Az új Polgári Törvénykönyv kodifikációja - Mikor lesz kész?


Leiterjakab # 2003.06.23. 14:44

Érdeklődéssel olvasom a z új Ptk. előkészítésével kapcsolatos híreket, de kérdésem mikor léphet leghamarabb életbe, ha normaszöveget is csak 2005 végére fogják kidolgozni?
Persze tudom, hogy egy jó Ptk. az egész társadalmi-gazdasági berendezkedés aalapját érintő jogszabály, de ha már 1998-ban elkezdték (ha jól tudom), enm túlzás, hogy egy évtizedbe is beletelik amíg végre a bíróságok is alkalmazhatják majd?
Egyáltalán mi lesz ha Vékás professzor úrék elkészítik és T.Ház pedig 'elkászálja' ( erre már volt példa a magyar polgári jog kodifikácója során pl. 1901- 1912- 1913 stb. 1928. )

Érdeklődve várom a hozzászólásokat.


Leiterjakab

Hekatee # 2003.06.23. 19:31

Nos... a kérdésben benne van a válasz is: ki tudja mi, s hogyan lesz?:-)))
A jogalkalmazók feladata, hogy a hatályos jogot alkalmazzák. Leginkább - idö hiányában legtöbbünk - már csak akkor foglalkozik a jogszabállyal, amikor az hatályba lépett. ( persze tisztelet a kivételnek, és érzem, hogy itt öket szólítottad meg :-))) (én csak leírtam ami rám vonatkozik)

Leiterjakab # 2003.08.10. 08:12

Hát úgy látom, nem igazán sikeres a téma, mert csak csak egy hozzászólás érkezett.(Köszönet Neked ezért az egyért is, kedves Hekatee.)

Pedig, figyelem!, kedves polgári jogászok, a kérdés sokkal fontosabb, annál mintsem, hogy ne kelljen már most foglalkoznunk vele. Kíváncsi lennék, hogy eddig, hányan vették a fáradságot, hogy megnyissák a CD-complex-en vagy letöltsék a netröl Az új Polgári Törvénykönyv 2002-ben kiadott koncepcióját vagy legalább az 1034/2003. Korm. hat. mellékleteként közé tett tematikát.

Mindezek miatt megkísérlewm én moderálni ezt a fórumot, és hétröl-hétre közzé tenni - szerény - hozzászólásaimat az Új Ptk.-val kappcsolatban. Akik esetleg mégis érdeklödnek a téma iránt bátran szóljanak hozzá, vagy olvasgassák a Polgári Jogi Kodifikáció c. lapot.
Szívesen venném azt is, ha a 'jólértesültek' megosztanák velünk a mühelytitkokat is.

Vitaindítónak, íme néhány kérdés:

1. Helyes-e, hogy az Új Ptk. mellett nem készül kereskedelmi törvénykönyv?
2. Egyetértenek/ -értettek a családjognak a Ptk.-ba történö integrációjával?
3. Be kell-e építeni a telekkönyvi jogot a Ptk.-ba és szükséges-e a mai ingatlan-nyilvántartás reformja?
4. Milyen új alapelvek kerüljenek be a Ptk.-ba?
5. Beépíthetö-e a társasági jog a ptk.-ba?

Remélem, hogy vannak érdeklödök.

    

Leiterjakab

Leiterjakab # 2003.09.03. 06:33

Ha már úgyse foglalkozik senki a topicommal, és a múltkor is adtam már fel egy találós kérdést (lsd. Québec-i klauzlua), eszembe jutott a Bolti lopás c. téma kapcsán (Büntetőjog) egy érdekes jogeset, amit feladok megoldásra. Íme a tényállás:

Felperes 2000. augusztusában családjával az alperes által üzemeltett áruházban vásárolt, az általa vásárolt árucikkek árát kifizette. A pénztártól való távozás után a hangriasztó megszólalt, emiatt a biztonsági őrök felszólították, hogy ellenőrzés érdekében fáradjon az irodahelyiségbe. Az ellenőrzés során a Fp. csomagját tételesen átvizsgálták és megállapították, hogy a Fp. minden árucikket kifizetett. A vizsgálat során a biztonsági szolgálatot ellátó alkalmazottak udvariasak voltak, a fp.-re sértő megjegyzést nem tettek, nem gyanúsították. A Fp. tiltakozás nélkül alávetette magát a vizsgálatnak, mely kb. egy órát vett igénybe ez alatt a Fp. családtagjai is vele tartózkodtak.
A Fp. rövid időn belül keresetet terjesztett elő a bíróságnál, és kérte, hogy állapítsa meg a bíróság, hogy X. áruház ap. a fent említett alkalmazottai magatartásával megsértette személyhez fűződő jogát, mivel a pénztárnál megállították és az irodába való vezetéssel az áruház többi vásárlója előtt azt a látszatott keltették, hogy ellenérték nélkül kívánt árut kivinni (magyarán azt, hogy lopott). Kérte azt is, hogy az ap.-t a jövőben tiltsák el ettől a jogsértéstől és kötelezzék elégtételadásra akként, hogy a „V.N.” lapban tegyen közzé bocsánatkérő közleményt, valamint helyezzen el egy 50cmx50cm-es táblát az áruház előtt azzal a felirattal, hogy „2000. aug. 12-én XY vásárló csomagját téves riasztás miatt vizsgáltuk át, ezzel megsértettük vevőnk jóhírnevét.” Kérte azt is a keresetben, hogy a bíróság ítéljen meg részére 1857 Ft,- vagyoni és 10 500 Ft,- nem vagyoni kártérítést.
Az ap. az 1857 Ft,- vagyoni kártérítést nem tagadta, elismerte, hogy ez azzal keletkezett, hogy az egy órán át tartó átvizsgálás alatt egyes gyorsan romló áruk megromlottak, de a fp. keresetében foglalat további követeléseket megalapozatlannak találta és kérte a fp. keresetének elutasítását ezen igények tekintetében.

Kérdésem:

  1. Milyen ítéletet hozna a bíróság?
  2. Sérültek-e a fp. sz.-hez fűződő jogai?
  3. Mire hivatkozhatna az ap.?

(Remélem sikerült minden lényeges elemet leírni. Ha kell még valamilyen adat, akkor azt is megírom.)


Leiterjakab

Mike # 2003.10.07. 21:12

Kedves Leiterjakab!

Új felhasználó lévén csak most tudok kérdésedhez hozzászólni, íme:

Történetesen épp tegnap beszélt erről a kérdésről polgári jog tanárom (PTK szerk.bizottsági tag), és ő e parlamenti ciklus végére ígérte a szövegtervezetet. Hogy aztán a t. képviselők meddig veszekednek majd azon, hogy a házasság továbbra is egy férfi és egy nő kapcsolata, nem tudni. Érdemben úgysem tunak majd a tervezet egészéhez hozzászólni, van azonban egy-két sikamlós rész, mely ideológiai vitákat is kiválthat...

Leiterjakab # 2003.10.09. 09:16

Kedves Mike!

Én is olvastam, hogy a ciklus végére készülhet el az Új Ptk. szövegtervezete, meg ez van a januári kormányhatározatban is megjelölve határidőnként.
Hogy mennyit fognak rajta veszekedni, azok akik állítólag a "népet" képviselik, nem tudom, azt számolgattam a múltkor, hogy ha 2006. tavaszán fogok államvizsgázni, akkor még a régi vagy az új Ptk.-t kell-e majd megtanulnom, szerintem akkor nagy valószínüséggel még a régi lesz hatályos. Meg könnyen úgy járhatunk, hogy a (magánjog-)történelem ismétli önmagát, a 19-20. sz. fordulóján már egy pár tervezet megbukott...

