Fórum cégügyek - társasági jog régebbi elöl     új hozzászólás


Bt kültag kiválás

Dr.Attika # e-mail 2013.02.11. 13:38

Tisztelt Kocsis Gabi!
Ön a cégnek regisztrált és a NAV felé bejelentett könyvelője? Ha igen, akkor a végelszámoló bejelentkezéséig is van teendője, mulasztási bírság terhe mellett.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

cívys # e-mail 2013.02.11. 13:37

Tisztelt Címzett!
Kérem szíveskedjen választ adni a következő kérdésemre:
A kültag viszonyát hogyan lehet megszüntetni?
Az egy személyes beltag kezdeményezheti, vagy csak a többi kültaggal együtt?
Morálisan érdemtelenné vált a tagságra.
Kell-e az ő beleegyezése?

KocsiGabri # e-mail 2013.02.11. 13:31

Tisztelt Ügyvéd Urak,

Köszönöm a válaszokat. Elfelejtettem hozzátenni, hogy mint a BT könyvelője tettem fel a kérdéseket.

Ha jól értem Kovács Béla Sándort, akkor meg kell várni, amíg kijelölik a végelszámolót, akinek át kell adni mindent. A cégnek semmilyen tartozása nincs, és nem is volt.

Dr.Attika # e-mail 2013.02.11. 13:24

Tisztelt Kocsis Gabi!
Ön a beltag? Ha igen, akkor kellett itt Ön által tudott előzménynek is lenni. A Bt-t valszeg csak a cégjegyzékből törölték. Szerintem most következik Ön részére ( ha beltag) az igazi tenni való. Nem ártana sürgősen egy ügyvédet felkeresni.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2013.02.11. 13:05

Végelszámolót vagy felszámolót fog kirendelni a bíróság, szerintem a zárómérleg elkészítése is az ő dolga lesz.

www.kbs-ugyved.hu

KocsiGabri # e-mail 2013.02.11. 13:02

Tisztelt Szakértők!

Igyekszem dióhéjban vázolni a helyzetet.
Egy BT kültagja 2012. 02. 09-én elhalálozott.
2013. 01.03. keltezéssel a cégbíróság küldött egy végzést, miszerint a BT 2012. 08. 09-én megszűnt.

Kérdéseim a következők:

A zárómérlegre milyen dátumot kellene írni? (A NAV-nál azt modnták, augusztus 9., a neten találtam olyat, hogy a végzés dátuma, illetve olyat is, hogy a közzétételtől számított 30 napon belül kell lennie - még nincs közzétéve a közlönyben...)
Mivel a végzés most jött, a NAV felé azóta is kellett jelenteni a havi dolgokat, ezzel mi lesz?

Mit takar, az hogy a vagyoni helyzetről információt kell nyújtani? Kinek, hogyan, mikor?

Cégpapírok elhelyezése, hol, hogyan?

A válaszokat előre is köszönöm!

Kocsis Gabi

Meryl # e-mail 2012.09.29. 14:42

Tisztelt Szakértők!

Korhatár előtti ellátást készülök igénybe venni.
Jelenleg még van egy BT-m, aminek beltagja vagyok.
Azt tudom, hogy az igénybejelentés napját megelőzően töröltetnem kell biztosítási jogviszonyomat. De mi van utána?
A jóváhagyást követően lehetek-e tagja egy Kft-nek? Milyen járulékfizetéssel jár? Lehetek-e tag és díjazás nélküli ügyvezető egyben, mert ha jól tudom, ez esetben nem kellene járulékot fizetni. Ha BT-n belül lennék beltag, akkor ez már automatikusan járulékfizetéssel járna? Beltag nem lehet részmunkaidős? Úgy hallottam, hogy csak a nem közreműködő kültagság után nem kell járulékot fizetni. Míg ha alkalmazott lennék a BT-ben,akkor dolgozhatok részmunkaidőben is. Kicsit keverem, hogy hol, mikor, milyen tagi viszony jelent járulékmentességet, és milyen pozíciót lehet betölteni, hogy a megadott jövedelemkeret belül lehessen ellátni.
Válaszukat előre is köszönöm!

