Fórum Végrehajtási jog régebbi elöl     új hozzászólás


MOKK fizetési meghagyás

gerbera317 # e-mail 2020.03.12. 08:20

Ajánlott tértivevényes, az jó. Vagy ügyfélkapu. E-mail, fax, telefon nem jó.
Tényleges ellentmondás lesz, vagy pedig csak időt akarsz húzni?

bluray # e-mail 2020.03.12. 08:14

Ott csak annyit ír, hogy az adott közjegyzőnél lehet írásban beadni, de hogy ez pontosan mit jelent, az nem. Tehát akkor ajánlott tértivevényes levél okés?

Sherlock # e-mail 2020.03.11. 13:40

Pontosan le van írva a tájékoztatóban amit a közjegyző küldött.

www.klaw.hu - Jogról, érthetöen.
https://www.facebook.com/kovacslaw/

bluray # e-mail 2020.03.11. 13:27

Sziasztok, az ellentmondási nyilatkozatot ki lehet tollal tölteni ugye? És ha jól tudom kell 2 tanú is? Ha jól tudom ajánlott tértisen kell feladni? A jövőben ha kérdéses, mivel tudom bizonyítani, hogy én küldtem ellentmondást? Köszi a válaszokat!

drbjozsef #   2020.03.10. 07:15

R. Enikő,

Tájékoztatnak, hogy nem vizsgálják az elévülést, de ennek helyet adnak és továbbra is fizessek, mert jogi útra nem terelik.

Ha tényleg ez van benne, akkor az ellentmondásod miatt perré alakult az ügy, de az MKK tudja, hogy elévült, ezért feltehetőleg nem fizette be a perilletéket, a bíróság azt megszüntette. Tájékoztatnak, hogy önkéntesen, ha akarsz, továbbra is fizethetsz (mert azt nem tilos elévült követelés esetén sem).

Arra figyelj, hogy fizetési meghagyást bármikor küldhetnek megint! Ha arra nem mondasz ellent, akkor jogerős lesz, és NEM számít, hogy elévült, behajthatják.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

gerbera317 # e-mail 2020.03.09. 23:01

elutasításra került az ellentmondásom
Bocs, de egy ellentmondást nem lehet elutasítani. Ha a követelés jogosultja alaptalannak látja az ellentmondást, perré alakul a vita, ahol a bíróság dönti el, kinek van igaza.
Tehát mi történt valójában?

R. Enikő # e-mail 2020.03.09. 21:52

Üdv!

Januárban volt szerencsém a MOKK - al. Kaptam fizetési meghagyást, melyre természetesen válaszoltam ellentmondással PTK - t elévülési időre hivatkozva,hisz 8 év telt el, s GDPR szempontból azt sem értettem honnan tudják a mostani címem ahova kB 1 éve vagyok bejelentkezve. A lefontosabb miért most?? A Vodafone Magyarország ZRt. - nek 2011 - Ben tartoztam valami 6000 Ft-al, két felszólító levelet küldtek, 2013 - bán és 2014 - Ben és elfaktoráltak de az MKK aki jelen esetben a követelés kezelő semmi hírt nem adott magáról mindidáig. Januárban valami oknál fogva felbukkantak fizetési meghagyással 66.000Ft - ról.
Tehát a mai nap kaptam a választ, hogy elutasításra került az ellentmondásom, mellékletek tömkelege a szerződésről és a felszólítás átvételéről.
Tájékoztatnak, hogy nem vizsgálják az elévülést, de ennek helyet adnak és továbbra is fizessek, mert jogi útra nem terelik.
És újabb nyilatkozat hogy fizetek avagy sem... De itt már az összeg 57.000Ft kicsit ez is érdekes

Valakinek ebben tapasztalat? Ismét mondjak ellent?
Ha volt a tartozás ha nem, jelenleg törvényi kötelezettségnek eleget téve, nem gyűjteném a tartozást, hisz nem jellemző, ámbár igen csak zavaró a sok kuszaság hogy a semmiből jönnek ezzel és egyszer nem kerestek konkrétan ők!!!!

Köszönöm a válaszokat.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.02.18. 18:27

Arról az egyezséget jóváhagyó végzésnek rendelkeznie kell.

www.kbs-ugyved.hu

sanyi73.10 # e-mail 2020.02.18. 17:10

Kedves Fórumozók!

Fizetési meghagyás kibocsátását kértem,köteles rész után.Költségfeljegyzésben részesültem.Ellentmondás után,pert indítottam,ahol a perfelvételi tárgyaláson egyezséget kötöttünk.Tud segíteni nekem valaki,hogy ilyenkor a költségfeljegyzés díját,hogy és kinek kell kifizetnie?Köszönöm a segítséget.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.02.11. 07:56

Hidd már el, hogy ez neked a konkrét esetben teljesen mindegy.

www.kbs-ugyved.hu

sikecsaba # e-mail 2020.02.10. 21:36

Köszönöm a tanácsokat, dolgozom rajta hogy előrébb vigyenek. Tudna-e valaki segíteni abban, hogy az Fmh. 24.§ j, pontja ("külön jogszabály az igény polgári eljárás útján történő érvényesítésére határidőt állapít meg, és azt a jogosult elmulasztotta") mikortól hatályos ? 2016-ban vajon már hatályos volt ?

