Parkolási bírság


gerbera317 # 2021.10.26. 07:17

Nos, a Kkt. 15/C. § (3) bek. első fordulata szerint a várakozási díj és a pótdíjfizetési kötelezettség egy év alatt évül el. A Ptk. 6:25. § (3) szerint, ha az elévülést megszakító eljárás során végrehajtható határozatot hoztak, az elévülést a végrehajtási cselekmények szakítják meg. A végrehajtandó határozat ilyenkor a fizetési meghagyás, és az azt követő első végrehajtási cselekmény pedig a végrehajtási kérelem benyújtása közjegyzőhöz. Ezeket, valamint a valós tényállást kell összekombinálni fejben vagy mátrixban, esetleg képzett jogász bevonásával.
Ha a fmh kézbesítési fikcióval emelkedett jogerőre, megoldás lehet a drbj-féle út is, de szerintem nem kell annyira visszaugrani az időben.
Ami pedig magát a kézbesítési fikciót illeti: a vh-lap 7. pontjában az hosszú szöveg minden esetben ott van, tehát ez nem újdonság. Ami neked új lehet, hogy az tkp. egy logikai állítás, amihez tartozik egy pipabox, valami ilyesmi: [ ] , amiben ha van egy pipa, akkor a kézbesítési fikciós állítás igaz, tehát a fmh kézbesítési fikcióval emelkedett jogerőre; ha viszont nincs pipa, akkor a kézbesítési fikciós állítás nem igaz, és a fmh szabályszerű kézbesítéssel emelkedett jogerőre.

drbjozsef # 2021.10.26. 06:01

Jogos,

Olvass vissza a végrehajtási forumcsoport topikjaiban, sokszor le volt írva, hogy a kézbesítési fikcióval jogerőre emelkedett FMH utáni végrehajáskor mi a teendő. Halvány esély, de jó eséllyel újraindítható a dolog az FMH-val, ott pedig lehet hivatkozni pl. elévülésre, ami esetedben valószínű, de nem biztos persze. Ami fontos : a tudomásodra (pontosabban : az üzembentartónak tudomására) jutástól számított 15 nap. Az még nem telt el, ugye?

Jogos # 2021.10.25. 15:27

Kedves Gerbera317!

Azt írta, hogy "a fizetési meghagyás jogerőre emelkedése és a végrehajtási kérelem között több mint 2 év eltelt, amivel akad, aki tudna mit kezdeni" – ezzel ki és mit tudna kezdeni?

A végrehajtási lap a 7. pontjábában az alábbi indoklás szerepel:
"A fizetesi meghagyás a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 137. §-ának (2) bekezdése szerint
kézbesitési fikció alapján, a 2018. január 1-je előtt indult fizetési meghagyásos ügyekben pedig a polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi III. törveny 99. §-ának (2) bekezdése szerinti vélelmezelt kézbesités alapjan emelkedett jogerőre."
Bár nem értek a jogi kérdésekhez, a "kézbesítési fikció" és a "vélelmezett kézbesítés" számomra azt mondja, hogy ezek a dokumentumok nem biztosan jutottak el a barátom címére, de lehet, hogy én értek valamit félre.

Azt, hogy adatokat nekem nem fognak kiadni, számomra is nyilvánvaló, de most inkább a barátomnak szeretném felvázolni, hogy a tartozás befizetése mellett milyen opciói vannak (ha vannak egyáltalán, de erre a jelek szerint egyre kisebb az esély), illetve neki szeretném javasolni, hogy kérje ki az összes gépjárművel kapcsolatos adatot az önkormányzattól – és azért az önkormányzattól, mert a dokumentumban az "SZA/100 - Budapest Főváros XII. kerület Hegyvideki Önkormányzat" van megjelölve képviselt személyként, az ügyet pedig FIRNEISZ Ügyvédi Iroda viszi.

