gyámhivatali hozzájárulás


drbjozsef # 2021.09.09. 07:06

Laikus 'tanácsolta', hogy kerüljön a Gyermekünk nevére az örökölt rész és keletkeztessünk erre a részre haszonélvezeti jogot, így a gyámhivatal 'kikerülhető'.

Jól értem, hogy az örökölt ingatlanra rakatnátok haszonélvezeti jogot? Ezzel két baj van. Az egyik, hogy már most, eleve van rajta, hiszen az özvegy megkapja az egész ingatlanra (vagy már most is rajta van). A másik, hogy ha a férjed visszautasítja az öröklést, akkor nem örököl, nincs joga haszonélvezetet alapítani az ingatlanra. Elvileg szerződéssel lehetne, de ahhoz a gyámhivatal nem fog hozzájárulni. Miért tenné? De mivel úgyis csak az özvegy után lehetne bejegyeztetni, értelme sincs.
Lehet visszautasítás helyett elfogadni az örökséget, és rögtön a gyereknek ajándékozni, de ez sem megoldás a végrehajtás ellen.

A gyámhivatal nem felügyeli folyamatosan a kiskorú vagyonát, azzal való gazdálkodás a Ptk szerint is a gondviselő kötelessége, általában is a kiskorú érdekeit szem előtt tartva. Csak néhány esetben, mint egy ingatlan eladása kell a gyámhivatal engedélye is, csak ekkor fogják vizsgálni az ügyletet. Ha megindokoljátok a kérelmet, engedélyezik, de biztos, hogy csak akkor, ha másik ingatlanban legalább ekkora értékben tulajdonrészt szerez a gyermek. A vagyona nem csökkenhet.

Agenany # 2021.09.08. 11:45

Tisztelt dr. Tarczay Áron és drbjozsef!

Köszönjük szépen a válaszokat!

A korszerűsítendő ingatlanunk 1/1 tulajdonosa lehetne a Gyermekünk, az örökölt ingatlan-rész és a meglévő Családi ingatlan értékkülönbözete az ami viszont valószínűleg problémát okozhatna a gyámhivatali engedély esetén.

A gyámhivatali felügyelet egy ilyen esetben úgymond adminisztratív jellegű vagy innen kezdve folyamatos kapcsolattartás indulna el a hivatallal?
Gondolok itt arra, hogy ha csupán adminisztratív jellegű, akkor nyilvántartják azt, hogy a Gyermekünknek van egy ingatlan tulajdonrésze és ezt érthető módon védik, amennyiben viszont ennél többet jelentene, akkor mondjuk az egyelőre még igen korszerűtlen lakóingatlanunk vagy a lassan végre pozitív irányba mutató jövedelmi viszonyaink feltérképezését és időbeli változásainak figyelemmel kísérését is magával vonná?

Igen, tartozás miatt is és más személyes okból merült fel ez mint megoldás, azon kívül, hogy a Gyermekünknek természetesen a legjobbat szeretnénk.

(A tartozás rendezését részletfizetéssel tervezzük kivitelezni. Férjem erről már előzetesen egyeztetett, viszont értelemszerűen ezt csak akkor van értelme elindítani, amikor a havi rendszeres teljesítés megoldott; talán már az idén fel tudjuk vállalni.)

Amennyiben a végső döntés a Gyermekünk nevére 'rendelkezés' maradna, abban az esetben ha napfényre derülne a fedezetelvonó ügylet, akkor az ingatlan-rész végrehajtás alá vonásán túl egyéb intézkedés is várható?
Gondolok itt arra, hogy eljárás indulhat vagy pénzbírságot rónak ki...

Férjem amennyiben 'megtartaná' az örökségét és az ingatlan-rész értékéhez jutna azelőtt mielőtt a hitelező az ingatlan-részről tudomást szerezne, akkor utólag ezzel kapcsolatban indulhatna valamilyen eljárás?

Előre is köszönjük szépen a válaszokat!

drbjozsef # 2021.09.08. 06:44

Agenany,

Azt azért tegyük hozzá, hogy ha a gyermek javára lemondás a férjed tartozása miatt történne, akkor ezt a jogosult jó eséllyel támadná meg fedezetelvonó ügylet miatt, és a gyermek tulajdonrészét is bevonnák a végrehajtásba. Feltéve, hogy az öröklésről értesül a jogosult és/vagy a végrehajtó (akár utólag is).

dr. Tarczay Aron ugyved # 2021.09.08. 05:08

Az özvegy teljes ingatlanra vonatkozó haszonélvezete 'mellett' van lehetőség az ingatlan felére haszonélvezeti jogot bejegyeztetni valamelyik szülő (valamelyikünk) részére?

