Létezik-e kábulathoz való jog?


fekete mamba # 2019.08.21. 15:22

Azért szélmalomharcnak nem nevezném. Sorra legalizálnak a világban 20 év múlva csak eljutunk mi is arra a szintre.:)

"És de, a Btk. hivatkozott defíníciója rá illik, hiszen minden további nélkül károsítja a fogyasztót és sérti az "Alaptörvény" azon cikkét, miszerint köteles az állam mindent megtenni az egészséges létéért a polgárainak és a területén joggal tartózkodó más személyeknek."

Nem érted, hogy az Alaptörvényben ez JOGKÉNT és nem KÖTELESSÉGKÉNT szerepel???!!! Nincs olyan állampolgári kötelesség, hogy bárki is köteles vigyáznmi a saját egészségére!!! Tehát az NEM alapozza meg a társadalomra veszélyességet, hogy a FOGYASZTÓNAK árt, tehát azt kell bebizonyítani, hogy a buliban füvezők rendszeresen bűncselekményeket szoktak fű hatása alatt elkövetni, ami viszont nem igaz? Sőt, éppenséggel a fű sokkal kevésbé szokott az alkoholnál erőszakos bűncselekményekhez vezetni...

rigoz # 2019.08.21. 15:06

Ismételten jelzem, hogy van az Igazságügyi Minisztériumnak egy közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkára, akit dr. Salgó László Péternek hívnak, elérhető a laszlo.peter.salgo@im.gov.hu e-mail címen.

30 napon belül a felvetésre köteles válaszolni.

Az elutasítás persze borítékolható.

Azt pedig messzemenőkig megkérdőjelezem, hogy a marihuána - de igazából bármilyen kábítószer - fogyasztás ne lenne egyáltalán a társadalomra veszélyes, éppen ezért is van bűncselekményként üldözve.

És de, a Btk. hivatkozott defíníciója rá illik, hiszen minden további nélkül károsítja a fogyasztót és sérti az "Alaptörvény" azon cikkét, miszerint köteles az állam mindent megtenni az egészséges létéért a polgárainak és a területén joggal tartózkodó más személyeknek.

Éppen többek közt azért, amik az előzőekben ki lettek fejtve, a további bűncselekmény elkövetésére való nagyobb hajlam miatt is.

Az állam tanúsít önmérsékletet, hogy miben és mennyiben, ez megint csak általános rendszerkritika és nem anyagi- vagy eljárásjogi kérdés, azaz szintén nem itt van a helye.

Az, hogy Hollandiában mit lehet vagy másutt, más országban, nem precedens értékű más tagállam jogára nézve, hiszen a tagállamok szuverén jogalkotási joggal bírnak alapvetően, melyet saját alkotmányuk és az általuk alávetéssel kötelező érvényűként ratifikált egyezmények szabta korlátok közt gyakorolhatnak.

A marihuána legalizációját nem érintik ezek a korlátok, így alkotmányos és jogszerű a tilalmazása és nem sért emberi jogokat sem.

Ennyi és ezzel igazán le lehet ezt a Donkihote-harcot fejezni, azt gondolnám.

fekete mamba # 2019.08.21. 14:01

Miért, hol kéne kifejteni? Nem én nyitottam a topikot, a topik témája pedig ez...

Épp ez az, hogy szerintem a marihuhána fogyasztása önmagában NEM társadalomra veszélyes cselekmény! Egyszerűen egy egyetemista buliban történő füvezésére, nem illik rá a Btk. általános részében meghatározott definíció, mely szerint "(2) Társadalomra veszélyes cselekmény az a tevékenység vagy mulasztás, amely mások személyét vagy jogait, illetve Magyarország Alaptörvény szerinti társadalmi, gazdasági, állami rendjét sérti vagy veszélyezteti.", és ezt bizony attól függetlenül be kellene látni, hogy a különös részbe pár idióta beleírta a fogyasztást is.

"Vannak dolgok, amik tiltottak, ezt kellene tudni elfogadni."

