Hibás tulajdoni bejegyzés


balabasl # 2023.03.08. 19:45

Kedves fórumtagok és szakértők!

A földhivatal a digitalizáció vívmányaként, hibásan rögzítette fel a tolajdonosokat a papír alapú nyilvántartásból. (ez most már évtizedekkel ezelőtt történt)
Itt azt értem, hogy a van egy osztatlan közös udvar, 433/1-es számon. Van kettő helyrajzi szám, a 433/2 és 433/3. Én a 433/4 alatti házban lakom. van még 433/5 és /6. (az udvart a 433/4,5, 6 használja a házába bejutást illetően.

A probléma az, hogy a papír alapú nyilvántartáson szereplő 433/2 helyrajzi számon található tulajdonos nem került fel a digitális rendszerben 433/2 helyrajzi számra, ellenben a 433/1-re igen, amihez semmi köze. Időközben ez az illető elhalálozott és lettek örökösei. Így a 433/1 udvaron bővült a tulajdonosok száma kettő fővel.

A Földhivatalnál elismerték a hibát, de nem tudnak mit tenni, mondván, a hiba óta változás történt a tulajdonosi viszonyban. Ők csatolják a vizsgálat eredményét a papírokhoz, de menjünk a bíróságra, hogy rakják rendbe a tulajdonlást a valóságnak megfelelően.

Próbáltunk ezzel a két örökössel megegyezni, hogy rendbe tudjuk rakni ezt az osztatlan közös tulajdonú udvart, de konkrétan kettő éve, csak szórakoznak velünk.

Nem tudom, hogy milyen útja, módja van annak, hogy ezeket az örökösöket letakaríttassuk az ingatlanról.
A földhivatal sem túl közlékeny. Gondolom, mert tudják, hogy hibáztak. Annyit mondtak, hogy polgári perben javíttassuk ki a hibát.

Értem, de kit is pereljek? :) Földhivatalt? (egyáltalán lehet egy állami hivatalt polgári perbe állítani?) Vagy pereljem az örökösöket?

Ezen az udvaron volt még egy csomó örökös, akik a 433/4 és 433/5 házeladásakor nem kezelték a 433/1 tulajdonrészt. De ezen esetekben sikerült normális úton rendezni 1-1 adásvétellel, önköltségi alapon.

Teljesen tanácstalan vagyok, mert az osztatlan közös tulajdonú udvart nem tudjuk megosztani hivatalosan. Ha nem tudjuk megosztani, akkor lényegében eladhatatlanok az ingatlanok.

Köszönöm szépen az ölteteket, Tanácsot, javaslatot.
Vagy akár segítséget is.

Üdvözlettel:
Balabás László

Majordomus # 2023.03.08. 20:47

A tulajdonosok együttműködése nélkül nem mész semmire.
.
Az lenne a megoldás hogy társasházzá alakitsátok.de ehhez mindenkinek hozzá kellene járulnia.

Ideje lenne felkeresned egy ügyvédet.

osztap # 2023.03.09. 07:22

balabasl,

Első körben kérj kijavítást a földhivataltól a Ptk. 5:186. § alapján, tértis levélben, felhívva a figyelmüket arra, hogy a mostani tulajdonosok (az örökösök) nem felelnek meg az 5:186. § (2)-nek, mert nem ellenérték fejében szereztek tulajdonjogot. Ennek megfelelően hozzájárulásuk nem szükséges, a földhivatal saját hatáskörben intézkedhet. (Valószínűleg efelett elsiklott az ügyintéző, amikor Téged tájékoztatott.)
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?…

Ha a földhivatal nem javítja ki, akkor kiigazítás iránti pert indíthatsz az örökösök ellen az Inytv. 62. § (1) d) és a Ptk. 5:184. § (1) szerint. Ennek az Inytv. 62. § (2) szerint feltétele, hogy a földhivatali eljárásban a sérelem nem orvosolható, ezért kell végigmenni a földhivatal kijavításán (de közigazgatási per nem kell). A tértis levél arra kell, hogy a földhivataltól írásbeli döntést generáljon, amivel tudod a nem-orvosolhatóságot a bíróságon bizonyítani.
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?…

Ha a földhivatal saját hatáskörben kijavítja, akkor egy hónap alatt megoldódik. Ha nincs, és per kell, akkor alapesetben kb. egy év. Minél előbb elkezded, annál hamarabb befejeződik...
Ha ennek vége lesz, érdemes Majordomus ötletét megfontolni a társasházzá alakításról.

balabasl # 2023.03.09. 08:35

Kedves Osztap!

