Fórum Végrehajtási jog újabb elöl     új hozzászólás


végrehajtás kérdések

drbjozsef #   2020.04.23. 07:02

idegesados,

Igen.

Sajnos a távhő az egy ilyen dolog. Az ingatlan tulajdonosának mögöttes felelőssége van. Ugye, a távhő nem korlátozható úgy, mint az áram vagy a gáz szolgáltatás, azt a tulajdonosnak akkor is fizetnie kell, ha a bérlő/használó/haszonélvező nem teszi.

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
[...]
44.§(3) Az épület, építmény, épületrész tulajdonosa és a bérlő vagy a használó együttes kérelmére a távhőszolgáltató a díjat közvetlenül a bérlő vagy a használó részére számlázza. A távhő-szolgáltatási díj a bérlő vagy a használó által történő megfizetéséért - a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján az állam vagy a települési önkormányzat tulajdonában lévő lakóingatlanok kivételével - a tulajdonos egyszerű (sortartó) kezesként felel. A 37. § (6) bekezdésében foglaltak erre az esetre is vonatkoznak.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

gerbera317 # e-mail 2020.04.23. 10:31

idegesados
Valószínűleg még nem telt el 15 nap, hogy a banktól tudomást szereztél az ellened folyó végrehajtásról. Így kézbesítési kifogást terjezsthetsz elő a közjegyzőnél (megismételem: a közjegyzőnél!) a fizetési meghagyás kézbesítése ellen. Ha annak helyt adnak, a végrehajtási lap visszavonását követően a fizetési meghagyást újra kézbesítik neked oda, ahova te kéred, és annak ellenmondhatsz. Ha az perré alakul, akkor abban a perben megtudod, hogy jogos-e veled szemben a követelés. Valószínűleg el fognak marasztalni (ld. drbj posztját), és akkor bukod a perköltséget is, az előző végrehajtás költségeit is, és még meg is kell fizetned a tartozást ugyanúgy, ahogy most most is kell.

idegesados #   2020.04.23. 14:38

Köszönöm mindkettőtöknek!

Azt még megértem, hogy elővesz a szolgáltató, ha a díjfizetőn nem sikerül behajtani a tartozást. Azt viszont nem érzem szabályosnak, hogy rögtön ellenem indult jogi eljárás. Utánaolvastam a sortartó kezességnek, elvileg igazam van. Vagy ha távhőről van szó, akkor a díjfizető jogi vonatkozásban nem is kötelezett?

Grave7 #   2020.04.23. 17:07

@idegesados: Ha évek óta nem fizeti a számlákat a lányod, miből gondolod, hogy az évek alatt nem indult már végrehajtás a lányoddal szemben is?

idegesados #   2020.04.23. 17:51

Grave7:
Beszéltem vele, miután tudomást szereztem az ellenem folyó végrehajtásról. Ráadásul 15 éve ugyanott dolgozik, rendesen be van jelentve és nettó 150 000 Ft-ot keres, tehát jövedelemletiltás útján hamar megtérült volna a 200 000 Ft-os követelés.

Vyktor #   2020.04.25. 08:19

Tisztelt Szakértők, Ügyvédek!

Az alábbi szabályt, hogy kell érteni a gyakorlatban?
A végrehajtást kérőnek bizonyítania kell, hogy a 6 hónapnál régebbi követelése jogos, vagy elég ha szóban elmondja? Vagy mindenképp tárgyalás szükséges hozzá?

"A gyermektartásdíj végrehajtása iránti kérelmek elrendelését 6 hónapra visszamenőleg lehet kérni. 6 hónapot meghaladóan csak akkor van lehetőség a végrehajtás elrendelésére, ha a végrehajtást kérő valószínűsítette, hogy a hátralék az adós rosszhiszemű magatartásának következtében alakult ki."

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.04.25. 13:08

Se.
Ahogy oda van írva: "valószínűsíteni" kell.

www.kbs-ugyved.hu

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.04.25. 13:08

Mi a konkrét problémád, a konkrét tényállás?

www.kbs-ugyved.hu

idegesados #   2020.04.26. 17:05

gerbera317:
Tegyük fel, hogy a kézbesítési kifogásnak helyt adnak és a fizetési meghagyásnak nem mondok ellent, hanem kifizetem a tartozást. Ebben az esetben mi lesz a végrehajtási költséggel? Nem érzem igazságosnak, hogy azt már leverik rajtam, hiszen fizetési meghagyás híján esélyem sem volt megelőzni a végrehajtást.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.04.26. 17:10

A végrehajtási költséget csak akkor kell megfizetned, ha a kézbesítési fikciót nem tudod megdönteni. (Tehát, ha a kézbesítés szabályszerű volt.)

www.kbs-ugyved.hu

gerbera317 # e-mail 2020.04.26. 18:13

Ideges
Milyen vh-költség? Mire újból kézbesíttetik az fmh-t, már nem lesz végrehajtás.

idegesados #   2020.04.26. 18:56

Köszönöm Kovács_Béla_Sándor és gerbera317!

