Egyesület Alapszabályának módosítása


Kovács_Béla_Sándor # 2012.11.19. 14:20

Nincs kérelem. Bejelentés van. Ezért nem is bírálják el. Csupán bejegyzik.

Maki75 # 2012.11.19. 11:43

Üdvözletem!

A következő kérdésem van:

Az egyesület adatainak módosítási kérelmének elbírálására mennyi határideje van az illetékes törvényszéknek?

Ügy leírása:
Három hónapja nyújtottuk be a szükséges iratokat, kérdésünkre a bírósági titkár, mindig a bírónál van elbírálás alatt tájékoztatást adja. Valamint tájékoztatott, hogy az új törvény szerint nincs határidejük ( régi egyesülési jogról szóló alapján 30 szükség esetén +30 napos volt ez a határidő).

Szerintem viszont a 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról, 37. § (1)bekezdése a következőket rendeli: "A változásbejegyzési eljárásra a szervezet nyilvántartásba vételére vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni.", amelyeket az idézett törvény 28. § (1) bekezdése tartalmaz: "A bíróság a szervezet nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtásától számított harminc napon belül a kérelmet megvizsgálja".

Tehát jól értelmeztem-e a jogszabályokat, és ha igen mi a teendőm, hogy ne a végtelenbe nyúljon a módosítások bejegyzése? Tekintettel, hogy a társadalmi szervezetnek működnie kéne.

Válaszaikat előre is köszönöm!

ObudaFan # 2012.06.29. 12:40

Szerintem az alapszabálynak kell rendelkeznie arról, mikor lehet kizárni egy tagot, így az ennek hiányában hozott közgyűlési határozat a bíróságon szerintem eredményesen támadható. A keresetindítási határidő megtartására figyelni kell.

Az elnöknek olyan jogai vannak, amilyeneket az alapszabály ad neki.

zsuzso12 # 2012.06.29. 11:46

Tisztelt Címzett!

Szeretném megkérdezni, az egyesület elnökének a jogait.(nonprofit)
Pl. Egy személyben hozhat e döntést, aminek költségvonzata lehet? Kizárhat-e tagot egy személyben?
Ha két vezetőségi tagból + az elnökből áll az elnökség, akkor az egyik vezetőségi tagnak kötelező-e elnökhelyettesnek illetve a másik vezetőségi tagnak titkári poziciót betölteni?
Ha az egyik vezetőségi tag lemond, és még az új vezetőségi tag nincs megválasztva, új tagot vehetnek e fel az új vezetőségi tag megválasztása előtt?
Kötelező-e házipénztár vezetése? A tagdíjak befizetéséről nyugta adható-e, vagy bevételi pénztárbizonylaton számolják el? Ez kinek a feladata: A titkáré, pénztárosé vagy bármely tag vállalhatja.
Köszönettel:zsuzsó12

zsuzso12 # 2012.06.29. 08:53

Tisztelt Szakértők!
Szeretném megkrédezni, ha az egyesület alapszabályában nincs leírva, hogy kizárható az a tag, aki nem fizet, a közgyűlés viszont határozatot hozott erről, akkor a kizárás érvényes lehet?
Szeretném tudni, az elnöknek egy személyben milyen jogai vannak? A vezetőség nélkül.

Köszönettel: Zsuzso12

ObudaFan # 2012.06.28. 17:14

Egységes szerkezetű alapszabályra és formanyomtatványra.

rke_01 # 2012.06.26. 19:45

Tisztelt Hozzáértők!
Az alábbiakban szeretnék segítséget kérni:
egy közhasznú egyesületben elnökségében személyi változások történtek. A bejelentéshez az jegyzőkönyv, jelenléti ív, tisztségelfogadó nyilatkozat rendelkezésre áll. A jegyzőkönyv tartalmazza az alapszabály ezen részének módosítását is. Az előbbieken kívül szükség lesz majd valamire a bejelentéshez?
Köszönöm

ObudaFan # 2012.04.21. 10:57

A bíróságnak mindenképpen be kell jelenteni az új szabályok szerint.
Hogy hogyan lehet módosítani az alapszabályt, azt maga az alapszabály rögzíti.

Mars # 2012.04.21. 10:06

Tisztelt Cím!
Az alábbi kérdésekre várom szíves válaszukat:
amennyiben az alapszabályban történő módosítás nem érinti az egyesület nevét, székhelyét és tisztségviselőinek személyét, a közgyűlés határozatban módosíthatja bármely pontját?
Amennyiben igen, pl. az elnökségi ülések gyakoriságának módosítása esetén határozattal módosítunk és más teendőnk nincs?
Amennyiben tisztségviselő váltás van, határozatban döntünk, majd bejelentjük a bíróságnak?

Köszönöm!

gibaeva # 2010.12.14. 17:05

Köszönöm a segítségeteket, akkor maradok a Bírósági verziónál, nem bonyolítom!
AS téli szünetben érek rá ezzel foglalkozni, ha valami még nem világos kérdezek majd!
Köszönöm! Éva

ObudaFan # 2010.12.13. 10:51

Akkor a közgyűlés, de akkor ennek az eljárási szabályait (pl. fellebbezési határidő) is szabályozni kell. Végső soron pedig mindenképpen a bíróság dönt, ha tartalmazza ezt az Alapszabály, ha nem.

gibaeva # 2010.12.12. 17:58

Teljesen jogos, erre nem figyeltem!
Akkor így:

"Az írásba foglalt törlési határozatot a tag számára ki kell kézbesíteni, aki a határozat ellen a Fővárosi Bíróságnál élhet jogorvoslattal.“

És ha mégis szeretnénk a Közgyúlést is belevenni akkor a "Főv. Bíróság" helyére a "Közgyűlés" jön, ugye?