Köszönöm szépen a részletes választ!

A földhivatalnál kivizsgáltattam a dolgot. Mellékeltem egy régi papír alapú tulajdoni lapot és kivizsgálást kértem. A földhivatal elismerte az elírást a manuális rögzítés alkalmával:

"A beadványa mellékletként benyújtott Budaörs 433/2 helyrejzi számú tulajdoni lap tervezeten valóban XY tulajdonjoga került rögzítésre.
Az egységes ingatlan-nyilvántartás szerkesztésekor megnyitott hiba folytán került x y tulajdonjoga bejezésre a 433/1 helyrajzi számú ingatlanra és 433/2 helyrajzi számú helyett.

Ettől függetlenül tájékoztatom, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosi viszonyainak kijavítására vagy helyesbítésére már nincs lehetőség.

Megállapítom, hogy az egységes ingatlan-nyilvántartás szerkesztését követően több tulajdonos változás is történt az ingatlanokok többek között közokiraton alapuló tulajdonjogok is bejegyzésre kerültek az ingatlan-nyilvántartásba a tárgybani ingatlanokat illetően. ( itt leírja hogy hagyatéki eljárás alapján)

Aztán felsorol jó sok esetet, hogy miért nem módosíthatja a földhivatal és polgári per kell.
A polgári Törvénykönyv 2013. év V. törvény 5:182§ 1 bekezdés alapján, helyesbítésnek van helye.

Valamint a csatolják az egész paksamétához ezt a vizsgálatot és lezárják a vizsgálatot.

Aztán még 1x rákérdeztem a földhivatalnál levélben, hogy akkor hogyan, merre is, hátha van ebben gyakorlati tapasztalatuk. Amivel egyértelműen lezárta a témét a Földhivatak:

"Mint a tájékoztatásban is írtam, az ingatlanügyi hatóságnak nem áll már módjában attól függetlenül, hogy megállapítható a hiba a tulajdonosi viszonyok javítása tárgyában döntést hozni, a felsorolt jogszabályhelyekre való hivatkozással. Ebben az esetben pert kell indítani, a kártérítésre vonatkozóan nem áll módomban felvilágosítást adni, de vélhetően a bírói ítélet ezt is rögzíti majd. Más módja nincs a javításnak, mert a bejegyzés óta több változás is történt a tulajdoni lapon, és ezért mivel harmadik jóhiszemű szerző is van, már csak a bíróság tud döntést hozni."

Kérdés, hogy a papír alapú hivatalos levél, elég-e a per indításhoz (természtesen mellékelve a régi papír alapú tulajdoni lapot és a jelenlegi állapotot), Vagy kellhet más fajta papír is.
Valamint, ha jól értem, akkor nem a földhivatalt kell perelnem, hanem a két örökös tulajdonost.

Egy ilyen pernek, milyen költségvonzata lehet? Sajnos tényleg nem lehet megállapodni ezekkel az örökösökkel. :(

A társasház témát nem nagyon értem, hogy mennyiben jobb, mint egy megosztási szerződés. De ez legyen a jövő zenéje. Első körben azokat kell letakarítani, akiknek a valóságban semmi közük az ingatlanhoz. :)

Köszönöm szépen!

osztap # 2023.03.09. 09:39

balabasl,

Kérdés, hogy a papír alapú hivatalos levél, elég-e a per indításhoz (természtesen mellékelve a régi papír alapú tulajdoni lapot és a jelenlegi állapotot), Vagy kellhet más fajta papír is.
Bizonyítéknak szerintem elég. Nyilván keresetlevelet is kell írni, arra fönt van a nyomtatvány a birosag.hu-n.

