Fórum ingatlanügyek régebbi elöl     új hozzászólás


Földhasználati jog

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2013.03.16. 20:19

A két törvény szövege együtt talán tényleg elég szerencsétlenül hat, de a gyakorlat egyértelmű, a tulajdonostárs elővásárlási joga megelőz mindenki mást. A rendszerjellegű és a teleologikus elemzés egyértelműen ezt az eredményt adja, hiszen az állam - utólag beiktatott - jogától eltekintve a bérlő és a szomszéd az első. Belátható módon azért, hogy az folytathassa a művelést, aki eddig tette, illetve, hogy nagyobb, egybefüggő birtoktestek alakuljanak ki. A tulajdonostárs elsődleges elővásárlási joga tökéletesen illeszkedik ehhez a célhoz.

A Tft. 10. § (6) kifejezetten utal a Ptk. szerinti elővásárlási jogra, ami szintén azt jelenti, hogy igenis alkalmazni kell a Ptk. ezen szabályait. Az is ott van, hogy ilyenkor a Ptk. szerinti elővásárlási joggal rendelkezőket is a hirdetményben értesíted.

(Ha a vételi ajánlatot tulajdonostárs teszi, akkor nem is kell hirdetményt közzétenni, elég a földalapot megkínálni.)

www.kbs-ugyved.hu

Lyonee #   2013.03.16. 19:58

Hozzáértő jogászoktól várom a választ.
Egy fórumon vitába keveredtem, a tulajdonostárs elővételi jogával kapcsolatban termőföldre vonatkozóan. Ügyvédre és földhivatalra hivatkozva állította egy fórumozó, hogy nincs elővásárlási joga a tulajdonostársnak, ha 3. személy (pl. helyben lakó szomszéd) miatt kifüggesztésre került, mert nincs rajta a földtörvény elővételre jogosultak listáján, hiába is fogadná el az ajánlatot.
Szerintetek így van ez? Mi biztosítja a tulajdonostárs elővételi jogát kifüggesztés alatt?
A kifüggesztés megfelel a tulajdonostársak tájékoztatásának, vagy levélben kell őket értesíteni?

A ptk. szerint van elővételi joga a tulajdonostársnak, a földtörvény nem hivatkozik rá.
Ptk.
"145. § (1) Saját tulajdoni hányadával bármelyik tulajdonostárs rendelkezhet.
(2) A tulajdonostárs tulajdoni hányadára a többi tulajdonostársat harmadik személlyel szemben elővásárlási, előbérleti, illetőleg előhaszonbérleti jog illeti meg.
(3)A külön jogszabályokban más személy részére biztosított elővásárlási jog - ha törvény kivételt nem tesz - megelőzi a tulajdonostárs elővásárlási jogát."
Tf:
"10. § (1) Termőföld vagy tanya eladása esetén - ha törvény másként nem rendelkezik - az alábbi sorrendben elővásárlási jog illeti meg:

  1. a Magyar Államot a Nemzeti Földalapról szóló törvényben foglaltak szerint;
  2. a helyben lakó haszonbérlőt, felesbérlőt és részesművelőt;
  3. a helyben lakó szomszédot;
  4. a helyben lakót;
  5. haszonbérlőt, felesbérlőt és részesművelőt.

(2) Az (1) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott jogosulti csoportokon belül az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje a következő:

  1. a családi gazdálkodó;
  2. nyilvántartási számmal rendelkező őstermelő, illetőleg egyéni mezőgazdasági vállalkozó.

(3) Az (1) bekezdés szerinti elővásárlási jog nem áll fenn a közeli hozzátartozók [Ptk. 685. § b) pont] közötti adásvétel esetén, a mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása feltételeként megvalósuló termőföld eladása esetén, valamint olyan külterületi földrészlet eladása esetén, amely a törvény hatálybalépéséig zártkertinek minősült.
(3a) Az (1) bekezdés b)-e) pontja szerinti elővásárlási jog nem áll fenn a tulajdonostársak közötti adásvétel esetén.
(4) Az (1)-(2) bekezdés szerinti sorrend az elővásárlásra jogosultak egymás közötti viszonyában is irányadó.
(5) Az (1) bekezdés b) és e) pontja alapján az elővásárlási jogot akkor lehet gyakorolni, ha a haszonbérleti jogviszony (felesbérlet, részesművelés) legalább három éve fennáll.
(6) Termőföld vagy tanya eladása (haszonbérbe adása) esetén, amennyiben e törvény, valamint a Ptk. alapján törvényes elővásárlási (előhaszonbérleti) jog áll fenn, a termőföld, tanya tulajdonosának az ingatlanra vonatkozó, és az általa elfogadott vételi (haszonbérleti) ajánlatot hirdetményi úton kell az elővásárlásra (előhaszonbérletre) jogosulttal közölnie. A Nemzeti Földalapba tartozó termőföldek tekintetében a törvény elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseit a külön jogszabályban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A hirdetményi úton történő közléssel összefüggő igazgatási jellegű szolgáltatásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni."