Monic73 # e-mail 2012.03.13. 13:32

Tiszteletem!

Kérdésem a következő lenne. Éppen válófélben vagyok. A "volt" férjemmel volt egy közös Bt-nk, amiből különköltözés után én kiváltam. Erről Cégbírósági végzés is született. Különköltözésünk ideje: 2009. 04.26. Cégbejegyzés ideje: 2006. 06. 21. Kilépésemről hozott végzés ideje: 2009. 10.13.
Én ebben a Bt-ben 100000.- Ft tőkével voltam bent mint kültag. Kilépésemet intéző ügyvéd által aláírt papíron szerepel, hogy egymással elszámoltunk, és a továbbiakban egymással szemben igényünk nincs, ezt mindketten, valamint az új kültag is aláírta.
A kérdésem a következő: jogosan kéri e tőlem az időközben felgyülemlett APEH tartozásának felét? Kilépésemkor ennek a tartozásnak csak a töredéke volt meg, azóta nagyságrendekkel megnövekedett.
Válaszát és segítségét előre is köszönöm: Bankáné Pusztai Mónika

kültag # e-mail 2012.01.17. 10:56

Tisztelt Fórumozók,
Ki szeretnék lépni egy Bt-ből. A Bt-nek két tagja van. Egy beltag (üzletvezető) és jómagam a kültag. Kültagként szeretném a Bt. 3 évnyi könyvelési anyagát átnézni -kilépés és valószínűleg egy feljelentés előtt-, egyes dokumentumokról fénymásolatot készíteni. A beltag a betekintést engedélyezte, de fénymásolat készítését nem. Mivel a könyvelési anyag igen terjedelmes, és elhozni sem engedélyezi a beltag, elég macerás lenne felügyelet mellett a dokumentumokról jegyzeteket készíteni. Kihez fordulhatok? Mit tegyek?
Előre is köszönöm a válaszotokat.

ObudaFan # e-mail 2011.10.20. 15:59

A társaságban fennálló tagsági jogviszonyát bármely tag három hónapra írásban felmondhatja (rendes felmondás). E jog kizárása vagy korlátozása semmis. Ha a felmondás lejárta alkalmatlan időre esik, a többi tag a felmondási időt legfeljebb további három hónappal meghosszabbíthatja.
Bármely tag a társaságban fennálló tagsági jogviszonyát írásban, az ok megjelölésével azonnali hatállyal felmondhatja, ha a társaság valamely más tagja a társasági szerződést súlyosan megszegi vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést, vagy a társaság céljának elérését nagymértékben veszélyezteti.
A rendes vagy azonnali hatályú felmondás érvénytelensége iránt a társaság az arról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül indíthat pert.

A felmondás a kezességet nem érinti.

A társaságtól megváló taggal - a társasági részesedését átruházó tag kivételével - a tagsági jogviszonya megszűnésének időpontjában fennálló állapot szerint kell elszámolni.
A társaságtól megváló tagot - a társaság és a tag eltérő megállapodásának hiányában - a társaság saját tőkéjéből akkora hányadrész illeti meg, amilyen mértékben a vagyoni hozzájárulása viszonyult a társaság jegyzett tőkéjéhez.
A társaság saját tőkéjéből a társaságtól megváló tagot megillető arányos rész kiszámításánál - eltérő megállapodás hiányában - a forgalmi értéket kell irányadónak tekinteni.
A forgalmi érték megállapítható a számított saját tőke alapján is. A számított saját tőke meghatározása során a társaság a könyveiben értékkel kimutatott eszközeit és kötelezettségeit (ideértve a céltartalékokat és az időbeli elhatárolásokat is) átértékelheti, a könyveiben értékkel nem szereplő, a számviteli törvény 23. §-a szerinti feltételeknek megfelelő eszközöket és a társaságot terhelő kötelezettségeket figyelembe veheti.

