Fórum cégügyek - társasági jog régebbi elöl     új hozzászólás


Bt kültag kiválás

ObudaFan # e-mail 2015.02.04. 16:41
  1. Az nem a részesedés mértéke.
  2. A vagyoni hozzájárulás mértékét kell figyelembe venni.
  3. Ellátni elláthatja, a többiről meg a könyvelőt kérdezd.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

zenész # e-mail 2015.02.04. 10:10

Kedves ObudaFan!
Köszönöm a választ! Még 3 kérdésben kérnék segítséget: 1. A Bt eddigi beltagja a cégkivonat szerint " A képviselet módja: önálló" joggal rendelkezett, ez nem számít-e 100%-os részesedésnek az EVA megmaradás szempontjából?
2. Lehetne-e oly módon is megoldani, hogy egy új tag lenne a beltag, az eddigi beltag kültaggá válna, és az eddigi kültag is megmaradna? (3-al kell osztani a taglétszámot, és akkor az új beltag nem éri el az 50%-ot...vagy a pénzbeli hozzájárulásokkal kell elrendezni, hogy az EVA megmaradhasson?)
3. Elláthatja-e az új beltag munkaviszonyban az ügyvezetést, és amennyiben eddig tartós álláskeresőként volt regisztrálva érvényes-e rá is a két évre szóló 100%-os munkáltatói járulékkedvezmény?
Köszönöm előre is a segítséget!

ObudaFan # e-mail 2015.02.03. 14:23

Az állam javára fizetendő illeték és közzétételi költségtérítés 18000 Ft, az ügyvédi munkadíj szabad megállapodás tárgya.
Ha két adóév alatt a társaságban új tag 50%-ot meghaladó részesedést szerez, az EVA alanyiságot elveszti a társaság.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

zenész # e-mail 2015.02.03. 08:48

Tisztelt Hozzáértők!
Azt szeretném megtudni, hogy milyen kötelezettségekkel és következményekkel jár, ha egy EVA-s Bt beltagja és kültagja helyet kíván cserélni, vagy a másik esetben, ha a kilépő beltag helyett egy új kültag lépne be a Bt-be, és az eddigi kültag lenne a beltag? (költségek, EVA megmaradás, alapító okirat átírás?)
Előre is köszönöm válaszukat!

ObudaFan # e-mail 2015.01.12. 13:47

Az elszámolás során meg kell állapítani, hogy a tagsági jogviszony megszűnésének időpontjában milyen forgalmi értéket képviselt a társaság vagyona, és abból a tag vagyoni hozzájárulásával arányos részt kell pénzben kifizetni a volt tagnak.
Mivel a törvény pénzbeni kifizetésről rendelkezik, minden más megegyezés kérdése.
A házastársi vagyonközösség annyiból módosít a dolgon, hogy a közös vagyon - külön vagyon arányára tekintettel elképzelhető, hogy a tagok vitatják a társasűgi szerződésben rögzített arányokat.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2015.01.12. 12:53

Ugye, érzed, hogy ez nem igazán a gratis megválaszolható, egyszerű kérdések kategóriája. Bár, ha megpróbálnád egyenként és konkrétabban...

www.kbs-ugyved.hu

Gitta01 #   2015.01.12. 07:42

Bt.ben kültag vagyok,személyesen nem működök közre,alapításkor 50%-kal szálltam be a másik 50% a férjem Ő a beltag5000-,5000ft törzstőkével.A társaság tartama:határozatla,alanyi mentes.Ki szeretnék szállni a Bt.-ből,a Bt-nek van ingó és ingatlanja,tartozása nincs.A házasságunk fennáll(de életvitelszerűen külön él,vagyonközösségünk megszünt-ennek a Bt szempontjából van-e jelentősége?
Hogy köteles A Bt-ben elszámolni velem,milyen feltételekkel?
Ha megszünteti a Bt-t,az ingatlan,ingóság az alapítókra száll át a jegyzett tőke arányában CSAK adásvételi szerződéssel lehetséges,tehát megvásárolni, illetékfizetési kötelezettség keletkezik?A TAGI kölcsönt ilyenkor be lehet számolni.?Egyszerűsített végelszámolás nem lehetséges mivel van a Bt.-nen ingó és ingatlanja?
Köszönettel:Várom válaszát
Gitta01

ObudaFan # e-mail 2015.01.10. 15:22

A tag a tagsági jogviszonyát három hónapos felmondási idővel írásban felmondhatja. Határozatlan időre létesített társaság esetén e jog kizárása vagy korlátozása semmis.
A tag a társaságban fennálló tagsági jogviszonyát írásban, az ok megjelölésével felmondhatja, ha a társaság másik tagja a társasági szerződést súlyosan megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést vagy a társaság céljainak elérését nagymértékben veszélyezteti.

Ezt követően a változás cégbírósági bejelentése - ahol az eljárásban az ügyvédi képvielet kötelező - a beltag feladata. Ha ezt nem intézi, te bejelentheted a cégbróságnak a vltozást és a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást indít.

