Fórum polgári jog újabb elöl     új hozzászólás


Végrehajtási igényper?

populus # e-mail 2005.10.25. 19:48

Üdvözlet mindenkinek!
Várom azok hozzászólásait, akik segíteni tudnak megbírkózni az alábbi tényállással:
Vevő 2005. I. 3. napján az Eladóval az eladó tulajdonjogának a vételár teljes kiegyenlítéséig való fenntartása mellett adásvételi szerződést kötött a Baja, belterület ..... hrsz.- alatti ingatlanra. Az ingatlan tulajdoni lapján 2005. II. 1. napjával bejegyzést nyert a fenntartásos adásvétel ténye. (Értelemszerűen a vevő a tulajdonjogot a vételár kiegyenlítéséig nem szerezhette meg) A vevő a vételárat 2005 V. 15. napján kiegyenlítette. Az eladó 2005. X. 23. napján kibocsátotta a nyilatkozatot, mely szerint a vételár megfizetése megtörtént és hozzájárul a tulajdonjog bejegyzéséhez. A Vevő tulajdonszerzését, a tulajdonszerzés ingatlan-nyilvántartási bejegyzését azonban az alábbi körülmények megakadályozták:
Eladónak 1.000.000,- Ft. összegben jogerős bírósági ítélettel megítélt tartozása állt fenn Harmadik Személy fele, aki végrehajtási eljárást indított Eladó ellen. A végrehajtó 2005. X. 24. napjával - tehát a fenntartásos adásvétel tényének bejegyzése után - bejegyeztette a végrehajtási jogot az ingatlanra, tekintettel arra, hogy az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint az ingatlan tulajdonosa az Eladó...
A vevő tehát abban a helyzetben van, hogy van egy érvényes adás-vételi szerződése, amely alapján bejegyeztethetné a tulajdonjogot, de annak megszerzését akadályozza a végrehajtási jog...
Milyen jogot érvényesíthet a Vevő - természetesen abban az irányban, hogy az ingatlan tulajdonjogát megszerezze? Miképp oldhatja fel az ingatlant a Vh. jog alól? Igényper? A Vevő nem tulajdonos. Tehermentesítésre való kötelezés a Ptk. 370. §-a alapján? A terhelés az adásvétel után történt + az ingatlant nem az eladó terhelte meg. Tulajdonjog visszamenőleges megállapítása??
Várom ötleteiteket és észrevételeiteket!

ObudaFan # e-mail 2005.10.25. 20:37

A Legfelsőbb Bíróság BH-ban is közzétette azt a nylvánvaló álláspontját, hogy nem tulajdonos ilyenkor az igénylő felperes, és el is utasította a keresetet. Ugyanakkor nyertem jogerősen rosszabb tényállásból is igénypert arra hivatkozva, hogy a Pp. nem csak tulajdonosnak, hanem egyéb jogosultaknak is lehetővé teszi a perindítást, a Pp. kommentár szerint pl. bérlőnek is, aki azonban nyilván nincs abban a helyzetben, hogy szerepeljen az ingatlan-nyilvántartásban. Az én tényállásomban semmilyen bejegyzés nem volt, tjog-fenntartás sem, csak egy ezeréves szerződés, ami nem lett benyújtva a Földhivatalba.
"Tulajdonjog visszamenőleges megállapítása" nem létezik, átruházással tulajdonjogot szerezni az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel lehet.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

ObudaFan # e-mail 2005.10.25. 20:38

Ja, és a jogszavatossági igény nyilván megalapozott, csak

  1. lehet, hogy az eladónak nincs erre pénze,
  2. mire az érvényesíthető, addigra az ingatlan árverése akár meg is történhet.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

populus # e-mail 2005.10.25. 21:00

ObudaFan!
A jogszavatossági igény érvényesítése esetén: mi a véleményed a végrehajtási eljárás felfüggesztésének kérelmezéséről?