Az világos, hogy addigra már nem lesz végrehajtás. Ettől függetlenül a végrehajtást kérőnek és a végrehajtónak is voltak költségei a végrehajtás kapcsán. Ezeket ki fogja megtéríteni?

Egyébként amíg nem bírálják el a kézbesítési kifogást, addig folytatódik a végrehajtás, mintha mi sem történt volna? Érdemes tájékoztatom a végrehajtót, hogy kézbesítési kifogást terjesztettem elő a közjegyzőnél?

Vyktor #   2020.04.27. 07:30

Tisztelt Kovács_Béla_Sándor!

Az édesanya nem bírta megoldani a gyerekek felügyeletét, ellátását, ezért hozzám kerültek tavaly május végén.
Ügyvédi egyezség, majd a bírósági végzés csak augusztus 1-vel mondja ki a változást tehát jogilag kellett volna fizetnem 2 havi gyerektartást, de ezt júniustól nem tettem meg. Júliustól már sikerült elintéznem ,hogy én kapjam a családi pótlékot. Az anya nem volt együttműködő.
Tehát erről a 2 havi gyerektartásról van szó a kérdésemben.

gerbera317 # e-mail 2020.04.27. 09:06

Vyktor
Az mondjuk nem volna hátrány, ha nem a fórumnak kéne kitalálnia, hogy ki követel. Valószínűleg az asszony, ugye?
6 hónapnál régebbi tartásdíjrészletekre nézve akkor lehet kiállítani, ha a végrehajtást kérő valószínűsítette, hogy a tartásdíjhátralék az adós rosszhiszemű magatartására vezethető vissza
Itt tisztázni kell a rosszhiszeműség fogalmát (pontosabban: a határát), hiszen a nemfizetés eleve rosszhiszemű magatartás. A bírói gyakorlat szerint ennek megállapításához nem elég az, hogy az adós nem, vagy csak kevesebbet fizet. Ezt tetézni kell mással is, például azzal, hogy az adós a lakcímváltozását elhallgassa, vagy hogy a jogosultat tudatosan megtévessze. Ha az történt, amit írsz, akkor ez nem áll fenn.
Ha az asszony ugyanezt fogja előadni, akkor arra bárkinek az a terjészetes reakciója, hogy 'de hát mit akar, nem is nála volt a gyerek'. Nagyont kell hazudnia ahhoz, hogy a bíróság bedőljön neki.

Vyktor #   2020.04.27. 09:45

Igen, az asszony követelhet.
A kérdése marra irányult, hogy ezt elég a végrehajtás kérésekor előadnia az irodában és ők döntenek, vagy bírósági tárgyalás szükséges hozzá?

gerbera317 # e-mail 2020.04.27. 09:54

Nincs tárgyalás. A végrehajtás egy nemperes eljárás, így az elrendelése, és a kérelem beadása is nemperes úton történik.
A gyermektartás elrendelésénél elegendő a jogosultnak állítania, hogy az adós nem fizetett, és a bíróság minden vizsgálat nélkül elrendeli a végrehajtást. De a hat hónapnál régebbi elmaradás elrendeléséhez nem elég állítani, hanem valószínűsíteni (bizonyítani) kell az állítás valósságát. Ha valóban az a tényállás, amit te itt előadsz, akkor ő ezt nem fogja tudni megtenni. Ha a bíróság mégis elrendeli a végrehajtást arra a hátralékra, azt a Vht. 211. § (1) szerinti eljárásban támadhatja meg az adós.

Vadsuhanc #   2020.04.27. 17:23

Tisztelt Fórumozók!

Két kérdésben szeretnék segítséget kérni Tőletek. A Vht.139.§.(3) bekezdése azt írja:

.."A végrehajtó az ingatlan árveréséről szóló hirdetményt a becsérték megállapításától, végrehajtási kifogás előterjesztése esetén a becsérték tárgyában hozott jogerős bírósági határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles közzétenni az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásában.

Ha a végrehajtó ezt az időpontot elmulasztja van-e ellene jogorvoslat? Megfordítva a kérdést az elektronikus árverés elrendelése előtt szükséges-e 30 napon belül megállapított becsérték közlése a felekkel?

Az árverési hirdetmény pótolja-e a becsérték közlésére vonatkozó szabályokat?

