Fórum öröklés és családjog régebbi elöl     új hozzászólás


Válás - Vagyonmegosztás - per

wers # e-mail 2019.04.08. 13:25

Ok, így értem. Gondolom még nem eszméltek fel, de jobb lenne ha ti kérnétek, mert szeretnek büntit is kiszabni.

vchaos # e-mail 2019.04.08. 13:22

tudom,hogy így kellett vonla,de akkor még fizettük a részleteket,és itt is valamennyi adót rá,így maradhatott magyar rendszámos. Még mindig az,ezt viszont nem tudom miért,mert már ki van fizetve.

wers # e-mail 2019.04.08. 13:18

(a gépjárművet fél év után honosíttatni kellett volna, azaz német rendszámot és forgalmit kellett volna kérnetek. Biztos nem szólított fel benneteket erre a német hatóság?)

vchaos # e-mail 2019.04.08. 13:13

Igen,minden magyarországi

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.04.08. 13:02

Ezek a vagyontárgyak Magyarországon vannak nyilvántartva?

www.kbs-ugyved.hu

vchaos # e-mail 2019.04.08. 11:58

Üdv,
Idén kimondták a válásomat 17 év együttélés,illetve 12 év házasság után. Mivel külföldön dolgozunk mindketten,ezért itt mondták ki. A gyerekelhelyezés,illetve a vagyonelosztás,még elöttünk van,de a volt férjem részéről már elindult a harc.
Kérdésem,hogy van-e értelme,illetve esélyem elindítani a magyarországi vagyonelosztást is. A férjem nevén van egy kocsi,telek,illeteve miután különköltöztünk(de még nem mondták ki a válást) vett egy motort is.
A kocsit hitelre vette,de nagy részét együtt fizettük(tavaly lett végleg kifizetve).

Ronin80 # e-mail 2019.04.07. 08:20

Üdvözletem!
2013-ban vettünk egy házat a feleségemmel és a vásárláshoz az én édesanyám részéről jelentős anyagi külön segítséget kaptam.
A saját szülői segítségem nem került bejegyzésre, sem feltüntetésre az adásvételi szerződésben és az ingatlan nyilvántartásban sem, abban 1/2 - 1/2 tulajdonjogi bejegyzés történt. Az édesanyám 2014-ben elhunyt, így a szülői külön segítsége csupán a vételár megfizetésének utalásának igazolásából és testvérem tanúvallomása alapján lenne igazolható.

Még a házasságunk alatt a házastársi vagyonközösségünk felbomlott 2017-ben. Ekkor eladtuk a házunkat és az árán az ingatlannyilvántartásban lévő tulajdonjog bejegyzés arányainak megfelelően, 1/2 -1/2 arányban osztoztunk meg.
A válásunk 2018-ban zárult le, annak során vagyonmegosztásról nem történt rendelkezés.

Korábban érdeklődtem itt, hogy az ingatlan esetében válást követően mit tehetnék és akkor azt a választ kaptam, hogy arra külön igényt jelenthetek be a saját szülői segítség mértékének megfelelően.

Egyeztettem egy ügyvéddel személyesen is, aki azt közölte velem, hogy mivel már nincs meg a vagyontárgy (a ház), ezért nem lehet az igényemet érvényesíteni sehogyan sem.

Tudna ebben valaki segíteni, hogy van e bármilyen módja annak, hogy a saját szülői segítségként kapott pénzösszegre bármilyen módon igényt jelenthessek be?

Előre is köszönöm a segítő válaszokat!

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.03.25. 19:39

Parlagon hagyja? Gazdaságos.

www.kbs-ugyved.hu

ucandoit # e-mail 2019.03.25. 18:04

Később értékesíteni.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.03.25. 14:06

Ha az asszony nem akarja bérbeadni a földeket, akkor bizonyítható módon közölje a potenciális bérlővel, hogy a föld házassági közös vagyon, és ő nem járul hozzá a bérbe adáshoz. (Halkan kérdezem: de akkor mit csinál vele? Megműveli saját maga?)

www.kbs-ugyved.hu

ucandoit # e-mail 2019.03.25. 12:29

Üdv!