ObudaFan # e-mail 2005.10.25. 21:06

Nem fogják, mert a Vht. taxatíve meghatározza a felfüggesztés eseteit, a Pp. felfüggesztési esetei nem alkalmazhatóak, így nem lesz rá jogalap. Visoznt a foglalástól 8 napon belül indított igényper halasztó hatályú, a később indított esetén pedig lehet kérni a halasztást.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

populus # e-mail 2005.10.25. 21:34

ObudaFan! Köszönöm eddigi hozzászólásaidat!
Még valami: mivel sikerült meggyőznöd az álatad említett ügyben a bíróságot, hogy a nem tulajdonos igénylő javára feloldja a foglalás alól az ingatlant? Az én (jog-) tudományom megáll ott, hogy aki a lefoglalt vagyontárgyra tulajdonjog v. más olyan jog alapján tart igényt, mely a Vh. során történő értékesítés akadálya, ... igénypert indíthat. Oké. Az igénylőnek eljárásjogi szempontból törvényes lehetősége van megindítani a pert. És anyagi jogi szepmontból? Mit értékel a bíróság? Mi az ami kimeríti az "akadály" fogalmát? Az igénylő tulajdonjoga - ha arról volna szó - nyilván. Ha jól értem az említett esetben a bíróság a kötelmi igényt elfogadta a foglalás alóli feloldás alapjául?

ObudaFan # e-mail 2005.10.25. 21:39

Elfogadta, és a szóbeli indokolás a Pp. szabályaira terjedt ki, írásban még nem jött meg. Azért a vevőnek kötelmi igénye van arra, hogy azeladó a tulajdonába adja az ingatlant (még ha adott esetben csak az iny-n kívüli szerzőnek van is igénye arra, hogy a tulajdonjogát feltüntesse az iny).

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

populus # e-mail 2005.10.26. 06:18

Ugyanezen tényálláshoz kapcsolódóan:
Amennyiben nem vezet eredményre az igényper - esetleg a szavatossági per -, és az ingatlan árverezésre kerül, úgy alkalmazhatóak -e a szerződés lehetetlenülésének következményei?

ObudaFan # e-mail 2005.10.26. 21:40

Alkalmazhatóak, csak addigra már nem lesz ingatlan és marad a per.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Ádám-83 # e-mail 2020.09.18. 11:37

Tiszteletem!

Következő kéréseimmel fordulnék a hozzáértőkhöz:

Adós ellen végrehajtást kezdeményeztem, az eljárás megindult. Végrehajtó lefoglalta adós lakossági folyószámláját, melynek tényéről engem értesített. Végrehajtó értesítésében csak a folyószámla száma szerepelt, és a foglalás ténye. A végrehajtó tájékoztatása alapján egyéb részletek nem derültek ki számomra, így annak ténye sem, hogy a számlának volt-e más társtulajdonosa, stb.

Tehát a lefoglalt összegekről, annak jogosultjairól végrehajtást kérőként tudomással nem rendelkeztem arról tájékoztatást nem kaptam.

Ezt követően adós élettársa végrehajtási igénypert indított ellenem, kérte a foglalás felfüggesztését, és költségeiben történő marasztalásomat is kérte. Adós élettársa bíróságra beadott keresetben azt állította, hogy a lakossági folyószámlának Ő társtulajdonosa, és a fizetése is mindig ezen számlára kerül átutalásra, és azt is állította, hogy a folyószámlán lefoglalt összeg teljes egészében az Ő tulajdona, mivel erre a számlára érdemben csak az Ő fizetése érkezik. (Fizetésének átutalásáról munkáltatói igazolásokat mellékelt.)

1. Kérdésem:
Adós élettársa felel-e adós tartozásaiért, és hogy az Ő fizetésére, jövedelmeire végre lehet-e hajtani. Adós tartozásai az élettársi kapcsolat ideje alatt keletkeztek. (viszont az élettársi kapcsolat tényét viszonylag könnyen letagadják, eltitkolják, ezért ez kérdéses számomra.)