Köszi! Éva

ObudaFan # 2010.12.12. 13:36

És ha a "Vezetőségnél" lehet jogorvoslattal élni, akkor ki hozza az elsőfokú határozatot?

gibaeva # 2010.12.11. 16:45

Elnézést a "senkinek nem tűnt fel..." nem nektek szólt, hanem a bíróságnak nem tűnt fel!

Akkor így?:
Az írásba foglalt törlési határozatot a tag számára ki kell kézbesíteni, aki a határozat ellen a Vezetőségnél illetve a Bíróságnál élhet jogorvoslattal.“

Melyik legyen? Vezetőség vagy Bíróság?

Köszönöm, hogy ennyit kínlódtok velem! Éva

ObudaFan # 2010.12.11. 11:27

Automatikusan nem törlődhet, mindenképpen határozatot kell erről hozni. Csak azt lehet megtenni, hogy az elnökség határozata ellen ne legyen fellebbezés a közgyűléshez, hanem közvetlenül a bírói út nyíljon meg.

Kovács_Béla_Sándor # 2010.12.11. 08:53

Nekünk azért nem tűnt fel, mert nem láttuk, hogy nincs - te meg nem mondtad.

gibaeva # 2010.12.11. 05:30

Akkor ezt töröljem és automatikusan nem tag az, aki nem fizet?

"Az írásba foglalt törlési határozatot a tag számára ki kell kézbesíteni, aki a határozat ellen a (2) bekezdésben foglaltak szerint élhet jogorvoslattal.“

Megjegyzem, nem találtam olyat hogy 2. bekezdés, ahol erről írna az Alapszabály, de ez senkinek nem tűnt fel úgy látszik!
Nagyon köszönöm a segítséget! Éva

ObudaFan # 2010.12.09. 20:28

Nyilván az idézett szöveg utolsó mondata nem kell, de azért ehhez a teljes alapszabályt ismerni kellene.

gibaeva # 2010.12.09. 16:15

Na most akkor hogy is legyen a szöveg pontosan? Ha a Közgyűlést nem kevernénk bele, mert negyedévenként van vezetőségi ülés is, az határozhatna!

Segítenél hogy szóljon?
Előre is köszönöm! Éva

ObudaFan # 2010.12.09. 11:32

Már ha feltétlenül akartok a közgyűlésnek is hatáskört biztosítani erre. Mert azt is lehet, hogy az elnökség határozata ellen már csak a bírói út van, és majd a bíróság eldönti, hogy felfüggeszti-e a határozat végrehajtását, vagy sem.

gibaeva # 2010.12.09. 10:39

Akkor ez így hangzik helyesen:

A vezetőség azt a tagot, aki 30 napot meghaladó tagdíjfizetési hátralékba kerül és tartozását a további 30 napos fizetési határidőt megszabó vezetőségi felszólításra sem rendezi, törli a nyilvántartásból.
Az írásba foglalt törlési határozatot a tag számára ki kell kézbesíteni, aki a határozat ellen a (2) bekezdésben foglaltak szerint élhet jogorvoslattal.“

Kimarad:
A tagsági viszony megszűnésének napja a felszólítás kézhezvételét követő 31. nap.

Így gondoltad, így lesz jó?
Új tag felvétele a Vezetőség által bármely okból megtagadható? Indoklás nem kell?

Köszönöm a sok segítséget! Éva

Kovács_Béla_Sándor # 2010.12.09. 10:11

Nem onnantól, ha nem csak azt az egy mondatot. Az előtte lévő és az utána lévő marad.
Ezzel nem jön létre a automatizmus. (Szvsz eddig sem volt, én a "törli" cselekvő jelentésű igébe beleértem a törlésről hozott határozatot, ahogyan az a tzovábbi szövegben is szerepel.) A törlésről a vezetőség határoz, a határozat ellen lehet fellebbezni, a fellebbezésről a közgyűlés dönt.

gibaeva # 2010.12.09. 08:51

Onnan töröljük, hogy a "tagsági viszony megszűnésének napja..." és akkor automatikusan törlődik aki nem fizetett? Így jó lesz?
Ksözönöm! Éva

Kovács_Béla_Sándor # 2010.12.09. 08:22

Inkább az a probléma - de ezt a bíróság valószínűleg le is írta -, hogy a jelen szabályozás szerint a tagsági jogviszony akár a jogorvoslat igénybevétele ellenére, a jogorvoslati eljárás alatt is megszűnhet - hiszen beáll a határidő.
Egyszerűen töröljétek a második mondatot, úgy rendben lesz.

gibaeva # 2010.12.09. 08:15

Köszönöm!
Akkor úgy módosítsuk, hogy január 31.-ig kell befizetni, febr. 30.-ig lehet befizetni felszólításra, és márciusban a Közgyűlés mondja ki, hogy aki márc. 1-ig nem fizetett be, az már nem tag?
(Mindig márciusban van Közgyúlés!)

Másik: Az Alapszabályban benne van, hogy a tag felvételét a Vezetőség dönti el. Ezek szerint meg is lehet tagadni? (Új tag esetében, természetesen!) Indokolni is kell?

Köszönöm! Még fogok kérdezni, mert több mindent kell módosítani!