Fórum cégügyek - társasági jog régebbi elöl     új hozzászólás


Egyesületi közgyűlés probléma

ObudaFan # e-mail 2017.01.28. 10:50

A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

alfateam # e-mail 2017.01.26. 21:18
Egyember87 # e-mail 2017.01.26. 20:59

Jóestét!

Egy Sportegyesületnek vagyok az elnöke. Le szeretnék mondani, de nem találok erre vonatkozó részt az Alapszabályzatban és egy törvényben sem. Alapszabályunkban csak az van, hogy az elnökség visszahívhatja az elnököt.
Kérdésem az lenne, hogy milyen módon tudok lemondani (megbízatásom még 2.5 évig tartana)
A választ előre is köszönöm!!!

ObudaFan # e-mail 2016.12.15. 08:49

Ezt is az alapszabályban kellene rendezni.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Ispán # e-mail 2016.12.15. 08:19

Bocsánat ! Természetesen taggyűlést szerettem volna írni de
valamiért kétszer is lemaradt a "t" .

Ispán # e-mail 2016.12.15. 07:44

Jelenleg érvényes alapszabályunk (még régi) kimondja hogy össze kell hívni a taggyűlés a tagság 1/3 -ának kezdeményezésére.

Kérdésem hogy az elnök az aláírt kezdeményezés kézhezvételét követően mennyi időn belül köteles a taggyűlés összehívni.

ObudaFan # e-mail 2016.11.28. 16:31

Ha egyáltalán érint nyilvántartási adatot, akkor 60 napon belül be kell adni. De a be nem adástól még lehet érvényes.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Bushi # e-mail 2016.11.28. 08:13

Tisztelt Jogi fórum!

Az lenne a kérdésem, hogy a közgyűlésről készült jkv-t mennyi időn belül kell leadni az illetékes Bíróságra (8, 15, vagy 30 nap, illetve van erre vmilyen jogszabályi előírás?), illetve, ha nem kerülnek leadásra, akkor a jkv-ben szereplő dolgok, megállapítások azok szabályosak, érvényesek-e, vagy mivel nem került leadásra a jkv, így a benne szereplő dolgok sem tekinthetők érvényesnek?
Segítő válaszukat előre is köszönöm.

Tisztelettel

ObudaFan # e-mail 2016.11.17. 17:00
 1. Ha az alapszabály szerint zárt közgyűlést kell tartani, akkor ezt nyilván a levezető elnök állapítja meg.
 2. Az alapszabály határozhatja meg. Az új Ptk. szerint egyébként főszabály az, hogy zárt.
 3. Szintén az alapszabály szabályozhatja.
 4. Jogszerű, de ha érintett a kérdésben, akkor nem szavazhat az adott kérdésben.
 5. Attól függ, hogyan rendelkezik az alapszabály erről. Mondjuk a régi Ptk. hatálya alatt működő egyesületnél még, ha nem rendelkezik sehogy, akkor lehet adni.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Bushi # e-mail 2016.11.17. 09:43

Tisztelt Jogi Fórum!

Egyesületünk Alapszabály még a régi Ptk szerint készült, annak módosítása az egyik napirendi pont lesz.
Az alábbi kérdésekkel fordulok Önökhöz:

 1. A Közgyűlést az összehívó Egyesületi Elnök, elnökség vagy a Levezető Elnök nyilváníthatja zártnak?
 2. Vannak-e konkrét feltételek, hogy mikor kell, lehet KGY-t zártnak nyilvánítani?
 3. Az egész KGY-t zártnak kell-e nyilvánítani, vagy lehet csak az adott napirendi pontoknál?
 4. Amennyiben személyi kérdések is szóba kerülnek, pl újra választás, etikus-e, illetve fontosabb :)jogszerű-e, ha az egyesület elnöke a KGY levezető elnöke?
 5. Meghatalmazást csak egyesületi tagnak lehet-e adni, vagy kivülállónak is lehet adni? Természetesen az előírt szabályoknak megfelelő okirattal.

Válaszukat előre is köszönöm

Bushi

Márti5 #   2014.06.22. 00:52

ObudaFan, köszönöm a precíz megfogalmazást, hát igen, a mi alapszabályunk sérti a kissebbség érdekeit, mert pl. közgyűlést összehívni a tagok csak akkor tudnak, ha legalább a fele a tagoknak ezt akarja.

Mivel erre kicsi az esély, nálunk csak akkor van közgyűlés ha az elnök vagy a vezetőség akar közgyűlni.

(a PTk. szerint már 1/10-e a tagoknak is összehívhat egy közgyűlést)

ObudaFan # e-mail 2014.06.21. 08:46

A jogi személy tagjai, illetve alapítói az egymás közötti és a jogi személyhez fűződő viszonyuk, valamint a jogi személy szervezetének és működésének szabályozása során a létesítő okiratban eltérhetnek e törvénynek a jogi személyekre vonatkozó szabályaitól.

A jogi személy tagjai, illetve alapítói nem térhetnek el az e törvényben foglaltaktól, ha

 1. az eltérést e törvény tiltja; vagy
 2. az eltérés a jogi személy hitelezőinek, munkavállalóinak vagy a tagok kisebbségének jogait nyilvánvalóan sérti, vagy a jogi személyek törvényes működése feletti felügyelet érvényesülését akadályozza.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Márti5 #   2014.06.20. 22:01

Kovács_Béla_Sándor, köszönöm a válaszait!