Sajnos nekem egyik tanárom sem szerkesztőbiz. tag, ezért nem vagyok ilyen értelemben "tűzközelben". Örülnék, ha még írnál valamit, mi történik a kodifikációs bizottság háza táján?


Leiterjakab

Mike # 2003.10.09. 18:03

Kedves Leiterjakab!

Mint nyilván tudod, az új Ptk könyvekből áll majd, melyek szövegezését 1-1 ember irányítja. A személyi jogi könyvet Petrik Ferenc vezetésével készítik, a szövegtervezet már kész is! A családjogi könyv is jól áll (Kőrös András), év végére itt is elkészülnek, a dologi jogi könyv azonban nehezebben akar elkészülni (Sárközy Tamás). Az öröklési jog nem sokat változik majd. A kötelmi jog általános része szintén kész van (Kemenes István), az egyes szerződésekről nincs sajnos információm. Bőven be tudok viszont számolni a deliktuális részről (Lábady Tamás): ez a mai kb. 20 § helyett 100 §-ra bővül, és ehhez jön még 20 § a kártalanításról. A szöveget nemrég tárgyalták harmadszor (remélhetően utoljára), így itt is közel a cél. A félév vége felé már a deliktuális jog részletesebb tartalmi kérdéseiről is módomban áll majd beszámolni, lévén hogy az említett úr tanítja most nekünk épp.
Remélem, ha átmenetileg is, de sikerült érdeklődésedet kielégítenem.

Leiterjakab # 2003.10.09. 19:13

Kedves Mike!

Köszönöm szépen a tájékoztatást, kifejezetten a szerződésen kivül okozott károk kérdése érdkelne a leginkább (meg persze a többi is), remélem hamarosan megjelenik valamiféle tájékoztatás ezzel kapcsolatban, akár az interneten is. vagy más kiadványban. Épp most kezdtem el olvasni Vékástól az Új Ptk. Elméleti előkérdései c. könyvet kb. 2 éves késéssel:-). Eddig csak a Ptk.-koncepciót meg a Polgári Kodifikáció c. lapot sikerült forgatnom.


Leiterjakab

Mike # 2003.10.10. 16:50

Kedves Leiterjakab!

E témában való elméleti elmélyedésedhez melegen ajánlom Marton Géza: A polgári jogi felelősség (Bp.1992) és Sólyom László: A polgári jogi felelősség hanyatlása (Bp.1977) című könyvét, melyek alapvetően ihlették Lábady Tamást, melyek hatására az objektív felelősség mellet foglal ő állást. (Ezen kívül az e Ptk-részt szövegező csoport tagja Zlinszky János is, aki mestere, Marton Géza könyvét sajtó alá rendezte... Az egyik legutóbbi Polgári jogi kodifikációban írt Zlinszky professzor a felelősség egy-két problémájáról. Ajánlom szíves figyelmedbe.

Leiterjakab # 2003.10.10. 17:17

Köszi!

A "Martont" már készülök kiolvasni, eddig csak fejezeteket sikerült átfutni, valószínűleg csak az őszi szünetben lesz rá időm, hogy neki üljek, amit viszont Sólyomtól ajánlottál még teljesen ismeretlen előttem, legalábbis a DE-ÁJK könyvtára számára nem létezik. Lehet, hogy felnézek majd az ELTE kari könyvtárába a jövőhét folyamán.

Te hanyadéves vagy? (ELTE, ugye?)


Leiterjakab

Mike # 2003.10.10. 18:23

Kedves Leiterjekeb!

A Sólyom féle könyv nálunk, a Pázmányon szintén csak egy példányban van meg, de az ELTÉn bizonyosan megtalálod.
(Amúgy harmadévemet rovom szakadatlan lelkesedéssel.)

Leiterjakab # 2003.10.11. 08:22

Nahát, én is harmadéves vagyok. Szintén érdkel a polgári jog (magánjog)?


