Fórum közigazgatási jog újabb elöl     új hozzászólás


Polgármester - összeférhetetlenség

nyaralo # e-mail 2010.11.05. 18:09

Lehet a fenntartó önkormányzat polgármestere az (általa fenntartott) általános iskola igazgatóhelyettese?

Előre is köszönöm a választ!

Törvény?

Sz.Márton #   2010.11.05. 18:29

Idézetek következnek; a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény részeiből, (amelyben az is lényeges kérdés, hogy társadalmi megbízású vagy főállású polgármesterről van e szó, hány lakosú településen stb., így ezt most ez alapján is röviden áttekintheti):

"1. § (1) A polgármesteri foglalkoztatási jogviszony a képviselő-testület, a fővárosi, megyei, megyei jogú városi közgyűlés (a továbbiakban együtt: képviselő-testület) és a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester) között - a (2) bekezdés b) pontja kivételével - választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony.

(2) A polgármester foglalkoztatási jogviszonya

 1. a megválasztásával jön létre a háromezer vagy annál több lakosú helyi önkormányzatnál, továbbá a háromezernél kevesebb lakosú községi önkormányzatnál, ha főállású polgármesterként választották meg;
 2. a szervezeti és működési szabályzat módosításával jön létre a háromezernél kevesebb lakosú községben, ha a képviselő-testület a társadalmi megbízatást - a polgármesterrel egyetértésben - főállásúra változtatja.

(3) Az alpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a megyei közgyűlési alelnök (a továbbiakban együtt: alpolgármester) foglalkoztatási jogviszonya a háromezernél több lakosú helyi önkormányzat képviselő-testületének a tisztség főállásban történő betöltéséről szóló döntését követően, az alpolgármester megválasztásával jön létre.

(4) A polgármestert kérésére - foglalkoztatási jogviszonyának időtartamára - a megválasztásakor fennálló munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya szerinti munkáltatója - közalkalmazottak esetében az intézményvezetői megbízás egyidejű visszavonásával - köteles fizetés nélküli szabadságban részesíteni. E rendelkezést a szövetkezet és tagja között létrejött munkaviszony jellegű jogviszonyra is alkalmazni kell."

"A polgármesterre vonatkozó egyéb rendelkezések
és a közszolgálati szabályok

9. § A társadalmi megbízatású polgármester hivatali munkarendjét - figyelemmel a polgármester más foglalkoztatási jogviszonyára - a képviselő-testület határozza meg.

10. § E törvénynek a polgármesterre vonatkozó rendelkezéseit - eltérő rendelkezés hiányában - az alpolgármesterre is alkalmazni kell.

11. § A képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, illetményének, tiszteletdíjának meghatározásával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át.

12. § A jegyző, körjegyző, főjegyző kezeli a polgármester személyi anyagát, továbbá ellátja foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos ügyviteli feladatokat."

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2010.11.05. 18:34

Ebben hol van benne, hogy összeférhetetlen-e?
Márton, a kérdező egy egyszerű "igen/nem" választ vár.

www.kbs-ugyved.hu

nyaralo # e-mail 2010.11.05. 18:37

Köszönöm szépen!

De jól értem?

Tehát nem lehet a fenntartó önkormányzat (háromezernél kevesebb lakosú falu) nem főállású polgármestere az (általa fenntartott) általános iskola igazgatóhelyettese?

Tovább: http://www.jogiforum.hu/forum/26/25677?…

nyaralo # e-mail 2010.11.05. 18:39

Így van, kedves Kovács_Béla_Sándor!

Egy egyszerő igen-t vagy nem-et várok...szőke! :-)

És esetleg a törvényhelyet... Köszönöm!

Sz.Márton #   2010.11.05. 18:45

Eza törvényi rész, meg konkrétabban ad választ, Béla meg az azonnali igen/nem válaszokat várjon a nőktől:

1990. évi LXV. törvény
a helyi önkormányzatokról

"33/A. § (1) A polgármester nem lehet:

 1. köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság tagja, országgyűlési biztos,
 2. az Állami Számvevőszék elnöke, elnökhelyettese és számvevője,
 3. a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, központi államigazgatási szerv köztisztviselője,
 4. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának és felügyelő bizottságának elnöke és tagja, vezető alkalmazottja és munkavállalója,
 5. bíró, ügyész, közjegyző, bírósági végrehajtó,
 6. a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja,
 7. más önkormányzatnál polgármester, alpolgármester,
 8. más települési önkormányzat képviselő-testületének tagja,
 9. a közigazgatási hivatal vezetője, köztisztviselője; annak a területi, helyi államigazgatási szervnek a köztisztviselője, amelynek feladatkörébe az adott önkormányzatot érintő ügyek tartoznak, és illetékessége az önkormányzatra kiterjed,
 10. jegyző (főjegyző, körjegyző), aljegyző, a képviselő-testület hivatalának köztisztviselője,
 11. a területileg illetékes területfejlesztési tanács hivatali szervezetének munkavállalója,
 12. a képviselő-testület által alapított költségvetési szerv vezetője, vezetőhelyettese, gazdasági vezetője, továbbá olyan közalkalmazott, aki kinevezését, megbízását a képviselő-testülettől kapja,
 13. aki, illetve akinek a személyes közreműködésével működő gazdasági társaság önkormányzati feladatot a képviselő-testülettel vagy a képviselő-testület szervével kötött vállalkozási, megbízási szerződés vagy munkaszerződés alapján lát el,
 14. kuratóriumi tagság kivételével a képviselő-testület által létrehozott közalapítvány kezelő szervének tisztségviselője,
 15. a képviselő-testület által alapított önkormányzati vállalat vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, vezető testületének tagja,
 16. az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság vezető tisztségviselője, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének, valamint a társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője (vezérigazgatója),
 17. az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének tagja,
 18. helyi és körzeti műsorszolgáltató, lapkiadó, lapterjesztő vezetője, vezető testületének tagja, ügyvezetője, ezek vezető állású alkalmazottja.

(2) A főállású polgármester:

 1. a tudományos, oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti és jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység kivételével egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt - az országgyűlési képviselői megbízatás kivételével - nem létesíthet;..."
Sz.Márton #   2010.11.05. 18:47

Néhány helyen még az is igen ami máshol nem!

Sz.Márton #   2010.11.05. 18:50

Nos ez már konkrét?

"33/A. § (1) A polgármester nem lehet:

l. a képviselő-testület által alapított költségvetési szerv vezetője, vezetőhelyettese, gazdasági vezetője, továbbá olyan közalkalmazott, aki kinevezését, megbízását a képviselő-testülettől kapja,"

nyaralo # e-mail 2010.11.05. 18:59

Igen, ezt már egy szőke nő is megérti! :-))

nyaralo # e-mail 2010.11.05. 18:59

Köszönöm!

Sz.Márton #   2010.11.05. 19:08

NYaraló!

Nincs mit!

Az azonnali Igen/Nem kérdésről, mindig Arnold Schwarzenegger egykori mondása jut eszembe, valahogy így szólt; amikor a testem azt mondta nem, én mindig azt mondtam Igen!

(Bélának amikor a jogérzéke azt mondja; Igen, akkor néha azt mondhatná a hatodik érzéke a billentyűk felé száguldó ujjainak; Nem!)

nyaralo # e-mail 2010.11.05. 19:36

:-)

Nos engem (lehet, hogy Bélát is :-)))) ?) kicsit megzavart az első válaszüzenet zárójeles része: "amelyben az is lényeges kérdés, hogy társadalmi megbízású vagy főállású polgármesterről van e szó, hány lakosú településen stb., így ezt most ez alapján is röviden áttekintheti"

És ezért azt gondotam:

"NEM, de hátha mégis IGEN..." :-)

Sárga rózsa # e-mail 2011.02.27. 10:23

Összeférhetetlen-e ha a polgármester felesége az iskolaigazgató?

Válaszát előre is köszönöm!

agyas60 # e-mail 2011.05.15. 18:59

Üdvözlet
Azt szeretném megkérdezni, hogy a településünk polgármesterének felesége lehet-e a művelődési ház vezetője(akinek a polgármester a munkáltatója) és egyben önkormányzati képviselő is
Válaszát előre is köszönöm
Üdv agyas60

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2011.05.15. 21:00

Lehet. Utóbbi csak akkor, ha nem minősül olyan intézményvezetőnek, aki a megbízatását a képviselő-testülettől kapja.

www.kbs-ugyved.hu

Alumanium # e-mail 2019.08.10. 18:08

Üdvözlöm! Pomázi alpolgármester az önkormányzati képviselő-testület megbízása alapján lehet a helyi Művelődési Ház igazgatója?

Ancsandi # e-mail 2019.10.14. 19:36

Azt szeretném kérdezni, hogy egy önkormányzatnál 4 fő képviselőből + a polgármesterből álló testületben lehet-e összeférhetetlenségről beszélni egyenesági rokonsági kapcsolat esetén. Konkrét esetben a polgármesternek a fia képviselőként bekerült a testületbe az önkormányzati választáson. Döntéshozatalnál rendkívül aggályosnak tartom, hogy egy 5 fős testületből ketten családtagok. Köszönöm a választ.