Grave7 #   2020.02.10. 14:55

@sikecsaba: Értem én, hogy próbálod saját magadra kedvezően értelmezni a jogszabályt, de azért megerőltethetnéd a szemed, hogy ne csak 1-1 mondatot olvasson el, hanem összefüggésében lássa a szöveget.

hatósági eljárás = a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság eljárása

2003. évi C. törvény
143. §
(4) Az előfizetői szerződéssel kapcsolatos hatósági ügy tárgyában (kérelemmel, bejelentéssel) a Hatóság eljárása a hatósági eljárás kezdeményezésére okot adó körülmény bekövetkezésétől számított hat hónapon belül kezdeményezhető.
(5) Amennyiben a kérelmező a (4) bekezdésben foglalt hatósági eljárás kezdeményezésére okot adó körülmény bekövetkezéséről csak később szerzett tudomást, vagy a kérelem, bejelentés előterjesztésében akadályoztatva volt, úgy a (4) bekezdésben foglalt határidő a tudomásszerzéstől vagy az akadály megszűnésével veszi kezdetét. Az előfizetői szerződéssel kapcsolatos hatósági ügy tekintetében egy éven túl hatósági eljárás nem kezdeményezhető. E határidő jogvesztő.

sikecsaba # e-mail 2020.02.10. 14:45

Köszönöm ! De véletlenül az ominózus törvény szerint nem a Hatóság ( nagy H ) értelmezendő hírközlési hatóságnak, és a kis h-s hatóság pedig pl. közjegyző, végrehajtó, stb ?
És bizony, a közjegyzői eljárás = hatósági eljárás.
A fejezet egyébként az elévülésről, annak körülényeiről szól. Szerintem.

oligaliga # e-mail 2020.02.10. 14:20

sikecsaba

Jól elolvastad az általad idézett jogszabályhelyet?

Az előfizetői szerződéssel kapcsolatos hatósági ügy tekintetében egy éven túl hatósági eljárás nem kezdeményezhető.E határidő jogvesztő.

Magyarul: a hírközlési hatóság eljárását nem lehet kezdeményezni az előfizetői szerződéssel kapcsolatban. A teljes bekezdés pedig arról szól, hogy ha valaki elmulasztja a hatósági eljárás kezdeményezésére nyitva álló 6 hónapos határidőt, legkésőbb 1 éven belül még indíthat ilyet. Hatósági eljárásnak minősül pl. az általános szerződési feltételek betartásának ellenőrzése. A fizetési meghagyás azonban pont nem hatósági ügy, hanem polgári jogi igény, amire a 143.§ (2) bekezdés vonatkozik.

Kérdés 1-re visszatérve: A közjegyző csak azt vizsgálja, hogy jogvesztő törvényi határidőt mulasztott-e a jogosult. Jogvesztő az a határidő, amire jogszabály azt kifejezetten rendeli. Az elévülést NEM nézegeti a közjegyző, NEM vizsgálhatja. Az elévülésre CSAK az adós hivatkozhat.

sikecsaba # e-mail 2020.02.10. 14:17

Egyébként felszólalt az adós, hogy elévült a követelés, és a végrehajtást megszűntető kérelmét el is küldte a végrehajtó ( tessék kapaszkodni) a bíróságnak. De méééér oda ?

sikecsaba # e-mail 2020.02.10. 14:14

Köszönöm ! A végrehajtás Fmh. után következett. És akkor legyen szüneteléspontosan.
Csak én már egy elindított ügyben tudok akár ellentmondani, akár elévülésre hivatkozni. Pedig a törvény szerint elindítani sem volna szabad az ügyet.
Egyébként nonszensz, hogy jogtudós emberek figyelmét nekem kellene felhívni a kötelességükre ?
A "jogvesztés" nem azt jelenti, hogy az ügy kikerült a közjegyző hatásköréből ?

gerbera317 # e-mail 2020.02.10. 13:57

Részletfizetés miatt a végrehajtó felfüggesztette a végrehajtást. Egy részlet befizetése után, három évig semmi sem történt, majd a végrehajtó bevasalta a követelést. Melyik törvényi rendelkezés alapján ?
Tehát végrehajtás van folyamatban? Akkor nem is lesz fmh. Egyébként a végrehajtó nem függesztheti fel a végrehajtást, hanem szüntelést állapíthat meg a részletfizetésre tekintettel. Három év után folytatta a végrehajtást. Miért ne hajthatta volna be? Hát felszólalt az adós, hogy elévült a követelés, és kérte ezzel a végrehajtás megszüntetését? Az elévülés hivatalból nem, csakis kérelemre vehető figyelembe.