Annyit még megírna, hogy mit érdemes tenni következő lépésként azon felül, hogy itt teszek fel kérdéseket? Az érthető, hogy az ügyintézéshez kell a barátom közbenjárása is, de mivel jelenleg belföldön tartózkodik, én adnék ennek a harcnak még egy esélyt, mert nagyon igazságtalannak érzem a döntést – és nem szeretném, ha emiatt végérvényesen megromlana köztünk a viszony. Mit tanácsol?

Köszönöm!

gerbera317 # 2021.10.25. 11:51

a közjegyzőnek kell-e volna értesítenie az üzembentartót?
Kellett, és meg is tette: a fizetési meghagyást az üzemben tartó részére küldte meg a közjegyző. Hogy azt átvették-e vagy pedig "nem keresték", a végrehajtási lap 7. pontjából derül ki. Az látszik, hogy a fizetési meghagyás jogerőre emelkedése és a végrehajtási kérelem között több mint 2 év eltelt, amivel akad, aki tudna mit kezdeni.
ha írunk az önkormányzatnak, hogy van-e hasonló követelésük, akkor ugye ezt az infót ki kell adniuk?
Az attól függ, hogy ki ír. Ha például én írok, akkor nem fognak válaszolni, legfeljebb annyit, hogy nem kaphatok felvilágosítást, mert ki vagyok én, hogy ilyet merek kérni. Valószínűleg téged is valami hasonlóval hajtanának el. (De miért az önkormányzatnak? Netán ő a parkolótársaság?)

Jogos # 2021.10.25. 10:11

Kedves Gerbera317!

Köszönöm a gyors és részletes választ, kérdéseire igyekszem tömören reagálni:

  • Megértettem, hogy a tartozást ki kell fizetni és ez ellen fellebbezni nem lehet, mindazonáltal jó lenne valahogy megtekinteni a bizonyítékokat, úgy mint a fényképet etés a felszólítások kézbesítésének idejét, esetleg az átvevő nevét. Ezeket ki tudja kérni az autó tulajdonosa valahonnan?
  • A végrehajtási lapon (amit mellékeltek) három dátum szerepel: a fizetési meghagyás jogerőre emelkedésének napja 2017.09.05., a kérelem szabalyszerű benyújtásának datuma 2020.11.10., a közjegyzői pecsét mellett pedig 2020.11.11. keltezés látható.

Magam is azt feltételezem, hogy erről az ügyről kellett volna már korábban érkeznie valamilyen értesítésnek a tulajdonos vagy az üzembentartó részére – ha már az üggyel nem lehet semmit sem kezdeni, legalább ennek jó lenne utána járni. Sajnos laikus polgárként azzal sem vagyok tisztában, hogy a bíróság illetve a közjegyzőnek kell-e volna értesítenie az üzembentartót? Én nem feltételezem sem a barátomról, sem a szüleiről, hogy ezeket a dokumentumokat visszatartották volna, de szeretnék erről bizonyosságot nyerni.

És az egyik legfontosabb kérdés: ha írunk az önkormányzatnak, hogy van-e hasonló követelésük, akkor ugye ezt az infót ki kell adniuk?

Köszönöm a segítséget!

gerbera317 # 2021.10.25. 07:07

Elöljáróban: A fizetés nélküli parkolásért nem bírság jár! (igen, felkiáltójellel)
korábban semmilyen levél vagy értesítés nem érkezett a címükre
Ez az, amit nem kell elhinni, és amit senki nem is fog elhinni.
mit lehet tenni, ha lehet egyáltalán?
Ki lehet fizetni. Sőt, kell.
utána járni, hogy kinél sikkadt el az értesítés
Anyukánál. Mindig ott "sikkad el". Kivételes esetekben a kilencvenakárhány éves dédinél.
készült-e fénykép vagy bármilyen más bizonyíték arról, hogy tényleg jegy nélkül parkolt
Készült. Mindig készül. De ebben az esetben ezt már bizonyítani sem kell, mivel ez ítélt dolog.
Hogyan is kinél lehetne fellebbezni a döntés ellen?
Sehol. Ez már nem "döntés", hanem végrehajtás. Ha pedig lehet, te semmiképpen.
Hogyan lehetne megtudni, hogy nem fog hasonlóan váratlanul érkezni bírság a jövőben?
Jósda. Delphoi, esetleg a Józsefvárosban valamelyik bokorszárny.
Létezik (...), hogy méltányosság?
Létezik. Nem kérdezted, hogy esetleg működik is. Hát nem.
tudtok ajánlani olyan ügyvédet, aki ebben a kérdésben tud iránymutatást adni?
Most grátisz megkaptál mindent. Ha ugyanezt meghallgatnád fizetősbe' is, rajta!
Leírtál mindent, ami nem kell, csak a lényeget nem: Mikor rendelték el a végrehajtást? Ha pedig nem volt abban a végrehajtói levélben végrehajtható okirat (van egy olyan sejtésem, hogy okkal nem volt), akkor mi az évszám a végrehajtó ügyszámában?

