Egyesület Alapszabályának módosítása


Bushi # 2016.10.10. 18:22

Köszönöm a választ!

Azért kérdeztem, mert én vhonnan arra emlékeztem, hogy a rendkívüli KGY összehívását a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon belül össze kell hívni.
Az egyesületünk elnöke több mint 30 napja átvette az értesítőt, és azóta nem volt semmilyen reakció a részéről :(
Mit lehet tenni ilyen esetben? A KGY-t a Felügyelő Bizottság hívja össze ilyen esetben, vagy a KGY is megteheti ezt?
Mit lehet tenni ilyen esetben az elnökkel, illetve az elnökséggel szemben? Van vmi jogi lépésre lehetőség, mivel elódázzák a rendkívüli KGY összehívását?

Bushi

ObudaFan # 2016.10.09. 20:30

Azt, hogy hány nappal korábban kell értesíteni a tagságot, igen.

Ptk. 3: 190. § (1) A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább tizenöt napnak kell eltelnie. A társasági szerződés három napnál rövidebb időtartamot érvényesen nem határozhat meg.

A másik kérdést csak az alapszabály, ha az szabályozza.

Bushi # 2016.10.09. 16:32

Szép jó napot!

Abban kérném a segítséget, hogy jogszabály előírja-e (és ha igen, melyik, és pontosan melyik paragrafus) hogy a kezdeményezéstől számított hány napon belül kell összehívnia rendkívüli közgyűlést, annak megtartása előtt hány nappal kell kiértesíteni a tagságot?

Segítségüket előre is köszönöm

Bushi

gibaeva # 2016.09.27. 17:31

A megszűnést a Közgyűlés kimondta a napokban. Közben a NAV átutalta az esedékes 1 %-ot. Nem kívánjuk felhasználni, mert azzal csak 2018-ban lehetne elszámolni és addig nem akarjuk húzni már. (Így is 2017 lsz, mire az előzőt elszámoljuk...) Szeretnénk visszautalni a pénzt.
(Gondolom csak úgy visszautalni ahonnan jött, az nem megoldás...)

Hova és hogyan tehetnénk ezt meg?

ObudaFan # 2016.09.27. 10:24

Ha képviseleti joga van, akkor igen.

Bushi # 2016.09.27. 10:01

Sziasztok!
Újabb kérdés :) a vezető tisztségviselői státuszt és az illető nevét be kell jelenteni az illetékes bíróságon, ha jól tudom ugye? Az aláírási és a képviseleti jog miatt gondolom.
Tidztelettel

Bushi

ObudaFan # 2016.09.25. 08:39

Hogy vezető tisztségviselő-e, az attól függ, mi az alapszabály szerinti feladatköre. Ha képviseleti joga van, akkor az.
A tisztség elfogadásától van aláírási joga. Az új szabályok szerint a birosagon bárki betekinthet az alapszabályban, de tapasztalatom szerint ez nem mindig megy.

Bushi # 2016.09.24. 15:18

Szép jónapot!
Még egy kérdés. Az egyesület Alapszabályához hol és hogyan lehetne hozzájutni, megnézni mert az egyesületnek az elnöksége nem hajlandó azt a tagság rendelkezésére bocsájtani :(
Segítségeket előre is köszönöm.

Bushi # 2016.09.24. 15:11

Szép jónapot mindenkinek!
A következő kérdésem lenne: Egyesületnél (polgárőr) a titkári tisztség az vezető tisztségbek számít-e. Illetve mikortól írhat alá az illető egyesületi okmányokat? A közgyűlési megválasztásától vagy a kinevezési okmány bíróságra történő benyújtásától illetve a bejegyzéstől? Van erre vmi jogszabályi előírás? Törvény, rendelet stb.?
Segítségeket előre is köszönöm.

ObudaFan # 2016.09.18. 09:02

A módosítás bejegyzése iránti kérelmet.

gibaeva # 2016.09.18. 06:53

Akkor most melyik formanyomtatványt kell beküldenünk, ha a törlésit csak a végelszámolás befejeztével?

ObudaFan # 2016.09.15. 20:54

A végelszámolási eljárás befejezésekor törlési kérelmet kell beadni a törvényszékhez és kaptok róla határozatot.

gibaeva # 2016.09.15. 16:31

Gondolom a végelszámolás eredményét is be kell küldeni a bíróságnak. Kapunk valami visszajelzést hogy lezárult afolyamat, töröltek/megszűntettek vagy valami? Mert nem egyszer fordult elő, hogy előírtak valamit, bekértek papírokat, javítást és aztán se kép. se hang....

ObudaFan # 2016.09.14. 22:14

Kérdezzétek meg a könyvelőt, de akkor szerintem a bankszámlát is fenn kell tartani a végelszámolás végéig.

gibaeva # 2016.09.14. 17:38

Igen, van adószámunk!

ObudaFan # 2016.09.13. 15:51

Az szerintem attól függ, van-e adószáma az egyesületnek.

gibaeva # 2016.09.13. 03:50

Köszönöm a választ!
Azután mi fog történni? A bankszámlát mikor lehet megszűntetni? (Csak hogy a költségeit ne kelljen fizetni.)

ObudaFan # 2016.09.11. 16:40

Most is be kell küldeni, a formanyomtatvánnyal és a végelszámoló elfogadó nyilatkozatával.

gibaeva # 2016.09.10. 17:02

Az Egyesület a közgyúlésen kimondta az Egyesület jogutód nélküli megszűnését és kijelülte a végelszámolót.

A Bíróságnak most kell beküldeni az erről készült jegyzőkönyvet, jelenléti ívet és a megszűnés bejegyzésére vonatkozó kérelmet, vagy csak akkor, ha a végelszámoló végzett és annak az eredményét is csatoljuk?
Köszönöm!

ObudaFan # 2016.09.08. 15:53

Az alapszabályban lehet ezt szabályozni, természetesen korlátozni is lehet. A módosítást a törvényszéknek be kell jelenteni.

filatelista # 2016.09.07. 14:42

A legutóbbi egyesületi közgyűlésünkön felmerült, hogy az egyesület közgyűlésén lehetséges-e, hogy valaki valamelyik nem jelenlévőt is képviseljen megbízás alapján. Azaz a nevében is szavazhasson pl. az alapszabályának módosítása és a tisztújító szavazáson.
Ha van erre lehetőség, azt milyen szabályzatban kell szabályozni. Ha megengedjük az ilyen képviseletet, akkor lehet-e korlátozni, hogy egy tag maximum hány másik tagot képviselhet?

ObudaFan # 2016.09.07. 12:19

Igen. Minden, a kozhasznusagra utaló rendelkezést torolni kell.

ed1204 # 2016.09.07. 11:46

Tisztelt Szakértő!

Ha egyesületünk közhasznúból nem közhasznúvá vált akkor emiatt kötelező módosítanunk az Alapszabályt?

filatelista # 2016.08.16. 21:37

Köszönöm a választ.

Kovács_Béla_Sándor # 2016.07.30. 09:08

Kell. De az is közgyűlési határozattal történik.