Vevő Jogai - Ingatlan Végrehajtás


gerbera317 # 2022.07.22. 11:24

Egyébként pedig tározóról van szó. Arra nem terjed ki a 154/A. § hatálya, hanem a 154. § szerint kell átadni. Tehát ha azt a végrehajtó átadta (egy irodai intézkedéssel), a vevő jogszerűen nyitja azt fel és üríti ki. Persze, vita esetén nem hátrány, ha tudja bizonyítani, hogy az adóst megfelelő idő ráhagyásával értesítette a szándékáról.

drbjozsef # 2022.07.22. 10:50

6karakter,

Tudod ki a tároló előző tulajdonosa? Ismered? Tudsz elérhetőségét, lehetőleg lakcímet hozzá?

gerbera317 # 2022.07.22. 10:30

@tkarakter
Az árveréstől nem jó a 30-15.
Igaz. Elszámoltam magamat.
A kiürítési pert a lakást jogcím nélkül használó személy (aki valószínűleg azonos az adóssal) ellen kell megindítani indítani annál a bíróságnál, amelyiknek az illetékességi területén lakik (valószínűleg a kiürítendő ingatlanban lakik, tehát az ingatlan fekvése szerint illetékes bíróságnál).

6karakter # 2022.07.22. 08:56

Valaki tudja, hogy ha a végrehajtó nem adja birtokba a tárolót, akkor ki ellen kell és hol az ingatlankiürítési pert indítani? Köszönöm

Atti74 # 2022.07.22. 07:58

Ugyanezt a választ kaptam a vh-tól, viszont a kívánt tételre érkeznek sorra a licitak másoktól.

papinianus88 # 2022.07.22. 06:43

Irgalmas

Nem ülnek rajta... És nem tudni. Lentebb leírtam, hogy mire az állandó helyettes a végrehajtói letéti számlához hozzáfér, megkapja a rendelkezési jogosultságot, addig nagyot kell küzdeni a bankkal. Nem olyan ez, mint befizetni a bankfiókban. Itt felesleges saccolni.

6karakter: Tároló? Ember... legközelebb vásárolj kivett beépítetlen területet és kérd, hogy a végrehajtó adjon birtokba egy sztyeppét, amire diadalittasan kitűzheted a zászlódat...

IrgalmasSzamaritanus # 2022.07.22. 03:28

Szintén érintett vagyok a Schadl-Baranyai helyettes végrehajtó ügyben.
Kérelem+előleg leadva, aktiválás viszont nincs. Erre ma jött egy ilyen email Schadl György email címéről:

Tisztelt Cím!
A T. Cím által a Schadl-Baranyai és Társa végrehajtó irodához a kitűzött ingatlanárveréssel kapcsolatosan eljuttatott aktiválási kérelemmel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom.
A Dr. Schadl-Baranyai Helga helyettes bírósági végrehajtó irodáját érintő átadás-átvétel okán jelenleg a technikai feltételek hiánya miatt nincs mód arra, hogy az aktiválási kérelmének az eljáró végrehajtó iroda helyt adjon.
Az ügyviteli programnak, valamint az iroda pénzügyi nyilvántartásának az elérhetetlensége nem teszi lehetővé az ingatlanárverés eredményes megtartását.
Amint a technikai feltételek adottá válnak, a T. Cím által beutalt előleg haladéktalanul visszautalásra kerül arra a bankszámlára, ahonnan az a végrehajtó irodához érkezett, valamint az árverés azonos feltételekkel ismételten kitűzésre fog kerülni, amiről a T. Címet értesíteni fogjuk.
A kellemetlenségért a szíves elnézést kérjük.
Tisztelettel:
Dr. ............ Konstantin
Helyettes Bírósági Végrehajtó

Az árveréseket törölték is...
Meddig ülhetnek ilyen címszóval a pénzünkön? Gerbera véleményed?

6karakter # 2022.07.21. 12:52

Az árveréstől nem jó a 30-15.
Ki ellen kell és hol az ingatlankiürítési pert indítani? Köszönöm

gerbera317 # 2022.07.21. 11:13

a a március 30tól számolunk, akkor a 30 nap április 28-án járt le.
Booocs, de a március 30. + 30 nap, az április 29-ét hozza eredményül. Annak is nem a kezdetét, hanem a nap végét, tehát az adós április 29. éjfélig hagyhatta volna el az ingatlant. Az ugyanezen a napon, napközben előterjesztett kérelem valóban idő előtti. A civilisztikai kollégiumvezetők országos állásfoglalása szerint az árverési vevőnek az önkéntes kiköltözésre nyitva álló határidő alatt előterjesztett kérelme a Vht. 154/A. § (10) bekezdése alapján, mint időelőtti kérelem elutasítandó. BH. még nincs erre, de ha lesz ilyen, az is nyilván erre fog hivatkozni. OFF Neked az új évezred is 2000. január 1-én kezdődött, nem pedig egy évvel később, úgy-e? ON
Tedd azt, hogy benyújtasz egy kifogást a végrehajtó mulasztása ellen. Ebben játszd el a naivát, miszerint te abban a tudatban adtad be a kiürítési kérelmet április 29-én, hogy az árverés befejezésének te a Vht. 132/D. § (3) alapján a licitnapló lezárását (február 25.) tekintetted, és ehhez számoltad a határidőket, és így a kiürítési kérelmet is a – szerinted – megfelelő időablakban adtad be. Aztán a bíróság vagy méltányolhatónak találja a tévedésedet, vagy nem. De a 217/B. § szerinti mellénykedés így most már felejtős lesz.
Ha nem jársz sikerrel, akkor már csak a lakáskiürítési per és az azt követő külön végrehajtás hozhat eredményt.

