Fórum öröklés és családjog régebbi elöl     új hozzászólás


Örökségről való lemondás

Immaculata # e-mail 2016.07.25. 15:21

Van esély az anyai örökség visszaszerzésére az apától a lemondás után?

Igen. Ajándékozás volt, az ajándékot pedig vissza lehet követelni:

Ptk. 6:237. § [Ajándék visszakövetelése]
(1) A meglévő ajándékot az ajándékozó visszakövetelheti, ha arra a szerződéskötés után bekövetkezett változások miatt létfenntartása érdekében szüksége van, és az ajándék visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti. A megajándékozott nem köteles az ajándék visszaadására, ha az ajándékozó létfenntartását járadék vagy természetbeni tartás útján megfelelően biztosítja.
(2) Ha a megajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozója az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására súlyos jogsértést követ el, az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket.
(3) Az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket akkor is, ha a szerződő felek számára a szerződéskötéskor ismert olyan feltevés, amelyre figyelemmel az ajándékozó az ajándékot adta, utóbb véglegesen meghiúsult, és e nélkül az ajándékozásra nem került volna sor.
(4) Visszakövetelésnek nincs helye, ha az ajándék vagy a helyébe lépett érték a jogsértés elkövetése időpontjában már nincs meg, továbbá ha az ajándékozó a sérelmet megbocsátotta; megbocsátásnak, illetve a visszakövetelésről való lemondásnak számít, ha az ajándékozó az ajándékot megfelelő ok nélkül hosszabb idő nélkül nem követeli vissza.
(5) A szokásos mértékű ajándék visszakövetelésének nincs helye.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.07.25. 15:01

Nem "vissza-", mert a tiéd már nem lesz az örökség. De a gyerek - ha élve születik, örököl. (Ahogy ezt pazs már elég egyértelműen megmondta.)

Amúgy kezd zavaros lenni a tényállás. Mit értesz "anyai örökség alatt"? Ki kicsoda a mesében? Az örökhagyó és a hagyatékot visszautasító örökös milyen rokoni kapcsolatban van? Az "apa" kinek az apja? Az örökösnek, a magzatnak, esetleg az örökhagyónak?

www.kbs-ugyved.hu

odenes # e-mail 2016.07.25. 14:22

Köszönöm a választ!

Érdemes ügyvédhez fodulni a korábban leítakkal kapcsolatban? Van esély az anyai örökség visszaszerzésére az apától a lemondás után? Elég keményen becsapta ráadásul a terhes lányát miután lezárult a hagyatéki.

pazs #   2016.07.25. 14:12

Visszautasítani lehet, de ott nem jelölheted meg, kinek a javára. A magzat, ha élveszületik, örököl, úgyhogy az ő nevében is vissza kéne utasítani az örökséget, de ahhoz a gyámhatóság hozzájárulása is kell (ha pozitív a hagyaték, nemigen adják meg).

odenes # e-mail 2016.07.25. 13:23

Tisztelt Segítők!

Érdeklődni szeretnék, hogy terhesen le lehet-e mondani az anyai örökségről az apa javára a hagyatéki eljárás során, megengedi-e ezt a törvény. Ha már megtörtént és nem lett a terhesség ténye közölve a közjegyzővel, ugyanis Ő csak azt kédezte, hogy van-e leszármazott és mi nem tudtuk, hogy a magzat is leszármazottnak számít, akkor van-e valami jogi lehetőség ennek megváltoztatására.

Köszönettel!

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.06.25. 21:49

A hagyatéki alatt nem
De. A hagyatéki eljárásban a közjegyző az érdekeltek egyéb ügyletét - így adásvételét is - közokiratba foglalhatja.

www.kbs-ugyved.hu

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.06.25. 21:47

Lemondani egyáltalán nem lehet a hagyaték megnyílta után.

www.kbs-ugyved.hu

Mandika # e-mail 2016.06.25. 21:28

Csak ingyenesen lehet lemondani az örökségről a hagyatéki alatt? Pénzért ezek szerint nem?

Immaculata # e-mail 2016.06.25. 21:18

A hagyatéki alatt nem, a közjegyző előbb átadja a hagyatékot, majd azután segédkezhet az adásvételi szerződés megkötésében.

Mandika # e-mail 2016.06.25. 21:15

Ha két testvér örököl egy lakást, van arra mód, hogy a hagyatéki eljárás alatt megvegye az egyik a másiktól a lakás felét (feltéve persze, hogy meg tudnak egyezni az árban)? Ha igen, a közjegyző előtt át lehet adni a pénzt és ezzel lezárni a dolgot?

ObudaFan # e-mail 2016.06.12. 23:45

Ha egyszerűen végrendelettel kizár téged, te pedig nem kéred a kötelesrészedet, akkor máris nem örököltél semmit.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Törölköző #   2016.06.12. 17:38

Tisztelt Kovács Béla Sándor!