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2014.06.20. 18:24
Márti5 #   2014.06.20. 16:21

Tehát akkor minden pontját az egyesületekre vonatkozó törvénynek csak akkor kell betartani egy egyesületnek ha az egyesület alapszabálya nem rendelkezik másként?

Hasonlóan a társasházi törvény és az SZMSZ viszonyához, csak arra kell ügyelni, hogy az SZMSZ illetve az alapszabály egyes passzusai ne legyenek ellentétben a törvénnyel?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2014.06.20. 13:50
Márti5 #   2014.06.20. 12:44

ObudaFan, köszönöm a felvilágosítást a PTk. törvény használatáról. Én mint laikus megvoltam győződve, hogy ha egy törvény kijön, attól a pillanattól kezdve az minden érintettre vonatkozik, hasonlóan pl. a társasházi törvényhez, és nem csak attól a pillanattól, hogy egy egyesület elfogadja. Ez új volt számomra.

Viszont ami a megismétlést illeti, egyesületekre vonatkozó törvényben nincs sehol szó a megismételhetőségről, ott egy egyszerű mondat azt közli, hogy 50%+1 tag jelenléte esetén lehet megtartani a közgyűlést.

Viszont a 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 34.§ (1) d) szerint "a megismételt közgyűlés időpontját és az eltérő határozatképességi szabályra vonatkozó figyelemfelhívást." bele kell tenni a meghívóba, tehát a Társasházi törvény engedi a megismételt, más jelenléti szabályokkal.

Tehát ez végül is azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy a törvény szerint 50%+1 tag szükéses egy egyesületi közgyűléshez, ha az alapszabályba az egyesület beleteszi a megismételt közgyűlés lehetőségét akkor az felülírja a PTk törvényét?

ObudaFan # e-mail 2014.06.20. 07:28

Az egyesületek legkorábban 2014. március 15-én dönthettek arról, hogy az új Ptk. alapján működnek tovább. Attól az időponttól működik egy egyesület az új Ptk. szerint, amikor így döntött.
Véleményem szerint nem zárja ki az új Ptk. a megismételt közgyűlést.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Márti5 #   2014.06.19. 21:07

Akkor elnézést kérek, valószínűleg valamit keverek itt valamit, múlt ősszel választottunk új elnököt, de most márciusban azon töprengtünk, hogy az új PTk. szerint nem lehet megismételt közgyűlést tartani akárhány megjelent taggal még 50%-nál kevesebb megjelentek esetén sem mert mindig jelen kell lenni legalább 50%+1 tagnak az új PTk. szerint, ebből kifolyólag nem is lehet illetve logikailag nem is érdemes megismételt közgyűlést tartani mert azt idáig akkor tartottunk ha nem volt jelen 50%+1 személy.

Tehát mikortól érvényes a legutóbbi PTk. törvénye egy egyesületre?

ObudaFan # e-mail 2014.06.19. 11:25

Az új Ptk. idén március 15-én lépett hatályba, múlt ősz óta nem működhet az alapján az egyesület.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Márti5 #   2014.06.18. 23:58

Úgy tudom, hogy az egyesület már az új Ptk. alapján működik múlt ősz óta, viszont a határozatra nem egy bíróságnak hanem egy közjegyzőnek fog kelleni póthagyatéki eljárás miatt. Én csak feltételezem, hogy ő esetleg rugalmasan fogja kezelni a dolgot de ezt addig nem tudhatom amíg erre konkrétan sor nem kerül.

ObudaFan # e-mail 2014.06.18. 20:47

A hatályos Ptk. expressis verbis rendelkezik erről [3:17. § (6)],

Annak, hogy ez az egyesület már a hatályos Ptk. alapján működne, kicsi a valószínűsége.

de a korábban hatályos szabályokból is ez következett.

Ez pedig szerintem sosem volt túl egyértelmű a gyakorlatban.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Márti5 #   2014.06.18. 18:33

Kovács_Béla_Sándor: köszönöm a te válaszod is!

Márti5 #   2014.06.18. 18:13

ObudaFan: köszönöm a tippet a fénymásoláshoz.

Ami a napirendi pont nélküli szavazást illeti, ha tényleg az a szó hogy "Egyéb, egyebek" jogilag nem helyettesíthet egy konkrét megnevezett napirendi pontot, akkor nehezedik a dió mert nehéz lesz még egy közgyűlést összehívni emiatt jövő májusig ugyanis az egyesület alapszabálya szerint legalább a tagok felének (1/10-ed helyett!) kell kérnie (azt se tudják a tagok, hogy hányan vagyunk, kapcsolat infók sincsenek) illetve a vezetőségen belüli többségi szavazat hívhatja még össze a közgyűlést.

Tehát akkor nem is lesz értelme határozat hozatalt kérni ebben az esetben igaz?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2014.06.18. 16:38

A második mondattal vitatkoznék. Hacsak kimondatlanul nem értetted oda, hogy "érvénytelen, ezért bíróság előtt eredményesen támadható" határozat.
A hatályos Ptk. expressis verbis rendelkezik erről [3:17. § (6)], de a korábban hatályos szabályokból is ez következett.

www.kbs-ugyved.hu