Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


Munkajogi kérdések.

tarjani # e-mail 2013.06.19. 14:16

Köszi, azt hiszem ha még valaha akar ott dolgozni nem igazán érdemes ezen jogvitába belemenni velük szemben.Milyen jogi útra gondolsz? Még egy kérdés mi van a bent lévő szabadságaival?Nem hiszem,hogy meg akarják hosszabbítani Az amit irtál,hogy 98000 ft az nettó vagy abból még lejönnek a járulékok?

emma # e-mail 2013.06.19. 12:45

A Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának 6. számú állásfoglalása, amely szerint, „más jogi megítélés alá esik a határozott időre szóló második és az esetleg azt követő szerződés, ha a határozott időtartam kikötése a munkáltató részéről törvényes érdekek nélkül történik, és ez a munkavállaló jogos érdeke csorbítására vezetne. A jogoknak ilyen, nem rendeltetésszerű gyakorlása az Mt. 4. §-a értelmében nem megengedett, s a munkavállalót, akinek terhére ez az intézkedés történt, hátrány nem érheti. A megállapodásnak ez a része érvénytelen, s a munkaviszonyt határozatlan időre létesítettnek kell tekinteni.”

Szóban esetleg lehetne ezt jelezni feléjük, hogy nem szabályosan járnak el. A leírtak alapján lehetőség lenne az ügy jogi útra terelésére is. Valószínűnek tartom én is, hogy a bérköltségeken szeretnének spórolni.

Ha viszont elfogadja a jogviszonya meg nem hosszabbítását:
Álláskeresési járadék:
Munkaerőpiaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 100%-a:
98.000,-Ft/hó
3.267,-Ft/nap

A feleséged az illetménye alapján valószínűleg erre számíthat. De a pontos összeget nem tudom megmondani minden adat ismerete nélkül (munkaügyi központban elvileg tudniuk kellene).

tarjani # e-mail 2013.06.19. 11:55

Kinevezés módositása közalkalmazotti jogviszonyban ez van felül,benne: "teljes munkaidős helyettesként foglalkoztatott munkaválláló"ilyen szerződés volt három havonta már egy éve.Most 15 napra hosszabbították meg, jűlius 15 ig. Gondolom a béremelést meg kell spórolni ezét nem fogják meghosszabbítani.Tehát mivel már több mint egy éve ott dolgozott így akkor jár neki a munkanélküli segély? éS a visszamenőleges béremelés smi ugye szeptembertől jár visszamenőleg??Most a segély összege : a nettó keresete 100-117 ezer ft között mozgott mivel nem fizettünk adót ezért volt magasabb. Mennyi lehet a munkanélküli?

emma # e-mail 2013.06.19. 11:25

tarjani:

A kérdés pontosabb megválaszolásához tudni kellene, hogy a feleséged közalkalmazottként dolgozik-e a kórházban, illetve, hogy mi áll a szerződésében, mire hivatkoznak a 3 hónapos határozott idő meghatározására?
A jogszabály szerint határozott idős szerződést valakinek a helyettesítésére vagy meghatározott feladat ellátására lehet kötni. A helyettesítésre rendszerint fizetés nélküli szabadság idejére szoktak szerződés kötni (pl. gyed ideje), de ezt bele kell írni a szerződésbe.

Viszont a közalkalmazotti jogviszonyt határozatlan idejűnek kell tekinteni, ha nem a helyettesítésre, vagy meghatározott feladat ellátására jön létre.
A jogszabály szerint tehát nem is szűnhetne meg a jogviszony. Ez elméletben persze szépen hangzik, de úgy tűnik a gyakorlat mást mutat, és rendezni is nehéz ezeket a problémás helyzeteket...

Munkanélküli ellátásra egyébként jogosult, 3 hónapig, ha az elmúlt három évben rendelkezett 360 nap jogosultsági idővel. A járadék összege a folyósítás teljes időtartama alatt a járadékalap 60 százaléka, amely azonban nem lehet magasabb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegénél.

tarjani # e-mail 2013.06.19. 11:12

Légyszi aki ért hozzá írjon rá valamit?,,,

Tümoli # e-mail 2013.06.19. 10:56

Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Azt szeretném tudni,hogy 2013.évben hány munkanap után lehet a munkaügyi központban újra regisztráltatni magamat.2013.01.31-ig voltam regisztrált mukanélküli.2013.02.01-2013.06.13.-ig közalkalmazottként dolgoztam,6 hónapos próbaidővel,amelyet a munkáltató próbaidő alatt megszüntetett.Tehát 132 napot dolgoztam ebben az évben és ameddig nem tudok elhelyezkedni,legalább regisztrálva legyek.
Segítségüket előre is köszönöm!