Köszönöm szépen gyors válaszát.
Igaza van, a becsület is azt kívánja, csak én úgy gondolkodom, hogy az én tartozásom az én saram, és nem szeretném hogy édesapám életének munkája az én hibámból elvesszen, akkor inkább legyen a testvéremé.
Utánanéztem hogy mit jelent az, hogy "fedezetelvonó jellegű".
Egy honlapon ezt találtam, hogy idézem:
"A fedezetelvonó szerződésekkel kapcsolatos igények érvényesítése is speciális: a hitelező, aki követelésének fedezetét elvonták, a rosszhiszemű vagy ingyenes előnyhöz jutott vevővel szemben léphet fel, a vevő pedig köteles tűri a hitelező igénye kielégítését. A vevő más vagyonával nem felel, csak a fedezetelvonó módon szerzett vagyonnal."
Ez azt jelenti hogy a testvérem ebben az esetben számonkérhető az én irányomba folytatott végrehajtás során?
Esetleg édesapám kitagadhat engem a teljes örökségből? Ha igen, akkor ennek mi a módja?
Egyáltalán van valami módja annak, hogy én semmit sem örököljek?
Segítségét továbbra is köszönöm!

Immaculata # e-mail 2016.06.12. 15:14

Félreérted.

Igen, tényleg.

dodikám # e-mail 2016.06.12. 14:36

Köszönöm! A most aktuális nyugdíját felvehetem, hogy a temetését fizetni tudjam? Vagy jobb ha inkább nem veszem fel?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.06.12. 13:14

Nem lemondás, visszautasítás.

www.kbs-ugyved.hu

dodikám # e-mail 2016.06.12. 12:55

Köszönöm a választ! Még egy kérdésem lenne, hogy ebben az esetben is a hagyatéki tárgyaláson le kell mondani a hagyatékról? Akkor is ha nincs csak adósság?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.06.12. 12:27

Az örökös az örökhagyó tartozásaiért csak a hagyaték tárgyaival (esetleg a hagyaték erejéig) felel. Nincs hagyaték - nincs tartozás.

www.kbs-ugyved.hu

dodikám # e-mail 2016.06.12. 11:53

Üdvözletem!

Nagy probléma előtt állok. Kérem segítségüket, hogy mit lehet tenni ilyen esetbe. Édesapámmal ketten éltünk már évek óta. Nagyon beteges volt így férfi létemre én ápoltam hosszú éveken keresztül.A napokban elhunyt.. Albérletben élünk, semmink nincs de édesapámnak van 6 millió forint tartozása.. Kérdésem, hogy megöröklöm a tartozását? Sem ingatlant sem ingóságot nem hagy rám. Jómagam is a létminimumon tengődök.Mi ilyenkor a teendő? Le mondhatok ebben az esetben is az örökségről? Kérem segítsenek mert kétségbe vagyok esve.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.06.12. 11:40

Félreérted. Nem az apja tartozásait nem akarja örökölni attól tartva, hogy majd neki kell kifizetnie. Épp ellenkezőleg. Az apja pozitív vagyonát nem akarja örökölni, mert neki magának tartozásai vannak, és nem szeretné, hogy a hitelezőit legalább részben kielégítsék az örökségéből.

www.kbs-ugyved.hu

Immaculata # e-mail 2016.06.12. 11:09

Ptk.

7:96. § [Felelősség a hagyatéki tartozásokért]
(1) Az örökös a hagyatéki tartozásokért a hagyaték tárgyaival és azok hasznaival felel a hitelezőknek. Ha a követelés érvényesítésekor a hagyaték tárgyai vagy hasznai nincsenek az örökös birtokában, az örökös öröksége erejéig egyéb vagyonával is felel.

Immaculata # e-mail 2016.06.12. 11:05

ezt a bank utólag mondjuk vagyonmentés céljából megtámadhatja?

Nem támadja meg a bank. Ha az átvett hagyatékot elveszíted, a saját vagyonoddal tartozol nemcsak a hagyatékod erejéig, hanem azon túl is.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.06.12. 10:19

Igazából egyik is, másik is, sőt a harmadik is fedezetelvonó jellegű.
Nem mellesleg a becsület is azt kívánja, hogy a bevételeid nélkülözhető részét a tartozásaid törlesztésére fordítsd. Amit pedig csak úgy elajándékoznál, az nyilván nélkülözhető.

www.kbs-ugyved.hu

Törölköző #   2016.06.11. 21:46

Tisztelt Segítők!

Végig olvastam a fórumot, és úgy gondolom választ is találtam a kérdésemre, de szeretnék egy megerősítést, hogy jól értelmezem-e a lehetőségeket.
Az adott helyzet, hogy nagy összegű banki tartozásom van. Édesapám sajnos nagyon beteg. Nem szeretnék az Ő esetleges halála után örökölni semmit. Ha jól értelmezem,egy éltében kötött szerződéssel egészében lemondhatok az öröklésről. Ám nekem van két kiskorú gyermekem, és ha jól értem ők örökölnek utánam? (kivéve ha a gyámhatóság beleegyezik, de ez ugye kizárt mert tehermentes a ház)
Akkor ez az út nem járható az én esetembe?
A másik lehetőség hogy elfogadom az örökséget, és elajándékozom a testvérem javára, amit már a hagyatékin megtehetek, ugye? Ha ilyen lehetséges, ezt a bank utólag mondjuk vagyonmentés céljából megtámadhatja?
Esetleg van más lehetőség?
Előre is köszönöm szépen a segítségüket!

ObudaFan # e-mail 2016.06.03. 14:40

Az öröklés visszautasításához gyámhatósági jóváhagyásra van szükség, a gyámhatóság pedig a rideg tények alapján fog dönteni.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.06.03. 10:41

Csakhogy ezt ésszel kell meggondolni, nem szívvel.

www.kbs-ugyved.hu