2. Kérdésem:
A végrehajtó a lefoglalt számla tulajdonosait, társtulajdonosát értesítette a foglalás tényéről.
Végrehajtótól arra vonatkozó tájékoztatást a mai napig nem kaptam, hogy a lefoglalt pénzre alperes élettársa igényt tart, melynek Ő jogosultja, és az az Ő tulajdonát képezi.

3. kérdésem:
Normál esetben a végrehajtásnak hogyan kellett volna zajlania?
Adós élettársa 15 napon belül jelzi, és bizonyítja a végrehajtó irányába, hogy a lefoglalt összeg az Ő fizetése, amire igényt tart, és a végrehajtó saját jogkörben eljárva feloldja ezen összeget a foglalás alól? Vagy csak bíróság előtt folyó igényperben tudja tulajdonosi igényeit érvényesíteni az élettárs?
Mert nem ez történt, hanem alaptalanul bepereltek, és a perköltséget, ügyvédi díjat, amiért nem érzem magam felelősnek, velem akarják kifizettetni. (A foglalásnál nem voltam jelen, a jogosultakról tájékoztatást nem kaptam, rosszhiszemű magatartást nem tanúsítottam, a lefoglalt összegekről nem is tudtam. Nem jártam el rosszhiszeműen, az igényperre úgy érzem, okot nem adtam.)

4. kérdésem:
Adós élettársa azt állítja, hogy Ő a végrehajtó irányába nyilatkozott, hogy a lefoglalt összegnek Ő tulajdonosa, és az összegre igényt tart.
Amennyiben élettársnak ez az állítása valós, abban az esetben a végrehajtótól nem kellett volna tájékoztatást kapnom ezen felperesi bejelentésről? (Mivel ilyen tájékoztatást a végrehajtótól nem kaptam.)
Normál ügymenet esetén adós élettársa hogy juthatott volna a pénzéhez?
Tulajdonosi igényét csak a bíróság előtt folyó végrehajtási igényperben érvényesítheti, vagy a végrehajtó is feloldhatta volna saját jogkörben eljárva úgy hogy a nem adós tulajdonostárs a végrehajtó irányába jelzi és bizonyítja annak tényét, hogy adós folyószámláján kezelt összegnek Ő a jogosultja, ezért ezen összeg feloldását kéri a foglalás alól. (Végrehajtó esetleg felkeresett volna, és tájékoztatásomat követően hozzájárulásomat kérte volna az összeg foglalás alóli feloldása érdekében?) (Mert ilyen sem történt, hanem adós élettársa ügyvédjével kapásból perelt, már azon 15 napos határidőn belül, amikor Ő még a végrehajtó irányába jelezhette volna, hogy a lefoglalt pénznek Ő a jogosultja.)

Azt adott esetben el tudom fogadni, hogy adós élettársa a saját vagyonával, fizetésével nem felel adós tartozásaiért, de azt elfogadhatatlannak tartom, hogy a tudtomon kívül, lefoglalt pénzek követelése kapcsán felmerült ügyvédi és bírósági költségekben az én marasztalásomat kérik, mivel a perre okot nem adtam. Álláspontom szerint pedig az élettárs úgy is a pénzéhez juthatott volna, hogy a végrehajtó irányába jelzi tulajdonosi igényeit, így azok a foglalás alól fel lettek volna oldva. Helyette végrehajtási igénypert indított ellenem.

Kérdésem, hogy a perköltségek viselése tekintetében pontosan az 540.§ vonatkozik-e ránk?
(2020. évben megindított végrehajtási ügyről beszélünk.)
2016. évi CXXX. törvény [ Pp. (új) ]
141. Végrehajtási igényper
„540. § [Perköltség viselése] A pernyertes felperes perköltségét a pervesztes alperes csak akkor téríti meg, ha a foglalásnál jelen volt, és rosszhiszemű magatartást tanúsított. A fellebbezési eljárásban felszámított perköltség tekintetében a perköltség viselésének általános szabályai az irányadók.”

