az egy éven, most viszont már jócskán fél évvel túl vagyunk rajta szerintem. A garancia nem indul újra minden javítás alkalmával, nem gondolod? :-O

Laci1982 # e-mail 2019.01.08. 05:01

Tisztel Fórumozók!

A következő dologban szeretném véleményüket, segítségüket kérni.
Vettem 2017.08.09.-én egy bt. headset-et az MM-ben. Azóta kétszer vittem vissza garanciális javításra, ugyanazzal a hibával (jobb oldali hallgató nem szólt). Legutoljára 2018.05.22.-én. Tegnap ismét visszavittem ugyanezzel a problémával, de megtagadták a garanciális javítást, mondván, hogy a garancia 1 évig tart csak. Jogos ez Önök szerint?
Mi tévő legyek?

Előre is köszönöm!

Üdvözlettel: Laci

rigoz # e-mail 2019.01.06. 18:40

Én is mindent írásban intézek velük, a szóbeli panaszkezelésre, különösen az üzletbélibe többször ráfáztam már...

rigoz # e-mail 2019.01.06. 18:39

Tisztelt V-B-A!

Írásban (e-mailben az ugyfelszolgalat.hu@vodafone.com e-mail címre vagy tértivevényes levélben küldje el aláírva a panaszát a 1096. Budapest, Lechner Ödön fasor 6-9. címre (székhely) küldje meg mindenképpen a panaszát a Központi Ügyfélszolgálatnak, illetve megteheti ügyfélfogadási időben jegyzőkönyvezés terhével szóban a Vodfaone WestEndben található Központi ügyfélszolgálatán vagy bármely üzletében is, de a Központi Ügyfélszolgálathoz való közvetlen fordulást javaslom, tapasztalatból (az üzletekben ügyintézőnként változó fokú a dezinformáltság).

Ha erre választ kapott vagy eredménytelenül eltelt 30 napos válaszadási határidő, annak tartama alatt választ nem kapott a panaszára, akkor fordulhat a békéltető testülethez, a Szolgáltatóval való előzetes, panaszkezelési eljárás keretében való egyezkedés igazolható megkísérlése előfeltétele annak is többek közt (egyedül a polgári peres eljárásnak nem).

A biztosítónak ezzel kapcsolatban nincs kompetenciája, helyesen diktálja ezt a jogérzéke is, az önrész befizetését követően a kárigény elfogadásával, a korábbi készülék megvizsgáltatásával, majd a csereengedély megadásával a biztosító megtette a dolgát.

Garanciális ügyintézés a Vodafone kizárólagos kompetenciája, magának kell dönteni arról, hogy az igényt teljesíti-e vagy megtagadja-e annak a teljesítését.

V-B-A # e-mail 2019.01.06. 18:28

Tisztelt Rigoz!

Felhívtam a Vodafone ügyfélszolgálatot, ahol azt mondták, hogy ilyen esetben nincs semmilyen garancia az új cserélt készülékre, illetve hívjam megint a biztosítót, de egy szerintem garanciális probléma miatt nem szeretnék újra önrészt fizetni. Hétfőn felhívom őket, de ez a garanciális eljárás furcsa számomra. Békéltető testülethez bemegyek akkor mindenképpen.
Köszönöm!

rigoz # e-mail 2019.01.06. 18:14

Tisztelt V-B-A!

De, az új, biztosítás keretében kapott készülékre is él a jótállás az átvételtől kezdődően a cserélt készülékkel azonos feltételek szerint, hiszen a biztosító a biztosítás tekintetében átvállalta az önrészen túlmenő hányadát a készülék vételárának, ami viszont nem érinti az Ön előfizetői jogait.

Javaslom, hogy írjon írásban panaszt a Vodafone Központi Ügyfélszolgálatának

Annak eredménytelensége esetén a Budapesti vagy a lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat az ügy vagyoni vonzata tekintetében, egyébként pedig tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra, illetve a jótállással összefüggő jogszabályi rendelkezések megsértése miatt a lakóhelye szerint területileg illetékes megyeszékhely szerinti járási (Budapest tekintetében az V. kerületi, Pest megye tekintetében az Érdi Járási Hivatal) kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztályához, mely a Vodafone-t a jogsértő állapot megszüntetésére és annak érdekében a szükséges intézkedések megtételére kötelezheti, emellett

Emellett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Hatósági Osztálya (1015. Budapest, Ostrom utca 23-25.) eljárása is kezdeményezhető, mely az Általános Szerződési Feltételektől és az elektronikus hírközlésre vonatkozó jogszabályi rendelkezésektől eltérés esetén kötelezéssel, felhívással, illetve bírság kiszabásával élhet a jogszerű állapot visszaállítása érdekében.