Igen, de az államnak önmérsékletet kellene tanúsítania, hogy mit nyilvánít tiltottnak, meddig turkál az emberek magánéletében. Ugyanis magánélethez való jog is szerepel az Alaptörvényben...

"Ha nem megy, akkor pedig oda folyamodni, ahol nem azok, ha nem azok."

Ja, Hollandiában lehet füvezni, de hallottam én már olyan gondolatmenetet, mely szerint a magyar törvény szerint meg lehetne büntetni a HOLLANDIÁBAN füvező magyarokat is, a területi, és személyi hatály értelmében... Persze nyilván a valóságban nem indítanak ilyen eljárást, de már az elvi lehetőség is abszurd, és felháborító... (Bár talán a jogszabály engedélye, mint büntethetőséget kizáró tényező, alkalmazható lenne a külföldi jogszabályra is. Talán. Nem tudom. Remélem igen. Nagyon durva lenne, ha nem.)

rigoz # 2019.08.21. 12:05

Először is, ez nem a megfelelő fórum arra, hogy ezt az álláspontot kifejtse.

Másrészt ennyi erővel azt se büntessük, aki bármilyen társadalomra veszélyes cselekményt követ el, ha tényleges sérelmet nem okoz vele?

Azért az nagyon csúnya baleset lenne...

Vannak dolgok, amik tiltottak, ezt kellene tudni elfogadni.

Ha nem megy, akkor pedig oda folyamodni, ahol nem azok, ha nem azok.

fekete mamba # 2019.08.21. 10:41

Rigoz, továbbra sem érted a különbséget, amire rá akarok világítani, a FOGYASZTÁS és a TERJESZTÉS között. A TERJESZTÉS büntethetőségében semmilyen emberi jogot sértőt nem látok. Nem konkrétan a marihuána fogyasztást, illetve dohányzást tartom emberi jognak, hanem hogy senki se legyen büntethető a SAJÁT testének rongálása miatt. Az nem emberi jog, hogy valaki hozzá is jusson ezekhez.:)

chava # 2019.08.21. 09:39

@Grave7 Akkor most pótoltad a hiányosságom!Köszönöm Neked! :-)
Direkt nem írtam a többi bekezdést, mert az konkrét ügyben fontos, és itt most elméleti fejtegetésről volt szó...

Grave7 # 2019.08.21. 08:45

@chava: Miért jó neked, hogy nem a teljes jogszabályi rendelkezést idézed és így félrevezető amit írsz?

Btk. 180. § (1) Nem büntethető, aki csekély mennyiségű kábítószert saját használatra termeszt, előállít, megszerez vagy tart, illetve aki kábítószert fogyaszt, ha a bűncselekmény elkövetését beismeri, és az elsőfokú ügydöntő határozat meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban részesült, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett részt.
(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha a bűncselekmény elkövetését megelőző két éven belül
.a) az elkövetővel szemben az eljárást az (1) bekezdésben meghatározott büntethetőséget megszüntető okra figyelemmel függesztették fel, vagy
.b) az elkövető büntetőjogi felelősségét kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása miatt megállapították.
(3) A 178. § (1) és (5)-(6) bekezdés, illetve a 179. § (1)-(2) és (6) bekezdés esetén - ha az (1) bekezdés nem alkalmazható - a büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az elkövető a vádemelésig lehetővé teszi a kábítószert értékesítő személy kilétének megállapítását.

chava # 2019.08.21. 08:17

@fekete mamba Btk. 180.§ "NEM BÜNTETHETŐ, aki csekély mennyiségű kábszert saját használatra termeszt, előállít, megszerez vagy tart, illetve a kábszert fogyaszt..." Büntethetőséget megszüntető ok.

rigoz # 2019.08.20. 15:10

Ismételten felhívnám, hogy az államnak alkotmányos és emberi jogi kötelezettsége biztosítani az egészséges élethez való jogot.

Ezt pedig a kábító-, tudatmódosító, egészségkárosító szerek használatának korlátozásával, illetve bizonyos körben korlátozásával teszi.

