Fórum ingatlanügyek újabb elöl     új hozzászólás


Földhasználat

Immaculata (törölt felhasználó) #   2009.07.28. 13:13

Soma visszajövök.

soma66 # e-mail 2009.07.28. 16:36

Lehet, hogy valami félreérthető volt az ügyleírásban.
A nagynéni a vevő, az eladó meg, aki tanyaként hirdette meg és függesztette ki a szántót, majd az előleg (foglaló?) átvétele után a felét bérbe (haszná-latba?) adta 5 évre.
Amennyire én tudom, a bérlő (használó?) a kifüggesz-tett felhívásra 1x sem reagált. Ő csak bérbe (haszná-latba?) vette az eladótól, miután az előszer-ződést kötött rá a vevővel aki le is előlegezte az ingat-lant.
A következő kifüggesztés az alkalomból volt, hogy az eladó talált vevőt a tanyára (amely külön hrsz. alatt szerepelt) s el is adta annak. A dolog pikantériája (legalábbis számomra, hogy hónapokkal az adásvételi szerződés megkötése, a kialkudott vételár átvétele után – igaz, hogy a bejegyezés iránti kérelem még fo-lyamatban volt – a már eladott szántót is felsorolta a felhívásban.
Én egyébként csak az eladó kézírásával kitöltött két formanyomtatvány fénymásolt példányát láttam, a hi-vatal záradéka mindkettőn látható.

Immaculata (törölt felhasználó) #   2009.07.29. 08:10

Szia!

Érthető volt, csak el kellett mennem.

Amikor az eladó talál egy vevőt, akkor a jegyzőnek hivatalosan ki kell függeszteni az eladást, hogy a törvényben felsorolt elővásárlásra jogosultak eldönthessék, hogy élni kívánnak az elővásárlási jogukkal a kifüggesztésben szereplő feltételekkel, avagy sem.

A kifüggesztésben elírás történt. Mivel mind a tanya, mind a szántó mezőgazdasági ágú terület, és a hrsz. alapján a terület beazonosítható, így szerintem nem jelentett volna eljárási hibát.

A szerződést szerkesztő ügyvéd valóban nem képviselheti az ismerősödet az eladó elleni perben, azt viszont nem értem, hogyha létrejött az adásvétel, miért nem vezettette át az ingatlannyilvántartáson. Egyébként a vevő joga és érdeke bejegyeztetni. A szerződéskötéstől számított 5 éven belül teheti meg.

Mindenképpen érdemes lenne az eladó felé kártérítési igénnyel élni, mert akkora disznóságot követett el ellenetek, amit nem lehet szó nélkül hagyni. Keressen a nagynéni egy ügyvédet, kérje meg a haszonbérleti szerződést az eladótól, vagy a haszonbérbevevőtől, abban meg kell nézni, hogy milyen feltételekkel lett bérbeadva. Tulajdonosváltozásnál annak a szerződésnek a nagynéni lett a jogosultja, neki kell megkapnia a bérleti díjat.
Kártérítést azon a címén kérném, hogy nem tudtátok birtokbavenni az újonnan vásárolt szántót, 5 éven át az új haszonbérlő kiaknázza a szántó lehetőségeit, te pedig a határozott idejű szerződés miatt kötve vagy ahhoz a bérleti díjhoz, amit az eladó alkudott ki a haszonbérlővel.

Ezt a Ptk.-ból másoltam ide neked:

Ptk. 457. § (2) A haszonbérbe adó azonnali hatállyal felmondhatja a haszonbérletet, ha a haszonbérlő

  1. figyelmeztetés ellenére is rongálja a dolgot, vagy súlyosan veszélyezteti épségét;
  2. figyelmeztetés ellenére sem műveli meg a haszonbérelt földet, vagy általában olyan gazdálkodást folytat, amely súlyosan veszélyezteti a termelés eredményességét, a föld termőképességét, az állatállományt vagy a felszerelést;
  3. a haszonbért vagy a közterheket a lejárat után közölt felszólítás ellenére a kitűzött megfelelő határidőben sem fizeti meg.

