Fórum büntetőjog régebbi elöl     új hozzászólás


Könnyű testi sértés

pat123 # e-mail 2020.11.30. 18:45

Már rájöttem szerintem, hogy a baleseti eljárást nem ő kezdeményezte, hanem hivatalból történt. Köszönöm azért.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.11.30. 18:33

Zavaros ez, pat123.

www.kbs-ugyved.hu

pat123 # e-mail 2020.11.30. 17:31

Sziasztok,

Ha 2 évvel ezelőtt megütöttem egy buszsofőrt, ami miatt 1,5 éven keresztül pártfogóhoz kellett járnom, akkor 2 év elteltével van joga ennek a buszsofőrnek feljelentenie engem ?

A nyomozás lezárult.Már az elején bevallottam, hogy hibáztam és akkor nem tett feljelentést testi sértés miatt.

Most kaptam egy üzenetet, hogy baleseti eljárást indított.

Előre is köszönöm a segítséget/reorientációt hogy melyik fórumhoz forduljak.

rigoz # e-mail 2020.10.31. 06:53

@Slainte: Semmi gond, Én köszönöm a pontosítást. Semmiképpen, bár háromszor írtuk neki, hogy rendeltessen ki védőt amúgy, még KBS is. :)

Slainte # e-mail 2020.10.30. 21:17

Tisztelettel, de pénzbírság biztos nem lesz: az egy szabálysértési szankció. Pénzbüntetés lehet, de megbízható tényállás hiányában én még jóslás a sem bocsátkoznák.

rigoz # e-mail 2020.10.30. 19:08

Eset körülményeitől függően pénzbírság/próbára bocsátás+pártfogó felügyelet/megrovás, de legvalószínűbb a pénzbírság. + bűnügyi költségek viselése, mely alól kivétels mentesítést lehet kérni szintén, Igazságügyi Miniszétriumtól utóbb, vagy még az eljárás során, utóbbi a tanácsos.

rigoz # e-mail 2020.10.30. 18:13

A paprikaspray jobb esetben köhögést okoz csak.

Ha viszont valaki intoleráns vagy netán allergiás a tüneteire vagy olyan dózist kap belőle, akkor akár halálos is lehet a hatása.

Ezért büntetik.

Egyébként más pofájába fújkálni bármit sérti a testi integritását a másiknak, ami alapvető, alkotmányos joga.

Természetesen a másik fél cselekménye is kriminalizálható, de ez Önt nem menti fel a saját tette felelőssége alól.

Az arányos, önmaga és javai védelmére irányuló cselekedetéért természetesen senki nem

Azonban másokat megvédeni nem a jelen lévő "közönség" feladata jogilag. Persze ez lehet enyhítő körülmény, de nem büntethetőséget kizáró ok, szemben azzal, ha valaki önmagát és javait az azt ért támadással szemben arányos mértékben védi.

A jogalkalmazás - helyesen - nem szereti az önjelölt hősöket, Don Quiote-éket, mert akkor ennyi erővel anarchia is lehetne, minek a renddőrség stb.

Az, hogy ki, mit, miért csinál alapvetően Ő tudja megítélni. A feljelentés ténye ellen nem tud mit tenni. A saját elszámoltathatóságának a kifejletét tudja valamelyest befolyásolni. Ez viszont nem az a fórum, ahol erkölcsi-etikai-lelki kérdéseket kellene feszegetni...

A rendőrségi vallomása közokirat, tehát "eléggé szokták büntetni"... Ez az egyik legnagyobb hiba, amit elkövethetett, hogy bevallotta a tettét a rendőrségen. Nem szabad, ha csak nincs kétséget kizáró más bizonyíték, amivel a bűnössége bizonyítható! Akkor érdemes bevallani minden mindegy alapon, amúgy ökörség, hogy elkövetett valami disznóságot..

Az arra rászorult ember a megyei kormányhivataltól költségmentességet kérhet, míg emellett a hatósától védő (ügyvéd) kirendelését. Előbbi magyarán azt jelenti, hogy a költségmentes vádlott, gyanúsított, terheltnek nem került pénzébe, hogy ügyvédje van. :)

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.10.30. 17:56

Ugye, fogalmad nincs, mi zajlik körülötted? Nem kellene egy védő?

www.kbs-ugyved.hu

rigoz # e-mail 2020.10.30. 16:12

Vádlott arra a kérdésre válaszol, amire akar voltaképpen. A vallomástétel részben is megtagadható, sőt, a kérdésre lehet valótlant is állítani vádlottként, csak más, konkrét személyt nem szabad hamisan vádolni::

A vallomástétel megtagadásával egymásnak való ellentmondásokkal való önsorsrontástól és önmaguk megváodlásától védhetik meg magukat.