Egyjogász #   2013.06.19. 10:41

A bűncselekménnyel okozott kár megtérítésére irányuló igény öt év alatt évül el, ha a büntethetőség elévülési ideje ennél hosszabb, ennek megfelelő idő alatt évül el.

Sikkasztásnál ez lehet akár 10 év is, de ha alapeset, akkor az 5 év az irányadó.

monalisa1 #   2013.06.19. 10:23

Lehet, utólag derült fény, hogy nem teljesen "üres zsebbel" jöttél el a cégtől - ezt legjobban neked kell tudni, és ha lesz bírósági eljárás, bizonytani tudni.

A közös megegyezéses szerződés tartalmát nem tudjuk.

3 év míg kereshetnek rajtad utólag hiányt, pénzt stb., persze jó okkal kell lenniük külünben visszanyalhat a fagyi...

----
  • laikus hozzászóló
petra2011 #   2013.06.19. 09:54

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Közös megegyezéssel lett vége a munkaviszonyomnak.
A vezetőm most sikkasztással akar megvádolni.
Kérdésem az lenne, hogy több hónap után megteheti-e ezt, vagyis ha mind ketten aláírtuk a közös megegyezést, akkor vádolhat-e bármivel, és ha igen mennyi időn belül?

Válaszukat megköszönve, maradok tisztelettel.

tarjani # e-mail 2013.06.18. 19:56

Kérdésem lenne: a feleségem már egy éve dolgozik egy kórházban mint ápoló és 3 havonta hosszabították meg folyamatosan a szerződését. Most közölték,hogy nem fogják.Mivel nem tud elhelyezkedni egyhamar jár-e ilyenkor neki munkanélküli segély?Ha igen meddig? Mennyi annak az összege? Miből számolják a nettóból v, a bruttóból.-mivel 3 gyerek van nem fizettünk adót így a nettó elég magas volt-.Járhat-e neki a kormány által beígért visszamenőleges béremelés annak ellenére hogy elküldik 07 hóban ?Köszönöm annak aki válaszol.

melk1 # e-mail 2013.06.17. 10:27

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Segítségüket szeretném kérni az alábbi kinevezés megszüntetésével kapcsolatban:
"A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv.alapján kinevezem Önt helyettesítés céljából "xy" munkavállaló "Fizetés nélküli szabadság" miatti távolléte idejére "2011.08.01" napjától "előreláthatólag" "2014.02.18". napjáig. (az idézett szövegek feketével szedettek)

Kismama vagyok, veszélyeztette terhesség miatt, 2013. 03.15-e óta táppénzen.(lombik) Visszajön munkába az illető akit helyettesítetten, 07.01-től, vagy 08. 01-től.

  1. Még a szabadságát fogja először tölteni, mert ki kell adni a munkáltatónak, addig sem maradhat meg a munkaviszonyom? Nekem azonnal felmondhatnak?
  2. Valóban létezik ilyen szerződés amiben az "előreláthatólag" szó jogilag helyénvaló? Ha határozott (dátumozott, tól-ig) szerződésem van, akkor nem csak akkor küldhetnek el, amikor az lejár, még ha helyettesítek is?
  3. Nem e minősül-e határozatlan munkaszerződésnek, ha hamarabb elküldenek? Így nem kell kifizetniük a szerződésben megjelölt határidőig a béremet, és van e felmondási idő?

Szíves válaszukat előre is tisztelettel megköszönöm!

sisi78 # e-mail 2013.06.16. 09:07

Tisztelt Szakértők!

Vezető beosztásban dolgozok, és új tulajdonosai lettek a cégnek, ami következtében a munkakörömet kiszervezték, vagyis fel fognak mondani, a felmondási időm 6 hónap, azzal tisztában vagyok, hogy a munkáltató a feléről azaz három hónapról köteles felmenteni, a csavar a dologban, hogy kaptam a béremen kívül még pénzt, és azt az a szóbeli felmondásom előtti napon megvonták tőlem. Az írásbeli felmondásomat, a jövő héten fogom megkapni. A kérdésem az, hogy mit tudok tenni? Illetve a problémám, hogy minél kevesebb időt szeretnék a felmondási időmből letölteni, milyen lehetőségem van erre? Az is fontos lenne, hogy milyen kötelezettségeim vannak a felmondási idő alatt. Nem szeretnék ezek után ennél a cégnél dolgozni! Előre is köszönöm a válaszokat!

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2013.06.14. 21:54

Próbaidő alatt a határozott idejű szerződést is bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti. Aztán is fel lehet mondani:
A munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt felmondással megszüntetheti

  1. a felszámolási- vagy csődeljárás tartama alatt vagy
  2. a munkavállaló képességére alapított okból vagy
  3. ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik.