Igen, de természetesen elsődlegesen az özvegy lesz jogosult annak a hányadnak a használatára, hasznosítására is,

A gyámhivatal felügyeleti jogának 'elkerülése' érdekében egyáltalán működik és egyáltalán szükséges lehet ez a haszonélvezeti jog bejegyzés mint megoldás?

Nem működik.

A gyámhivatal nagy valószínűséggel engedélyezné a Gyermekünk lakhatási körülményeinek jobbá tétele érdekében végzendő bővítés - korszerűsítés esetén az összeg felhasználását?

A gyermek nevén levő ingatlan tulajdoni érték nem csorbulhat, tehát jó eséllyel nem engedi a gyámhivatal, hogy a szülő ingatlanára legyen fordítva a kiskorú ingatlanvagyonának értéke. Ha esetleg tulajdoni hányadot kap ez által a szülő ingatlanából a kiskorú, akkor látok esélyt, de csak azért, mert at megelőzően is csak tulajdoni hányada van és nem egy teljes ingatlanban 1/1 tulajdona.

Ha a haszonélvezőnek van hiteltartozása, akkor az végrehajtható az ő haszonélvezeti jogával terhelt ingatlanon/ingatlan-részen?

Nem.

Agenany # 2021.09.07. 19:02

Tisztelt Fórumozók!

Örökséggel kapcsolatban döntést kell hoznunk, ehhez szeretnénk előzetesen tanácsot kapni, hogy egyáltalán járható-e az az út amire gondolunk.

Férjem örökölte egy ingatlan 50%-át, a másik fele az elhunyt özvegyének tulajdonában van.
Az özvegynek a teljes ingatlanra haszonélvezeti joga van.
Sajnos az özvegy saját közlése szerint nem tudja 'megváltani' ezt a férjem által örökölt fél részt, és sajnos súlyos betegséggel küzd.

Férjem az örökölt ingatlan-részről kiskorú Gyermekünk javára szeretne 'rendelkezni' a hagyatéki tárgyaláson - ennek a lépésnek több ésszerű oka van.
A közjegyző tájékoztatta, hogy ennek semmi akadálya.

Ha a kiskorú Gyermekünk nevére kerülne az örökölt ingatlan-rész, akkor ha jól tudjuk a gyámhivatal 'bekerül' a történetbe, ami adott esetben meg tudja nehezíteni pl. az ingatlan értékesítését, az értékesítéséből befolyt összeg felhasználását.

Laikus 'tanácsolta', hogy kerüljön a Gyermekünk nevére az örökölt rész és keletkeztessünk erre a részre haszonélvezeti jogot, így a gyámhivatal 'kikerülhető'.

Mindenképpen olyan megoldást szeretnénk, ami lehetővé teszi azt, hogy amikor a Gyermekünk ennek az ingatlan-résznek az értékéhez jutna és ha ez (jóval) a 18 éves betöltött kora előtt megtörténne, akkor ezt az összeget pl. a Családunk a lakhatásunk korszerűsítésére fordíthatná.

Ha ez időben viszonylag rövid távon történne, akkor mint jelenleg újrakezdőknek mindenképpen nagyon sokat jelentene a lakóingatlanunk jobbá - élhetőbbé tételében; bővítés, szigetelés, tetőcsere etc...
Mindez természetesen érthető módon a Családunkkal együtt a Gyermekünk lakhatási körülményeinek jobbá tételét is szolgálná.

Lederer_Gy kérdése és az arra kapott válasz megnyugtató és talán a mi helyzetünkben is járható lenne - igaz a mi esetünkben sajnos a meglévő ingatlanunk teljes értéke jelentősen alulmúlja az örökölt ingatlan-rész értékét...

A kérdéseink a következők:

Az özvegy teljes ingatlanra vonatkozó haszonélvezete 'mellett' van lehetőség az ingatlan felére haszonélvezeti jogot bejegyeztetni valamelyik szülő (valamelyikünk) részére?

A gyámhivatal felügyeleti jogának 'elkerülése' érdekében egyáltalán működik és egyáltalán szükséges lehet ez a haszonélvezeti jog bejegyzés mint megoldás?