Van az az igaz mondás: "Amit elmond, felhasználható Ön ellen!"...

A magánvádas ügyek túlnyomó része - tapasztalatom szerint - megszüntetéssel ér végett...

A látlelet a sértett sérülését bizonyítja kizárólag, semmi többet.

A nyerhetőség aránya konkrétumok híján nehezen becsülhető meg.

De majd, ha kirendelték a védőt Önöknek, igazából az Ő feladat lesz ezt megítélni és felmérni.

rigoz # e-mail 2020.10.30. 15:22

Védő kirendelése az eljáró hatóságtól, bíróságtól kérhető.

A védő díját az eljárást befejező határozatban állapítják meg. Ügy körülményeitől függ, de tízezres-százezres nagyságrend lehet kb.

A védő díját elítélése esetén főszabály szerint a vádlott viseli, azonban a lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivataltól költségmentesség engedélyezését kérheti, mely esetben a vádlott helyen "pervesztése" esetén annak költségét az állam viseli.

Több vádlottas ügyben a vádlottak önállóan járnak el. Ha együtt követték el a felrótt cselekményt, azonban nem tanácsos egyikünknek sem vallani.

rigoz # e-mail 2020.10.28. 05:15

Természetesen, lehet indítványozni, hogy tanúként hallgassák meg a harmadik felet.

Sőt, még szerintem arra is lehet hivatkozni, hogy egy harmadik személy védelmére keltek, de szerintem az csak enyhítő körülmény lesz.

Jogos védelem a jogszabály ugyanis az embernek önmagának és a javainak a jogos és arányos védelmére nézve ismeri, mint büntethetőséget kizáró okot.

Ismét felhívom a figyelmét, hogy nem kötelesek magukra nézve terhelő vallomást tenni! A látlelet a bűnösségüket nem bizonyítja önmagában, csak azt, hogy a sértett megsérült és milyen sérülései keletkeztek, azoknak milyen kihatása volt az egészségi állapotára, semmi többet! Sőt utóbbit is csak nagyon korlátozottan...

Én nem tennék vallomást.

Javaslom továbbá, hogy kérjék védő kirendelését - nem bántásból mondom -, de a kérdéséből adódóan úgy érzem, hogy szükséges, jogban járatlanságukra és "túlzott jóhiszeműségükre" tekintettel, ami visszaüthet. :)

rigoz # e-mail 2020.10.27. 20:34

Hát akkor hozzátartozót be kell idéztetni tanúként.

Önnel szemben megszüntetik az eljárást, Őt a bíróság vádlottként idézi, majd elmarasztalja. Valószínűleg pénzbírságot kap.

De figyelmeztetem, hogy nem köteles sem magára, sem a hozzátartozójára nézve terhelő vallomást tenni sem a vádlott, sem a tanú, sem más személy! Nem bűncselkmény, tehát joga van ahhoz, hogy ismeretlen személyre terelje a gyanút. A bíróság bűnösséget csak kétséget kizáró bizonyítottság esetén állapíthat meg. Az orvosi látlelet a sérülés tényét, s nem az elkövetés módját igazolja és főleg nem az elkövető személyét.

rigoz # e-mail 2020.10.24. 10:35

Ilyenkor csak megmondják a sértettnek, feljelentőnek, hova kell elbattyogni, nem viszik sehova. Tanút meg nem lehet ugyebár előállítani, ha nem volt olyan idézés, amit elmulasztott volna.

Tehát hiányzik az egyidejűség. :)

rigoz # e-mail 2020.10.24. 10:33

Szerintem is így kell eljárni, ebben egy részkérdésben sincs vita köztünk. :)

Általában, ha felhívnak valakit, hogy tegyen feljelentést, akkor azt még purittyán megfogalmazva sem szokás úgy mondani, hogy "bevittek mindkettőnket kihallgatni".

Igen, a súlyos testi sértés (kísérlete) gyanúja felmerülhetett, más aligha, bár tényleg nagyon ködösek a részletek.

Hát igen, a rendőrség rendszerint inkább alulminősít...

Természetesen, a kérdező további előadása nélkül csak találgatni tudunk.

Slainte # e-mail 2020.10.24. 10:17

Hát igen, az a baj, hogy nem sok mindent tudunk, és amit tudunk, az is nagyon bizonytalan.

