biztonsági kamera


idioms # 2005.12.16. 01:04

Szeretném tudni, milyen következménnyel járhat, ha egy kertes társasházi lakás védelmére térfigyelő kamerát helyezek el, mely a bejárati kapura és/vagy a szomszéd ház kerítésére irányul. Ha egy lakó szerint ezzel sértem személyiségi jogait, mert arra ő is közlekedik, beperelhet-e emiatt? Ki kell-e írnom, hogy a terület megfigyelés alatt áll? És mi a helyzet, ha csak álkamerát szerelek fel, de ezt természetesen nem verem nagydobra? Ebben az esetben a szomszéd mire hivatkozhat? Ha kiderül, mondhatja-e azt, hogy ez szándékos megtévesztés, és ezért marasztalható vagyok-e? (Amúgy a tiltakozó szomszéd korábban a "megfigyelt" kertrészen tettleg bántalmazott, ami természetesen nem volt bizonyítható, így a kamera/álkamera saját megnyugtatásomat is szolgálná.) Ha ez a ház külső falán nem működne, felszerelhető-e a kamera a lakásomon belül, de kívülről is jól látható helyre (pl. ablak mögé)? Ha lenne jogkövetkezmény, szeretném elolvasni az idevágó passzusokat. Előre is köszönöm a segítséget!

the big cat # 2005.12.16. 05:41

A szomszédot nem figyelheted meg. A kamera csak a te tuladonodra irányulhat.

Az álkamerával nincs semmi.

kuli # 2006.01.04. 20:49

31. § (1) Az elektronikus megfigyelőrendszernek kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést is lehetővé tevő formája az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, a veszélyes anyagok őrzése, az üzleti, bank- és értékpapírtitok védelme, valamint vagyonvédelem érdekében alkalmazható. Ha a megbízás teljesítése során fennálló körülmények valószínűsítik, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, illetve e jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el, továbbá e technikai eszközök alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával nem jár.
(2) A rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított három munkanap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.
(3) A rögzített kép-, hang, valamint kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított harminc nap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell, ha a rögzítésre

 1. nyilvános rendezvényen az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme,
 2. nyilvános rendezvényen, közforgalmú közlekedési eszköz állomásán, megállóhelyén (pl. vasútállomáson, repülőtéren, metrómegállóban) terrorcselekmény és közveszélyokozás megelőzése,
 3. a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény szerint legalább jelentős értékű pénz, értékpapír, nemesfém, drágakő biztonságos tárolása, kezelése, szállítása érdekében kerül sor.

(4) A rögzített kép-, hang, valamint kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított hatvan nap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell, ha a rögzítés célja

 1. a pénzügyi szolgáltatást, kiegészítő pénzügyi szolgáltatást,
 2. jelzálog-hitelintézeti tevékenységet,
 3. befektetési szolgáltatási, tőzsdei tevékenységet,
 4. értékpapírok letéti őrzését, értékpapír letétkezelését,
 5. elszámolóházi tevékenységet,
 6. biztosítási, biztosításközvetítői, biztosítási szaktanácsadási tevékenységet,
 7. postai pénzforgalmi közvetítői tevékenységet, postai készpénzátutalást, belföldi és nemzetközi postautalvány-felvételt és kézbesítést folytatóknak a feladataik ellátásához szükséges, közönség számára nyilvános magánterületének védelme.