Ez nemzetközi gyakorlat, így aligha lehet okszerű ezzel szembe menni.

Kétségkívül vannak olyan államok, melyek e téren engedékenyebb jogpolitikát folytatnak, de ez minden államnak szuverén joga, hogy mikként lép fel alapvetően.

A marihuána fogyasztás és terjesztés - szigorúan alkotmányjogi, közjogi értelemben véve - pedig semmiképpen sem emberi jog.

Például a dohányzás sem emberi jog, az államok csupán tűrik azt, de arra nem kötelesek ilyen szinten.

Én személy szerint szigorúan az orvosi, ellenőrzött felhasználást látom támogathatónak, de ez már szintén nem jogkérdés.

A megfogalmazott felvetéseket tehát az Igazságügyi Minisztérium közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkárának, dr. Salgó László Péternek (laszlo.peter.salgo@im.gov.hu) lehet tolmálcsolni, nekei van jogilag lehetősége ezekre reflektálni érdemben.

Kedvező fogadtatásra azonban ne számítson, az Alkotmánybíróság és az EJEB pedig biztos nem fog ezzel azonosulni, erre lehet fogadást is kötni.

fekete mamba # 2019.08.20. 11:56

Igen, van egészséghez való jog az Alaptörvényben, de nem az egészséges életmód, mint kötelesség... Szóval továbbra is tartom, hogy a FOGYASZTÁS büntethetősége emberi jogot sért. A terjesztés büntethetőségéről ezt nem állítja senki, én sem, sőt ez valószínűleg a kemény drog esetében tényleg kötelessége az államnak. A marihuána esetében én a terjesztést sem büntetném, simán jövedéki termékként kezelném, de az sem sért emberi jogot, ha TERJESZTENI tilos. De az igen, ha egy Btk. tényállás abban merül ki, hogy valaki a SAJÁT testét rongálja.

rigoz # 2019.08.19. 07:38

Ez nem Grúzia, az Én szuverén meggyőződésem szerint szerencsére...

Egyébiránt a leírtak egyrészt oly filozófiai és alkotmányjogi kérdések, melyeket minden állam irányítói valamennyiben másképpen látnak, illetve nem éppen a Jogi Fórum a megfelelő terepe ennek a megvitatására.

Én a magam részéről nem támogatom a drogfogyasztást, illetve termesztést, de amíg nem érint, nem érdekel.

Hangsúlyozottan mutatnék azonban rá arra az ügy jogi oldaláról, hogy a magyar állam saját maga számára ALKOTMÁNYOS KÖTELEZETTSÉGEKÉNT határozta meg állampolgárai egészségének védelmét, az annak érdekében szükséges intézkedések megtételét.

Ameddig ezen alkotmányos passzus ily módon van hatályban, addig szerintem a "kábulathoz való jog" biztosítása sem jöhet szóba.

Ha viszont az előbbit megszüntetjük, az jóval súlyosabb, ezen túlmutató joghátrányokat okozhat jóval szélesebb tömegeknek, végső soron pedig akár magának a kábulni kívánónak is...

fekete mamba # 2019.08.18. 16:24

https://index.hu/…yasztas_jog/

A grúz alkotmánybíróság szerint:

"A testület ugyanis megállapította, hogy a marihuánafogyasztás nem jelent veszélyt a közérdekre, a büntetés alkalmazása az egyén védelme érdekében pedig olyan fajta állami gyámkodást jelent, ami már összeegyeztethetetlen a szabad társadalom eszméjével."

fekete mamba # 2019.08.18. 16:21

"De azt az állam elsősorban a közérdek védelme,"

A KÖZérdeket a drogozás csak onnantól sérti, ha bűncselekményt követek el a drog hatása alatt, vagy bűnözéssel szerzem rá a pénzt. Addig csak a SAJÁT érdekemet veszem semmibe, a SAJÁT ellenségem vagyok.

"másodsorban az egészség és az élet védelme érdekében tilalmazza, hogy tudatmódosító hatású, egészségkárosító szereket fogyasszanak a polgárai és a területén tartózkodó más természetes személyek."