Kölcsönös elkövetésre a kérdésben nincs adat, a kettős előállítás is lehet, hogy mást takar (pl. felhívták, hogy menjen be feljelentést tenni), de persze ez is csak találgatás.

Más minősítést nem nagyon tudok elképzelni. Garázdaság egy árt liftben, ahol ketten vannak, fel sem merülhet, esetleg az ökölütés lehet súlyos testi sértés kísérlete, de a rendőrség magától biztos nem fog annak minősíteni egy 8 napon belül gyógyuló sérülést.

Ha volt feljelentés (könnyű testi sértés vétsége miatt), akkor szerintem nem kell feljelentést elutasító határozat, hanem a Be. 379. § (3)-(4) bekezdése szerint kell eljárni. Ha közvádas cselekmény miatt tettek feljelentést vagy indult az eljárás, akkor kell a feljelentést elutasítani/a nyomozást megszüntetni, és a Be. 381. § (3) bekezdés, illetve a Be. 398. § (4) bekezdés szerint eljárni.

Nem fogunk tudni előbbre lépni, amíg a kérdező nem mondja meg, hogy mire alapítja azt, hogy a "rendőrség bizonyítékok hiányában ejtette az ügyet". Ilyen bizonyosan nem történhetett, ezért ha kapott feljelentést elutasító vagy nyomozást megszüntető határozatot, akkor annak a tartalmából derülhet ki az eljárásjogi helyzet. Ha nem kapott, akkor szerintem - feltehetőleg - a Be. 379. § (3)-(4) bekezdés szerinti történések vannak folyamatban.

rigoz # e-mail 2020.10.24. 09:22

Természetesen, egy feljelentés nem tűnhet el nyom nélkül.

Egyébként a feljelentést a nyomozó hatóság elutasíthatja azzal, hogy a cselekmény nem közvádra üldözendő bűncselekmény, nekem szokták is ezt csinálni - az már egy másik történet, hogy esetemben volt erre motivációjuk statisztikai okok miatt -, de az elutasítással egyidejűleg a vád képviseletének átvétele megfontolása céljából meg kell küldje az ügyészégnek, mely arról 3 napon belül dönt. Ha az ügyészség a vád képviseletét nem veszi át, az iratokat megküldi a bíróságnak

A kérdező azt írja, hogy a civil ruhás rendőr tanú riasztotta a kollégáit és előállították a feleket. Legalábbis tartalmilag ez világlik ki.

Tehát kérdéses, hogy kölcsönös (könnyű) testi sértés volt-e? Mert ahhoz, hogy a kérdezőt előállítsák, ahhoz az kelett, hogy vele szemben is bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja merüljön fel.

Mivel előállították Őket, gyanítom, hogy kezdeti minősítése az ügynek nem KTS volt, mert különben nem került volna sor előállításra sem.

Aztán az eljárás során tisztázódott a helyzet, valószínűleg erről - gyanítom kihallgatáskor - a kérdezőt tájékoztatták, legalább szóban.

Ha eljárás során derül fény a téves minősítésre, szerintem a helyes eljárás, hogy az ügy áttétele előtt a magánidnítvány hiányára kifejezetten figyelmeztetik a feljelentőt, sértettet.

Egyébként mivel az ügyészségnek rövid határideje van az ügyiratok bíróságra való megküldésére, ha csak nem tegnap vagy tegnapelőtt történt, illetve kedden, akkor elvileg kellett volna történjen valami már ez irányban.

Persze az más kérdés, hogy az ügyészség úgy tesz a határidőkre tapasztalatom szerint, ahogy azt kell, tisztelet a kivételnek.A rendőrség bűnügyi szakterülete se különb.

Nekem van olyan feljelentésem több is, ami enyészeté lett, azzal, hogy az nem is feljelentés. KNYFÜ-BRO és a Budapesti Regionális Nyomozó ügyészség jeleskedik ebben,ott is főként két konkrét ügyész. Az egyik a helyettes szóvivő.

Slainte # e-mail 2020.10.24. 09:00

Ez igaz,kedves rigoz, csak azt nem tudjuk, mennyi idő telt el a feljelentés óta. Nekem úgy tűnik, hogy nem sok, így lehet, hogy azért nem kapott még értesítést a feljelentő az áttételről.

Az is igaz, hogy az ügyéészségen keresztül kell megkülddenie a rendőrségnek az iratot, cssak ezzel már nem akartam bonyolítani, mert a gyyakorlatban nem releváns.