Egy ilyen pernek, milyen költségvonzata lehet? Sajnos tényleg nem lehet megállapodni ezekkel az örökösökkel. :(
Illeték a perérték 6%-a. A perérték pedig az örökösök tulajdoni hányadának értéke. Plusz, ha ügyvédet fogadsz, az pár százezer forint lesz. Ha nem, akkor nyilván Neked kell foglalkozni vele. A keresetlevélben kérheted az alperes marasztalását a perköltségekben, azaz ha nyersz, akkor mindent ráterhelnek az örökösökre. Bár a bíró nem mindig fogadja el az összes ügyvédi díjat.

A helyedben a per előtt küldenék egy tértis levelet az örökösöknek, amiben ismételten leírod a tényeket, és újra megegyezést javasolsz (pl. adják el a tulajdoni hányadukat egy nominális összegért, és kifizeted az ügyvédi díjat), azzal, hogy ha mondjuk egy hónapon belül nincs a szerződés aláírva és benyújtva a földhivatalba, akkor kénytelen leszel pert indítani. Egy ilyen levél, de legkésőbb a keresetlevél megérkezése gyakran észre téríti a másik felet. Neked meg jobb, mint a per.

balabasl # 2023.03.09. 11:14

Nagyon szépen köszönöm a sok infót.
Ezt a végső felszólítást még kipróbálom és így járok el. Valóban, nagyon jó ötlet!

Az előző nem jogosan tulajdonosokkal kb. (14 ember), normálisan meg lehetett egyezni. Mindenkinek egy nyűg volt, mert egyenesági, vagy nem egyenesági örökösök voltak. és ettől függetlenül tisztában voltak azzal, hogy ez az egész történet nem valós (ezekben az esetekben az ügyvédek voltak nem körültekintőek... és eladták a házakat, csak nem figyeltek, hogy az udvar másik helyrajzi számon van..) Így tulajdonképpen az örökösödési eljárással felmerülő költségek fejében(közjegyzői díj, örökösödési adó) megtörtént az adásvétel és eltűntek a tulajdoni lapról.

Ebben az esetben külön vicc, hogy a 235nm-es udvarból 38nm-t tulajdonolnak, amit a hagyatéki vagyonfelmérésnél az önkormányzat max. Budaörsi telekáron számolt... ezt persze elfogadták az örökösök és a hagyatéki végzés után jöttek, hogy fizessünk 2-3 milliót :D
maga az udvar lényegében egy szolgalmi út... hogy a valós 3 házba be tudjanak jutni a valós tulajdonosok. A régi papír alapú tulajdoni laphoz jutás meg külön nyomozás...stb útján történt.

Régen ezzel nem szórakoztak az ügyvédek. AMior mi vettük meg a házat (2009)és láttuk a tulajdonosokat az udvar tulajdoni lapján... az ügyvéd azt mondta, hogy semmi probléma! kiküldünk levelet a ház adásvétele miatt. Vagy lemondanak az elővásárlásról, vagy ha nem válaszolnak akkor is azt jelenti. Mivel ezen tulajdonosoknál a címzett ismeretlen volt... így persze hogy nem volt fennakadás.
A bank pedig nem foglalkozott az udvarral. A házra rárakta a jelzálogot és kész.
Ma már ilyen nem lehet. Megosztási szerződés nélkül szóba sem áll a bank az ügyféllel.
A jelenlegi örökösök pedig úgy kerültek képbe, hogy a szomszéd elbirtoklást akart indítani.... majd a végére a föld alól is találtak örököst. :)

Még egyszer, nagyon szépen köszönöm!

osztap # 2023.03.09. 12:57

ezekben az esetekben az ügyvédek voltak nem körültekintőek... és eladták a házakat, csak nem figyeltek, hogy az udvar másik helyrajzi számon van
Például emiatt, meg az elővásárlási jog miatti macera miatt, plusz a bankoknak a megosztási szerződéssel szembeni változó elvárásai miatt lenne jobb a társasházi forma. De ez egy másik történet.