De továbbra is kérdés, hogy milyen alapon védi az állam az egészségemet SAJÁT MAGAMTÓL. Hangsúlyozom, a fogyasztás büntethetőségéről beszélek, a terjesztés büntethetősége érthető.

fekete mamba # 2019.08.18. 16:12

"de mintha most ez kevés lenne..."

Mert?

"nekem az a véleményem te azt csak egy kis időre kölcsön kaptad Anyucitól, Apucitól."

A saját testem az enyém. Jogom van rongálni. Jogom van egészségtelenül élni. Szerintem alapvetően sérti az önrendelkezést, ha az állam meg akarja tiltani nekem, hogy a SAJÁT egészségemet rongáljam. Mert az olyan, mintha az állam gyereknek tekintene. Hangsúlyozom, én személy szerint nem drogozom, de milyen alapon akarja az állam az ÉN egészségemet megvédeni SAJÁT MAGAMTÓL? Most akkor ennyi erővel az egészségtelen táplálkozás is lehetne bűncselekmény...

rigoz # 2019.08.18. 13:24

Egészségügyi önrendelkezés van is.

Abba sem szól veli, hogy mit eszel.

De azt az állam elsősorban a közérdek védelme, másodsorban az egészség és az élet védelme érdekében tilalmazza, hogy tudatmódosító hatású, egészségkárosító szereket fogyasszanak a polgárai és a területén tartózkodó más természetes személyek.

Ezek az állam alkotmányos kötelezettségei.

fekete mamba # 2019.08.18. 11:51

Szerintem saját test feletti önrendelkezési jog létezik. Önmagában az, hogy valaki mit visz be a testébe, nem lehet bűncselekmény, mert a tested a TIED, nem az államé. Meggyőződésem, hogy a jelenleg hatályos törvény súlyosan emberi jog sértő. Az abortusznál nem fogadom el az önrendelekzéssel érvelést, mert ott egy másik emberről is szó van, ráadásul a nő, ha csak nem erőszakoltk meg, már élt az önrendelkezési jogával. A drogfogyasztás azonban ÖNMAGÁBAN nem sérti senki jogait. Ha nem vezet, és nem terhes az illető, és a pénzt jogszerűen szerezte, senkinek, semmi köze hozzá. Ez még a kemény drogokra is igaz, ott is BETEGRŐL, és nem bűnözőről beszélünk. Ha apénzt bűncselekményből szerzi, akkor AZT a bűncselekményt kell büntetni. A kemény drogok TERJESZTÉSÉT persze büntetni kell, de a FOGYASZTÁS büntethetőségét nagyon ideje lenne eltörölni, és már az is megkérdőjelezhető, hogy pl. egy buliban fűfogyasztó fiatal tette, ha tényállásszerű is, egyáltalán a Btk. általános részében definiált társadalomra veszélyességet kimeríti-e...Szóval a több százezer fűfogyasztónak ideje lenne fellázadni, és nyilvános polgári engedetlenséget tanúsítni, hogy eltöröljék végre ezt a baromságot, itt én is azt mondom, hogy "AZ ÉN TESTEM, AZ ÉN DÖNTÉSEM".

ui:Amúgy én nem füvezek, csak, hogy tisztázzuk, de józan eszem nekem is van...

Danna78 # 2019.07.30. 17:36

Lehet nem ide tartozik, de szerintem mégis.
Adott egy társasház elől nyitott folyosó ( konyha,wc ablak nyílik oda) A másik oldalon erkélyek ( hálószoba, nappali ablaka) Minden lakás egyforma.
Nem vitatom és nem is érdekel hogy ki, miért szív füvescigit. De ha én nem szívom, akkor mit tegyek hogy a lenti szomszéd megértse hogy ne az erkélyen szívja hisz a füstje pont megtölti a hálószobámat?
Gondolom az övét is nem beszélve a 1,5 éves gyerekének a szobája is oda nyílik.
Télen nem érdekel becsukom az ablakot, de nyáron jó lenne ha este a friss levegő jönne be. Ha nem lenbe tőle hányingerem tudom örülhetnék hogy ingyen kapom.
Már szóltam neki, de semmi. Jelentsem fel? Nem stílusom, de kezd az a bizonyos hócipő teli lenni.

