Fórum cégügyek - társasági jog régebbi elöl     új hozzászólás


Bt kültag kiválás

Trysii #   2008.05.29. 20:20

Kültag kiválhat végrehajtásra bejegyzett BT-ből, aminek adóssága vagy? Hogyan teheti ezt meg? Vagy-e valami kockázata, következménye?

ObudaFan # e-mail 2008.03.13. 20:25

Az attól még valóban lízing. De gépkocsiknál általában pénzügyi és nem operatív lízingszerződéseket kötnek.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2008.03.13. 20:23

Láttam én már olyan "operatív lízingszerződést", amelyben sem az nem szerepelt, hogy a futamidő végén átmegy a lízingbe vevő tulajdonába, sem az, hogy maradványértéken megveheti. Sőt, kifejezetten az állt benne, hogy a futamidő végén vissza kell adni.
S nem egy kolléga komolyan érvelt mellette, hogy ettől ez még lízing.

www.kbs-ugyved.hu

ObudaFan # e-mail 2008.03.13. 20:19

A lízingelt gépkocsira vonatkozóan a cégnek fennáll az a joga, hogy majd maradványértéken megváltsa. Ennek lehet vagyoni értéke. Ezt pedig az elszámolás során figyelembe kell venni.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Lui170 # e-mail 2008.03.12. 21:38

Az autót hogy lehet ebből kihozni?? Átvállalni a lizinget? Megegyezni a "baráttal" hogy az eddig befizetett összeg fejében semmi követelést nem foganosít az öcsém. Hogy lenne érdemes "tárgyalni" és hogy lehetne meggyőzni a "barátot"? Érdemes egyáltalán foglalkozni a dologgal? A lízingből kb. 1.5-2 év van még hátra. Volt kezdőtőke is, ha jól tudom akkor 800.000 Ft, amit az öcsém és én fizettünk ki (kölcsönt adtam). Eddig jelentős összeg lett befizetve kb. 1.000.000 Ft. Tehát hogy úgy mondjam a nagy részén már túlvagyunk. Hagyjuk veszni a dolgot és próbálkozzunk mással??

nandy #   2008.03.12. 21:11

Lui:

Ha lízinges, akkor nem a cég tulajdona! Tehát véleményem szerint az APEH és más hitelező sem foglalhatja le, nem árverezheti.
(javítsatok ki, ha rosszul mondom)

nandy #   2008.03.12. 21:10

A társaság saját tőkéjéből a társaságtól megváló tagot megillető arányos rész kiszámításánál - eltérő megállapodás hiányában - a forgalmi értéket kell irányadónak tekinteni.

Sztv. szerinti saját tőke? Mert az nem lehet sok...

Lui170 # e-mail 2008.03.12. 20:36

Az autó lízinges. Ilyenkor mi a helyzet?

ObudaFan # e-mail 2008.03.12. 18:28

A társaságban fennálló tagsági jogviszonyát bármely tag három hónapra írásban felmondhatja (rendes felmondás). E jog kizárása vagy korlátozása semmis. Ha a felmondás lejárta alkalmatlan időre esik, a többi tag a felmondási időt legfeljebb további három hónappal meghosszabbíthatja.
Bármely tag a társaságban fennálló tagsági jogviszonyát írásban, az ok megjelölésével azonnali hatállyal felmondhatja, ha a társaság valamely más tagja a társasági szerződést súlyosan megszegi vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést, vagy a társaság céljának elérését nagymértékben veszélyezteti.
A rendes vagy azonnali hatályú felmondás érvénytelensége iránt a társaság az arról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül indíthat pert.
A társaságtól megváló taggal - a társasági részesedését átruházó tag kivételével - a tagsági jogviszonya megszűnésének időpontjában fennálló állapot szerint kell elszámolni.
A társaságtól megváló tagot - a társaság és a tag eltérő megállapodásának hiányában - a társaság saját tőkéjéből akkora hányadrész illeti meg, amilyen mértékben a vagyoni hozzájárulása viszonyult a társaság jegyzett tőkéjéhez.
A társaság saját tőkéjéből a társaságtól megváló tagot megillető arányos rész kiszámításánál - eltérő megállapodás hiányában - a forgalmi értéket kell irányadónak tekinteni.
A társaságtól megváló tag követelését - a társaság és a tag eltérő megállapodásának hiányában - a tagsági jogviszony megszűnésétől számított három hónapon belül pénzben kell kifizetni.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

nandy #   2008.03.12. 17:21

Érdemes lenne az APEH-től kikérni a jegyzőkönyvet, mert könnyen elképzelhető, hogy a barát tévesen diktálta be a cégautót, mint végrehajtható vagyont (tipikus hiba).

