Végrehajtás elévülése


Kovács_Béla_Sándor # 2021.11.12. 06:32

Idézet akart lenni. BOcsánat.

Szóval az njt ingyenes, és már van benne időgép is.

Kovács_Béla_Sándor # 2021.11.12. 06:31

online is elérhető ilyen, de csak fizetős regisztrációval.

Kogeza # 2021.11.11. 22:40

anikok

Igen, jól írtad, 2011. október 1. napjától lett 2 év az elévülési idő. Azt megelőzően az elévülésre nem volt speciális szabály a Vet.-ben, így az általános elévülési idő irányadó ebben az időszakban esedékessé vált követeléseknél, amely elévülési idő a Ptk. alapján 5 év.

(Ha még nem próbáltad meg, akkor jelentsd be a végrehajtónak, hogy szerinted elévült a veled szemben támasztott követelés, és nyilatkoztassa a végrehajtást kérőt, hogy elismeri-e az elévülést. Hátha... De pert már nem indítanék ezek alapján.)

gerbera317 # 2021.11.11. 22:02

Megtudnám nézni valahol, hogy 2000-ben
Korábban erre mindenki azt válaszolta volna, hogy a cd-jogtárban, aztán lett belőle DVD, most pedig már online is elérhető ilyen, de csak fizetős regisztrációval. Keress valaki ismerőst, akinek van ilyenje. Vagy fogadj ügyvédet.

anikok # 2021.11.11. 20:19

Köszönöm a válaszát! Akkor sajnos egy kicsit bonyolultabb lett a helyzet. A fizetési meghagyásban 2009-es dátum szerepel a követelés lejárata résznél (2012-ben került végrehajtóhoz). Úgy tudom, hogy 2011-ben módosították a villamosenergia elévülési idejét 2 évre. Megtudnám nézni valahol, hogy 2009-ben hány év volt a villamosenergia tartozások elévülési ideje? Arra gyanakszom, hogy sajnos 5 év...

Kovács_Béla_Sándor # 2021.11.10. 20:51

Bocsánat, limmát kédeztem. Amikor írtam neki, a te posztod még nem látszott.

Az elévülés időtartama szempontjából nem az számít, hogy mikor indult a végrehajtás, hanem hogy mikor volt esedékes. Az esedékességkor hatályos szabályok szerint évül el a követelés.
(Önmagában az, hogy eltelt az elévülési idő a végrehajtás kezdete óta, nem jelenti feltétlenül azt, hogy a követelés elévült.)

anikok # 2021.11.10. 19:58

Éppen végrehajtás megszüntetés iránti pert szeretnék indítani, nyilván segítséggel. De elég fontos lenne tudnom, hogy akkor visszamenőleg nem érvényes az elévülés idő módosítás. Tehát a 2012-2018-as lejárt tartozásokra a kétéves elévülési idő érvényes-e.

Kovács_Béla_Sándor # 2021.11.10. 17:30

És? Végrehajtották?

anikok # 2021.11.10. 16:13

Kedves Jogi Fórumosok!

Egy - szerintem - könnyű kérdéssel fordulok a hozzáértőkhöz, egyszerű megfogalmazásban: gáz- vagy áramszolgáltatással kapcsolatban keletkezett tartozások elévülési ideje 2 évről 3 évre módosult 2018 decemberében. Az áram díjtartozásom 2012-ben került a végrehajtóhoz. Ez esetben hány év az elévülési idő 2 vagy 3 év? Gondolom visszamenőleg nem érvényesek az elévülési idők módosításai, tehát a 2018 előtt lejárt tartozásokra...

limma # 2021.09.07. 12:20

Kedves Fórumozók!

Az önkormányzattól kapott adószámla-kivonat szerint tartozás áll fenn egy 2016-ban eladott ingatlan talajterhelési díjával kapcsolatban.
A kivonaton a Esedékesség/átvezetés rovatban szerepel, hogy talajterhelési díj 2016.03.31. 60 e Ft. Már nem tudom, hogy ez a 2016-ra jutó vagy a 2015-ben keletkezett talajterhelés 2016-ban esedékes befizetése.
Mindenesetre még nem küldtek ilyen levelet, csak most, 2021-ben az évekre felszámított pótlékokkal együtt (+24 eFt).
Kérdésem, hogy nincs-e ellentmondás, mert a kivetés 5 év múlva évül el, de a végrehajtás joga 4 év múlva, azaz épp 2020. dec. 31-én.
Ha 2016-ra vonatkozó ez a 60 eFt, akkor ezt ki kell fizetnem?