Arra pedig a beltagnak kell figyelnie, hogy a betéti társaság jogutód nélkül megszűnik abban az esetben, ha valamennyikültag tagsági jogviszonya megszűnik, és az ettől számított hat hónapos jogvesztő határidőn belül a társaság nem jelenti be a nyilvántartó bíróságnak, hogy a társasági szerződés megfelelő módosításával helyreállította a betéti társaságként való működés feltételeit, vagy azt, hogy a betéti társaságot közkereseti társasággá alakította át (ha több beltag van).

EVA szempontjából azt kell figyelembe venni, hogy akkor lehet az adóévben adóalanya a társaság, ha a társaságban (az öröklést kivéve) új tag nem szerzett (új tagok nem szereztek összesen) 50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Angelheart # e-mail 2015.01.09. 23:04

Kedves Fórumozók!

Egy bt. kültagja vagyok, melynek beltagja a volt párom (nem voltunk házastársak). Mi ketten alkotjuk a bt-t, nincsenek más tagok.

A helyzet a következő:
Csak szívességből léptem be (1 évvel ezelőtt), hogy ne szűnjön meg a bt., mert az előző kültag ki akart válni belőle. A vagyoni hozzájárulásom 5000 Ft volt, és a beltagé - azaz a volt páromé - is 5000 Ft volt.
Kb. fél éve elhagytam őt egy másik férfi miatt, azonban ő ezt nem akarja tudomásul venni a mai napig sem. Talán reménykedik, hogy visszaszerezhet vagy pedig igyekszik megbosszulni, hogy elhagytam, nem tudom, (lehet, hogy még ő sem tudja) de tény, hogy még mindig nem akar leszállni rólunk és továbblépni (beteges módon nyomoz utánunk és megpróbál szétválasztani minket)… És úgy gondolom, hogy ezt a bt-tagságot is valószínűleg arra akarja felhasználni, hogy maradjon köztünk egy kötelék…. (ami legalább arra jó neki, hogy legyen egy ürügye arra, hogy találkoznunk kelljen… de attól félek, hogy akár más módon is visszaélhet a helyzettel…)

A következő kérdésekre várok válaszokat:

  1. Hogyan léphetek ki a bt-ből, ha a beltag nem akarja, hogy kilépjek? Elég, ha egy egyoldalú nyilatkozatot teszek és jelzem benne a kilépési szándékomat vagy a beltagnak is bele kell egyeznie és aláírnia? A kültag kiléphet a beltag hivatalos értesítése és hozzájárulása nélkül is (ha pl. a kültag nem akarja átvenni a tértivevényes levelet)? El lehet intézni a kültag kilépését a beltag megkerülésével úgy, hogy én (mint kültag) írok egy kilépő nyilatkozatot és egyenesen a cégbíroságra viszem?
  2. Mit kell tartalmaznia pontosan a kilépő nyilatkozatnak?
  3. Amíg nem sikerül kilépnem van-e okom attól félni, hogy akármikor váratlanul bármiféle anyagi károm lehet abból, hogy kültagja vagyok a bt-nek (azon felül persze, hogy bebukhatom az 5000 Ft-omat)? Van-e olyan kiskapu, amit rosszindulatúan kijátszhat ill. visszaélhet-e a helyzettel anyagilag, ha nem sikerül kiszállni a bt-ből? Mennyire lehet veszélyes számomra, ha kültag maradok miközben ennyire rossz a személyes viszonyom a beltaggal?

Ha valaki tud, kérem segítsen!

Sherlock # e-mail 2015.01.09. 12:01

Ha ez a tényállás, akkor nem.

www.klaw.hu - Jogról, érthetöen.
https://www.facebook.com/kovacslaw/

szinfo # e-mail 2015.01.09. 11:50

Kösz a választ, "kicsit" letaglózott az esemény.

Arra gondoltam, hogy a beltag eltiltásával ez következhet be:
"Ha a társaságból valamennyi beltag vagy valamennyi kültag kiválik, a társaság az utolsó beltag vagy az utolsó kültag kiválásától számított hat hónapos jogvesztő határidő elteltével megszűnik, kivéve, ha a társaság e határidőn belül a társasági szerződése módosításával a betéti társaságként vagy közkereseti társaságként való működés törvényes feltételeit megteremti, és ezt a változást a cégbíróságnak bejelenti.

Ha a társaságnak nem maradt üzletvezetésre és képviseletre jogosult tagja, a fenti bejelentés megtételéig, illetve a jogvesztő határidő eredménytelen eltelte esetén a végelszámoló kijelöléséig a kültagot is a társaság üzletvezetésére és képviseletére jogosultnak kell tekinteni."

Ez esetben sem verhetik rám a tartozást?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2015.01.09. 11:39

A kültag csak a törzstőke rá eső része szolgáltatásáért felel.

De a tényállásod elég zavaros, ellentmondásos.

www.kbs-ugyved.hu

szinfo # e-mail 2015.01.09. 10:39

Üdv!

Némi segítséget szeretnék.

Van egy Bt, amiben kültag vagyok, de a társasági szerződés szerint semmiféle tevékenységet nem folytatok.