sikecsaba # e-mail 2020.02.10. 13:52

Pontosabban : ...."érvényesíteni kívánt igény..."
Elnézést !

sikecsaba # e-mail 2020.02.10. 13:51

Tisztelettel köszönöm az eddigieket !
Akkor most közelítsünk más irányból.
Idézem a 2003.évi C. törvény 143.§.(5) pontját. :
"....Az előfizetői szerződéssel kapcsolatos hatósági ügy tekintetében egy éven túl hatósági eljárás nem kezdeményezhető.E határidő jogvesztő."
Kérdés 1 : Kiadhat-e Fmh.-t közjegyző ha a kérelemből megállapítható, hogy az érvényesíteni kívánt jog az említett törv. hatálya alá tartozik, és a követelés lejárta óta eltelt több mint egy év ? ( hiánypótlás esetén az is kiderülne, hogy semmi nem szakította meg az egy évet )
Kérdés 2 : Részletfizetés miatt a végrehajtó felfüggesztette a végrehajtást. Egy részlet befizetése után, három évig semmi sem történt, majd a végrehajtó bevasalta a követelést. Melyik törvényi rendelkezés alapján ?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.02.07. 19:37

a közjegyzőnek NEM kell vizsgálnia az elévülést.

Hadd pontosítsak: nem vizsgálhatja.

www.kbs-ugyved.hu

drbjozsef #   2020.02.07. 19:28

sikecsaba,

Ez a most hatalyos torveny :

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?…

j) külön jogszabály az igény polgári eljárás útján történő érvényesítésére határidőt állapít meg és azt a jogosult elmulasztotta;

Ez megint olyan, aminek nincs köze az elévüléshez. Ez magának az igénynek az érvényesítésére vonatkozik, konkrét határidő esetére. Az elévülés nem egy konkrét határidő, megszakítással újraindul, semmi köze a fentihez.

Hidd el végre : a közjegyzőnek NEM kell vizsgálnia az elévülést. Kibocsáthatja anélkül is a fizetési meghagyást. Pont erre az esetre van a kötelezett ellentmondási lehetősége.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

sikecsaba # e-mail 2020.02.07. 19:09

Óh,köszönöm Urak ! A helyzet az, hogy ami Fmh. törvény van nekem nyomtatva, az is 2009.06.30-tól érvényes, meg ami most van a neten ( ia, ib pontok nélkül ) az is 2009.06.30-tól hatályos. Ki érti ezt ?
De a lényeg, hogy a jelenleg hatályos szerint is van viszont a 24.§-ban egy j, pont. Igen nagyon megköszönném, ha végre ezt értelmezné valaki. Egyébként az ia,ib pontok is ezt részletezték, miszerint :
ia, : amely határidő jogvesztő, és ezt a jogosult elmulasztotta, ib, amely határidő elmulasztása esetén a fél igazolási kérelemmel élhet.......stb. Egyébként az ominózus Fmh. 2014-ben lett kiadva, gondolom az akkor hatályos törvények szerint kell megvizsgálni.
De akár nézhetjük a kérdést abból az irányból is, hogy a közjegyző mi alapján dönti el, hogy a kérelem az ő hatáskörébe tartozik, vagyis polgári eljárásban érvényesíthető-e ? Mert mégse csináljunk Krisztusból bohócot, hát hogyan adhatna ki Fmh-t olyan kérelemre, ami polgári úton nem érvényesíthető ?
Szóval, mit jelent a 24.§ j, pontja ?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.02.07. 11:07

az elévülés esetét kivéve - hogy ebből hogy jön le valakinek, hogy az elévülést hivatalból vizsgálni kellene, azt én nem tudom.

www.kbs-ugyved.hu

drbjozsef #   2020.02.07. 10:32

sikecsaba,

Az Fmhtv. most hatályos szakasza így szól :

24.§(1) A közjegyző a kérelmet visszautasítja, ha megállapítható, hogy
...

  1. a jogosult követelése idő előtti vagy - az elévülés esetét kivéve - bírósági úton nem érvényesíthető;

Nincs ia meg ib pont.

És ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a közjegyzőnek vizsgálnia kellene az elévülést.

Milyen jogszabályt nézel?

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

sikecsaba # e-mail 2020.02.07. 10:11

Köszönöm, hogy próbálsz segíteni. Akkor még arra kérnélek, ha van időd, légyszives olvasd, és értelmezd az Fmh. tv 24.§(1).....i, ia, ib pontokat. Szerintem ez KONKRÉTAN az elévülést hivatottak vizsgálni. Csak mert ugye az FMh-s ügyeket azért rendelte a jogalkotó a közjegyző hatáskörébe, hogy a bíróságokat tehermentesítse a csip-csup, elévült ügyek alól. Persze az más, ha a közjegyző minden búra-bára kiadja az Fmh-t, akinek nem tetszik majd ellenvet, ő már úgyis pénzénél van. Szóval ? Fmh. 24.§ ????