Adott pár külterületi szántó amiben a feleség "ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonos".. a férj a válás előtt bérbe adhatja e a földeket? Ha igen, és a feleség válás után értékesteni szeretné lesz joga "kitenni a bérlőt" a földről?

Köszönöm

drbjozsef #   2019.03.10. 09:25

ucandoit,

"felróhatja"?

A bíró nem ró fel semmit. Mindkét fél bemutatja a bizonyítékait meg igényeit, és majd az alapján eldönti, hogy kinek mi jár.

Ha arra gondolsz : minden közös vagyonnak számító értéket meg kell osztani, és be kell számítani az osztozkodásba.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

drmosza # e-mail 2019.03.10. 05:31

Az njt ingyenes.
KBS Úr kérdésére:
338/2011. (XII.29.) Kr.
2/A. § * Az önkormányzati rendelet kivételével a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni az 1989. október 23-án és azt követően kihirdetett valamennyi jogszabály kihirdetett szövegét.

3. § (1) A lekérdező kérelmére a Nemzeti Jogszabálytár - az önkormányzati rendelet kivételével - tájékoztatást ad valamennyi, a lekérdezés napján hatályos jogszabálynak a lekérdezés napját megelőző - a kérelemben megjelölt, a 2. § szerint közzé nem tett - időállapota egységes szerkezetű szövegéről a lekérdezés napját megelőző legfeljebb 20 évre visszamenőleg.

(2) A lekérdező kérelmére a Nemzeti Jogszabálytár - az önkormányzati rendelet kivételével tájékoztatást ad valamennyi, a lekérdezés napját megelőző 20 évben hatályban volt jogszabály 2. § szerint közzé nem tett, a hatályvesztést megelőző időállapotában hatályos szövegéről.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell az (1) és (2) bekezdés szerinti jogszabály pontos megjelölését és a kérelmező elektronikus levélcímét, melyre a tájékoztatás megküldését kéri. A kérelmet elektronikus űrlap igénybe vételével, a Nemzeti Jogszabálytár honlapján keresztül kell eljuttatni a szolgáltató részére.

tudom, ez nem válás és vagyonmegosztás..

Persze, úgy lenne értelme, ha igénylés nélkül mutatná a korábbi, az njt hatályba lépését (2012) megelőző időállapotokat is ......

ucandoit # e-mail 2019.03.09. 15:17

Ha az egyik házastárs a közös vagyonba tartozó külterületi ingatlant értékesíti úgy abban az esetben azon kívül hogy követelheti a vételárat a másik fél - vagyonmegosztás esetén a bíró ezt felróhatja a félnek?

(A másik fél (aki nem az értékesítő lenne) jelentős többletvagyonnal rendelkezik a közös vagyonból (papíron) tehát válás esetén az eladott ingatlan értékének felével kevesebbet kéne "adnia" )

drbjozsef #   2019.03.09. 14:44

Sőt, a kisemmizést se jelenti, úgyhogy igen, a kérdés úgy volt rossz ahogy van, de szerintem valami ilyesmire gondolhatott a kérdező.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.03.09. 08:23

A kérdés eleve rossz volt, hiszen a végrendelkezéssel semminek a tulajdonjoga nem száll át; de nem jelenti a vagyon "lekötését" sem.

www.kbs-ugyved.hu

ucandoit # e-mail 2019.03.09. 01:12

drbjozsef

köszönöm!:)

drbjozsef #   2019.03.08. 22:38

ucandoit,

Vannak vagyontárgyak, amelyek gyakran csak az egyik fél nevén vannak. Házastársak esetén ez nem számít, ha nem dedikáltan különvagyona volt az elhunytnak, akkor az közös vagyonnak számít. (Egyébként öröklődni a különvagyona is öröklődik persze).

Vagyis : akár végrendelet esetén, akár törvényes öröklés esetén csak az elhunyt vagyona lehet az öröklés tárgya. Ami a közösből a házastársat illeti, az nem.