nandy #   2008.03.12. 17:19

A beltag korlátlanul felel a magánvagyonával a cég tartozásaiért a kültag általában csak a vagyoni betétje erejéig (pl. 10 ezer forint). A tag csak a tagsága ideje alatt keletkezett tartozásokért köteles helytállni.

Tehát a "barátnak" több félnivalója van, mint az öcsédnek vagy neked.

De: Ha az autó a cég nevén van, akkor az a cég vagyona. Kérdés, hogy lízing vagy autóhitel? Előbbinél a lízingbeadó a tulajdonos (így szerintem le sem foglalhatják), utóbbinál a cég.

(Tapasztalatom szerint az APEH nem szívesen foglal le és árverez "hiteles" autókat, mert az árverésből befolyt összegből előbb a bankot kell kifizetni, így könnyen lehet, hogy semmi nem marad nekik)

Az elszámolás általában megegyezés kérdése, ha nem sikerül, akkor lehet pereskedni - ez elég hosszadalmas is lehet.
Fel kell mérni a cég vagyoni helyzetét - ebben egy könyvelő sokat segíthet. A megállapodás legyen kéttanús, vagy ügyvéd által ellenjegyzett (magánokirat), vagy közjegyző által hitelesített (közokirat). A közokiratnak az az előnye, hogy amennyiben valamelyik fél nem tartja be a kötelezettséget, per mellőzésével, azonnal végrehajtható.

Lui170 # e-mail 2008.03.12. 16:42

A következő ügyben kérem a segítségeteket.
Az öcsém és egy barátja pár éve alapított egy bt.-t aminek (mivel én adtam az alapításhoz szükséges pénzt) én is kültagja lettem. A barát a beltag az öcsém a másik kültag. Az alapításkor 3*10.000 Ft-ot raktunk a bt.-be mint alapító tőkét. Egyenlő arányú a részesedés. Öcsémék sok mindenbe belefogtak, de általában nem voltak sikeresek. Miután megadták a kölcsönt megkértek, hogy lépjek ki a bt.-ből amit én megis tettem. (Elszámolás nem volt.) A kilépésem után nem sokkal vettek egy cégautót részletre. Pár hónap után nagyon megromlott a kapcsolat (1-1,5 éve) az öcsémék között, aminek az lett a következménye, hogy az óta öcsém (mivel csak neki van jogosítványa) használja az autót. Minden költséget, ami az autóval kapcsolatos az öcsém állt. Ő az üzemben tartó is. Több alkalommal kértük, hogy jelentse ki öcsémet a cégből, hogy végre lezárhassuk az ügyet. Tavaly nyáron jelentkezett a "barát", hogy az elmúlt időszakban jelentős tartozást halmozott fel a cég főleg az APEH felé, aminek az lett a következménye, hogy kaptak 6 hónap türelmi időt mielőtt a tartozás fejében elárverezik az autót. Ez az időpont tavaly decemberben már lejárt, de az autót még nem vitték el. Valószínűleg az történt, hogy a "barát" egy nagyobb összeghez jutott egy per során, amit még együtt indítottak egy másik cég ellen. Az APEH tartozás bejelentése óta nem fizeti öcsém az autó törlesztőjét, csak a működéséhez szükséges kiadásokat. A törlesztőt valószínűleg a "barát" fizeti. Erről az időszakról öcsém semmit nem tud a cég vagyoni helyzetéről. Nem kapott a cégről semmi tájékoztatást nem írt alá semmit és nem kapott a nyereségből sem. Közgyűlés sem volt. Gyerekes módon az óta sem beszélnek. Valószínűleg azért nem lett kijelentve a bt.-ből, mert mint utólag világossá vált ki kellene fizetni öcsémet 3 hónapon belül. Amit gondolom, nem szívesen tenne meg. Mi a teendő egy ilyen esetben. Kinek milyen jogai vannak? Milyen követelései lehetnek? Hogy zajlik egy elszámolás? Megegyezés kérdése az egész, vagy bíróság?
Öcsém hajlandó lemondani mindenről csak a kocsiról nem mivel több, mint 2 évig ő fizetett minden költséget
(törlesztő részlet, casco, kötelezőbiztosítás, kötelező szervizek) Kicsit hosszúra sikeredett, de remélem, valaki tud segíteni.
Előre is köszönöm!!
Lui

