Fórum cégügyek - társasági jog régebbi elöl     új hozzászólás


Kft. - s kérdések

Marcsás # e-mail 2020.05.26. 12:02

Igen, köszönöm, ez volt a kérdésem!:)

Rexor # e-mail 2020.05.25. 08:50

Tehát Ti nyújtotok szolgáltatást egy külföldi cégnek, és valaki a számlátok ellenértékét közvetlenül a számlavezető bankotokban fizeti meg? Gondolom a szolgáltatásról készült szerződés, gondolom a szolgáltatást elvégeztétek, tehát alapvetően nem kell plusz nyomozást végeznetek. Arról győződjetek meg, hogy hol van a teljesítés helye, illetve nincs e áfa szempontból telephelye a társaságnak, mert ez befolyásolja, hogy kell e áfát felszámítanotok vagy sem.

Marcsás # e-mail 2020.05.25. 08:35

Kedves Wers!
A kérdésem, egyrészről, hogy hol lehet utánanézni, hogy valós-e a thai cég. Másrészről van-e annak jelentőssége, hogy a mi céges bankszámlánkra egy, a thai céggel kapcsolatban nem lévő magánszemély fizetbe pénzt, a thai cég nevében itt Magyarországon.

wers #   2020.05.25. 07:53

Ti értitek a kérdést?

Marcsás # e-mail 2020.05.24. 00:08

Tisztelt Fórum!
A véleményüket kérem. Egy Kft szerződést szeretne kötni egy thaiföldi céggel. A munka bérét Magyarországon fizetik be a kft bankszámlájára. Egyrészt nem tudjuk, hol lehet megnézni a céget. Másrészről aki befizeti a bankszámlára a pénzt, annak a thai cég alkalmazottjának, megbízottjának kell lennie?
Köszönöm a segítségüket!

ObudaFan # e-mail 2020.05.11. 11:14

A vezető tisztségviselő a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói részére köteles a jogi személyre vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra a jogi személyre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.

A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a jogi személy üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás megadására.

Ha a fentieknek nem tesz eleget a vezető tisztségviselő, a cégbíróságtól lehet törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását kérni.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Momo75 # e-mail 2020.05.09. 13:00

Megromlott a viszony a két fél között sajnos. Azt olvastam az interneten, hogy a éves zárásnál kérhet betekintést vagy akkor, amikor Ő akar és annyiszor az évben , ahányszor akar ? Az összes e-mailbe , szerződésbe, számlaforgalomba bele akar nézni, nem tudni mi okból.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.05.09. 09:34

Miért ne?

www.kbs-ugyved.hu

Momo75 # e-mail 2020.05.09. 06:56

Tisztelt Fórumozók !
Segítséget szeretnék kérni abban, ha egy Kft.-ben a tulajdonosnak 50% a részesedése, de még a törzstőke töredéke van csak befizetve és nem ügyvezető csak tag, tényleg bármikor kérhet betekintést a Kft. irataiba, szerződéseibe?
Nagyon szépen köszönöm előre is a választ.
Momo75

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.03.10. 10:07

Az első kérdésre: miért ne?
A másodikra: a tulajdonostársaknak maguk közül kell kijelölni azt, aki az üzletrészben megtestesült tagi jogokat gyakorolja. De ez a kijelölt tag természetesen meghatalmazhat nem tagot is.

Alapvetően kifelé nem különbözik a közös tulajdonú üzletrész a nem közös tulajdonútól.

www.kbs-ugyved.hu

ZsuzsannaR # e-mail 2020.03.10. 09:50

Kedves Kollégák,

az alábbi kérdésben szeretném a véleményeteket kérni, ugyanis a kutatásaim során nem találtam egyértelmű választ.
Közös tulajdonú üzletrész esetén is előfordulhat, hogy a szavazati jog a tulajdoni hányadtól eltérő mértékben illeti meg a tulajdonostársakat? Önálló üzletrész esetén ez adott, de közös tulajdonúnál nem találtam választ.
Másrészt a tulajdonostársakat a társasággal szemben képviselő személy maga is a társaság tagja kell, hogy legyen, vagy lehet külső személy is?

Köszönettel:
Zsuzsanna

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.01.22. 15:55

Akkor ez ennyi. De nem az ügyvezetésből lett a baj, hanem a tagságból. Sőt, az a vicc, hogy pont az üzletrész átruházásából.