Annak eljárása viszont igazgatási szolgáltatási díjhoz kötött (3.000Ft).

A Vodafone a békéltető testületi eljárásban hozott határozatnak aláveti magát, így az rá nézve kötelező.

A békéltető testületi eljárás költségmentes (ha elutasítják a kérelmet, akkor sem kell fizetni semmit, kivéve a kérelem postázásának költségét, ami a terhén marad), az eljáró testület pedig a kérelem megérkezésétől számított 90 napon belül, a felek meghallgatását követően határoz.

A Vodafone egyezségkötésre és az egyébként szükséges nyilatkozatok megtételére jogosult képviselője a meghallgatáson köteles megjelenni.

Fontos, hogy a cserére, illetve a kijavításra kifejezetten az adott ügy érdemét tekintve csak a békéltető testület vagy a bíróság kötelezheti a Vodafone-t, minden további kérdésben hatásköre szerint a fogyasztóvédelmi hatósági jogkört gyakorló megyeszékhely szerinti járási (szintű) kormányhivatal, illetve az NMHH Hivatala Hatósági Osztálya teheti meg a szükséges intézkedést.

V-B-A # e-mail 2019.01.06. 18:03

2017.11.06-án vásároltunk egy iPhone 8 telefonkészüléket a feleségemnek a Vodafone Magyarországtól előfizetéssel, amit 2018.12.18-án egy leejtést követő káresemény /törés/ miatt leadtunk biztosítási javításra. 2019.01.04-én 19:30-kor átvettünk egy új készüléket az üzletben. 2019.01.05-án észleltük, hogy az új készülék hibás, a kijelző felső része elválik a készüléktől. 2019.01.06-án visszavittem a készüléket az üzletbe és ott közölték velem, hogy semmilyen garancia nem illet meg az új készülékre, de szervízbe visszaküldik véleményeztetni. Kérdésem volna, hogy az ilyen esetben, ha kapok, egész pontosan a biztosító vásárolt egy teljesen új készüléket és az előző készülék garanciája már lejárt, akkor semmilyen garancia, szavatosság vagy jótállás nem illet meg? Ilyen esetben a PTK mely része vonatkozik rám és a szolgáltatóra?
Válaszát előre is köszönöm!

béla222 # e-mail 2018.12.03. 20:08

Kedves Fórumozók!
Nikolade-hoz hasonlóan én is az Euronics-nél vásároltam
egy Candy felültöltős mosógépet 5 év teljeskörű plusz garanciával 2016.12.09.-én,már egyszer volt javítva 2017.03. hóban már volt egyszer javítva,jól sikerült,de a szerelő nem adott róla semmit.Az idén júliusban újból javításra szorult a masina,de már garancián kívül.Innen számolhatjuk a bolondéria kezdetét.A biztosító nem akar javítani,a Candy
elzárkózik a szavatossági időn belüli alkatrész biztosítástól,A jó öreg Fény-Hang Kft szintén elzárkózik a javítástól(a biztosító szervizpartnere)A biztosító erőlteti
a szavatossági időn belüli javítást,hallani se akar se a kár megtérítéséről,se a készülékcseréről.Mivel már majdnem 5 hónapja birkózok velük(mosógép nélkül)már nincs ötletem,hová is fordulhatnék.Kérlek benneteket segítsetek levadászni őket.(Nem ide tartozik:közben levágták a lábam,és most minden nagyon munkaigényessé vált számomra így mosógép nélkül)

drbjozsef #   2018.11.27. 06:49

Nikolade,

olvasd el a tartós fogyaszási cikkekkre vonatkozó jótállás rendeletét is, főleg a 4-5-6-7§-okat.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?…

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Nikolade # e-mail 2018.11.26. 18:21

Köszönöm, én is így érzem, de néha annyira magabiztosan mondanak nekem ellent, hogy már-már elhiszem. Csütörtökön jön a szervizes kicserélni az elektronikát, akkor meglátom, mi lesz.

drbjozsef #   2018.11.22. 19:04

Ptk.