(5) A (2)-(4) bekezdés szerinti felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják.
(6) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a (2), a (3), illetve a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől számított három munkanapon, harminc, illetve hatvan napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell, kivéve, ha a (3) vagy a (4) bekezdésben foglalt határidő még nem járt le.
(7) A rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot csak az a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személy jogosult megismerni, akinek ez a szerződésből fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges, és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen. A rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
32. § (1) Elektronikus beléptető rendszer az erre vonatkozó megbízási szerződés alapján akkor alkalmazható, ha a védett területre jogszabály vagy a terület használatára jogosult rendelkezése szerint csak arra jogosultak léphetnek be, illetőleg tartózkodhatnak ott. Az elektronikus beléptető rendszer működtetéséhez felhasznált személyes adatok kezelése során biztosítani kell az Avtv. szerinti adatvédelmi jogok érvényesülését, valamint tájékoztatást kell elhelyezni az adatkezelő személyéről és az adatok kezelésének módjáról.
(2) A belépésre jogosultaknak az elektronikus beléptető rendszer működtetéséhez kezelt azonosító adatait (nevét és lakcímét)

 1. rendszeres belépés esetén a belépésre való jogosultság megszűnésekor haladéktalanul,
 2. alkalmi belépés esetén a távozástól számított huszonnégy óra elteltével

meg kell semmisíteni.
(3) Az elektronikus beléptető rendszer működtetése során keletkezett adatokat (pl. a belépés időpontja)

 1. rendszeres belépés esetén a belépésre való jogosultság megszűnésekor, de legkésőbb az adat keletkezésétől számított hat hónap elteltével,
 2. alkalmi belépés esetén a távozástól számított huszonnégy óra elteltével

meg kell semmisíteni.
(4) A belépési adatbázis adatai csak a megbízó részére, illetőleg bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén, illetőleg megkeresés alapján a nyomozó hatóságnak, illetőleg a szabálysértési hatóságnak adhatók át.
(5) A távfelügyeleti rendszer és az adat- és informatikai védelemre irányuló biztonságtechnikai rendszer működése körében rögzített adatok felhasználása és kezelése során a 30. § (1) bekezdésében, valamint a 31. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
33. § (1) Mechanikai vagyonvédelmi, illetve vagyonvédelmi biztonságtechnikai rendszert kizárólag a kamara által kidolgozott szakmai követelményeknek megfelelő, a kamara által kiadott tervezői névjegyzéken szereplő személy tervezhet.
(2) A vagyonvédelmi biztonságtechnikai rendszer telepítésére, szerelésére irányuló hálózatépítéssel összefüggő segédmunka igazolvány és kamarai tagság hiányában is végezhető. A hálózatépítés helyén a munkát irányító, igazolvánnyal rendelkező személynek jelen kell lennie.

julius # 2006.01.07. 21:55

Kedves kuli!

Légy szíves írd meg az idézett jogszabály elnevezését és számát!

Köszönöm

autojogasz (törölt felhasználó) # 2006.01.08. 18:50

Az én jogtáram sem találja, igaz, szeptemberi CD van bent...

kuli # 2006.01.09. 09:08

Kedves Julius!

A kért jogszabály és száma a következő: Vagyonvédelmi Törvény 2005.évi CXXXIII.törvény
A törvényt az Országgyülés a 2005. november 21-i ülésnapján fogadták el.
Ennek a törvénynek a 31.§-át 2005. december 30-án léptették hatályba.

julius # 2006.01.10. 22:38

Köszönöm kuli!

hunhis # 2009.12.04. 14:29

Tisztelt Fórumozók!

A topik indítójához hasonló problémám van, de én a másik oldalon állok. Ikerházban lakom és az ikrem felszerelt két térfigyelő (vagy annak látszó) kamerát, egymás mellé az ablaka feletti tetőgerendára. A belső kapun egy papírra fel is kanyarította a 'Kamerával megfigyelt terület' szöveget. Ezzel még nem is lenne semmi bajom.

A gondom az, hogy a kamera beállítása miatt gyakorlatilag tökéletesen belát a szobámba ami engem eléggé zavar. Az lenne a kérdésem, hogy egy ilyen kamera felszerelése előtt nem kellett volna-e neki értesítenie engem, illetve kötelezhető-e arra, hogy a kamerával csak a saját területét figyelje meg (pl, magasítsa meg a kerítést a kertjeink között annyira, hogy a kamera már ne lásson át hozzánk) Van-e valami módszer arra, hogy a saját kertemet, szobámat megvédjem attól, hogy rögzíteni lehessen ?