monalisa1 #   2013.03.11. 20:14

zsoka78

Mondjuk ha ráköltött a földre: műtrágyázás, őszi vetés stb., tehát mint költségek melyeket abban a hiszemben tette, hogy a földet idén is használhatja. Az elmaradó haszon: más aratja le a termést...
Ilyesmire gondolom mint kártalanítás.

---
  • laikus hozzászóló
Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2013.03.11. 17:00

Nem is kell aláírnia semmit. A szívességből engedett használat egyoldalú nyilatkozattal megszüntethető. Persze, ha termőföldről van szó, ott azért vannak spceciális részletszabályok.

www.kbs-ugyved.hu

zsoka78 # e-mail 2013.03.11. 16:21

Kedves Jogászok!

Olyan eset történt, hgy egyik testvér szívességi használatra adta a földjét a másiknak, melyről megállapodást kötöttek, amiben az szerepel, hogy a megállapodás visszavonásig érvényes. Aki odaadta szívességi földhasználatra most el akarja adni a földjét, de aki használja nem írta alá a szívességi földhasználat megszüntetéséről szóló nyomtatványt. A testvére eladhatja a földjét, míg a szívességi használó nem mondd le a szívességi földhasználatról? Már előszerződést is kötött rá egy vevővel, ki is van függesztve.
Előre is köszönöm.

csámpi # e-mail 2013.02.07. 18:25

Tisztelt hozzá értők!
Apám szántókat bérel, a saját nevére jelentette le a földhasználatot, most a saját cége nevére jelentené le.
Ha a régi szerződéseket megszüntetné és újakat íratna azokat ki kellene függeszteni, amely által a nagyobb gazdák felül licitálnák a bérleti díjat ez által el véve előlünk. A haszon kölcsön szerződéssel az a problémánk, hogy nem jár rá elővásárlási jog. Ezért gondoltunk arra, hogy elővásárlási jogról szóló szerződést és haszonkölcsön szerződést kötnénk amennyiben egyiket sem kell kifüggeszteni.

Az lenne a kérdésem, hogy így meg oldható-e, amennyiben nem kérem adjanak lehetséges megoldást.
Előre is köszönöm segítségüket.

Lyonee #   2013.02.02. 17:15

Menj át és regisztrálj az Agroinformon.
http://www.agroinform.com/forum.php
A falugazdászok segítenek neked.

ecilammin # e-mail 2013.02.02. 16:05

Üdv mindenkinek!
Most olvastam egy cikket,hogy aki zártkertben gyümölcsöt,szölöt termeszt,annak bejelentési kötelezettsége van,hatezer Ft.ikketék megfizetésével.
"A MOSZ az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához fordult, mert mintegy 350 ezer családot hoz méltatlan helyzetbe a kötelező mezőgazdasági földregisztráció, amelynek egyetlen hónap alatt kellett volna eleget tenniük - számol be róla a szombati Népszabadság."
Valaki tudja a választ a mi lakó ingatlanunkhoz tartozó 150 n.öl és egy másik 400 n.öl gyümölcs és szóló beletartozik ebbe a körbe?Kinek és minek és hová kell ezt bejelenteni?

MajorDomus # e-mail 2013.01.26. 20:27

a jegyző tud segiteni,ha akar

tube1610 # e-mail 2013.01.26. 12:34

Köszönöm a segítséget!

Lyonee #   2013.01.26. 11:54

Menj át és regisztrálj az Agroinformon.
http://www.agroinform.com/forum.php
Hamarosan kezdődnek a kimérések, de kire mikor kerül rá a sor?...

tube1610 # e-mail 2013.01.26. 09:38

És egy kérdés a helyi jegyzőhöz fordulhatok vagy kihez kell? Én csak annyit akarok, hogy közösen osszuk meg, hogy végre bevethessem. Régen is így csinálták!
Régen még az 50’s évekbe nagyanyáinknak kivolt, osztva 1/ha tábla 10 személynek és mindenki tudta melyik az ő sora most meg a lopás meg a kitulajdonítás van meg istenek hívják magukat ezek a tolvajok!
A baj nem tudok, mit lépni nem tudok, kihez fordulni mindenki elutasít, mikor megtudják, kiről van szó!