6:166. § [Költségviselés]

(1) A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

(2) Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

andras1111 # e-mail 2018.11.22. 16:32

Nikolade, nem vagyok jogász, de amiket elmondtál szerintem nem jogszerű a részükről. Szerintem a garancia azt jelenti, hogy az összes költség rájuk hárul ha valami elromlik. Lehet hogy tévedek, javítson ki egy jogász ebben az esetben.
Biztos nem hagynám annyiban, és ha csak nem egy egyszerűen és jogilag a felhasználó által is garanciavesztés nélkül kicserélhető alkatrészről van szó (pl hátlap lecsavar, elektronika kivesz-berak, hátlap visszacsavar, plomba nélkül), akkor biztos hogy az ő szerelőjükkel cseréltetném ki azt, és beszerelés után le is teszteltetném azonnal helyben mielőtt elmegy a szerelő. Ugyanis az is lehet hogy olyat küldenek neked ami nem működik és majd rád fogják hogy te tetted biztos tönkre.

Szerelések előtt/után fotó minden szögből kívül belül, karcok sérülések végett.

Békéltető testület: ha megállt a kommunikáció közted és a gyártó/szerviz között és nincs tovább előrelépés, és úgy döntesz hogy a békéltető testülethez fordulsz, akkor mindenképp érdemes ezt minél hamarabb megtenni, ugyanis elképzelhető hogy elhúzódhat az eljárás az ünnepek miatt.

Üdv,
András

Nikolade # e-mail 2018.11.22. 13:32

Tisztelt Fórumozók!
Szavatossággal kapcsolatos kérdésem van. A történet (igyekszem rövid és tömör lenni): 2017. január 27-én vásároltunk az Euronics-ban egy Candy mosógépet, 130 ezer forint feletti értékben. A jótállási jegyet csak később kaptuk meg (ennek részleteit nem tudom, mert az akkori párom intézte), amin 2 év jótállást írtak. A mosógép 2018. október elején elromlott, ezért felhívtam az áruházat, ahol vásároltam, hogy rajtuk keresztül kell-e intézni a jótállási igényt, vagy a szerviznél, aminek az elérhetősége a jótállási jegyen szerepel. Azt a választ kaptam, hogy a szerviznél. Ott első körben le akartak rázni, mondván, hogy a jótállási jegy hibás, ugyanis a 2017. február 1. előtt vásárolt gépekre csak 1 év jótállás van. DE: vásároltam kiterjesztett garanciát, vagyis biztosítást, amivel a Fény-Hang Kft-t kellett megkeresnem. Azt ígérték, hamarosan jönni fog a szerelő és felderíti a meghibásodás okát, majd értesítenek, hogy fedezi-e a biztosítás a kárt. Cirka 3 hét után jött is az ember, megállapította, hogy az elektronika ment tönkre és valószínűleg ezt nem fedezi a biztosításom. Így is lett, megkaptam 10 nap múlva a levelet, hogy a biztosító nem térít, mert a gép még a szavatossági időn belül van (még valami olyasmit is írtak indoklásul, hogy a gépet a hiba észlelését követően is használták, de ezzel nem is foglalkoztam, mert röhejes, tekintve, hogy egyik pillanatról a másikra romlott el és azóta se kép, se hang). Ekkor kerestem rá erre a szavatosságra, és találtam meg a vonatkozó jogszabályokat. Ment is levél egyből az Euronicsnak, meg a Candy-nek, hogy szeretném kérni a termék javítását, ill. ha ez nem lehetséges, akkor cseréjét. Az Euronics még nem jelentkezett, a Candy viszont azt írta vissza e-mailben, hogy a boltban engem félretájékoztattak, a jótállási jegyem hibás, és ezért nem ők felelősek. Idézem: "Természetesen szavatosság van a készülékre,ha elektronika hibás a készülék úgy az alkatrészt a Candy Hoover Hungary Kft. térítésmentesen biztosítja,de a szerelő munkabérét és a kiszállás költségét az ügyfélnek vagy a biztosítónak kell kifizetni.Amennyiben a biztosító megkeres minket egyeztetünk velük az alkatrésszel kapcsolatban." További levélváltások, hogy akkor most milyen biztosító is kéne hogy megkeresse őket, és hogy miért én fizessem a szavatossági igénnyel kapcsolatos költségeket, amikre csak sértődött hangvételű választ kaptam, meg egy telefonhívást, hogy ők bizony nagyon rendesek, mert az alkatrészt biztosítják, de a többi az én költségem, és még örülhetek, hogy foglalkoznak velem. Utolsó levelemben kértem, hogy tájékoztassanak már, hol van leírva bármilyen rendelkezés arról, hogy a szavatossághoz kapcsolódó javítás költségei a fogyasztóra hárulnak, de erre már nem is válaszoltak, csak elküldték a békéltető testület honlapjának címét. Immár 1,5 hónapja vagyok mosógép nélkül és azt se tudom, hová forduljak. Menjek bele abba, hogy elküldik az alkatrészt, és én beszereltetem saját költségen, vagy hogy a saját szervizes kollégájuk beszereli és én kifizetem a munkabért és a kiszállást és utólag küzdök azért, hogy visszafizessék? Ti a helyemben mit tennétek? A békéltető testülettel érek valamit egyáltalán? Köszönöm előre is a választ.