Ha a társaságból valamennyi beltag vagy valamennyi kültag kiválik, a társaság az utolsó beltag vagy az utolsó kültag kiválásától számított hat hónapos jogvesztő határidő elteltével megszűnik, kivéve, ha a társaság e határidőn belül a társasági szerződése módosításával a betéti társaságként vagy közkereseti társaságként való működés törvényes feltételeit megteremti, és ezt a változást a cégbíróságnak bejelenti.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

plussnyul # e-mail 2011.10.20. 14:14

Kedves Kovács Béla Sándor!

Azzal a kérdéssel fordulok Önhöz, hogy egy bt kültag milyen módon léphet ki a bt-ből, ha nem közös megegyezéssel történik ? Kezességet vállalt a bt 8M forintos folyószámlahitelére- ezzel mi történik?
Kiválásával a bt-t nem kell megszüntetni, ugye?
Milyen anyagi követelései lehetnek, ha jelenleg a bt. veszteséges?
Előre is köszönöm válaszát

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2011.10.13. 22:19

Hogyne lenne! A maradó tag kijelenti, hogy szerinte a távozó tag betétje házassági közös vagyon, ezért csak az értékének a fele illeti őt, a másik felét a házastársnak kell kifizetni.

www.kbs-ugyved.hu

Gyöngyvér74 # e-mail 2011.10.13. 20:26

Kedves Kovács Béla Sándor!

Köszönöm a válaszát!

A 3.ponthoz kapcsolódóan ezt írta: "Igen, már az elszámolás során hivatkozni kell a közszerzeményi jellegre."

Tegyük fel, hogy nem kerül sor vagyonmegosztási perre, mert igyekeznek a Bátyámék peren kívül megegyezni, szétosztani a vagyont. Ettől függetlenül a sógornőm a "gyors pénz" reményében valószínűleg ki fog majd lépni a bt.-ből, és kéri az elszámolást.
Tehát, a kérdés: Ha vagyonmegosztási per/határozat nincs, van-e jelentősége a "közszerzeményi jellegnek" a kültaggal, azaz házastárssal való elszámolásnál a kilépéskor?

Köszönettel,
Gyöngyvér

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2011.10.13. 16:52
  1. Csak ha a társaság vagyona nem nyújt rá fedezetet. Jogszerű könyvelés esetén 20 milliós saját tőke mellett ez lehetetlen.
  2. Nem.
  3. Igen, már az elszámolás során hivatkozni kell a közszerzeményi jellegre.

www.kbs-ugyved.hu

Gyöngyvér74 # e-mail 2011.10.13. 16:01

Kedves Fórumozók! A segítségeteket szeretném kérni, dióhéjban a sztori:

A Bátyám 1998-ban alapított egy bt.-t egy barátjával, majd 2001-ben megnősült, a felesége lépett a barát helyére a cégben 2003-ban. Azóta 50-50%-ban oszlik meg a törzsbetét úgy,hogy Bátyám a beltag, a felesége a kültag.
Hétfőn közölte a hölgyemény, hogy szerelmes lett valakibe, elköltözik (eddig sem volt jó házasság a sógornőm kalandjai miatt),de a lényeg, hogy közölte azt is, hogy szándékozik a bt.-ből kilépni, és kéri az elszámolást. Jelenleg 20 millió Ft a cég saját tőkéje, amiből - ha jól értettük a Gt.-ben leírtakat 50%, azaz 10 millió Ft megilleti a feleséget, amit 3 hónapon belül kp.-ben ki kell neki fizetni (persze onnantól számolva, ha bejelenti, hogy kilép). Természetesen ennyi pénzt nem tud előteremteni (főleg ilyen rövid időn belül) a Testvérem.

A kérdés:

  1. A Bátyám -mint beltag és ügyvezetésre jogosult- ha nem tudja előteremteni a pénzt(márpedig nem tudja), felel-e teljes magánvagyonával a 10 millás "adósságért"?
  2. Befolyásol-e az valamit, hogy a hölgy soha semmit nem tett cég érdekében, kb. arról sincsen fogalma, hogy mivel foglalkoznak? Meg lehet-e támadni, lehet-e csökkenteni esetleg ezzel a követelését?
  3. Mivel a hölgynél a törzsbetét szempontjából házasság alatt szerzett vagyonról van szó, vagyonmegosztás esetén vajon feleződik-e a törzsbetétje? Azaz lehet-e egy vagyonmegosztás során a Bátyámnak 75%-a? Mert az osztozkodás, kilépés is könnyebben menne utána.