Jogos # 2021.10.24. 22:43

Kedves Fórumozók!

Szeretném a tanácsotokat kérni az alábbi eset kapcsán, ami elsősorban egy barátság megőrzése miatt fontos, bár anyagilag sem elhanyagolható tétel.

A helyzet állása a következő:

  • A barátom külföldre költözött 2016-ban, az autóját nálam hagyta használatra. Az utóbbi években egy műhelyben állt, mivel lett másik családi autónk és nem volt kihasználva.
  • Előző héten érkezett egy bírósági végrehajtói felhívás a barátom budapesi címére azzal, hogy fizessünk be 92.000 Ft-ot egy 2016.08.15.-én kiszabott bírság alapján. A követelés lejárta a dokumentum szerint 2016.09.27. volt.
  • Az értesítő levelet előző héten vette át a barátom (pontosabban az Édesanyja, mivel ő a üzembentartó), a dokumentumban 2021.09.28. szerepel keltezésként.
  • Barátom illetve Édesanyja elmondása szerint az esetről korábban semmilyen levél vagy értesítés nem érkezett a címükre.

A kérdésem az, hogy ilyen esetben mit lehet tenni, ha lehet egyáltalán? A helyszín a XII. kerület, Maros utca volt, ahol ebben az időszakban volt egy díjmentesen használható szakasz, és mivel erről tudtam, mindig ott parkoltam. Piros csekket nem kaptam, ha mégis (mert ott nem volt hely és másnap elaludtam), biztosan azonnal befizettem – azonban ez az eset már több mint 5 éve történt, így már se tranzakciós bizonylatot, se csekket nem fogok találni, hogy ezt bebizonyíthassam.

A helyzet igen kellemetlen, mivel a barátom nem kíván foglalkozni a kérdéssel, én viszont (lévén papíron semmi közöm az autóhoz) nem tudok utána járni, hogy kinél sikkadt el az értesítés (ha egyáltalán kötelesek erről értesíteni az üzembetartót), illetve készült-e fénykép vagy bármilyen más bizonyíték arról, hogy tényleg jegy nélkül parkolt az autó fizetős zónában – ezek hiányában pedig nem szívesen fizetnék ki ekkora összeget.

Hogyan is kinél lehetne fellebbezni a döntés ellen? Milyen helyen lehet kivizsgálás kérni? Hogyan lehetne megtudni, hogy nem fog hasonlóan várátlanul érkezni bírság a jövőben? Kell bármilyen módon bizonyítania a parkolótársaságnak (illetve az önkormányzatnak), hogy valóban jegy nélkül parkolt fizetős helyen az autó, vagy arról, hogy értesítettek a díjfizetési kötelezettségről? Létezik ebben a kérdésben olyan kategória, hogy méltányosság? Esetleg tudtok ajánlani olyan ügyvédet, aki ebben a kérdésben tud iránymutatást adni?

Minden segítséget és tanácsot előre is köszönök!