A Bt. beltagja más társaságban csinált disznóságai miatt eltiltásra kerül, a másik társasága adószámát már törölték, a felszámolás hamarosan elindul. A baj az, hogy a járulékát a Kft-ben nem fizette meg teljes mértékben, csak a minimálbér után. Így a Bt-ben mint társas vállalkozó járulékhátraléka fog keletkezni.
Kérdésem: terhel-e ezért engem valami felelősség, behajthatják-e rajtam ezt a tartozást? Természetesen az eltiltása után eszemben sincs elfogadni a vezető tisztségviselő státuszt, inkább felszámoljuk a Bt-t.
Javaslat? Mit tegyek? És ha nem fogadom el a tisztséget, ki számolhatja fel?

Sherlock # e-mail 2015.01.06. 12:22

Menjen el ügyvédhez.

www.klaw.hu - Jogról, érthetöen.
https://www.facebook.com/kovacslaw/

zsuzsa28 # e-mail 2015.01.06. 12:18

Tisztelt Jogi Fórum !
Az unokám BT-jével működő üzlet befejezte működését 6 hónap után mert veszteséggel működött a büfé. Ezért nem akarja folytatni. A kültag már 4 hónapja nem dolgozik az üzletben. Unokám felmondja az üzlethelyiség bérletet és az egész vállalkozást be akarja fejezni . Kell-e neki adót fizetni ha nem volt nyeresége ? Mit kell tennie, hogy a legrövidebb időn belül a legkevesebb újabb költséggel befejezze az egészet ?

zsuzsa28 # e-mail 2014.12.09. 17:56

Köszönöm szépen a választ. Megpróbáljuk megbeszélni vele, hogy önként lépjen ki.Egyszer már írt neki az unokám de nem válaszolt.

ObudaFan # e-mail 2014.12.05. 06:32

25.000 illeték + ügyvédi munkadíj.
Akkor nem, de azért költségek akkor is lesznek, mert a cégbíróságnak azt is be kell jelenteni.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

zsuzsa28 # e-mail 2014.12.04. 22:30

Köszönöm a választ.Az új BT létrehozása mennyi újabb költséget jelent? Ha a kültag önként kilép akkor nem kell újat csinálni ?

ObudaFan # e-mail 2014.12.04. 19:32

Kitenni nem lehet. Az unokád felmondhatja a társasági szerződést és csinálhat egy új bt-t.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

zsuzsa28 # e-mail 2014.12.04. 16:33

Tisztelt Fórum!

Az unokám BT-jében egy barátja a kültag. Sajnos a jó barát kültag, akivel együtt dolgozott az üzletben 2 hónappal ezelőtt egyik nap kijelentette , hogy nem akar dolgozni vele tovább.
A barát önként nem lép ki a BT-ből, hogyan lehet megszüntetni a tagságát ?

ObudaFan # e-mail 2014.11.25. 07:03

A Bt-ből az örökrész a húgomé lenne hagyatékilag, ha örökölhette volna. Akkor őt is megkereshetik?

Véleményem szerint nem. A korábbi beltag ezekkel még nem tartozott, és ő meg nem lett beltag.

A leírtak alapján nem túl jó a helyzet, de látni kellene az összes iratot. Ha már nem mentél el időben ügyvédhez, legalább most el kellene.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Eudoxia # e-mail 2014.11.25. 06:31

Ezeket a dátumokat sem értem igazán. Nem lehetne vmit kezdeni velük? Meg semmit sem kaptam a felszámolotól sem. Ezekbe nem "köthetnék" bele?

Eudoxia # e-mail 2014.11.24. 17:07

Köszönöm!

A kijelölt felszámoló már lefolytatta. Nem tudom, mi lett a végeredmény, mert arról nincs semmi papírom, csak ebben az utolsó végzésben volt benne, hogy fizessem ki a dijját meg törölni fogják a céget a végzés jogerőre emelkedésekor. A Bt-ből az örökrész a húgomé lenne hagyatékilag, ha örökölhette volna. Akkor őt is megkereshetik?
Nincs semmi lehetőség erre részletfizetést kérni, vagy méltányosságból törölni v vmi?

ObudaFan # e-mail 2014.11.24. 16:21

Le kellett volna folytatni a végelszámolási eljárást. Az rendben van, hogy megszűnik a bt., mert nincs beltag, de attól még nem lehet törölni.
Szerintem az örökrészeddel valószínűleg felelni fogsz ezekért a költségekért, de itt még kijöhet szerintem az a helyzet is, hogy a vagyonoddal is, mert még vonatkozik rád az a szabály, hogy kültagként vezető tisztségviselő lettél, de már vonatkozhat rád az a szabály is, hogy kényszertörlés esetén a vezető tisztségviselő a vagyonával is felelhet.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Eudoxia # e-mail 2014.11.24. 15:51

Azt még elfelejtettem leírni, hogy a hagyatéki végzésben az szerepel, hogy a bt tulajdonjogát anyukám után a húgom örökölte. Bár akkor azt mondták, hogy igazándiból ezt teljesen feleslegesen írtuk bele, mert a bt-nek nem volt vagyona, a beltagság meg nem volt örökölhető.