Válaszukat köszönöm.

monalisa1 # 2009.12.04. 18:02

Bírtokháborítás végett panaszbejelentés a jegyzőnek.

monalisa1 # 2009.12.05. 17:10

Javítva: bírtokvédelmet kérhet., védeni a nyugalmát, a magánélet dolgait, mely szent és sérthetetlen.

Egy kamerát nagyon jól -és főleg pontosan- be lehet állítani ill. állíttatni.

süty # 2010.01.15. 16:58

Tisztelt fórumozók!

A minap megmérgezték a kutyámat, és ezért szeretnék kamerát felszerelni a házamra, ami a ház előtti járdára, illetve a parkoló autómra nézne. Az útra nem. Kérdésem az lenne, hogy ez jogszabályba ütközik-e vagy sem. És mi a helyzet az olyan kamerával, amelynek képét nem rögzítem?

A válaszokat előre is köszönöm!

_Wasp_ # 2010.01.15. 17:00

nem ütközik semmiféle jogszabályba. A képet akár rögzítheted is, ha úgy tetszik.


_Wasp_

póker és jogi problémák ingyenes
és felesleges megoldása

süty # 2010.01.15. 17:19

Köszönöm a gyors választ!

denti # 2010.05.30. 16:48

Tisztelt Jogi Fórum!

Már nyitottam egy új topikot a kérdésemmel kapcsolatban, de ide is feltenném. Negatív tapasztalataim miatt a saját telkemen, saját tulajdonomban levő orvosi rendelőm váróját és bejáratát szeretném biztonsági kamerákkal felszerelni. Milyen szabályokat kell ehhez betartanom, illetve kell-e engedélyeket kérnem ezzel kapcsolatban.
Előre is köszönöm a válaszokat!

nikkli # 2010.05.31. 13:58

Kérdezném a hozzáértőket, mit lehet tenni, ha egy gyógyszertárban nagy valószínűséggel rosszul adtak vissza egy pénzváltásból (a pénztáros hölgy csak 5 ezer ft-ot váltott fel 10 ezerért), s az egyetlen aki ezt rajtunk kívül bizonyítani tudja, az a biztonsági kamera? Azt mondták, nem nézhetjük meg a felvételt, ám nem indokolták meg, miért. Milyen feltételekkel tekinthető meg a kamera felvétele? Csak ha rendőrrel megyünk vissza? S kell ehhez feljelentést is tenni?
Köszönöm a segítséget előre is!

fancyname1 # 2010.09.06. 20:55

Üdvözletem! Az a kérdésem lenne, ha hajnali, mindennapos zajkeltéssel, szabálysértéssel, kapcsolatban az igazgatási iroda semmit nem talált, lévén nem hajnali 5-6-kor dolgoznak, plusz valszín fülest kapott az ellenőrzésről az illető és csend volt 2 hétig, én pedig mivel itt lakik nem messze, mobillal felvételt készítenék a zajkeltésről és hogy ordibálnak, mire figyeljek?

fancyname1 # 2010.09.06. 21:01

Szeretném bizonyítani, évek óta nem lehet pihenni csukott ablaknál, redőnnyel, füldugóval sem, de úgy, hogy nekem ne legyen bajom ebből. Ha nyitva van a kapu, a házszám sem látszik, utcanév a közelben sem, az emberek arca sztem nem lenne kivehető, mivel vagy 6an dolgoznak nála. Picit bonya. Köszi, ha vki válaszol!

manca99 # 2010.09.28. 10:03

Üdv!

Közjegyző egy cég nevében eljáró, de a cégtől meghatalmazással nem rendelkező ügyvéd kérésére kikérhet egy banktól kamerafelvételeket? Ha kikérte, akkor felhasználhatja előzetes bizonyítási eljárás során?

Köszönöm

spaniel # 2010.12.01. 14:33

Elnézést mindenkitől!