6karakter # 2022.07.21. 11:10

Milyen út lehet még, hogy birtokba vehessem a másfél éve kifizetett, nevemen lévő kis tárolót? Köszönöm

drbjozsef # 2022.07.21. 11:07

Ptk8:3.§(1) : "A napokban megállapított határidőbe a kezdőnapot nem kell beleszámítani."

6karakter # 2022.07.21. 10:35

drbjozsef
Árverés 2021.02.25-én volt. Árverési jkv aláírása március 30-án, átadási kérelem megküldése április 29-én. Ha a március 30tól számolunk, akkor a 30 nap április 28-án járt le. A 15 nap április 29-től kezdődik, amikor beadtam.
Ha mégsem állna meg hogyan lehet milyen más úton birtokba venni? Köszönöm :(

drbjozsef # 2022.07.21. 10:24

6karakter,

2021.04.29. napján kelt beadványa idõ elõtti, a 2022.07.05. napján kelt beadványa elkésett.

Speciel ez nekem igaznak tűnik.

2021.04.30 és 2021.05.14 között kellett volna beadnod a kérelmet szerintem. Rosszul számolok?

2021.04.29. az árveréstől számított 30. nap. Ha ez ELTELT, utána van 15 napod beadni.

6karakter # 2022.07.21. 09:58

Árverés 2021.02.25-én volt. Árverési jkv aláírása március 30-án, átadási kérelem megküldése április 29-én.
A végrehajtó ezt irta:
" felvett ingatlan birtokba
adása felõl intézkedni nem áll módomban, tekintettel arra, hogy a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 154/A. § (10)
bekezdése alapján a 2021.04.29. napján kelt beadványa idõ elõtti, a 2022.07.05. napján kelt beadványa elkésett.
Vht. 154/A. § (1) Az adós és az adós jogán az ingatlanban lakó személyek - a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel - az árveréstõl számított 30. napig, ha a
végrehajtó ennél hosszabb határidõt adott a vételár megfizetésére, eddig az idõpontig, jogorvoslat elõterjesztése esetén pedig az errõl szóló határozat
rendelkezése szerint a határozat jogerõre emelkedésétõl számított 15. napig kötelesek az ingatlant ingóságaiktól kiürítve elhagyni, és biztosítani, hogy a
végrehajtó átadja azt az árverési vevõnek.
(10) Ha a kiköltözésre az (1) és (5) bekezdésben foglalt idõpontig nem került sor az árverési vevõ a kiköltözési határidõ lejártát követõ 15. napig kérelmezheti
az ingatlan birtokba adását."

Megállna-e a végrehajtási kifogás, illetve, ha nem mit tehetek, hogy a másfél éve kifizetett kis tárolóm megkaphassam?
Köszönöm előre is a segítségeket

6karakter # 2022.07.21. 09:15

@gerbera317 Kedves, a leírtak alapján szerinted meg fog állni a kifogás? A jogszabály számomra homályosan fogalmaz, mert úgy irja árveréstől számított... és nem a kifizetve és aláirt árverési jegyzőkönyvtől számitott....
Az árverés 2021-02-25-én volt, a fizetés és a jkv aláírás március 30-án. A végrehajtó nem hívott fel 8 napon belül csak majdnem 1 hónappal utána, viszont azóta végrehajtóváltás történt most és az új találta, ki hogy nem adja birtokba mert nem időben adtam be. Köszönöm

gerbera317 # 2022.07.21. 09:06

Hogy-hogy mit tehetsz? A törvény az törvény. Ha az azt mondja, hogy a kiköltözési határidő az árverés napja + 30 nap, a kiürítési kérelem határideje pedig innentől 15 nap (tehát összevonva: árverés napja + 45 nap), és te ennek megfelelsz, akkor ezt told le a végrehajtó torkán is. Ha nem hagyja, akkor pedig támadd meg végrehajtási kifogással a mulasztását - ne aggódj, a bíróság helyt fog adni a kérelmednek. Sőt, ha nagyon arrogáns volt veled a végrehajtó, és megérdemli, akkor kérd ellene a 217/B. § szerinti szankciót is.