OroszlanBalazs # 2018.03.09. 06:41

Nyilvánvaló az alapvetés. Kábulsz vagy a volán?..........
Azzal én is tisztában vagyok hogy mi a bódult állapotban balesetet okozni kategória a magyar jogban. Stohl nemzet színészeként már pl vezekelt is ilyenért nagyon helyesen vagy a piáló száguldozó szlovák újgazdag hülyepicsa is durván megkapta ez így nagyon helyes. Ha vezet, ne !! Ezt van bárki aki megkérdőjelezi? Egy jól sikerült bankett után nem értem. Egy államügyész mért is nem köteles a szondát megfújni? Az ügyészek vezethetnek bebaszva de agyig nyomva is. Én az ilyen nagyarcú barmoktól félek az úton..... hogy ha meg csinál valamit nem lesz következménye mire vért tudnak venni egy ügyésztől egy lakadalmas díszmenet is kijózanodik....... Egyenlő elbírálással a törvény előt..... Menj ügyésznek és szabad a koksz? Ha az ember lazulni akar akkor ne vezessen így van.De honnan az ötlet ha iszik automatis vezet arra, vagy ha beáll az állampolgár? Bocsássanak meg tudom hogy ez egy jogi fórum, de ha nem haragszanak én történeti szempontok szerint írtam erről egy tanulmányt. Mennyibe kerül a magyar államnak a kábítószer üldözése, arról hogy a tiltás eredménytelen kár vitatkozni. Már falun is dívik a cuccolás. Amikor én voltam 15-16 éves ez teljességgel kizárt volt a környezetemben. Megismertem milyen jogi megoldások más társadalmakban milyen eredményeket hoztak vagy nem hoztak. E témában egy sacc 25 ezer oldal áttanulmányozása után alakítottam ki egy véleményt. Foglalkoztam e kérdéssel éppen eleget, hogy lehessen véleményem e tárgyban. Ehhez nekem van jogom, másnak meg arra, hogy ne értsen egyet velem. Szép dolog na a demokrácia. Természetesen a jogot be kell tartatni akkor is ha szar de ha szar meg kell változtatni.... Amiben egyetértünk a következményekért felelni kell. És jó lenne ha ez mindenkire EGYFORMÁN vonatkozna....

Szomorú örökös # 2018.03.08. 17:29

matthiasi

Szabadon be lehet rúgni, akár annyira mint egy állat.
De a következményekért felelni kell !!

Sőt, hogy valaki ittas, vagy bármilyen kábult állapotban követi el azt, amit, az egyáltalán nem enyhítő körülmény. Sőt, súlyosbítja a helyzetet.

matthiasi # 2018.03.08. 13:57

Szabadon be lehet rúgni, akár annyira mint egy állat.

De a következményekért felelni kell !!