Annyit olvastam "itt" azt, hogy - "új topikot nyitottam," -"nyitottam ebben az ügyben egy másik topikot"...stb.

Hogy lehet az, hogy én nem találom, egyszerűen nem tudom, hogy nyithatnék egy topikot!

Kérem segítsetek!

Thowra # 2013.12.28. 15:01

Üdv!
Kertes ház udvarát és egy külső helyiséget szeretnék kamerával megfigyelni. A cél a betörés elleni óvintézkedés lenne (kamera elrettentő ereje).
Csak a saját udvaromat látná a kamera.
Az érintett helyiség ajtaján és a bejárat fölött is ki lenne táblázva. A kamerák képét úgy tudom 3 napig tárolhatom, utána törölni kell.
Kérdésem, hogy a táblán kívül mit kell tenni, hogy ne kössön bele senki? Előre is köszönöm.

Thowra # 2013.12.31. 13:22

A táblák elhelyezésére vonatkozik valamilyen előírás?

tollasposta # 2014.01.05. 18:02

Üdv Thowra!
A saját tulajdonodat figyelő kamerát nem kell, hogy kitáblázd, hacsak nem direkt akarod fölhívni rá az emberek figyelmét.
Ennek az érmének van egy sajnálatos másik oldala is:
a birtokháborítók egy részét elijesztheti, míg a dörzsöltebbje köszöni az infót, hogy felhívtad a figyelmét, hol ne menjen be.
Igaz, hogy ez az ingatlanod jellegétől is függő.
Nem kevés példa van arra, hogy ilyen esetekben a hátsó falakon, kerítésen másznak át, vagy gátlástalan módon a kamera látószögében, de jól felkészülten. Felismerhetetlen öltözékben, sapkában, maszkban. Olyant is meséltek, hogy az egyik egy nagy fekete esernyőt tartott a kamera szögére, amíg kitörték a zárat és nyugodtan besétáltak vele, visszacsukták az ajtót, hogy a környezetnek ne legyen feltűnő és pár perc alatt kirámoltak.
A tulaj mire hazaért, hiába volt meg a felvétel, nem tudott vele mit kezdeni.
Ha nem írta volna ki, akkor mehetett volna őket érdemben följelenteni, így esélye sem maradt.

Ha a "külső helyiség" azt jelenti, hogy az az udvarodon pl. egy műhely, garázs, stb. de saját telken belül, akkor azt sem vagy köteles kitáblázni.
Ha viszont arra értendő, hogy az pl. közvetlenül közterületre nyíló helyiséged, és a ki-bejárást kamerázod, akkor ki kell táblázni és úgy kell állítani a kamerát, hogy az a tulajdonodra fókuszáljon és a közterület csak olyan módon látszhat benne, hogy az ottani gyalogos, vagy más jellegű forgalomból ne mutassa a felismeréshez jellemző részleteket.
Pl. járda esetén ne fejmagasságban legyen benne a forgalom.
Így senki nem köthet bele, de aki mindenáron kötekedni akar, az így is bele fog kötni, sőt még akkor is, ha a képben csakis a saját kocsid látszik, amint be és kiállsz vele a garázsból, s ezt ő még tudja is.

A saját telkedről készült felvételeket addig tárolod, ameddig jólesik, senkinek semmi köze hozzá.
Ha az ingatlanodra beengedett ismerőseid közül valakinek kifogása van, az vagy nem megy be, vagy megbeszéli veled, mit szeretne.
A "külső helyiség"-re állított kamera képében ha nem azonosítható módon látszanak a személyi jegyek, akkor az senkit nem sért. Rajtad múlik, mennyi időre állítod, mikor törlöd, stb.

A törlési kötelezettség azokra a kamerákra vonatkozik, amik kifejezetten köztériek és látszik benne mindenki és minden, mert pont ez a lényegük, hogy bármi történik, azonosításban segíthessenek.
Azok tényéről a kezelőnek tájékoztatni kell, s az emberek ennek tudatában tartózkodnak ott.