Akár törvényes öröklés alapján, akár végrendeleti juttatásként rendelkezik róla az örökhagyó, ha a túlélő házastárs úgy gondolja, hogy a hagyatékba bekerült közös tulajdon is, amelyiknek egy része őt illeti, akkor azt teheti, hogy ezt jelzi a közjegyzőnek. Ha az örökös(ök) elismerik ezt, akkor megegyezés esetén kikerül a hagyatékból, és a közjegyző csak ténylegesen azt a részt adja át az örökösöknek, amelyik ténylegesen is csak az elhunyt része.

Ha nincs megegyezés, a közjegyző fel fogja hívni a túlélő házastársat, hogy indítson pert (eközben vagy felfüggeszti a hagyatéki eljárást, vagy ideiglenes jelleggel adja át a hagyatékot az örökösöknek, amelyben megtiltja az elidegenítést, és véglegesen a bíróság döntésétől függően változtatja meg az átadandó hagyatékot). Ha nem indít határidőben (általában 8 nap), akkor átadja véglegesen a hagyatékot.

Természetesen az elhunyt végrendelkezhet a saját vagyonáról. De a közösből a másik felet illető részről elvileg nem, ha mégis megtette, lásd a fentieket.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

ucandoit # e-mail 2019.03.08. 21:04

Ha a férj elhalálozik (válás előtt) végrendelettel "kisemmizheti" a feleségét - vagy a feleség kérheti a "házassági vagyonközösségi igényét" a közjegyző előtt?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.02.28. 11:40

Valahogy így.

www.kbs-ugyved.hu

Tajbi # e-mail 2019.02.28. 11:34

tulajdoni igényt nem, de elszámolási igényt keletkeztet.
Akkor ha jól értelmezem, a volt feleségem felé fizetendő összegből levonhatom a 3 millió Ft örökségemet. Viszont az ingatlanba % formájában, mint tulajdoni hányad nem tudom érvényesíteni.

Köszönöm

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.02.28. 10:24

A végtörlesztés is egyösszegű törlesztés.

A különvagyonnak a közös vagyoni tartozás törlesztésére fordított része tulajdoni igényt nem, de elszámolási igényt keletkeztet.

www.kbs-ugyved.hu

Tajbi # e-mail 2019.02.28. 09:58

Egy összegben előtörlesztettetek?

Tulajdonképpen a havi törlesztőkbe ment bele ill. a végtörlesztésbe. Külön számla volt fenntartva erre a célra, semmi más mozgás nem volt a számlán csak a törlesztés ill. egy egyszeri utalás, ami az örökségem volt.

Köszönöm

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.02.28. 09:53

örököltem 3 millió Ft-ot, mely teljes egészében a törlesztésbe ment bele (ezt igazolni tudom).
Egy összegben előtörlesztettetek?

www.kbs-ugyved.hu

Tajbi # e-mail 2019.02.28. 09:35

Kedves Fórumozók!
Segítséget szeretnék kérni váláskori vagyonmegosztásnál.
Adott egy 2007-ben vásárolt lakás 11,7 millióért.
Ebből a külön vagyonom (saját pénzem ) 4,3 millió, a többi hitel, volt feleségemnek nem volt külön vagyona.
Házasságunk után örököltem 3 millió Ft-ot, mely teljes egészében a törlesztésbe ment bele (ezt igazolni tudom). Az ingatlan hitele vissza lett fizetve 2013-ban.
Kérdésem az lenne, hogy az én örökségemet, hogyan kell elszámolni az osztozkodás során, ha az ingatlan jelenlegi értéke 18 millió Ft.
Ahogyan kalkuláltam:
63,2% a közös vagyon, ennek a fele járna a feleségemnek,
31,6%, vagyis 5688000 Ft járna a feleségemnek az ingatlanból, de az örökségemet nem tudom, hogyan kell számolni. Ebből az összegből lejön a 3 millió Ft vagy azt is %-ban kell számolni az ingatlan jelenlegi értékéhez képest?

Köszönöm