Leiterjakab

Béres-Deák Attila # 2003.10.11. 14:30

Kedves Lejterjakab!
Az ELTE ÁJK könyvtár használata minden jogász palánta számára nélkülözhetetlen. Ezt már első évben meg kellett volna tenned.


attika

Leiterjakab # 2003.10.11. 17:09

Erre már rég rájöttem, csak eddig még nem tudtam elszánni magam a vonatozásra, de most már sok utazótanárhoz hasonlóan utazóhallgató leszek! Azt hiszem jövőhét csütörtökön megyek is a legkorábbi ICE-vel.


Leiterjakab

Béres-Deák Attila # 2003.10.11. 17:39

A "VÉN DIÁK" átalakítás miatt zárva.


attika

Leiterjakab # 2004.03.07. 20:57

Mielőtt végleg beporosodna ez a topik, gyorsan megjegyzem a múlthéten nálunk járt Vékás Lajos és azt mondta, hogy az új Ptk.-t akkor vezetik majd be mint az €-t...

Az leghamarabb is 2009 lehet.


Leiterjakab

Legislator # 2004.03.09. 18:19

Nem kell sietni. Tán még a munkaszerződés is visszakerül a Ptk.-ba. Már várom!


Sunshine after the rain.

Leiterjakab # 2004.03.15. 21:42

Ma hallottam Vékás megkapta a Széchenyi-díjat.


Leiterjakab

Legislator # 2004.03.15. 21:47

Gratulálunk, Professzor Úr! Más jogász kapott Széchenyi-díjat, kormánykitüntetést effélét? Majd átolvassuk a holnapi lapokat.


Sunshine after the rain.

Leiterjakab # 2004.03.15. 21:55

Most nem tudom, de tavaly előtt Benedek Ferenc kapta meg ugyanezt a díjat.


Leiterjakab

Legislator # 2004.05.07. 19:02

Az Államigazgatási Karról Rácz Attila kapott lovagkeresztet. Gratulálunk! Illetőleg Hamza Gábornak is az MTA lev. tagsághoz!


Sunshine after the rain.

Leiterjakab # 2004.05.07. 19:29

És mi mikor kapunk majd? :-))


Leiterjakab

Mike # 2004.06.04. 13:05

Mit tudtok, a Ptk 2/3-os tv avagy feles?

Ez azért izgalmas, mert ha 2/3, akkor számtalan politikai játszma zsarolási tárgya lehet. Ezenkívül szabadabb gondolkodású képviselők - ha elegen vannak- bojkottálhatják, mivel az új Ptk koncepció sem teszi lehetővé az egyneműek házasságát. Ezt persze ki lehet küszöbölni a könyvenkénti külön megszavazgatással, de kérdés, hogy az említett képviselők is belemennek-e majd ebbe...

Rexor # 2004.06.04. 13:17

Úgy tudom, hogy 2/3-os törvény lesz. Néha olyan rossz tudni, hogy egy ilyen munka, mint amilyen az új PTk. lesz, a legvégén politikai csatáknak lesz a martaléka. Igen, tudom, hogy ez a demokrácia, de ha az országgyűlést nézem egy-egy törvényjavaslat tárgyalásánál néha olyan érzésem van, mintha egy Rembrant festményt széttépne egy ovodás gyerek. De tényleg rossz,mikor hozzá nem értő, ostoba emberek döntenek egy-egy fontos dologról.

Leiterjakab # 2004.06.04. 13:20

A Ptk. most feles tv. és nem hiszem, hogy 2/3-os lesz az új. Nem sok értelme lenne. Még a Btk. sem 2/3-os, pedig a Btk. sokkal "politikaibb" mint a Ptk. A polgári jog szerencsére ennyire nincsen átpolitizálva, tehát szerintem nem kell attól félni, hogy az egyszerű parlamenti többség önkényesen és politikai megfontolásokból modosítgatná. Ui. mikor melyik tv.-nyel módosították utoljára a Ptk.-t? Mostánaban nem nagyon olvastam a M. Közl.-t.


Leiterjakab