Majordomus # 2023.03.09. 20:18

Előbb felszólitó levél majd pör...

balabasl # 2023.03.10. 15:07

Igen, az ügyvédek igencsak elbénázták annak idején. a mi ügyvédünk is, hogy jó ez így mondásával. Most meg rám maradt a tisztázás.
Tanultam belőle rendesen :)
Ez a társasház téma felkeltette az érdeklődésemet. de valóban, ez egy következő lépés.

Ma adom fel a leveleket, kaptak 45 napot a kézhezvételtől.
Bemásoltam a földhivatali vizsgálat eredményét, amiben írják, hogy tévedésből tulajdonos az elhunyt.... és az ügyiratszámot. Igaz 1x már átadtam szeméyesen is a másolatát.

Hátha észhez térnek.

Köszönöm szépen!

Majordomus # 2023.03.10. 20:59

Majd számolj be mire jutottál. Érdekes az ügy.

balabasl # 2023.03.14. 12:40

Rendben!

Mindenképpen leírom a végkifejletet, mert tuti, hogy van még sok ilyen eset.

Nagybátyám jogot tanult, de a végén nem fejezte be.
De azért felmerült benne pár kérdés....
A földhivatal, akinek a felelősége az hogy hiteles, valós adatokkal tartsa nyilván a tulajdonokat, elírta. kivizsgálta és nem tesz semmit.
Szerinte, minimum a földhivatalnak kellene saját hatáskörben elindítania a bírósági procedúrát a javítással kapcsolatban.
Picit meredeknek érzi, hogy Mi, mint valós tulajdonosok a "nem valós" tulajdonosokat pereljük azért, mert nem tulajdonosok :)
Ezt én sem értem teljesen.... Picit abszurdnak tűnik a dolog. De végülis nekem mindegy, csak rendeződjön.
De ha jól értelmezem, akkor én perlem a jogtalan tulajdonosokat, ha minden jól megy, a bíróság törli a tulajdonukat. Ők meg futnak a pénzük után (közjegyzői díj, örökösödési illeték....) illetve majd perelheti a földhivatalt. Ha tudja.

osztap # 2023.03.14. 20:12

Szerinte, minimum a földhivatalnak kellene saját hatáskörben elindítania a bírósági procedúrát a javítással kapcsolatban.
Nem a nagybátyád hozta a törvényeket...

Picit meredeknek érzi, hogy Mi, mint valós tulajdonosok a "nem valós" tulajdonosokat pereljük azért, mert nem tulajdonosok :)
A törvény szerint első körben földhivatali eljárásban kell kijavítani. Ha nem lehet (amint Veled történt), akkor a per marad, a jogot szerző fél ellen. Ebben van logika: a Te problémád elsősorban az, hogy harmadik fél szerzett tulajdonjogot. És a harmadik félnek is meg kell adni a lehetőséget, hogy elmondhassa érveit, hogy ő miért szerzett tulajdonjogot jogszerűen. Nem lenne jó harmadik fél tulajdonjogát úgy elvenni, hogy Te meg a földhivatal ketten ezt megbeszélitek. Ezért indul a per a harmadik fél ellen. Első hozzászólásomban ott vannak a törvényi hivatkozások.

Majordomus # 2023.03.14. 20:27

Nem lenne egyszerűbb megbízni egy ügyvédet a rendezéssel?

balabasl # 2023.03.17. 10:27

De, ha nem válaszolnak, nem reagálnak a levélre, akkor természetesen ügyvédi megbízással megy a per.
Ez a felszólítás már csak a végső próbálkozás volt a normális rendezés érdekében.
De full hülyének néznek. Telefonon ígérgetnek, majd magasról lesz@rják. Több mint egy éve játszák ezt (a szomszéd már több éve próbál velük tárgyalni, sikertelenül). Meguntam.

Majordomus # 2023.03.17. 20:14

Rossz irányba indultál el!
.

8. § (1) A közös tulajdonnak társasháztulajdonná való átalakítását bármelyik tulajdonostárs kérelmére a bíróság is elrendelheti. Az alapító okiratot ilyenkor a bírósági határozat pótolja.

Ennyi.
Majd a bíróság rendbe rakja a viszonyokat.