Köszönettel,
Gyöngyvér

gulyu # e-mail 2011.06.01. 12:12

Tisztelt fórumozók!

Egy bevétel nyilvántartásos EVA-s bt. beltagja vagyok. A kültag a tagságát rendes felmondással felmondta. A probléma az, hogy nem működik együtt. A tagok gyűlésén többszöri felszólításra sem jelent meg. A társasági szerződés alapján sajnos csak közösen tudunk döntést hozni. A társaság nyereség megosztása a társasági szerződés alapján 95% beltag 5% kültag. A betét aránya a társaságban 50%-50%. A nyereséget döntés hiányában nem tudom realizálni, kifizetni. A kérdésem az, hogy a felmondás lejárta után, hogy kell elszámolnom (12mill bevételről van szó).

ObudaFan # e-mail 2011.04.21. 15:58

Ha te kérted a beltagot, hogy számoljon be neked, számoljon el veled, akkor elég lehet. De ha nem annyira sürgős, akkor célszerűbb lehet egy rendes felmondás, mert azon nincs mit vitatni.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

györgyike # e-mail 2011.04.21. 15:29

Egy Bt. kültagja vagyok 4 éve. A társaság soha egyetlen taggyűlésre meg nem hívott, osztalékot soha nem fizetett. Mivel a tagságnak így semmi értelme, ki szeretnék válni a Bt.-ből. Elegendő -e a fent említett ok a rendkívüli kiválásra ? Ha igen, mivel jár ez a társaságra nézve ? Hol találok arra egy iratmintát, hogy hogyan kell kinézni egy ilyen kilépési nyilatkozatnak, és hová, hogyan kell megküldeni ?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2011.04.20. 16:37

A társaságtól megváló taggal el kell számolni. Ebben nemigen van jelentősége annak, hogy mennyi pénzt fektettél be, csak annak, hogy aktuálisan mennyi a társaság vagyona.
(Ha tagi kölcsönt nyújtottál, az más kérdés, akkor viszont annak nincs jelentősége, hogy kilépsz vagy maradsz.)

www.kbs-ugyved.hu

Gvendolin #   2011.04.20. 16:33

Egy Bt. kültagja vagyok jelenleg 50%-os tulajdonrésszel. Szeretnék a Bt-ből kilépni.kb.fél millió forint a befektetett pénzem amiről papírom nincsen.A kilépés esetén, milyen esélyem van ennek kivételére, ha a cég kissé veszteséges?Hogy történik ennek a menete?Adófizetési kötelezettség utána kit terhel?

Köszönettel:
Gvendolin

brotex # e-mail 2011.01.11. 14:04

Tisztelt Válaszoló!

Hasonló lenne a kérdésem, mint Csoláé azzal a különbséggel, hogy a Bt. kültag üzletvezetésre jogosult, de személyes közreműködésre nem kötelezett.
Főállásban máshol dolgozott, kaphat vajon munkanélkülit?
A Bt-től juttatást nem kap.

Jól tudom, hogy az üzletvezetés nem minősül személyes közreműködésnek?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2011.01.06. 21:30

Az tényleg akadálya annak, hogy támogatást kapjon. Keressetek fel egy ügyvédet.

www.kbs-ugyved.hu

Csola # e-mail 2011.01.06. 21:08

6 éve nincs munkaviszonya a céggel, viszont a társasági szerződés szerint "a kültag a társaságban személyesen közreműködik".

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2011.01.06. 17:11

Ez nem két lehetőség, hanem az a két eset, ami akadálya lehet annak, hogy álláskeresési támogatást kapjon. Maga a kültagi minőség nem ilyen, attól vígan kaphatja a juttatást.

www.kbs-ugyved.hu

Csola # e-mail 2011.01.06. 15:22

Kérem vázolja fel mindkét lehetőséget.