6karakter # 2022.07.21. 08:58

@gerbera317
A jegyzőkönyvet 2021 március 30-án írtam alá, 31-én postára adtam az adósnak a levelet, ami április 21-ig volt a postán, ezután visszaküldték. A végrehajtónak az átadás kérést április 29-én küldtem el, akkori veszélyhelyzetre tekintettel e-mailben, amit el is fogadott.
Elvileg az árverési jegyzőkönyv aláírása után 30+1 nappal.
Mit tehetek? Nagyon köszönöm a segítséget!

gerbera317 # 2022.07.21. 08:46

@6karakter
Az adóst alapvetően nem a vevő szólítja fel a távozásra, vagy ha mégis történik ilyen, a felszólításhoz nem fűződik jogkövetkezmény.
Az adós és az adós jogán az ingatlanban lakó személyek az árveréstől (= az árverési jegyzőkönyv aláírásától) számított 30. napig kötelesek az ingatlant ingóságaiktól kiürítve elhagyni, és biztosítani, hogy a végrehajtó átadja azt az árverési vevőnek.
Tehát a kiköltözési kötelezettséget nem felszólító levél, hanem a törvény keletkezteti. Az csak egy dolog, hogy célszerű ezeket írásban is felszólítani, de az átvételhez, illetve annak időpontjához nem fűződik jogkövetkezmény.
Ha a kiköltözésre eddig az időpontig nem került sor az árverési vevő a kiköltözési határidő lejártát követő 15. napig kérelmezheti az ingatlan birtokba adását.
Ne hagyd magadat hasba akasztani azzal a 15 napos határidős dumával (hacsak nem te értetted félre, hogy azt mikortól kell számítani).
Ajánlott olvasmány: Vht. 154/A. §, különösen az (1) és (10) bekezdések.

gerbera317 # 2022.07.21. 08:33

@vidéki
az állandó helyettes vhnak kellett befizetni az előleget, de az aktiválási kérelmet az eredeti iroda kezeli
Ez csak duma. Az előleget valóban az állandó helyettes számlájára kell küldeni, az aktiválási kérelmet pedig valóban a helyettesített iroda kezeli, de technikailag csak annyinak kell történnie, hogy az állandó helyettes látva az előleg beérkezését, telefonon odaszól a helyettesített irodába, hogy "te figyu, aktiváljátok már az R2D2 felhasználót" (vagy saját maga lép be az EÁR-ba és aktiválja).

6karakter # 2022.07.21. 08:23

Árverési vevőként kifizettem az ingatlant ill aláírtam a jegyzőkönyvet, majd írásban felhívtam az előző tulajdonost írásban, hogy adja birtokba az ingatlant. A tértivevény és az át nem vett levél visszaérkezése után beadtam a végrehajtónál a birtokbaadási kérelmet.
Most azért nem birtokba adni a végrehajtó számomra, mert azt mondja késve érkezett, mivel a jkv aláírása után 15 napon belül kéne kérni.
Nem értem akkor hogy kell előtte az adóstól kérni, mivel ha nem veszi át a levelet az 20 nap a postai tartás, majd a viszzaküldés.
Mit tehetek, hogyan vehetem birtokba, mik a jogaim és a lehetőségeim?
Köszönöm ha tudnának tanácsolni.

Videki ember # 2022.07.20. 14:16

023.V.0533/2012/257 A lentebbi probléma, az aktiválás hiánya abból ered, hogy az állandó helyettes vhnak kellett befizetni az előleget, de az aktiválási kérelmet az eredeti iroda kezeli, akik meg a rendszerátállás miatt nem látják sem a kérelmet, sem a befizetést. Amit meg nekik kellene kezelni... Ha a nyálcsorgató és végül hoppon maradt kérelmezők elől egy licittel elviszik a mannát (most egy van, péntek délben pedig le is zárul) akkor ők mást nem tehetnek, csak végrehajtási kifogást indíthatnak tizenötezerért, vagy ilyen súlyú, az iroda tudomásában lévő informatikai probléma esetén valamelyik vh (helyettes vagy eredeti) törli az árverést, esetleg maga a rendszer érzékeli a problémát?

gerbera317 # 2022.07.19. 14:53

én kértem a saját aktiválásomat, de még nem kaptam visszajelzést
Akkor egyáltalán nem biztos, hogy tömegek várnak beengedésre az árverési csarnokba, vagy hogy másokat nem engedett be. Téged még nem engedett be, illetve mások még nem tettek vételi ajánlatot.
Mikor ér véget az első szakasz?

H_alex # 2022.07.19. 14:20

Ezt te honnan tudod kívülállóként? Hogy érkezett-e aktiválási kérelem, azt a végrehajtón kívül más nem tudhatja.
Dehogynem, én kértem a saját aktiválásomat, de még nem kaptam visszajelzést, általában egy 1-2 napon belül megtörténik.
Ráadásul amíg a többi végrehajtó ingatlanjainál folyamatosan emelkednek az árak, a Schadléknál semmi változás nem történt az első minimálár óta.

gerbera317 # 2022.07.19. 13:47

az aktiválást nem végzik el
Ezt te honnan tudod kívülállóként? Hogy érkezett-e aktiválási kérelem, azt a végrehajtón kívül más nem tudhatja.

H_alex # 2022.07.19. 10:23

@papinianus88

Köszönöm.
Ez várhatóan azt is jelenti, hogy sok kifogás fog érkezni az árveréseikre, mert nem lettek aktiválva a vevők?