Bízz meg egy ügyvédet és támadás!

balabasl # 2023.03.25. 21:09

Itt az az alap probléma, hogy van kettő tulajdonos az osztatlan közös tulajdonú kerten, és a földhivatal hibája miatt tulajdonosok.
Valójában semmi közük hozzá, mert a mellette levő helyrajzi számon kellett volna szerepelniük. Ezt a hibát elismerte a földhivatal is, csak azért nem javítja, mert akit elírtak, már elhalálozott, és ez a két tulajdonos, örökösként lettek tulajdonosok.
Így közölte a Földhivatal, hogy csak bírósági úton lehet rendbe tenni.

Az ügyvéd azt mondta, hogy nem olcsó mulatság a per, és időben is hosszú lehet. Szerinte 1milliós érték alatt érdemes megegyezni.

Én bevállaltam volna, azt hogy kifizetem az örökösödés közjegyzői díját, az örökösödési illetékez(nem egyeneságbeli örökösök) és természetesen az adásvétel ügyvédi díját. Amikor közölte az egyik örökös, hogy ő ebből hasznot akar kihúzni :D
Több mint egy évig próbáltam megegyezni, sikertelenül.... Mostanra lett elegem.

Az elsődleges cél, hogy tűnjenek el a tulajdoni lapról a jogtalanul szereplő tulajdonosok. Utána jöhet a társasház(egyre inkább hajlok erre), vagy a megosztási szerződés.

Közben annyi történt, hogy 14-én és 17-én átvette a két örökös a tértis levelet. Persze, azóta sem vették fel a kapcsolatot velem. Ketyeg a határidejük. Ha lejár, irány a bíróság.

Majordomus # 2023.03.26. 21:25

Ez hosszabb de biztos megoldás...

balabasl # 2023.04.29. 18:01

Öröm és boldogság.
A felszólító levél után, egy rövid fonódás után hívtak, hogy nagyon nem szeretnének bíróságra menni.
Így elfogadták a levelemben közölt örökösödési illeték + hagyatéki eljárás díjával megváltást.
Május 2 az adásvétel napja. 2009-ben indult küszködésnek lesz most a vége. Csak a tényleges tulajdonosok lesznek az udvaron :)
12 nem valós tulajdonostól szabadultam meg 3 év alatt (Ennyi idejevettem kézbe az ügyet....)

Persze bicskanyitogató, hogy a földhivatal hibája miatt költségbe verjük magunkat emiatt is... de legalább így gyorsan lerendeződik a dolog.

Következő lépés az osztatlan közös tulajdon megosztási szerződés, vagy társasházá alakítás. Bevallom, hogy egyre inkább a társasház mellett tenném le a voksot.

Nagyon köszönöm a hizzászólásokat és tanácsokat.
Jó egészséget Mindenkinek!

osztap # 2023.04.29. 19:35

Jól csináltad!

A társasházzá alakítás már gyorsabb lesz. Reméljük. :)

Majordomus # 2023.04.29. 19:44

Háát.az aláírások ott is kellenek,igaz már kevesebb.

Szomorú örökös # 2023.04.30. 03:49

balabasi

A társasház témát nem nagyon értem, hogy mennyiben jobb, mint egy megosztási szerződés......Következő lépés az osztatlan közös tulajdon megosztási szerződés, vagy társasházá alakítás. Bevallom, hogy egyre inkább a társasház mellett tenném le a voksot.

Ezek szerint nem bízol a használati megosztási szerződésben? Pedig jó megoldás lehet, kivéve ha később mondjuk hitelt szeretnétek bármihez felvenni, mert közösségként csak akkor fognak nektek hitelezni, ha társasház vagytok. Ráadásul adószám nélküli társasháznak nem fognak hitelezni, úgyhogy ha társasházzá alakultok, akkor kérjetek rá adószámot is, mert ahogy hallottam, hamarosan eleve adószám-kötelesek lesznek a társasházak,. Igaz ez még nem kiforrott, de jelenleg a társasházak jelentős részének még nincs adószáma és ezen nagyon változtatni akarnak. Szóval mindenképp megéri kiváltani.

http://www.tarsashazipolgar.hu/…s-kepviselo/

Majordomus # 2023.04.30. 19:16

"jelenleg a társasházak jelentős részének még nincs adószáma"

Hát ez nem igaz!