(3) Ha az azonnali hatályú felmondást a haszonbérlő három napon belül nem veszi tudomásul, a haszonbérbe adó további nyolc napon belül a bírósághoz fordulhat. Ha nem így jár el, a felmondás hatályát veszti.
(4) A felmondás csak írásban érvényes.

Mondd fel a bérleti szerződést, de előtte írásban figyelmeztesd, hogy fizesse meg, mondjuk a levél kézhezvételétől számított 15 napon belül az elmaradt és az esedékes bérleti díjat, különben azonnali hatállyal felmondod a bérleti szerződést.

Üdv.

Reb08 # e-mail 2009.08.01. 16:17

3 ha földemet eladásra kifüggesztették a polg.mest.hivatalban, nem érkezett rá más jelentkező. Ez a föld ingyenes szivességi használatban van a férjemnek átadva, akivel jelenleg válófélben vagyok, eladásról, kifüggesztésről tudott, nem élt szándékával. (a föld külön vagyonom)
Tegnapi nap folyamán voltunk a vevővel ügyvédnél, megtörtént az értékesités.
Tudom, hogy a vevőnek 30 napon belül be kell jelentenie a földhivatalnál, és nekem le kell mondanom a föld használati jogáról.
Hogyan oldhatom meg? A férjemet levélben értesítem, hogy felmondtam a szivességi használatot, és a földhivatalnál bejelentem, vagy mindenképpen neki is kellene a lemondáshoz az aláírása?

Köszönöm a válaszokat előre is.

Immaculata (törölt felhasználó) #   2009.08.05. 14:25

Rábízhattad volna az ügyvédre.

Tehát felmondod a szívességi használatot, tájékoztatod, hogy ezen és ezen a napon értékesítetted a földet.

Igen a földhivatalnál bejelented és ha be volt jegyezve, akkor kéred a törlését és csatold a kérelem mellé a férjed felé küldött felmondás másolatát.

Reb08 # e-mail 2009.08.05. 14:49

Köszönöm a válaszod.
De ebben a megyében a földhivatalnál nem ilyen rugalmasak. Megkérdeztem őket, mindkettőnknek személyesen be kell menni. Ha ő nem akar lemondani a szivességi használatról, akkor rajta marad a tulajdoni lapon a vevőnél. Hátránya, hogyha őszi vetésű kalászost vet bele az őstermelő nem vehet igénybe rá területalapú támogatást. Hál Istennek ez mindenképpen lejár február 02-án.
De a héten mindenképpen bemegyek, és szóban is megerősítést kérek, miért is nem mondhatom fel.

Egyébként a válóperes ügyvédem ezzel nem foglalkozik, a vevő ügyvédjénél voltunk, aki csak a vevő részét intézi, és nem az enyémet. Egyébként nekik is személyesen be kell menniük bejelenteni, mivel 6000 Ft-ért jegyzik be őket a földhivatalban.

Immaculata (törölt felhasználó) #   2009.08.05. 15:11

A szívességi használatra átadott földre ugyan azok a szabályok vonatkoznak, mint a haszonkölcsönre.
Nem értem, hogy miért ne mondhatnád le egyedül. Amikor a felmondást elküldöd a férjednek, akkor legyen róla egy rózsaszín tértivevényed az aláírásával. Az átvételtől számított 15 napra megszűnik a szívességi használat.

A földhivatali kérelemben csatolt a rózsaszínű tértivevényt és idézd be a Ptk. ezen szakasz 4. pont c) d) bekezdését.

Ptk. 585. § (1) A haszonkölcsön megszűnik

  1. a kikötött, vagy a haszonkölcsön célja szerint szükséges idő elteltével;
  2. felmondással, illetőleg a dolog visszaadásával;
  3. a kölcsönvevő halálával;
  4. azonnali hatályú felmondással.