Köszönöm a válaszokat!

gerbera317 # 2021.08.22. 07:05

Meddő egy téma ez. A lényeget, hogy az elévülést csak a végrehajtási cselekmények szakítják meg, már megtudtad. Hogy mi számít végrehajtási cselekménynek, szintén tudod. Viszont azt, hogy az ellened folyó végrehajtásban mikor történt utoljára ilyen cselekmény, ne a fórumtól akard megtudni!

gyula1971 # 2021.08.21. 19:31

Köszönöm a válaszokat!
Kölcsön- és jelzálogszerződést közjegyzői okiratban foglaltan kötöttétek meg, és a felmondás is közjegyzői okiratban foglaltan történt meg,
Igen, pontosan így volt, CHF-alapú ingatlanfedezetes jelzáloghitel.
A közjegyző általi felmondás időpontja 2016 október 28!
A követeléskezelő 23017 márciusában vette át a banktól az ügyiratot.
Én semmit nem fizettem a követeléskezelőnek a mai napig,de megírtam nekik,hogy nem is fogok tudni fizetni,mivel 30-ezer ft-ból élek egyedül.-2002-óta ebből a pénzből. Nem is nyugdíjszerú,hanem szoc ellátás,ebből 27-ezer ft szoc járadék, 4000 ft lakásfenntartási támogatás.
Nemzeti Eszközkezelő a jogi feltételeknek megfeleltem volna,de a bérleti díj fix 17-ezer ft lett volna,amit nem tudtam vállalni,ezért a banknál maradtam!
A hitel kiadása 2008 január volt.

Kogeza # 2021.08.18. 23:17

gyula1971

Ha a kölcsön- és jelzálogszerződést közjegyzői okiratban foglaltan kötöttétek meg, és a felmondás is közjegyzői okiratban foglaltan történt meg, akkor jó topikba írtad a kérdést. Ugyanis az irányadó bírói gyakorlat szerint a végrehajtási záradékkal ellátható okiratok alapján közvetlenül végrehajtható követelések más hatósági eljárás közbeiktatása nélkül végrehajtás útján közvetlenül kikényszeríthetők, így ezeknél csak végrehajtási cselekmény szakítja meg az elévülést. Ha nincs ellened végrehajtás folyamatban, akkor a követelés (és a végrehajtási jog) már várhatóan 2021 végén elévül. Amennyiben elévült a biztosított követelés, az a jelzálog megszűnését is maga után vonja. Ha az elévülés esetén a zálogjogosult nem adja ki önként a törlési engedélyt, akkor a jelzálogjog törlése iránt az Inytv. 62. $ (1) bekezdés c) pontja alapján pert kell indítani.
Ha nem közjegyzői okiratban foglalt a szerződés, akkor még egy ideig - de jogosulti aktivitást feltételezve talán soha - nem évül el a követelés.

drbjozsef # 2021.08.18. 19:27

gyula1971,

Töröltetni úgy lehet, ha igazolod, hogy kifizetted a tartozást, és a törléshez a jogosult az engedélyt megadja.
Enélkül nem lehet.

Tegyük fel, hogy elévül. (bár ezt te nem fogod biztosra tudni soha)

Ha a jogosult végrehajtást indít, akkor kéred a végrehajtót a Vht. 41.§ szerinti eljárás lefolytatására elévülésre hivatkozással, ha azt a jogosult nem ismeri el, végrehajtás megszüntetése iránti pert kell indítanod, ha tényleg elévült a követelés, akkor a zálogjogot is törlik a bíróság rendelkezésére.