OroszlanBalazs # 2018.03.08. 12:59

Üdvözlet. Valamikor a szakdolgozatomat írtam a kokainból, de történeti szempontok alapján. Nem vegyészként, nem jogászként....Az emberiségre gyakorolt hatását.... Mit jelentett és jelent kultúrálisan,vallásilag, gazdasági-pénzügyi- hatalmi szempontból, orvosi felhasználásbeli jelentősége miben volt a kokainnak és miben rejlik ma is, a hatásmechanizmusát,...... Történelmi-történeti szempontok alapján ..... Kutatásaim során persze érintőlegesen megismertem akaratlanul is más tudatmódosító szerek érintőleges történetét is. A jogalkotó ha ISMERNÉ a történelmi múltat , és nem a napi politika vagy az esetlegesen abból fakadó pillanatnyi politikai előnyök vezérelnék, akkor ilyen marhaság nem létezne mint a magyar kábítószer-törvény. Nyilván jogállamban a jogalkalmazó a szar törvényt is be kell tartassa így vagy úgy.... Egy alapvetésből kell kiindulni. Az emberi faj olyan amilyen. És azért mert valaki szépeket csak hosszúkat álmodozik, az emberi vágy csillapíthatatlan a tudatmódosítók iránt. Ahogyan pl Erdélyben Apafi Mihály megunta a dohányt üldözni és megadóztatta, Amerikából látszik pl a kannabisz jövője is..... Hogy van e jog a kábulathoz? Minden évben főzök páleszt mert buli.... Na mindenki annyit igyon pálinkát amennyit én hamar megy majd csődbe az alkohol ipar. Köszöni amúgy a szeszipar él és virul..... Iránban tiltott az alkohol mégis meredek a fogyasztás bővülése.... Van e jog kábulathoz és ha igen melyikhez? Hogy mely tudatmódosító lesz a kultúra része vagy melyik lesz pária? Kultúrális kérdés egy társadalom vagy egy közösség mit vet vagy fogad el. Van e jog kábulni? A kérdés hülyeség. Van e kábulatra igény? Na az ami legyőzhetetlen...... Megjegyzem, soha nem fogyasztottam kokaint...... Mert tudom, ha egyszer utolér az övé vagy...... EZT kellene megismertetni a néppel, aztán onnantól a hülyeség legyen már alapjog még akkor is ha valaki kábultan óhajtja is gyakorolni azt..... A kannabisz orvosi felhasználásáról csak annyit. Az amfetamint baleseteknél az eszmélet fenntartására, a kokaint gerincműtéteknél helyi érzéstelenítő gyanánt, a morfint pedig fájdalom csillapításra használja az orvostudomány. A kannabisz.... Basszus senki nem a morfint akarja legális élvezeti cikké tenni. A gyógyuláshoz, egészséghez alkotmányos jog jogászurakhölgyek.... Hadd tudja már jobban az eü-szakma a maga dolgát. Felháborító, hogy a kápszer elleni harc áldozatává kell váljon az orvoslás. Döntse el a szakma és mi laikusok fogadjuk el !!! Az élvezeti cikk mibenlétéről meg lehet vitatkozni.... Így gondolom.

Kovács_Béla_Sándor # 2014.04.15. 15:00

Miért, máskor kell a beleegyezés?

mester7477 # 2014.04.15. 12:48

Lehet, hogy kicsit a témától eltérő, de jó lenne, ha valami hozzáértő ember választ adna! A kérdésem a következő: Ha elkaptak THC(marihuana) tartalmu cigarettával, utánna 12 honap feltételes szabadlábrahelyzetést ítéltek, akkor abban az időintervallumban beleeggyezés nélkül csináltathatnak drogtesztet bármikor egy 17 éves személy esetén a rendőrség? Válaszokat előre is köszönöm :)

fantom1901 # 2011.08.22. 16:32

tisztelt matthiasi!

Sajnos igazat kell adnom az apák már csak ilyenek viszont akkor ne menjen olyan helyre dolgozni ahol beleszólhat mások életébe, úgy hogy a saját háza táján nem tud rendet tartani. Másik meg igen berúgni belehet de van aki nem szereti az italt hanem más tudatmódosító szereket használ azért, hogy el tudja viselni ezt a világot, és szerintem ehhez senkinek semmi köze. Amúgy az az "úriember" akiről én beszéltem konkrétan beleszól a törvények alkotásába, aki joggal foglalkozik az szerintem tisztában van vele hogy ez hogyan működik. Én azt tartom felháborítónak, hogy egy olyan ember (vagy lehet, hogy több is) ítélkezik mások felett (egy olyan témában ami igazából minden ember saját felelőssége, hogy hogyan dönt) akinek a lánya kábítószer függő és nem is kicsit. Először foglalkozzon a saját vérével aztán foglalkozzon más emberek dolgaival.

matthiasi # 2011.08.21. 13:14

És a topik kérdésére :

Létezik-e kábulathoz való jog?

Hát persze , hogy létezik, naponta berughat az ember !!!