Ancsa01 # 2021.10.14. 16:47

Természetesen nem hivatkozási alap, egyszerűen próbáltam kideríteni, hogy mi történt. És megírtam. Megtaláltam a horvát topikot; én egyelőre kivárok, de ha lesz valamiféle fejlemény, úgy ígérem, megírom. De az is lehet, hogy befizetem. Szeretek éjjel nyugodtan aludni.

gerbera317 # 2021.10.14. 11:37

Azért kérdeztem ezt, mert a parkolóőr nem bonyolít pénzforgalmat (itthon biztosan nem, de a horvátoktól kitelik, hogy náluk sem), tehát ha az elhajtja a fizetni szándékozó autóst, ez nem lehet sem hivatkozás, sem bizonyítás tárgya. Erre a világ bármely bírósága azt mondaná, hogy ha az autós ezt követően már nem kereste a fizetés lehetőségét, akkor azt soha nem is gondolta komolyan. Komolytalan szándékra pedig utólag nehéz hivatkozni.
De itt nem ez a lényeg, hanem az, hogy van itt valahol egy horvát parkolódíjas topik; és amióta az megvan, még nem sikerült kideríteni, hogy a horvátoknál mennyi idő után évül el az ilyen igény. Mindig csak utalgatunk arra, hogy nálunk 1 év alatt, de még nem akadt ember, aki a végére járt volna, hogyan van ez a horvátoknál.

Ancsa01 # 2021.10.14. 09:56

Gerbera,
nem tudom pontosan, hogy történt, haversrácokkal voltak Opatijában - motor, autó -, és amikor meglátták a cetlit és rendezni akarták (elmondásuk szerint) az őr intett, hogy hagyják a francba. Ők meg hagyták. Nyilván kellett volna keresniük egy postát, de ezzel utólag már nem tudok mit kezdeni. A kocsi az apámé volt, én meg az egyik örököse vagyok, és én szívok most emiatt. Akárki is hibázott.

gerbera317 # 2021.10.14. 06:25

ki is akarta fizetni, de elhajtották
Honnan hajtották el? A postáról, amikor fel akarta adni a csekket?

Ancsa01 # 2021.10.12. 08:06

Értem, Köszönöm. Átgondolom. Nem az apám parkolt fizetés nélkül, hanem a fiam, akinek kölcsönadta a kocsit. (Ennyit kiderítettem azóta) Elmondása szerint látta a mikuláscsomagot, ki is akarta fizetni, de elhajtották. De ezt már nem fogjuk tudni bizonyítani.

Zöldövezeti11 # 2021.10.12. 07:35

Mi anno Spanyolországban /Andalúziában jártuk így.
Igaz nem parkolás volt hanem gyorshajtás. Ráadásul bérelt, spanyol autóval. Írogattak vagy háromszor, aztán elhalt az ügy.
Pedig még a bírság felét el is engedték volna. Egyik ismerős gyakorolta a leveleiken a spanyol tudását .

drbjozsef # 2021.10.12. 07:27

Ancsa01,

Ha ajánlott ésvagy tértis volt, akkor a posta helyettes átvevőnek átadhatja. Hogy a postás ellenőrizte-e ezt, az más kérdés. Ha nem szabályos a kézbesítés, akkor az utólag is megdönthető.

Amíg meg nem tudják, hogy elhunyt, addig nyilván nem kutatják.
Vagy bejelented nekik, esetleg ki is fizeted, és akkor ennyi, vagy vársz, ha végrehajtást indítanak, akkor majd kell jogutódlást is megállapítani, elhúzódik az ügy, el is évülhet, vagy hagyhatják a fenébe, de ha nem, akkor a többszörösét kell fizetni.
Kockázat-nyereség. De ki tudja, milyenek az oddsok.

Ancsa01 # 2021.10.12. 05:42

Ajjaj, azért köszönöm. És most a horvátok nekiállnak kideríteni, hogy ki az örökös? És 2017 óta miért nem léptek vajon? (A kérdés költői..)
Küldjem el nekik a halotti bizonyítványt vagy kussoljak? Végülis én, mint örökös, nem voltam köteles megkapni/felbontani a halott apámnak címzett levelet...

wers # 2021.10.12. 05:14

Közben már látom, drbjozsef válaszolt

wers # 2021.10.12. 05:12

Horvátországi parkolási bírság öröklődik?