A gyámhivatal nagy valószínűséggel engedélyezné a Gyermekünk lakhatási körülményeinek jobbá tétele érdekében végzendő bővítés - korszerűsítés esetén az összeg felhasználását?

Ha a haszonélvezőnek van hiteltartozása, akkor az végrehajtható az ő haszonélvezeti jogával terhelt ingatlanon/ingatlan-részen?

Előre is köszönjük szépen a válaszokat!

Kovács_Béla_Sándor # 2021.08.01. 07:06

Igen.

Lederer_Gy # 2021.07.31. 23:08

Tisztelt Hölgyek, Urak!

Karonülő gyermekem örökölt 1/3-ad ingatlani hányadot.
A másik 2/3-ad az enyém.
Nincs szükségünk az ingatlanra, vevő is lenne rá.

Van arra lehetőség, hogy eladjuk, a lányunknak pedig egy már meglévő ingatlanunkban azonos értékben tulajdoni hányadot biztosítunk? Gyámhatóság nem köt bele egy ilyen adásvételbe?

A családon belüli adásvétel illetékmentes is lenne így, pénzhez is jutnánk, és a lányom nevén lévő vagyon is változatlan maradna.

Köszönöm!

Kovács_Béla_Sándor # 2021.06.29. 07:35

Akinek folyamatban van a pere, az még cselekvőképes. (Más kérdés, hogy ha a perben azt állapítják meg, hogy a belátási képessége teljesen hiányzik, akkor az általa kötött szerződés támadható. De ki támadná meg?)

Rozália* # 2021.06.29. 06:50

Üdvözletem!
Bérlővel együtt megörökölt ingatlan bérlője felmondott. Az egyik örökös/tulajdonos gondnokság alá vételi pere folyamatban van.
A másik tulajdonos kiadhatja-e ismét bérbe az ingatlant gyámi engedély nélkül? Természetesen szabályos szerződéssel, adózással, a másik félnek a gyámi számlájára megfizetve az őt illető bevételt.
Tehát a kérdés: kell-e ehhez az ügylethez gyámi engedély?
Köszönöm.

Burn Out # 2017.11.23. 19:52

A gyámhivatalon keresztül üzengetnek.

A gyámhivatal nem postás. Szóval gondolom, hogy valamit csak kaptál a gyámhivataltól (pl.: értesítés eljárás megindításáról, idézés)

RRöviden, a napokban kaptam egy papirt miszerint minden 33. ès 4. szombaton 15:00-tol 17:00 ig vigyem be a ggyereket (15 km távolságra) a Gyámhivatal egy sszobajaba nagyszülői kapcsolattartás miatt.

Biztos vagy benne, hogy a gyámhivatalba kell bevinned azokon a szombatokon? A nyakamat merem rá tenni, hogy nem a gyámhivatal van odaírva.

A nagyszülői kapcsolattartással összefüggésben a gyámhatóság tárgyalást tart. Alfateamnek igaza van, valamit elhallgatsz.

lajcsó # 2017.11.23. 19:50

"Engem senki meg nem hallgatott,"
Az a nagy kérdés, hogy miért nem?
Egyáltalán nem idéztek, vagy az idézésre nem jelentél meg?

alfateam # 2017.11.23. 17:53

Engem senki meg nem hallgatott
Akkor okvetlen fellebbezni.
A határozat tartalmazza a fellebbezés lehetőségét is.

alfateam # 2017.11.23. 10:22

Te egy kicsit lódítasz, a gyámhatóság téged is meghallgatott,sőt jegyzőkönyv is készült a meghallgatásodról. Ennek alapján döntött a kapcsolattartásról. Ezt most támadhatod ha akarod, de hamar a bíróságon találod magad és ott a hazudozást már a bíró fogja értékelni, esetleg némi pénzbírsággal.

Flecky # 2017.10.17. 20:29

Köszönöm a segítséget!

lajcsó # 2017.10.16. 19:24

Bizony kell az anya hozzájárulása is. A jelen esetben a kiskorú törvényes képviselői a szülők. Ha a másik szülő nem tud eljárni a kiskorú képviseletében, akkor lehet eseti gyámot kirendelni.