Kb.10 %-nak nincs,ahol Mari néni a közös képviselő 5 lakásban 27 éve. Kifizeti a havi 3 db számlát.
Nem nyitnak Ltp alapot,nem vesznek fel hitelt,nincs mit bérbeadni,maguk takaritanak,a képviselő meg dijazásént nem fizet közös költséget. És mindenki azt hiszi jól van ez igy.

A döntő többség bizony fentiek közül legalább az egyik kritériumba beleesik szóval mindenhol van adószám.

Szomorú örökös # 2023.05.01. 04:23

Majordomus

Nem érted! A „jelentős része” nem azt jelenti automatikusan, hogy többségről volna szó. Ha 500 társasházból mondjuk 30-40 háznak nincs adószáma, az is azért jelentős szám, nem gondolod? Én special tudok olyan hivatásos közös képviselőt, aki eleve nem vállal olyan házat el, ahol van adószám, neki ez így egyszerűbb, hiszen havonta leszámlázza a díjazását, tehát nem alkalmazott. Ugyanezt teszi mindenki, aki a háznak dolgozik. Egyikük sem „alkalmazott”, hanem számlát ad a munkájáról. A társasházi törvény pedig csakis az alkalmazotti jogviszonynál követeli meg az adószámot tudtommal. De ettől még mindegyik jogilag társasház, csak nincs hivatalosan üzleti jellegű, adóköteles tevékenységük, ezért nincs szükségük adószámra.

És hogy burkoltan fű alatt kifizetnek egy külsős takarítót vagy díjazzák „házon belül” a közös képviselőt - mi több, ilyenkor még az sem lényeges, hogy házon belüli legyen, lsd. a fenti példát - azt sem fogja tudni soha senki megakadályozni, hiszen mindkettő a lakók érdekében teszi a dolgát, hogy nekik ezzel ne kelljen foglalkozni. Ha ezt egy rosszindulatú lakó mégis megpróbálja megvétózni, annak a lakónak nem jósolok hosszú és boldog életet abban a házban. De kétségtelenül ilyenre is van példa. :-)

Majordomus # 2023.05.01. 19:50

"A társasházi törvény pedig csakis az alkalmazotti jogviszonynál követeli meg az adószámot tudtommal"

Rosszul tudod. A t.törvény nem követeli meg az adószámot,de rengeteg más helyen kell.
.
Még egy Ltp-t sem nyithatsz adószám nélkül,sőt már bankszámlát sem..

Van ennek egyszerűbb hátulütője is.

Egy köteg papírt nem tudsz venni a boltban számlára ha nem tudod bediktálni az adószámot.
.

.csak a kis társasházak esetén működik ez már.

Szomorú örökös # 2023.05.02. 04:54

Majordomus

A t.törvény nem követeli meg az adószámot,de rengeteg más helyen kell.....Még egy Ltp-t sem nyithatsz adószám nélkül,

Ebben igazad van. Én csak azzal a mondattal arra próbáltam utalni, hogy az adószámot többnyire abban az esetben követelik meg, ha a társasház üzleti jellegű tevékenységet végez. Tehát van alkalmazottja vagy bérbead helyiségeket. De a fentiek is maximálisan igazak. Azonban ha a társasháznak nincs megtakarítási számlája, és mondjuk a közös képviselő és a takarító is számlát ad a tevékenységéről, akkor nem szükséges az adószám feltétlenül.

sőt már bankszámlát sem.

Ezt azért kénytelen vagyok kétségbe vonni, ugyanis több olyan társasház szokott nekem saját bankszámláról utalni, akiknek egyáltalán nincs adószáma.

Egy köteg papírt nem tudsz venni a boltban számlára ha nem tudod bediktálni az adószámot.

Azért ez így, ebben a formában nem igaz, mert bárki kérhet róla számlát, az is, akinek nincs adószáma.
És a bolt köteles lesz kiállítani, mert nem feltétel, hogy a számla vevőjének legyen adószáma.