(2) Ha a haszonkölcsön tartama nem állapítható meg, a kölcsönadó a szerződést tizenöt napra mondhatja fel. A kölcsönadó halála esetén örököse a felmondás jogát akkor is gyakorolhatja, ha felmondásnak egyébként nem volna helye.
(3) A kölcsönvevő a dolog visszaadását bármikor felajánlhatja; a kölcsönadó a dolog visszavételét alapos ok nélkül nem tagadhatja meg.
(4) Azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha

  1. a haszonkölcsön meghatározott célja lehetetlenné vált;
  2. a kölcsönvevő a dolgot rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésellenesen használja, engedély nélkül harmadik személy használatába adja, vagy pedig egyébként fennáll a veszély, hogy a dolgot a kölcsönvevő nem fogja épségben visszaadni;

c) a felek között a viszony a kölcsönvevő magatartása következtében megromlott;

  1. a szerződéskötéskor nem ismert oknál fogva a kölcsönadónak szüksége van a dologra.
Immaculata (törölt felhasználó) #   2009.08.05. 15:12

nem le, hanem fel

Fenyo29 # e-mail 2009.08.05. 17:22

Immaculata!

Küldtem a korábban megadott privát E-mailed címedre egy kérést, kérlek nézd meg.

Köszi: Fenyo29

Reb08 # e-mail 2009.08.06. 06:49

Immaculata!

Köszönöm, köszönöm!

Pont ezt a törvényt kerestem, mert hallottam, hogy van, de nem találtam a megfelelő pontokat.
Hálás köszönet a felvilágosításért mégegyszer.

Immaculata (törölt felhasználó) #   2009.08.06. 07:12

nézem és válaszolok

hando # e-mail 2009.08.11. 21:13

Húha!
sziasztok!
Nem tom hol kezdjem?!
Itt a baj nem kevés!
Nagybátyám eladta a földjét a gazda kifizette csak az orra elől a retek elvitte a pénzt és nem igazán lehet egykönnyen visszaszerezni.
Na szóval a lényeg hogy segítségre lene szükségem,hogy mit lehet tenni ilyen esetben,mert a vevő nem annak a személynek a kezébe adta a pénzt aki eladta a földet ill aláírta a szerződést hanem egy ott lévő ccigónak aki nagybátyámat vitte oda eladni a földjét de jelzem ügyvéd nem volt jelen az majd csak utólag irta alá az adásvételit és a személyi igazolványa is lejárt nagybátyámnak.
Segítség kellene mert nem tudom merre kellene lépni.Szerződésbontásra gondoltunk de akkor nagybátyám fog tatozni a vevőnek aki azt állítja hogy nagybátyám kezébe adta a pénzt holott csak leszámolta előtte a cigó meg zsebre rakta.
Annyi az ügy hogy nagybátyám 400-at adott volna eredetileg cigónak ha eladja a földjét!Barmságot csinált de sajna se pénze se kapcsolatai megoldani ezt az ügyet.
Mi tévő legyek mert hülyeséget nem akarok csinálni.Segítségeteket előre is köszönöm!

Hando

Reb08 # e-mail 2009.09.10. 19:02

Hivatkozva Immaculata a lentebb leírt szivességi használatra vonatkozó javaslatára, megfogadtam, tv-re hivatkozva megírtam, tértivevénnyel elküldtem a levelet a földhasználónak (férjemnek), majd az eredeti példányát elvette tőlem a földhivatal, mikor a föld értékesitése után, tulajdonjogomról lemondva ezt is átadtam.

ma kaptam választ a földhivataltól, és nem tudom megérteni, hogy csak közös megegyezéssel szünhet meg.

Külön hozzászólásban idézek a levélből, és kérek tanácsot valakitől.

foly.köv.