Burn Out # 2017.10.16. 18:10

eseti gyám kirendelését kell kérni a gyámhivataltól, hogy az eseti gyám pótolja a szülő nyilatkozatát.

szulejman 36 # 2017.10.16. 17:49

Tisztelt Ügyvéd Úr! Kiskorú tulajdonát képező ingatlan amelyet (ajándékozással szerzett)árvízkárulttá vált májusban.A helyi Önkormányzat kivásárolta az ingatlant és helyette felajánlott egy másik ingatlat a településen.Az önkormányzat a kiválasztott ingatlan vételárát átutalta az eladó részére , azonban adásvételi szerződés megírására a mai napig nem került sor azzal az indokkal hogy a kiskorú édesanyának hzzájáruló nyilatkozata szükséges aki 5 hónapos korától nem neveli.A kiskorút az édesapa neveli.Azonban gyermekelhelyezési per nem indult soha egyik részről sem mert a szülők megegyeztek abban hogy az apánál marad a gyermek az anya életvitele miatt. A kérdésem az lenne kell e az anya hozzájáruló nyilatkozata mert az illetékes gyámhivatal elutasította a hozzájárulást az adásvételi szrződés megírását illetően és azt kérték a helyi önkormányzattól módosítsák a szerződést amiben az anyának is szerepelni kell.Május óta mi a gyermek érdeke a gyámhivatal húzza az időt.......

Burn Out # 2017.10.16. 17:23

a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet:

21 §(4)Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában, a gyámhatóság illetékességét az utolsó ismert hazai lakóhely vagy tartózkodási hely határozza meg, ennek hiányában az eljárásra a 3. § szerinti ügyekben a Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Jegyzője, a 4-12. §-ban foglalt ügyekben pedig a Budapest Főváros Kormányhivatala gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró V. Kerületi Hivatala illetékes.

Kovács_Béla_Sándor # 2017.10.16. 13:46

Áttételnek akkor van helye, ha meg tudják állapítani, ki az illetékes. Egyébként illetékesség hiányában elutasítják a kérelmet.

lajcsó # 2017.10.16. 13:03

Szerintem nem az ügyfélnek kell kitalálnia, hogy melyik gyámhatóság az illetékes. Nyújtsd be a kérelmedet a korábban illetékes gyámhatósághoz, ők ha nem illetékesek, akkor majd átteszik az ügyet az illetékes gyámhatósághoz, (amiről téged értesítenek)!

ObudaFan # 2017.10.16. 12:18

Én a Bp. V. kerületi hivatalnál próbálkoznék, mert ők járnak el azokban az ügyekben, ahol más hivatalnak nincs illetékessége. Én nem látom, hogy a külföldi ingatlanra fordítás miért ne lenne megfelelő, de ilyen üygekben a gyámhatóságok sok furcsaságot produkálnak.

Flecky # 2017.10.16. 11:58

Tisztelt Forumozók!
Valaki tud tanácsot adni a következő esetnél?:
1 ève a 11 éves lányomnak ajándékoztam egy telket. A mai napon jelentkezet egy vevő aki megvennè. Felhivtam a gyámügyet akiknek vàzóltam mit szeretnék. A gond itt kezdődik mivel közben mi elhagytuk az országot így se adó kártyánk se címünk nincs. Erre a gyámügy közölte ők màr nem illetékesek, ne is vigyünk nekik szerződèst. Mi magyar állampolgárok vagyunk mèg de 6 év vègleg elhagytuk az orszàgot. Kb.10 hónapja leadtunk minden hivatalos magyar papírunkat is.
Felhivtam a földhivatalt is de ők csak azt mondták nekik kell papír a gyámügytől.
Most kitől és milyen papírt kérjek?
Még egy kérdés a lányomnak vehetek-e külföldön lakàst a befolyt pènzből?
Köszönöm a segítséget!

Katakomba # 2009.10.14. 15:02

Való igaz, hogy ez a mondat a jogszabályban eléggé "gumiszabály", vagyis mindenki azt ért bele, amit csak szeretne. A gyámhivatali ügyintézők azért kicsit kötöttebbek, ők nem úgy értelmezik, ahogyan akarják, hanem hogy úgy mondjam, életszerűen.

Egyébként az ösztöndíjat nem kell ideérteni, vagyis nem kell beszolgáltatni, azt ugyanis szükséges készentartani, a megélhetésre szolgál.
Az elszámolási kötelezettségnél egyébként semmi jelentősége, hogy a gyermek teljes, vagy "csonka" családban él. Családban élő gyermeknek is lehet nagyobb vagyona, amivel a szülő nem ga"rá"zdálkodhat :-) kénye-kedve szerint.