Mondjuk, ha ez a "fizetési felszólítás" még csak a határozat közlése, akkor lehet fellebbezni (pert indítani). Más kérdés, hogy milyen eséllyel.

www.kbs-ugyved.hu

Sherlock # e-mail 2020.01.22. 11:52

Art. 60. § [Az adó megfizetésére kötelezés részesedés átruházáskor]

(1) Az adó megfizetésére határozattal kötelezhető a jogi személy tartozásaiért korlátozottan felelős, részesedését átruházó tag vagy részvényes (ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaság részvényesét) a jogi személytől nem behajtható adótartozás átruházott részesedéssel arányos részének erejéig, ha

  1. a tag, részvényes a részesedésének átruházásakor a jogi személyben a szavazati jogok huszonöt százalékát elérő vagy azt meghaladó részesedéssel rendelkezett, és
  2. a részesedés átruházásakor a jogi személy - késedelmi pótlék és adóbírság nélküli és nettó módon számított - adótartozásának összege a jogi személy jegyzett tőkéjének ötven százalékát meghaladja,

feltéve, hogy a tag, részvényes a b) pontban foglalt körülményről a részesedés átruházásakor tudott, vagy az arra vonatkozó információkról az adóhatóságtól tájékoztatást kérhetett volna.

www.klaw.hu - Jogról, érthetöen.
https://www.facebook.com/kovacslaw/

ObudaFan # e-mail 2020.01.20. 22:30

A hitelező vagy - az adós nevében - a felszámoló a felszámolási eljárás alatt keresettel kérheti a bíróságtól annak megállapítását, hogy azok, akik a gazdálkodó szervezet vezetői voltak a felszámolás kezdő időpontját megelőző három évben, a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően a vezetői feladataikat nem a hitelezők érdekeinek figyelembevételével látták el, és ezzel okozati összefüggésben a gazdálkodó szervezet vagyona csökkent, vagy a hitelezők követeléseinek teljes mértékben történő kielégítése más okból meghiúsulhat.

Tehát azért itt csak kellett, hogy legyen egy bírósági eljárás, ahol a felelősségedet megállapították.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

MazákJ # e-mail 2020.01.17. 23:32

Nekem a Nav-nál annyit mondtak, hogy Kft törlésénél, tartozásánál, az elmúlt 3 évre visszamenőleg akkor is előszedhetik és elszámoltathatják a volt ügyvezetőket, ha azok már eladták a részüket, és ezt be is jegyezték, ez abban az esetben is így van, ha az adásvételen ami bár nem lett bejegyeztetve,minden döntéséért felelősséget vállal?
Ebben az esetben az adásvételi felülírja az egyetemlegességet, vagy nem?

MazákJ # e-mail 2020.01.17. 23:20

Elnézését,
Elfelejtettem közölni, hogy a Kft törlés alatt áll, 2019 februárban ugyanis cégbírósághoz fordultam

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.01.17. 22:36

Azért azt tudod, ugye, hogy főszabályként se a tag, se az ügyvezető nem felel a kft. tartozásaiért. Szóval lenni kell ott még valami "apróságnak", amit "elfelejtettél" velünk közölni.

www.kbs-ugyved.hu

MazákJ # e-mail 2020.01.17. 22:27

Üdvözlök mindenkit,
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy Kft volt 50%-os tulajdonosa és ügyvezetője voltam, volt vőlegényembe együtt... Az aláírási jogunk együttes volt, azonban két három hónappal később a cég alapítása után kiderült, hogy palira vett... A pénzt én befektettem de a hasznot felvette a hátam mögött, melyről bizonyítékom nincs, hitelt vett fel a hátam mögött aláírással nem foglalkozva...ezért rendőrségen feljelentettem. kiakartam szállni a cégből, az sem érdekelt, hogy bukom az eddig befektetést összeget.... 2018 Májustól augusztusig húzódott mire eladtam.... Ekkor elismerte,az adásvételbe, hogy egyedül hozott döntéseket engem kizárva, amikért felelősséget is vállal, azonban ebben az időben mikor én már kiakartam szállni, megromlott a viszonyunk, felhalmozódott egy hatalmas nav tartozás,amiről én nem lettem tájékoztatva ugyanis a telephelynek az ő lakcime volt megadva... Ez az adásvétel előtt volt még, de ugye elismerte, hogy ekkor önálló döntéseket hozott a hátam mögött, 2018 augusztustól nem jelentett ki a cégből, ezért mai napig olyan mintha ügyvezető lennék, pedig ügyvéd által ellenjegyzet papírom van, hogy nem... Cegbirosagnak jelentettem,ott azt a döntést hozták, hogy törlik a céget, engem nem tiltanak el, de most a nav mégis fizetési felszólítást küldött, és felhivta a figyelmem, hogy amennyiben ennek nem teszek eleget, a jelenlegi pénzügyi munkakörök is veszélyben állhat majd, arról nem beszélve hogy a köztartozas miatt jelenlegi párommal se csokba se lakáshitelbe nem tudunk és nem is merünk emiatt gondolkodni, a navnal azt tanácsolták, hogy fizessem ki az összegnek legalább a felét akár részletre is, és későbbi bírósági eljárás esetén figyelembe veszik, de már igyis rengeteg pénzem van benne.., rajta nem fogják tudni behajtani,mert azóta feketén dolgozik mindenhol,rajtam viszont akár igen.... Mit tegyek?
Előre is nagyon köszönöm a válaszokat!