Ha nem indít végrehajtást a jogosult, az érdekesebb kérdés, mert se hivatalból nem veszik figyelembe az elévülést, se pert nem lehet önállóan indítani annak megállapítására. Én azt tenném, hogy felszólítanám a jogosultat, hogy adjon törlési engedélyt, mert a követelése elévült, és ha azt nem teszi meg, akkor indíthatsz ellene pert, hogy a bíróság ítéletével pótolja az engedélyt, ott pedig előadhatod, hogy a követelés elévült, és ha ennek ellenkezőjét az alperes nem igazolja, akkor a zálogjogot is törölni kell.

Egyébként várhatóan a követeléskezelő időben, elévülés előtt - hiszen ahogy kbs is jelezte, arra még jó egy éve van - végrehajtást fog indítani, és mivel nem évült el, feltehetőleg érvényesíti a zálogjogát, és megszerzi vagy árverezteti az ingatlanodat.

Kovács_Béla_Sándor # 2021.08.18. 18:00

Elévülés?! Milyen elévülés?
Vagy azt nem tudod, mennyi az elévülési idő, vagy számolni nem tudsz.

És mi köze ennek a végrehajtási joghoz?

gyula1971 # 2021.08.18. 15:29

Tisztelt fórumozók!

2016 október 26-án felmondott jelzáloghitel szerződést 2017 márciusában vette meg a követeléskezelő.
Engedményezési levél áprilisban megjött 2017-ben.
Azóta 3-alkalommal küldtek sima levélben éves értesítőt.
Eddig semmit nem fizettem nekik,még teljesítési megállapodás sincs velük!
Tavaly megkerestek személyesen,nem voltam otthon,egy értesítőt hagytak borítékban.
Utána visszaírtam nekik,hogy jövő hónapban jöjjenek. Felhívtak,hogy nem tudnak jönni,és,hogy várják,hogy én tegyek valami ajánlatot.

  • Erre leírtam részletesen,hogy egyedül élek rokkant járadékon 19-éve, a hitelezés,hitelkihelyezés nem felel meg az 1996-os hitelintézeti tv-nek!

Kérek méltányosságot, teljesíteni nem tudok, ezt javasolta az MNB-fogyasztóvédelem.
Erre már 8-hónapja semmi válasz nem jön...
Ha még 1-évig nem válaszolnak,lassan eljön az elévülés.

Tegyük fel elévül a követelés. De az ingatlan tulajdoni lapján rajt van a követeléskezelő önálló jelzálog jogosultsága...2017 májusi bejegyzéssel.

Ezt hogyan lehet letöröltetni elévülés után?

Nem akarnak bíróságra menni,én sem szívesen, hagyják az ügyet pihenni.

Kovács_Béla_Sándor # 2021.07.19. 11:37

És a második esetben a végrehajtás már felmerült költségeit meg kell téríteni.

gerbera317 # 2021.07.19. 10:08

A fizetési meghagyás úgy működik, hogy aki határidőig nem mond ellent, az onnantól hallgasson mindörökre. Két kivétel mégiscsak van, fiktív kézbesítéssel történő jogerőre emelkedés esetére: 1) kézbesítési kifogás az fmh kézbesítése ellen, ha a kézbesítés szabálytalan volt, vagy a címzett egyéb módon ki tudja magát menteni, vagy 2) Fmhtv. 32. § szerinti rendkívüli ellentmondás, ha a címzett csak simán hanyag volt. Azonban ezeknek is van jogvesztő határidejük: a végrehajtásról való tudomást szerzéstől számított 15. nap (itt: július 21.).

evakenderes # 2021.07.19. 09:39

Köszönöm Oligaliga!

Sajnos az fmh jogerőre emelkedésének dátuma 2021.04.13. vélelmezett kézbesítés alapján emelkedett jogerőre. És a jogviszony ami alapján kérik a követelést a 2009. november-2011. február közötti.
Akkor sajnos nincs mit tenni :(
Bíztam benne, hogy az fmh-nak bár nem mondtunk ellent, itt még lehet elévülésre hivatkozni. És a Vht. 41. § szerint eljárni, de akkor már nem lehet sajnos.

oligaliga # 2021.07.16. 07:36

evakenderes

Tehát ha egy 2009-es követeléssel eddig nem kezdtek semmit, de most jött egy fizetési meghagyás és végrehajtás indítása akkor most a végrehajtási jog elévült vagy sem? Vagy így az fmh megszakította?
Nem most jött az a fizetési meghagyás, de ha mégis, és a nővéred nem mondott ellent, akkor nem számít, hogy a fizetési meghagyásig esetleg elévült a követelés. Az elévüslét hivatalból senki nem veszi figyelembe, arra a kötelezettnek kell hivatkoznia.