ObudaFan # e-mail 2008.03.06. 16:15

A cégbíróságra majd csak a felmondás és az annak a beltag részére történő elküldését igazoló ajánlott szelvény/tértivevény másolatát kell beadni.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2008.03.05. 21:52

Ott kell lennie a beltag lakóhelyének is.
Ha elárulod a nevet, megnézem neked.

www.kbs-ugyved.hu

Atimester # e-mail 2008.03.05. 20:02

Jó, és ha nincsenek ilyenek?
A Cégjegyzékadatban az én címem van (kültagként), tehát evidens, hogy magamnak nem küldöm el. Ha a beltag címe nem tudható akkor a Cégbíróságra kell elküldeni a felmondást?

ObudaFan # e-mail 2008.02.29. 14:38

Kell , hogy legyen . Cégjegyzékadat. Vagy kézbesítési meghatalmazott kell, hogy legyen.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Atimester # e-mail 2008.02.28. 23:55

Rendes felmondással szeretnék kilépni kültagságomból egy olyan Bt-ből ahol 1 be és 1 kültag van. A székhely az és (kültagi) címemen szerepel.
A beltagnak nincs posta címe, elérhetősége. Ilyenkor kinek kell átadni, megküldeni a felmondást?

ObudaFan # e-mail 2006.10.10. 17:15

Ha másik kültag belép, és ehhez a beltag is hozzájárul, akkor semmilyen probléma nincs, az egészet egy módosító szerződésbe, vagy egy jegyzőkönyvbe kell foglalni, ezt mindhárom félnek aláírni, és írni kell egy egységes szerkezetű szerződést.

Ha a beltag nem egyezik bele a kiválásba, akkor kicsit bonyolultabb a helyzet.

A társaságban fennálló tagsági jogviszonyát bármely tag három hónapra írásban felmondhatja (rendes felmondás). E jog kizárása vagy korlátozása semmis. Ha a felmondás lejárta alkalmatlan időre esik, a többi tag a felmondási időt legfeljebb további három hónappal meghosszabbíthatja.

Bármely tag a társaságban fennálló tagsági jogviszonyát írásban, az ok megjelölésével azonnali hatállyal felmondhatja, ha a társaság valamely más tagja a társasági szerződést súlyosan megszegi vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést, vagy a társaság céljának elérését nagymértékben veszélyezteti.

A rendes vagy azonnali hatályú felmondás érvénytelensége iránt a társaság az arról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül indíthat pert.

Ha a társaságból valamennyi kültag kiválik, a társaság az utolsó beltag vagy az utolsó kültag kiválásától számított hat hónapos jogvesztő határidő elteltével megszűnik, kivéve, ha a társaság e határidőn belül a társasági szerződése módosításával a betéti társaságként vagy közkereseti társaságként való működés törvényes feltételeit megteremti, és ezt a változást a cégbíróságnak bejelenti.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Maverick23 # e-mail 2006.10.10. 13:38

ha egy Bt-ben kültag vagyok 10 ezer Ft-tal, és ki szeretnék lépni ebből a cégből, mit kell tennem? Illetve, hogy a céget emiatt érheti-e bármilyen APEH, ilyesmi revízió, felülvizsgálat, bármi negatív dolog, vagy egyszerűen csak törölnek engem a cégbíróságon, mint kültag? az EVA törvény vonatkozásai mik?