Látom, ez a kismotor-dolog kardinális kérdéssé nőtte ki magát. Ez sem függ attól, hogy egyedül nevelem a gyereket, vagy a házastársammal. A lényeg az, hogy van-e a gyereknek olyan vagyona, amit a gyámhatóság felügyel. Szülőként a saját pénzemből én azt finanszírozok a gyereknek, amit csak akarok (meg tudok), de a gyerek pénzéből csak azt lehet, amit a gyámhivatal engedélyez.
Én például szülőként sem engedtem volna meg a gyerekemnek, nem csak gyh. ügyintézőként nem engedém. Pusztán arról van szó, hogy nem tartok alkalmasnak egy kamasz gyereket arra, hogy ilyen forgalomban, ilyen közlekedési morál mellett motorozgasson. És ha baleset éri, akkor kit fog okolni a szülő?

Mindent összevetve, a lényeg, hogy jogszabályt nem lehet úgy hozni, hogy valamely rendelkezés egyesekre nem vonatkozik. Ha tehát a jogszabály úgy rendelkezik, hogy a gyerek bizonyos vagyonát be kell szolgáltatni, akkor az mindenkire vonatkozik, és nem mondhatja azt a jogszabály, hogy akik gondosan kezelik a gyerek pénzét, azoknak nem kell beszolgáltatni, csak azoknak, akik elherdálják. Mert ugyebár akkor ott a következő probléma, hogy azt meg ki dönti el, hogy valaki "rendes" szülő, vagy sem?!

_Wasp_ # 2009.10.14. 15:00

egy angol nyelvű fórumon olvastam:
- HÉ, NEM TUDJÁTOK HOGY MI A HELYZET A XXXX-el???????

  • Tudtad, hogy van egy Caps Lock gomb a billentyűzet bal oldalán?
  • NAGYON KÖSZI, IGY TÉNYLEG SOKKAL KÖNNYEBB LESZ GÉPELNI!!!!
  • Na erre ráb*tunk....

_Wasp_

póker és jogi problémák ingyenes
és felesleges megoldása

tortyakov # 2009.10.14. 14:34

TISZTELT PEGAKORNIS,NEKEM NINCS ILYEN SZERENCSÉM,HOGY FELVILÁGOSITSANAK.KIOKTATÁST AZT KAPOK BÖVEN,DE HA KÉRDEZEK VALAMIT A LEGROSSZABAT FELTÉTELEZIK AZ EMBERRÖL. TISZTELT KAMÉLEON,ARRA LETTEM VOLNA KIVÁNCSI,HOGY "a szülők a gyermek pénzét és értéktárgyait, hacsak azokat a rendes vagyonkezelés körében folyó kiadásokra vagy egyéb okból készen tartani nem kell, kötelesek a gyámhatóságnak beszolgáltatni" EZ A MONDATOCSKA MIT TAKAR ,AZ ÖSZTÖNDIJAT IS BE KELL SZOLGÁLTATNUNK?VAGY HA KAP AJÁNÉKBA VALAMI NAGYOBB ÉRTÉKÜ HOLMIT?UGYANIS AZ ÖSSZEG NINCS MEGHATÁROZVA. NOS MEGINT ITT JÖN AZ AKI EGYEDÜL NEVELI 2 GYEREKÉT,ANNAK MINDENNEL EL KELL SZÁMOLNI.AKI CSALÁDBAN NEVELKEDIK 14 ÉS FÉL ÉVESEN JELNTKEZHET TANFOLYAMRA.IGAZ,NEM ÉRDEKE A JOGSI DE HA SZERETNE,VELE MIÉRT KELL KIVÉTELEZNI?APUTOL MARADT EGY 35 ÉVES BABETTA,AMIT HASZNÁLHATNA,DE VAN ANNYI ESZE HOGY NEM JOGSI NÉLKÜL.TOVÁBBÁ NEM AZ ANYJÁTOL KÖVETELI A LÓVÉT A JOGSIRA,HANEM Ö SZERETTE VOLNA A "SAJÁT PÉNZÉBÖL"FINANSZIROZNI.BE IS MENTÜNK A KÉRVÉNYT BEADTUK,CSAK A KEDVES ÜGYINTÉZÖ ENNYIT MONDOTT:"MAJD UTÁNANÉZEK VALAMIKOR"...VANNAK AZÉRT MÉG OLYAN KÖLKEK AKIK NEM HUZZÁK LE MÁSROL A BÖRT,ÉS BETARTJÁK A TÖRVÉNYT.....