Tehát most első körben írjak a végrehajtónak, hogy szólítsa fel a végrehajtást kérőt, hogy nyilatkozzon hogy elévült e a követelés?
Nem. Először is nézzétek már meg azt a végrehajtási lapot, miolyen dátum szerepel a fizetési meghagyás jogerőre emelkedésénél. Ha az a dátum, több, mint öt évvel korábbi a végrehajtási lap kibocsátásához képest (pl. a végrehajtási lap 2021.05.10-én kelt, a fizetési meghagyás 2015.09.10-én emelkedett jogerőre), akkor írjatok a végrehajtónak.

Ha azt mondja hogy nem évült el akkor indítsunk a bíróságon egy megszüntető pert?
Nem a végrehajtó fogja eldönteni, hogy elévült-e. A végrehajtó megkérdezi a végrehajtást kérőt, hogy elismeri az elvülést. HA nem ismeri el, akkor perelhettek.

De azt jól értelmezem ugye, hogy a 2009es követelés esetében a végrehajtási jog is elévült, nem? Tehát egy megszüntető per sikeres lehet az elévülésre hivatkozásal?
Nem. Ld. fent.

evakenderes # 2021.07.16. 06:19

Tehát ha egy 2009-es követeléssel eddig nem kezdtek semmit, de most jött egy fizetési meghagyás és végrehajtás indítása akkor most a végrehajtási jog elévült vagy sem?
Vagy így az fmh megszakította?
Tehát most első körben írjak a végrehajtónak, hogy szólítsa fel a végrehajtást kérőt, hogy nyilatkozzon hogy elévült e a követelés? Ha azt mondja hogy nem évült el akkor indítsunk a bíróságon egy megszüntető pert?
De azt jól értelmezem ugye, hogy a 2009es követelés esetében a végrehajtási jog is elévült, nem? Tehát egy megszüntető per sikeres lehet az elévülésre hivatkozásal?

Kogeza # 2021.07.07. 13:59

Ha esetleg a végrehajtási jog elévült, akkor sem végrehajtási kifogást kell benyújtani, hanem első körben a végrehajtónak kell megírni, hogy álláspontod szerint a végrehajtási jog elévült, kéred, hogy a Vht. 41. §-a alapján a végrehajtást kérőt hívja fel ezzel kapcsolatban nyilatkozattételre. Ha a végrehajtást kér nem ismeri el az elévülést, vagy nem nyilatkozik, a végrehajtás megszüntetése iránt pert kell indítani.

Kogeza # 2021.07.07. 13:57

evakenderes

Jogerős fizetési meghagyás esetén már csak a végrehajtási jog elévülése vizsgálható (a fizetési meghagyás kibocsátását megelőző esetleges elévülés már nem). A végrehajtási jog elévülése pedig a fizetési meghagyás jogerőre emelkedésétől számítandó, és az elévülési idő a követelésre irányadó elévülési idővel esik egybe (pl. kölcsönkövetelésnél 5 év).

evakenderes # 2021.07.07. 08:45

Kedves Fórumtársak!
Segítséget szeretnék kérni. Nővérem kapott egy végrehajtási lapot a tegnapi napon. Nyilván itt volt egy fizetési meghagyás is, aminek nem mondott ellent, pedig azt kellett volna.
Erről neki nincs tudomása, de a vh lapban benne van, hogy a fizetési meghagyás jogerőre emelkedett.. Nem akarom vitatni hogy megkapta e a fizetési meghagyást mert az szinte biztos.
Az lenne a kérdésem, hogy a vh lapon szerepel hogy végrehajtási kifogás benyújtható 15 napon belül.
Mivel a követelés az 2009-es, tehát már több mint 10 éves, vajon végrehajtási kifogást benyújtható az elévülésre hivatkozással? Vagy ilyenkor mi a teendő?
Köszönöm a választ.

ole44 # 2021.06.02. 12:45

Köszönöm KBS.