Szomorú örökös #   2019.10.14. 19:49

Ancsandi

Nem lehet, hogy ezt még a választás előtt kellett volna jelezni a választási bizottság felé? Egyébként én nem találtam meg eddig azt a szabályt, ami egyenesági rokonokkal kapcsolatban összeférhetetlenséget állapítana meg.

Ancsandi # e-mail 2019.10.14. 20:28

Előfordulhatott volna, hogy csak az egyikőjük kerül be. Tehát nem gondolom, hogy meg lehetett volna tiltani az indulásukat. A regisztrációs lapon személyes adatokkal meg lettek különböztetve, de a szavazólapokon az azonos néven túl csak a jelölő szervezetben volt különbség, ami véleményem szerint megzavarta a szavazókat. Legtöbben azt gondolták, hogy asz apára szavaznak, így a fiának is sikerült bejutnia a testületbe.

csillara # e-mail 2019.10.15. 14:57

AZT SZERETNÉM KÉRDEZNI,HOGY A KÉPVISELŐ TESTÜLETBEN ÜLHETNEK-E OLYAN SZEMÉLYEK AKIK A MEGVÁLASZTOTT POLGÁRMESTER ROKONAI. NÁLUNK HALMAJUGRÁN A POLGÁRMESTER ASSZONYNAK KETTŐ KÖZELI ROKONA IS KÉPVISELŐ LETT.EZ SZÁMOMRA KIMERITI AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG FOGALMÁT

oligaliga # e-mail 2019.10.15. 15:11

Ancsandi
csillara

A lelki békétek kedvéért:

2011. évi CLXXXIX. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól

36. § (1) Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet

 1. országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, amelyre kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, Kormánytól, Kormány tagjától vagy az Országgyűlés, Kormány alárendeltségébe tartozó szervtől (vezetőjétől) kapta, kivéve

aa) ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el, illetve nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban áll;
ab) egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi dolgozó, köznevelési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény vezetője, foglalkoztatottja, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője, foglalkoztatottja;

 1. központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője;
 2. állami tisztviselő, kormánytisztviselő olyan államigazgatási szervnél, amelynek illetékességi területén az adott önkormányzat működik;
 3. a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy szerződéses állományú tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja;
 4. jegyző (főjegyző), aljegyző, továbbá ugyanazon önkormányzat polgármesteri hivatalának vagy közös önkormányzati hivatalának köztisztviselője, alkalmazottja;
 5. más települési önkormányzatnál képviselő;
 6. más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester;
 7. a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság legfőbb szervének - kivéve, ha a gazdasági társaság legfőbb szerve a képviselő-testület -, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja;
 8. médiatartalom-szolgáltató természetes személy, jogi személy, gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja.

(2) A települési önkormányzati képviselő nem lehet a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, főpolgármester, főpolgármester-helyettes.

csillara # e-mail 2019.10.15. 15:35

OLIGALIGA;HOLSZEREPEL EBBEN AZ HOGY LEHET-E ROKONA?

oligaliga # e-mail 2019.10.15. 15:55

Értő olvasás lvl 1:

Ha a rokonság nincs a felsorolásban, akkor nem összeférhetetlen.

Szomorú örökös #   2019.10.15. 18:12

csillara

HOLSZEREPEL EBBEN AZ HOGY LEHET-E ROKONA?

Pont ez a lényeg benne, hogy nem szerepel!
Ha pedig nem szerepel, akkor nem is tiltott.

A te billentyűzeteden nincs kisbetű?
Ezt egy rendes fórumon „kiabálásnak” minősítik ám. :-)

Ancsandi # e-mail 2019.10.15. 23:10

Ezt a törvényt már én is átnéztem és bizony a rokoni kapcsolatra nem találtam ebben tiltást. Reméltem, hogy van még valahol olyan törvényi előírás, amit képviselő testületi munkára is alkalmazni lehetne. Szomorú vagyok, hogy családi vállalkozássá lehet silányítani egy önkormányzatot, és így befolyásolni 500 ember életét, mert így alkotnak meg előírásokat. Ez a polgármester az előző ciklusban is sokat "áldozott" a családjára, most egy további szavazatot kap ehhez az áldásos munkájához. Mivel az 5 főben van még egy távolabbi rokona is, a szavazati többséggel bármit megengedhet magának.