Thowra # 2014.01.06. 15:54

Üdv tollasposta!
Köszönöm az információkat.
Igen, sajnos a táblának van ilyen hatása is, erre én is gondoltam. Az érintett területek mind udvaron belül vannak, így tehát figyelhetem ezek szerint.

Szeretném a járdámat is figyelni, ha csönget valaki akkor lássam, hogy ki áll még rajta kívül az ajtó előtt. A kerítésem zárt így nem látom közvetlenül.
Ehhez a kamerához egy kis monitort szeretnék kötni ami csak a csöngetéskor kapcsol be egy rövid időre, hogy lássam ki csöngetett. A kamerát a csúcsfal felső részére gondoltam, így belátná az egész járdámat de megfelelően döntve a szomszéd járdarészét már nem.
Ez így felszerelhető?

tollasposta # 2014.01.07. 17:38

Üdv Thowra!
Nem tudom, egyáltalán megjelenik-e majd a válaszom, mert most borzasztóan nehezen ment a bejelentkezésem is a jogiforumra, percekig tekert, mire beengedett lépni a rendszere, s egy sima fórumközi "lapozás" is átlagosan fél percet vesz igénybe.

Nincs mit.
Biztonságtechnikával foglalkozó cég általi az információ, akik kamera és riasztórendszereket szerelnek föl, állítanak be a tulajdonos megrendelő igényei szerint, akiknek a tudnivalókat részletesen átadják, hogy mely gyakorlat nem keresztezi a vonatkozó törvényeket.
Van, akinek csak betelepítik, másokkal pedig szerződésben is maradnak bizonyos okokból.
A bejáratra irányított kamera állítólag lehet többféle is, és többféleképpen beállított is.

Amit írsz, hogy a "csúcsfalad" felső részéről nézné az ingatlanod előtti járdaszakaszt, nem tudom, mire érted pontosan. Ha arra, hogy az utcafronti homlokzati falad legfelső részén lenne elhelyezve, abba lehet, hogy beleköthetnek, mivel minél magasabbról veszed, lent annál szélesebb a látószög még akkor is, ha a fókuszon kívüli környezet nem éles. Vannak viszont már nagyon spéci kamerák, amiket állítólag úgy be lehet állítani, hogy a "célkereszten" kívül gyakorlatilag minden homályos, de ezek nem vásárolhatók meg az átlagpénztárcából.
Az egész járdádat nem kamerázhatod folyamatosan úgy, hogy az azon járó emberek felismerhetők a képen.
Ha viszont nem látszik a fejük, akkor annak sem fog, aki Hozzád megy be, de ha több kamerában gondolkodsz, ez nem biztos, hogy elvetendő, ha egy másik már az egész embert (vagy a fejét) mutatja annak, aki már bent van a kapudon belül.
Sokan így állíttatják be a kamerákat, s a külső így folyamatosan mehet, míg a belső csak a belépőre indul. Ha nem történik lopás, vagy más bcs. a vevők, vagy látogatók részéről, akkor nincs mentés, hanem végtelenítve megy a külső kamera tovább.
Ha történik "esemény", akkor kényelmesen menteni tudják az utolsó időszakot, amin rajta lesz a Hozzád érkező, majd a cselekménye után Tőled távozó illető alakja is, az is, merről jött, merre ment, mennyivel több volt a kezeiben kilépés után, mint belépés előtt, stb.
Alaphelyzetben mindegy, hogy az előtted lévő járdaszakasz, vagy a szomszédé-e, mert egyiket sem lehet folyamatosan kamerázni akkor sem, ha kitáblázod.

Sokan magasról tojnak a törvényekre és nem érdekli őket, mit szabad és mit nem. Ők azok, akik lazán ráállítják az egész közterületre a végtelenített kameráikat és soha senki nem vonja őket felelősségre ezért.
Sokat beszélgettünk az ilyenekről és arról, hogy miként lehet úgy bekamerázni a magánterületet, hogy az ne ütközzön a szabályokba, de érjen is valamit.
Nem mindegy, milyen területen és hogyan áll az épület és a környezet sem mindegy.