Szerintem pont ugyanúgy az örökség része, mintha egy nyaraló lenne.

drbjozsef # 2021.10.12. 04:28

Ancsa01,

A parkolási bírság nem. Viszont aki ezt a topikot nyitotta, az eléggé nem volt képben (finoman írtam), ezért egy hülyeséget írt a címbe. Ha nem fizetsz a parkolásért, akkor nem bírságot kapsz (azt a rendőrtől kapsz, ha szabálytalanul parkolsz), hanem pótdíjat kell fizetned. A pótdíj fizetése egy polgári ügy, ami viszont igen, "öröklődik", a jogutódon behajthatják.

Ancsa01 # 2021.10.11. 17:12

Horvátországi parkolási bírság öröklődik? 2013-as díjnemfizetés. Nemzetközi levél; a díjnemfizető 3 éve elhunyt.
Állítólag 2017-ben is kiküldtek egy felszólítást és egyelőre nem tudom, hogy a mostani levél ajánlott/tértivevényes-e.
(Ha igen, úgy miért adták oda annak, aki átvette és felbontotta, de ez most nem fontos.)

wers # 2021.06.04. 10:05

csak basztak az új helyükre tenni a hatálybalépése előtt a táblákat.
És még nekik áll feljebb.... + aki nincs résen az benyeli a bírságot.

drbjozsef # 2021.06.04. 09:49

Én nagyon is könnyedén el tudom képzelni, tekintve a jogalkotás színvonalát úgy általában, de speciel itt most erről egyáltalán nincs szó.

Hoztak egy (a KRESZnek megfelelő) új rendeletet az övezeti határok módosításáról, csak basztak az új helyükre tenni a hatálybalépése előtt a táblákat.

Cabron_ # 2021.06.04. 09:37

Nehezen tudom elképzelni, hogy lehet hozni parkolással kapcsolatban olyan rendeletet, ami nincs összhanggban a kresz szabályaival.

Szomorú örökös # 2021.06.04. 08:31

Anno én egyszer úgy jártam, hogy délután 4 körül leálltam egy teljesen szabályos helyen, majd elmentünk csoportosan egy busszal zenélni. Mire hazaértem, ott volt a rendőrség részéről egy parkolási bírság cetli, miszerint várakozni tilos tábla hatálya alatt álltam ott. Később kiderült, hogy este 6-kor a másnapi futóverseny miatt kitettek egy várakozni tilos táblát és később végigbüntették az ott maradt kocsikat. Már majdnem befizettem, mikor szóltak, hogy meg ne tegyem, mert mások is így jártak és a táblát később rakták ki.

A vége az lett, hogy leírtam nekik levélben, mi is történt, majd ők nagy kegyesen elengedték a bírságot, de azért a levél végére odabiggyesztették a szokásost, hogy a jövőben tartózkodjak a szabálysértések elkövetésétől. Na és ők? Ilyenkor valaki nem kérdezi meg őket bent, hogy azért ezt mégis hogy képzelték? :-O

wers # 2021.06.04. 08:10

A hivatkozott 30/2010. (VI.4.) Fővárosi Közgyűlési rendelet:

  1. * várakozási övezet: a KRESZ 17. § (1) bekezdésének e/2) pontjában meghatározott módon kijelölt, és jelen rendelet 1. mellékletével megállapított, olyan körülhatárolt terület, amely - amennyiben a kerületi önkormányzat ettől eltérően nem rendelkezik - munkanapokon 8.00 és 18.00 óra között vagy jelen rendelet 5. mellékletében meghatározott időszakban, díjfizetés ellenében, legfeljebb 1, 2, 3 vagy 4 óra időtartamig, vagy időtartam-korlátozás nélkül használható várakozásra;

Ez pedig a kitáblázásra utal.

drbjozsef # 2021.06.04. 07:37

Nyilván azonosnak kellene lennie, nyilván ezért is gyakoroltak kegyet a "méltányosságból most elengedjük" szar dumával - csak van ott is egy írástudó, ezért tudják, hogy buknának bármilyen jogorvoslatot.