drbjozsef #   2018.11.20. 07:14

Sajnos nem nagyon van "jogi tipp".
A 36 hónap az 36 hónap, nem 36 hónap+3 nap.

Igen, ez a pech.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

dandarosz #   2018.11.19. 18:48

Szia Szomorú örökös!

Köszönöm a visszajelzést! Tényleg peches vagyok akkor :(

Szomorú örökös #   2018.11.19. 07:47

dandarosz

Szerintem teljesen igazuk van, hiszen a garancia idő lejárta után vitted csak be hozzájuk, ezt pechnek hívják, hogy pont előtte péntek este ment tönkre. Az már más kérdés és a gyártói etikát vizsgálja, hogy ilyen készülékeket adnak, el, amelyek talán épp kibírják a garancia időt, és utána romlanak el. Szó mi szó, nem irigyellek. Szerintem vidd el egy másik szervizbe, ne csak a márkaszerviz véleményét hallgasd meg. Lehet akár még javítható is, de hogy fizetni kell érte, az egészen biztos.

Egyébként én mindig beleszaladok olyan történetbe és kiakadok azon, amikor kihív valaki egy általam felszerelt készülékkel a garancia idő lejárta után, majd közli velem, hogy "kezdettől fogva rossz volt". Nos, akkor talán kezdettől fogva kellett volna hívni, nem csak a gari lejárta után. Ilyenkor megvonom a vállam én is és közlöm, hogy a garancia lejárt, csak fizetősben tudom megcsinálni. Ha ezt elfogadják, akkor meg is javítom. Ha nem, akkor marad nekik rossz.

dandarosz #   2018.11.19. 07:29

Sziasztok!
2015.09.28-án vásárolt termékre 36 hónap garanciát kaptam. A termék elromlott 2018.09.28-án (péntek) este. 2018.10.01-jén (hétfő) vittem vissza, mert a hely, ahol vásároltam a terméket csak ekkor volt nyitva leghamarabb. A bolt feltételesen átvette tőlem az elromlott terméket, és 1,5 hónap múlva visszaadta, és közölte, hogy a beszállító nem fogadta be, mert a garancia lejárt. A termék hibája nem javítható. 200K Ft értékű termékről van szó. Nem tudok beletörődni. Van bármilyen esélyem arra, hogy a beszállító cserélje ki nekem a fentiek tükrében?
Előre is köszönöm!

(Jogi tippeket írjatok, kérlek, mert a "méltányosság" félek, nem segít...)

andras1111 # e-mail 2018.11.18. 21:48

Tisztelt Fórum!

Pár hónappal ezelőtt leírtam az új Lenovo laptopommal kapcsolatos szervizelési kálváriámat (2018.06.09-én posztoltam).
A békéltető eljárás lezajlott, de az ügy azóta se oldódott meg.
Elképzelhető, hogy a Lenovo nem tud megfelelő (funkcionálisan legalább egyenértékű) cserekijelzőt biztosítani, annak ellenére hogy ez a Lenovo szervizelési szabálya:

Termék vagy alkatrész cseréje
Ha a javítás a termék vagy valamely alkatrész cseréjével jár, akkor a lecserélt termék vagy alkatrész a csere után a Lenovo tulajdonába
megy át, míg a csereként kapott termék vagy alkatrész tulajdonjoga Önt illeti meg. Csak eredeti állapotú Lenovo termékek és alkatrészek
cserélhetők. A Lenovo által adott cseretermék vagy -alkatrész nem feltétlenül új, de jól működő állapotban kell lennie, és __funkcionálisan
legalább egyenértékűnek kell lennie az eredeti termékkel vagy alkatrésszel__. Az eredeti termék jótállásának hátralévő ideje a cseretermékre
vagy -alkatrészre vonatkozóan folytatódik.