Reb08 # e-mail 2009.09.10. 19:07

A levélből idézet:
" Tájékoztatom, mivel a szivességi használat a szerződő felek közös nyilatkozata alapján jött létre, ezért az a felek közös akaratából szüntethető meg.
Az Ön által benyújtott egyoldalú kérelem alapján nem törölhető a bejegyzett földhasználat.
Az azonnali hatályú felmondás esetében, figyelmeztetésnek, illetőleg felszólításnak kell megelőznie a felmondást. A felmondás érvényességi kelléke írásbeliség, az írásbeli felmondást a földhasználó akár kifejezetten, akár ráutaló magatartással tudomásul veszi. Az elfogadásra nyitva álló határidő három nap, ha a használó ez alatt az idő alatt a felmondást nem fogadja el, a használatba adó további nyolc napon belül a bírósághoz fordulhat a felmondás érvényességének megállapítása végett.
Kérem sziveskedjen a fentiek szerint eljárni."

Ki volt függesztve a föld értékesités előtt, a férjem nem élt vételi jogával. A tértivevényes levelet átvette, nem nyilatkozott rá semmit. Akkor miért kell közös megszüntetés?

Immaculata (törölt felhasználó) #   2009.09.11. 12:36

A felmondás valószínűleg nem volt szabályos. Úgy kell eljárnod, ahogy a Földhivatal leírta.

Olyan felmondást kell megszövegeztetned, amiben szerepel az, hogy a férjed már értesült korábban arról, hogy értékesíteni kívánod az ingatlant, elővételi joga volt, amivel nem élt, így ez számodra azt jelenti, hogy nincs kifogása 3. személy részére történő értékesítéssel, szívességi használatával önként felhagy.

Jelen leveledben felmondod a köztetek létrejött szívességi használatot és kéred, hogy 3 napon belül nyilatkozzon, hogy a felmondást elfogadja-e, vagy sem. Amennyiben ezen idő alatt nem nyilatkozik, a felmondást elfogadottnak tekinted.

Ez így elég lesz a földhivatalnak, ha a határidő lejár.

Amennyiben nyilatkozik, hogy nem fogadja el, úgy bírósághoz kell fordulnod, ahogy a földhivatal megírta.

mary55 # e-mail 2019.05.26. 22:53

Tisztelt Ügyvéd úr!
A haszonbérleti szerződés a bérlővel 2018 december 31-én lejárt. A területel értékesíteni szeretném és felajánlottam megvételre a bérlőnek. Ő sokallta a vételi árat, de ajánlatot nem tett. Ezt követően meghírdettem a földet, de még nem tudtam értékesíteni. A földhivatalban bejelentettem a saját földhasználatot 2019 január 1-től, és megigényeltem a támogatást, mint nem művelt, pihentetett föld.
A terület megtekintésekor (nem helyben lakom)láttam, hogy a volt bérlő bevetette őszi árpával, és villanypásztorral bekerítette a saját területéhez ( 5.53 ha) ez szerinte teljesen normális.
Mit tudok most tenni? Így akarjs kizsarolni, hogy a földet áron alul adjam el !

MajorDomus # e-mail 2019.05.27. 23:19

Feljelented birtokháboritásért

KapronczaiLaci # e-mail 2019.07.01. 20:49

Tisztelt fórum!
2 éve vásároltam egy gyümölcsöst amit bekeritettem.
Igen ám de most derült ki, hogy a kerités egyik oldalától 1 méterre lévő gyümölcsfák nem az én területemen van, hanem a szomszédén. Az előző tulaj 1975 óta használta a gyümölcsöst a szomszéddal megállapodott határokkal. A szomszéd terület szántó besorolású.
Ez a probléma most jött elő, a digitális adatok rendelkezésre állnak és még az is kiderült, minden parcella 3 méterrel arrébb van az eddigi határokhoz képest.
Ilyenkor mi van? A gyümölcsfákat most fiatalitom, közökbe újak vannak ültetve. Át kell adnom azt a sort a szomszédomnak a földmérő karójának megfelelően, vagy korábban az évtizedek alatt elbirtoklás történt?
Ilyenkor mi a helyzet?
Várom megtisztelő válaszukat!

MajorDomus # e-mail 2019.07.02. 20:29

Ha eltelt 15 év,akkor jó eséllyel igen. Tudtommal beleszámit a jogelőd használata is.
Mielőtt bármit lépsz,keress fel egy ügyvédet.