Kérdésem továbbá, hogy amennyiben nem a felperes fogja fizetni a perköltségeket, akkor azt át lehet-e hárítani az adósra, mivel az egész felmerült költség abból adódik, hogy adós jogtalanul nem teljesíti fizetési kötelezettségeit, az szándékában sem áll. Úgy érzem, hogy mindenben szabályosan, törvényesen jártam el, végrehajtási igényperre okot nem adtam.

Új pp értelmében:
142. Foglalás tűrése iránti per
„552. § [Perköltség viselése] Ha a harmadik személy a végrehajtó felhívása ellenére az adós ingóságára vonatkozó nyilatkozatot elmulasztotta, a végrehajtást kérő perköltségét a per eredményére tekintet nélkül köteles megtéríteni.”
Az is kérdésem, hogy amennyiben a lefoglalt pénz jogosultja 15 napon belül nem jelezte a végrehajtó irányába annak tényét, hogy a lefoglalt összegek az Ő tulajdonát képezik akkor az 552. § is vonatkozik-e jelen perköltségek viselésére. Vagy esetleg csak a korábban idézett 540.§?

Továbbá ha a lefoglalt összeg jogosultja 15 napon belül nem jelezte a végrehajtó irányába annak tényét, hogy a lefoglalt összegek az Ő tulajdonát képezik akkor esetleg köteles-e tűrni a végrehajtás tényét, így a végrehajtás vonatkozhat-e a lefoglalt összegre, van esélye annak hogy megkapjam ezen összeget? (Bár a teljes tartozást nem fedezné.)

Előre is köszönöm.

gerbera317 # e-mail 2020.09.18. 12:09

Sokat szövegelsz. Igazából téged csak ez érdekel, hát tudd meg: igényper esetén a perköltség a felperes terhén marad. Még meggondolom, a többire válaszolok-e.

gerbera317 # e-mail 2020.09.19. 12:36

Na, itt vagyok újra.
3. Normál esetben a végrehajtásnak hogyan kellett volna zajlania?
Ahogyan mindig, és most is: A végrehajtó kézbesíti azadós részére a végrehajtható okiratot, és felszólítja az azonnali teljesítésre. Egyidejűleg intézkedik a vagyontárgyai és jövedelme felkutatása iránt.
A bank közli az adós rendelkezésre álló számla számát, jobb esetben egyenlegét is, valamint, hogy társtulajdonosa is van a számlának.
A végrehajtó kiadja a hatósági átutalási megbízást (nem lefoglalja!), egyúttal értesíti a társtulajdonost is (ha azt a bank közölte). (A vh-kérőt nem kell, és nem is szokás erről értesíteni - ilyen erővel naponta három-négy levelet is küldhetne a végrehajtó a vh-kérőnek olyan tartalommal, hogy pl. "ma reggel fél kilenckor k. jót fin§ottam". Na, szóval nem).
A társtulajdonos igénypert indít a vh-kérő ellen. Ha 8 napon belül teszi, akkor annak halasztó hatálya van, egyébként nem.
Mivel a vh-kérő a támadott végrehajtási cselekménynél nem volt jelen, és így rosszhiszemű sem lehetett, ennek az igénypernek költségét (fellebbezés esetén azt a költséget is) mindenképpen a felperes viseli. Ilyenkor a marasztalás legfeljebb annyi lehet, hogy az inkasszált összeget vissza kell adni. Egyébként pedig nem minden igénypert nyernek meg a felperesek. A visszatérítési igényt éppen azért csak peres úton lehet bejelenteni, hogy egy komoly döntéshozó szerv vizsgálja meg, hogy a felperes nem csak elvonó szándékkal hazudik-e.