Miután áprilisban vettem a laptopot, azt se munkára se semmilyen más tevékenységre nem tudtam azóta se használni, szeretném megkérdezni, hogy milyen jogi lehetőségeim vannak a Lenovoval szemben?
Kártérítés (elmaradt munkabér követelésével együtt)?
Laptop visszavásároltatás?
Ha be tudom szerezni a megfelelő cserekijelzőt máshonnan azt kifizettethetem-e a Lenovoval?

Ha a Lenovo nem együttműködő, akkor csak a fogyasztóvédelmi kártérítési perrel tudom ezeket érvényesíteni?
Ha igen, akkor mivel jár egy ilyen per, milyen költségekkel és rizikókkal kell számolnom?

Köszönöm a segítséget előre is!

András

KingaLili # e-mail 2018.11.16. 14:56

Üdvözletem
Segítséget szeretnék kérni:
2 és fél évvel ezelőtt vásároltam az e digitálnál egy Phantom 3 4K drónt 250.000 ft-ért. 3 év garanciát vállaltak rá. A drón nem kalibrált be, a gym ball része bekapcsolás után leállt. Bevittük az e digital üzletbe, ahol garancián belül át is vették javításra. 20 nap után felhívtam őket, azt mondták, hogy Magyarországon nem tudták javítani, így kiküldték Németországba. 50. napon hívásomra visszaérkezett az üzletbe, ahol először azt mondták, hogy kicserélték a távirányítót és a gym ballt is, kérdésemre, hogy akkor a garancia a főalkatrésze újra kezdődik e már azt mondták, hogy csak javították (a munkalapot nem adták ki). De mindegy is, mert csak a szervízben töltött napokkal hosszabbodik. A törvény, ami szerint járna az újabb 3 év (a távirányító szetintem igencsak főalkatrész) nem érdekli őket. A DJI hivatalos márkaszervíz (beszéltem velük) 1 évet vállal rá, a többit az e digital. De mivel nem oda küldték, hanem a My Action Cam-en keresztül, mint szolgáltató küldték ki Németországba, így lerázzák magukról az infó kiadás és a garit is. Remélhetőleg jó a drón, holnap megyek átvenni, csak tartok tőle, higy mivel fél év van a garanciából esetleg újra meghibásodhat. Ugye másikat venni nem tudok, a javíttatás biztosan nem olcsó, erre is elég nehezen jött össze a pénz.
Informáljatok légyszíves arról is, hogyha szerintetek nem jár rá garancia újból, lehet rosszul értelmezem a jogszabályt. Illetve, ha igen, akkor jegyzőkönyv felvétele, aztán békéltető testület... gondolom.
Segítő válaszokat előre is köszönöm.

nonolet # e-mail 2018.11.13. 12:52

PaucaW

Mi nem érthető azon, hogy:

ÍRÁSBAN!!!! közöld ... a számlán szereplő ELADÓVAL!

Elállok és kérem vissza pénzem.
Mivel Önöknek nem sikerült a bírói gyakorlatban elvárt 30 nap alatt megjavítani a cuccot és csereterméket sem kaptam.

Aztán ha nem fizetnek, beperled őket.

Így működik ez egy jogállamban, ha pöcsölnek a vevővel.

Ennyi!

- -

Írásban, az azt jelenti, hogy:

tértivevényes levélben
vagy
személyesen adod át és átveteted

PaucaW # e-mail 2018.11.13. 12:37

Üdv,
Az előző hozzászólsom óta annyit sikerült elérnem hogy az edigital azt mondta hogy csak csereigazolás fejében adja vissza az összeget viszont a szerviz meg azt vákaszolta hogy ezt csak a gyártó jóváhagyásával állíthatja ki. És azt várják el hogy vegyem föl a kapcsolatot még a gyártoval is. Ugy hogy ők az országban kirendelt hivatalos szervize a lenovonak.
A kérdésem az lenne hogy tényleg az én feladatom ezt mind elintézni vagy csak nem hajlandoak teljesiteni a kötelességeiket és inkább forduljak a békéltető testülethez.
Köszönettel
B. Géza

drbjozsef #   2018.10.29. 19:51

Lásd a néggyel alattad lévő idézetet.
A 3x elromlás már megalapozhatja a szerződéstől elállást.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.