MajorDomus # e-mail 2013.01.26. 00:03

pedig a pereskedéshez is pénz kell.
azért lépj valamit,mert lassan elbirtokolja a földet.
amíg csak bitorolja a földet,addig legalább a tied

tube1610 # e-mail 2013.01.25. 08:34

Köszönöm az eddigi hozzászólásokat.
Ez előbbi hozzászólásomban hangosan gondolkodtam. Sajnos a kimérésre nincs, pénzem ugyanis egy használati megosztást lehetne, mert a tulajdonosok közt van, olyan, aki külföldön él, de lehet már nem is él azokét is felfogta tehát ebben a 19/ha-ban sok a tulaj csak 1 személy használja. A használati megosztásra meg 100Ezret mondtak.

MajorDomus # e-mail 2013.01.24. 21:58

olcsóbb a földmérés mint a pereskedés

tube1610 # e-mail 2013.01.24. 17:05

Köszönöm a hozzászólásokat.
Elnézést az elözö hozzászólásomban csak hangosan gondolkoztam. Csak nem tudom, hogy jogilag mit csináljak mivel nincs pénzem méretni.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2013.01.24. 16:18

Senki nem mondott neked ilyet.

www.kbs-ugyved.hu

tube1610 # e-mail 2013.01.24. 15:10

Akkor kifizettem a hagyatékot a bejegyzést a nevemen van és akkor nekem nem jár bérleti díj használatáról meg ne is álmodjak.
Magyarul vettem egy nadrágot meg egy inget más meg hordja ezt nem értem!

lajcsó # e-mail 2013.01.24. 14:58

"Kikaszálok, belőle 1 holdat akkor ez jár e valami jógi következménnyel?" Büntetőjogi következménye nincs. A tulajdonostársad követelheti a költségei megtérítését (szántás, vetés stb.).

Dr. Szücs Lajos
Ügyvéd

tube1610 # e-mail 2013.01.24. 14:11

Tisztelt Ügyvéd Úr
Osztatlan közösbe van, 1 holt szántóföld tulajdonom, melyet művelni szeretnék. A földhivatalhoz be is adtam a kérelmet az ingyenes méréshez, de semmi válasz lassan 1 éve. Ezt a földemet ez egyik társtulajdonos, használja felfogta magának ez lesz, a 3-dik éve mióta megörököltem nem tudom használni nem is fizet, érte el nem adom neki, mert 20-ezret adna érte, de 0,5 milliót ér.
A jegyzőnél voltam semmit se mondott csak azt, amit a földhivatal, hogy sokan állnak sorba mérésre várva. Kiméretni sajna nem tudom annyi pénzem nincs.
A kérdésem a következő én személyesen fel e szólíthatom őt a közös tulajdon megosztásra?
És, ha felszólíthatom, és teszem, fel lekiabál (mert istenek hívják) nem egyezik bele a megosztásba (ezt meg rögzítem). Ebben az esetben ez egy 19/ha tábla, amit egyenletesen bevet, kukoricával ebben az én részem nem tudni hol van mivel nincs megosztva. Kikaszálok, belőle 1 holdat akkor ez jár e valami jógi következménnyel?
Válaszát előre is köszönöm?

krisz96 # e-mail 2011.11.26. 15:13

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Én is hasonló cipőben járok, mint az előbbi hozzászóló. Azzal a különbséggel, hogy a végrehajtást követő árverésen megvásárolt földterület haszonbérlettel terhelt. Ez estben a tulajdonosváltás következtében nem szűnik meg automatikusan? Milyen módon lehetne megszerezni a földhasználatot?

Segítségüket előre is köszönöm.

Petike_88 # e-mail 2011.11.25. 14:49

Azt még elfelejtetten írni, h akinél az APEH végrehajtott, az nem cég, hanem természetes személy.

A segítséget köszönöm.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2011.11.25. 14:45

Az a szívességi földhasználat, amelyet az előző tulajdonos engedett, az ő tulajdonjogával megszűnt: nemo plus iuris.
HA be is jegyezték ezt a földhasználati jogot, akkor azért közöld vele ezt a tényt, és egyúttal töröltesd.

Jut eszembe: miért enged valaki határozott - és hosszú - időre ingyenes földhasználatot? Nem csoda, hogy tönkrement...

www.kbs-ugyved.hu

Petike_88 # e-mail 2011.11.25. 14:42

Azért szűnt meg, mert már nem a tulajdona?

Vagy a végrehajtási eljárással összefüggésben?

És kinek kell kezdeményezni a földhasználat törlését?

A gyors választ köszönöm.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2011.11.25. 14:28

Már meg is szűnt.

www.kbs-ugyved.hu