Ugyannakkor a feljelentő arról sem számolt be, hogy feljelentést elutasító/nyomozást megszüntető határozatot kapott volna. Nem is kaphatott, volna, hiszen könnyű testi sértés miatt a rendőrség el sem kezdhet nyomozni, hanem meg kell küldeni a feljelentést - az ügyészségen kereszztül - a bíróságnak. Ha pedig volt feljelentés, azt nem nyelhette le, arról valamilyen módon rendelkeznie kellett.

Ezért gondolom, hogy valahol úton kell még lennie annak a feljelentésnek.

rigoz # e-mail 2020.10.24. 08:37

Csatlakazom a véleményedhez, Slainte. De a leírtak arra utalnak, hogy nem lett megküldve az ügy a bíróságnak. Különben a kérdező kellett volna onnan kapján egy idézést vagy felhívást és arról még az ügyészség is általában külön tájékoztatást ad, hogy a vád képviseletét nem veszi át.

Slainte # e-mail 2020.10.24. 07:53

Azért én nagyonbízom benne, hogy a rendőrség nem a kamerafelvételek hiánya miatt nem foglalkoott az üggyel, és nem is bizonyítkok hiányában "ejtete az ügyet", hanem csak a törvényi kötelezettségének tett eleget azzal, hogy a feljelentést megküldte a bíróságnak.

A magyar büntetőeljárás a szabad bzonyítás talaján áll. Van egy látlelet arról, hogy a sértett az adott időponntban milyen sérülést szenvedett el. Tanúként elmondja, hogy ki és miért okozza. Ezt követően a bíróság eldönti, hogy a sértettet más verte-e meg, és ezt használja fel arra, hogy egy éppen akkor ott lévő, számára idegen embert hamisan megvádoljon, vagy tényleg úgy történt, ahogy mondja.

Ráadásul itt van egy abszolút objektív, kívülálló tanú, aki ugyan magát az ütésst nem látta, de annnak közvetlen következményeit már igen, és rendőrt is hívott. Ez a hasonló ügyekben megszokottól jóval több bizonyítékot jelent.

rigoz # e-mail 2020.10.23. 15:12

@Csipi21: A könnyű testi sértés magánvádas eljárásban büntethető.

A feljelentést, melynek tartalmaznia kell a magánindítványát, azaz az elkövető megbüntetésére irányuló kifejezett kérelmét, 30 napon belül az elkövetés helye szerint illetékes járásbíróságon (kerületi bíróságon) teheti meg. A határidő jogvesztő.

A rendőrség helyesen járt el, amikor nem indított eljárást, bár a feljelentését át kellett volna tegye - az ügyészség útján - az illetékes bírósághoz.

A feljelentésben le kell írni részletesen, hogy ki, mit követett el és hogyan.

Ha a bíróság érdemben tárgyalja az ügyet, indítványozhatja a civil rendőr tanúkénti kihallgatását.

Csipi21 # e-mail 2020.10.23. 14:21

...ott volt a történtekkor a földszinten egy civil rendőr, aki értesítette a kollégáit és kijöttek a helyszínre. Mindkettőnket bevittek kihallgatni.

Csipi21 # e-mail 2020.10.23. 14:11

Kedves Béla!

A rendőrségnek bevallotta,hogy így történt. De ők törvényileg nem foglalkoznak vele, mert 8 napon belüli és nincs kamera felvétel.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.10.23. 13:43

Hogy fogsz bizonyítani? (A látlelet legfeljebb azt igazolja, hogy valaki képen vágott - mást nemigen.)

www.kbs-ugyved.hu

Csipi21 # e-mail 2020.10.23. 13:35

Kedves Segítők!

Egy férfi ököllel arcon vágott egy társasház liftjében, mert szerinte helytelenül viseltem a maszkom (csak a számat takarta az orromat nem). Kamera sajnos nem volt a fülkében. A rendőrségen bizonyíték hiányában ejtették az ügyet, pedig látlelet is készült a sérülésemről. Magánindítvánnyal 30napig van lehetőségem élni. Így érdemes belevágni a pereskedésbe?
A válaszokat előre is köszönöm!

ajsaMK #   2017.05.05. 22:11

Az orvosnak a 8 napon túl gyógyuló sérülést kell jelentenie a rendőrségnek, ha az testi sértés következménye (vagy ha erre gyanú merül fel). Látlelet nélkül viszont a későbbiekben semmi nem lesz bizonyítható... Azt megteheted, hogy a látleletet nem "használod fel", de ha mondjuk kiderül, hogy el van törve egy bordája, akkor azt az orvosok hivatalból jelentik.

www.orvosszakerto.eoldal.hu