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2019.11.03. 09:36

Kötelező ügyvéd közreműködése a cégalapításban.

www.kbs-ugyved.hu

Szomorú örökös #   2019.11.03. 06:22

Alex1030

Szép dolog ugye a barátság, de azért nem akarok ráfázni

Hát pedig a legtöbb esetben abban a pillanatban elfogy a barátság, hogy nagy üzletről van szó. Az illető csak „szellemi tőkét” rak gyakorlatilag az üzletbe, így elég nagy lehet a rizikó részedről. Nem lebeszélni akarlak nyilván róla, de figyelj mindenre oda nagyon, nehogy a végén úgy kelljen kiszállnod, hogy csakis ez a „szellemi tőke” marad meg a kft-ben. :-O

Alex1030 # e-mail 2019.11.03. 05:04

Üdvözlök mindenkit!

Nekem az a kérdésem lenne, hogy egy barátommal szeretnénk ketten egy céget (kft) alapítani, az ötlet és a kivitelezés tervei megvannak mindkettőnk részéről egyhangúan, viszont az alaptőkét, ami 10 millió ft lenne egyedül én szolgáltatom, ő pedig mivel az adott iparágban már jártas, egy alap vendégkört tudna szolgáltatni, valamint kiterjeszteni.

Nagyon jóban vagyunk meg minden, de ugyebár igazán nagy pénzbeli kockázatot csak én vállalok és ezt meg is beszéltük egymás között, hogy bizonyos "garanciákat" szeretnék papírra fektetni. A kérdésem igazából több irányú lenne, először is a tulajdoni részt lehet e korlátozni, hogy pl a cég 80-20 arányban az enyém amíg x árbevételt nem értük el utána pedig 50-50.
Másik szemszögből pedig ha ne adj isten veszteséges a cég és meg kell szüntetni egy idő után, akkor pl a cég vagyoneszközei miután pénzzé tettük bizonyos összegig ne tarthasson rá igényt?

Remélem viszonylag követhető voltam, hogy mit akartam kihozni az egészből. Szép dolog ugye a barátság, de azért nem akarok ráfázni és jobb az ilyen dolgokat tisztázni még az elején :)

Szomorú örökös #   2019.10.05. 02:29

babuka

De decemberben át állítjuk adó mentesre, hogy jövőre ne keljen vele foglalkozni.

Könyvelő akkor is kell hozzá, akinek költsége van ugyebár. Bankszámla akkor is kell hozzá, aminek szintén költsége van ugyebár. A végelszámolás még mindig olcsóbb lenne, ha senkinek nem tartozik a cég, nem? Lehet olcsóbban is jönne ki!

oligaliga

Bankszámla akkor is kell.

Nekem már törölt adószámom volt, felszámolás előtt álltam, amikor a bankszámlámat megszüntette a bank. Bementem hozzájuk, kifizettem a számlavezetési díjtartozásomat és megszűnt létezni. Lehet szerencsém volt, de nem büntettek meg érte, hogy nincs. Azóta a céget felszámolták, megszüntették, úgyhogy már további teendőm ezzel nincs. De nyilván egy tartozás- és tehermentes kft. esetében ez másként van.

RuszinZsolt_MKOE # e-mail 2019.10.04. 17:40

Szép csöndben a külföldi ügyvezetőknek, tagoknak kötelezővé vált az adóazonosító jel megképeztetése!

Sajnos erről az ügyvédek nem tudnak, a cégbíróság ezidáig mindenféle számot elfogadott, ami később - ha a külföldi ügyfélkaput készített is - akadályozta a cégkapu létrehozását és az ügyintézést. A témában küldtem megkeresést a MÜK és a hatóságok, valamint a minisztérium számára, hogy a jogszabály betartása terén teendők vannak, de úgy látszik, hogy a téma érdektelenségbe fullad, csak a könyvelők, bérszámfejtők szenvednek majd az adóazonosító hiánya miatt és azt általában ingyenmunka keretében kénytelenek pótolni.

Terjesszétek a cégjogászok körében (és itt is), hogy az alapításkor adóazonosító jel megképeztetése rájuk hárul!

http://m.adoforum.hu/…1UWBS0tlgLw/ (A cikk innen csak előfizetőknek olvasható).

A facebook oldalamról viszont teljes egészében nyílik: https://www.facebook.com/photo.php?…

oligaliga # e-mail 2019.10.03. 12:38

babuka

Bankszámla akkor is kell.

babuka # e-mail 2019.10.03. 11:36

oligaliga

Köszönöm.

Eléggé macerás a végelszámolás is. De decemberben át állítjuk adó mentesre, hogy jövőre ne keljen vele foglalkozni.