Szívesen megosztok pár ötletet, hátha segíthetek vele.
Ha az épületed nem közvetlenül a közterület mellett fekszik, vagy ha van egy kis "előkerted", akár csak egy, másfél méter széles is, és akár csak az utcafrontod egy rövid szakaszán, akkor ezt kihasználhatod: a legszélső pontra telepítesz egy egyszerű póznát, ami olyan magas, hogy annak a tetejére telepítve egy kamerát, arról látható legyen kívülről a kapud, ajtód, ablakod, stb. vonala.
Így az olcsóbb kamerával is megoldható, hogy hosszabb távolságban figyelje a kapud vonalát, mégse vegye bele a járdán közlekedőket.
A kamera így legalább 3-4 m magasan lehet, vagyis nem tudják "lerúgni".
Ahol megoldható a kapufront "bentebb" helyezése, ott megéri bentebb vinni, s a tényleges határvonalra kis sövényt, vagy jelképes, akár csak optikai jelzést, mely mutatja, hogy onnantól már magánterület, akkor is, ha bentebb van a kapu, a kerítés.
Így az egész, kerítésen kívül eső magánsáv bekamerázható a legolcsóbb kamerával is, a legideálisabb helyről.

Ha ez nem tetszik, írok egy másik lehetőséget is:

Olyan beállítás is lehet, hogy a zárt kerítésen vagy kapun nyitsz egy "ablakot" fejmagasságban, ami egy egyszerű, akár manuálisan, akár távirányítással nyitható-csukható négyszög. A manuálisat értsd úgy, hogy egy laza rugóval van szerelve, ami csukva tartja, de ha kívülről akár kisujjal megtolja a Hozzád belépni szándékozó, akkor könnyen nyílik.
Ha távirányítós, akkor Te vezéreled, ha a hozzád érkező ott áll bebocsátásra várva.
Akár így, akár úgy, egy mozgásérzékelő indítja azt a kamerát, ami az ablak nyitódását érzékeli és az ablakra irányul. Ezesetben nem feltétlen kell ki sem táblázni a kamera létét, elég csak a belépni szándékozóval közölni, hogy az ablak nyitására kamera indul. Ha nem akarja, nem nyomja meg és kint marad. Ha viszont illetéktelen nyomogatja, a távérzékelővel indított kamera nem fog törvényt sérteni, mert a kerítésedhez, kapudhoz senkinek nincs joga hozzáérni, főleg nem nyomkodni.
Aki ezt csinálná, az olyan, mintha illetéktelenül be akarna hatolni egy magánterületre a zárt kerítés, kapu ellenére. Ezt pedig már veheti a kamera.

Azt viszont nem tiltja semmilyen törvény sem, hogy az ellened, a tulajdonod, a birtokod ellen irányulót bizonyítékként fölvedd, ha van rá módod, sőt ha azt látod, hogy a szomszédhoz éppen erőszakosan hatolnak be, azt is nyugodtan fölveheted, ha megteheted, mert a szomszédod meg fogja köszönni Neked, ha ez alapján térül meg a kára.
Ingatlanodon belül pedig azt kamerázol, amit akarsz, ha valakinek nem tetszik, vagy nem hiszi el, hogy nem élsz vissza vele/idő után törlődik, nem megy be.

Thowra # 2014.01.10. 16:26

Üdv tollasposta!
Köszönöm az ötleteket.
A ház előtt, közvetlen az épület fala mellett megy a járda. Ezután van egy kis füves terület, árok és az út.
Az ajtó egy vonalban van a kerítéssel és a házzal így nem tudom beljebb helyezni. Mivel a kamera csak csöngetés után kapcsolna be rövid időre, mint video kaputelefon lehet más vonatkozik rá mint a biztonsági kamerára?