Tisztelettel köszönöm az estleges segítő válaszokat.

gerbera317 # e-mail 2020.04.27. 18:33

Ha a végrehajtó ezt az időpontot elmulasztja van-e ellene jogorvoslat?
Van. Végrehajtási kifogásnak híjják. Gondoltad volna?
árverés elrendelése előtt
Az árverést nem "elrendelik", hanem kitűzik.
árverés elrendelése előtt szükséges-e 30 napon belül megállapított becsérték közlése a felekkel?
Nem. Csak az a tény, hogy a becsérték jogerőre emelkedését követő 30 napon belül nem lett kitűzve az árverés, nem jelenti azt, hogy akkor a kitűzést megelőzően újabb becsérték-közlés kellene. Hogy jut ilyen marhaság az eszedbe?
Egyébként, ha a végrehajtó elmulasztja ezt a határidőt (megkockáztatom, hogy száz esetből kilencvenkilenc + egyszer fordul elő), azzal, hogy aztán mégis kitűzi, rögtön orvoslova van a sérelem, ami jellemzően a végrehajtást kérő sérelme. És még mielőtt megkérdeznéd: Nem, a késedelem nem jogvesztő, tehát ha nem tűzte ki a végrehajtó időben az árverést, azt bármikor pótolhatja, és ehhez nem szükséges az előzményeljárást megismételnie.
Az árverési hirdetmény pótolja-e a becsérték közlésére vonatkozó szabályokat?
Igen. Nincs rá jogszabály, de bírósági gyakorlat van. Ha valaki az árverési hirdetményen szereplő becsérték ellen kifogást emel azzal, hogy korábban nem lett vele közölve a becsérték, és bebizonyosodik, hogy valóban nem, a bíróság a hirdetményt tekinti becsérték-közlésnek az előterjesztő vonatkozásában. És ugyanígy: Ha valaki később (pl. az árverési jegyzőkönyv ellen előterjesztve) reklamál, hogy vele nem lett közölve a becsérték, a bíróság azt vizsgálja , hogy ha valóban nem, akkor a hirdetményt megkapta-e. Mert ha megkapta (akár fiktív kézbesítéssel is), és nem terjesztett elő ellene kifogást, akkor a becsértéket közöltnek kell tekinteni, és az így elkésett kifogását elutasítják.

Vadsuhanc #   2020.04.27. 20:07

Gerbera317 nagyon szépen köszönöm a válaszod!

Mindenesetre furcsa, hogy egy végrehajtó intézkedése - amire a törvény kötelezi 30 napon belül - ennyivel elintézhető több év után.

Ingatlan lefoglalása : 2007.11.hó
Becsérték megállapítása : 2012.02.hó
Eljárás szünetelése az
adós jövedelmének letiltása : 2016.11.hó
Vh.kérő kérelme az ingatlan
árverezésére vonatkozóan: : 2019.03.hó
Érverés kitűzése : 2020.03.hó

a dátumok a végrehajtó által kiállított iratok alapján írtam nem kitaláltam.

Ennyit a végrehajtási törvényről.

gerbera317 # e-mail 2020.04.27. 21:18

Ugyan. Az adós nem szokott hisztizni, hogy "Naaa, mikor lesz már kitűzve az árverés?" A késedelem minden esetben a végrehajtást kérő sérelme. Csak te vagy ilyen fordítva összerakva.

Vadsuhanc #   2020.04.27. 22:05

Kedves gerbera!

2012-ben a becsérték közlése után megjelentem a végrehajtó irodájában és közöltem, hogy a lakás kiürített állapotban van és kérem az ingatlan árverésen történő értékesítését. Erről jegyzőkönyv készült ami jelenleg is a birtokomban van. Szó szerint a fentieket tartalmazza. Dátum, aláírás és pecsét és a végrehajtás kérőnek megküldve. ( megjegyzem a lakás azóta üres és lakatlan )

Ennyire fordítottan vagyok összerakva. Én most sem az árverés " elrendelés " miatt hisztizem, hanem amiatt hogy a végrehajtó a törvényt nem tartotta ne ezáltal a végrehajtást kérőnek kevesebb összeg fog befolyni és az én tatozsom is több marad.

gerbera317 # e-mail 2020.04.28. 08:35

Erről jegyzőkönyv készült ami jelenleg is a birtokomban van
És van olyan jegyzőkönyv, ami arról szól, hogy ismételten kéred, aztán egy következőben ismételten sürgeted stb.?
Nem tudom, hová akarsz kilyukadni, de ha kártérítésre pályázol, akkor azt el kell feleljteni.

Vadsuhanc #   2020.04.28. 11:55

Kedves gerbera317!

Szinte minden évben bár ezekről nem készült jegyzőkönyv. A Dht törvény miatt nem lehetett majd a végrehajtás kérő oldalán kétszer is jogutódlás történt. A végrehajtó így nem árverezett. 2019-ben kórházban voltam levágták a lábam.

Nem kártérítést akarok. Bármilyen furcsán hangzik én is szeretném, ha az árverés megtörténne, de nem az ingatlan valós értékének a felén egy 2012-es értékbecslés alapján.

drbjozsef #   2020.04.28. 12:19

Vadsuhanc,

Vht. 139.§(8) Ha a becsérték megállapítása (kifogás esetén bíróság általi jogerős megállapítása) óta három év eltelt, és az ingatlan még nem került értékesítésre, a végrehajtó bármelyik fél kérelmére az árverés kitűzése előtt a becsértéket az (1) és (2) bekezdésben foglaltak alkalmazásával ismételten megállapítja.

Ezt kellene szerintem.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Vadsuhanc #   2020.04.28. 12:21

Köszönöm drbjozsef. Sajnos az árverés már ki van tűzve.