Sőt indoklás nélkül is megszüntetheti, de akkor meg kell fizetnie a hátralévő időre, max. 12 havi távolléti díjat.

A határozott idejű munkaviszonyának felmondását a munkavállaló köteles megindokolni. A felmondás indoka csak olyan ok lehet, amely számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna.
Ha az indoklás nem megfelelő, akkor a határozott időből még hátralévő időre járó, de legfeljebb háromhavi távolléti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni. A munkáltató követelheti azt ezt meghaladó kárának megtérítését is. Együttesen sem haladhatják meg tizenkét havi távolléti díjának összegét.

www.kbs-ugyved.hu

dentalpink # e-mail 2013.06.14. 17:39

Tisztelt Kovács Béla Sándor !
A próbaidő június 29-ig tart .A munkaszerződés határozott idejű egy évig érvényes jövő májusban jár le.Úgy tudom,hogy ez alatt az idő alatt nem mondhat fel sem a munkáltató sem a munkavállaló.Azt is hallottam,hogy kártérítési igénnyel élhet mindkét fél.Igaz ez?
Köszönettel

Takácsné # e-mail 2013.06.14. 16:43

Tisztelt Szerkesztők!

Tanácsot szeretnék kérni az alábbi helyzet megoldására:
2006-2011-ig dolgoztam egy kft.-nél. 2011-ben a tulajdonos eladta a céget, mi megkaptuk az egy havi végkielégítésünket. Hasonló néven alapított egy új céget, ugyan abban a feladatkörben alkalmazott, ugyan azon a helyen, ugyan azokkal az emberekkel folytatta tovább a működését. Az eltelt két évben többszöri kérésünkre se írta meg a munkaszerződésünket. Jelenleg 6 órában vagyok bejelentve, így nem kell a bérminimumot megfizetnie részemre.A munkaidőm ezzel szemben reggel 8-tól délután 15:30-ig tart, pénetek 15-ig. 2011-ben és 2012.első két hónapjában még megkaptuk a 12.000 Ft melegutalványunkat, azóta csak a hitegetés megy.Az utalványok vásárlását számlákkal tudom bizonyítani. Pár hónapja a fizetésünket több részletben, bőven tizedike után kapjuk meg. Kérdésem, hogy bármilyen jogi lépéssel van -e esélyem az elmaradt, mostanra közel 200.000 Ft-ra rúgó tartozás behajtására? Hová fordulhatnék a problémámmal?
Továbbá, hogy ha felmond mi alapján teheti meg ha nincs is munkaszerződés?

Válaszukat köszönöm

ObudaFan # e-mail 2013.06.14. 12:51

Ha még a gyes alatt visszamész, akkor amíg gyesen vagy, addig él a szabály, hogy a munkáltató köteles felajánlani másik munkakört, ha van. Ha nincs, vagy nem fogadod el, vagy már nem vagy gyesen és így fel sem ajánl, akkor felmondhatja a munkaviszonyodat, ha a munkaköröd megszűnt. Természetesen ebben az esetben felmondási idő, végkielégítés az jár.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

veronix78 # e-mail 2013.06.14. 10:32

Tisztelt Szakértők!
Kicsit összetett kérdéssel fordulok Önökhöz.
Én egy kereskedelmi cégnél dolgozom 2002-től középvezetőként.
2012 -ben elmenetem gyes-re. Az én munkámat aki átvette neki olyan szerződése lett amíg én vissza nem térek gyes-ről. Ezzel semmi gondom nem is volt. Viszont idő közben megszűnt a munkaköröm. Az utódom is egy "lebutított" kisebb felelősségű munkakört kapott, kisebb bérrel. De én már ebben a szerződésben nem szerepelek. Én kaptam egy levelet, hogy megszűnt a munkaköröm ha letelek a gyes-keressem fel a munkaügyi osztályt.
Kérdésem az lenne, hogy kötelesek e visszavenni más munkakörbe.
Ha igen? Milyen munkakörben, ajánlhatnak e fel kisebb felelősségűt kisebb bérrel? Ha nincs üres munkakör akkor felmondhatnak e? Vagy ha én nem fogadok el olyan állást amit ajánlanak akkor ők mondanak e fel és akkor jár a végkielégítés és minden más.
Köszönöm a segítséget!

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2013.06.14. 08:59

Filmes, magad hivatkoztál rá: „A munkáltató, ha a módosított elszámolás alapján a munkavállaló részére az őt megillető munkabérnél magasabb összegű munkabért fizetett ki, a többletet az előlegnyújtásból eredő követelésre vonatkozó szabályok szerint vonhatja le.

www.kbs-ugyved.hu

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2013.06.14. 08:56

Tartósan álláskereső az, akit az állami foglalkoztatási szerv a kedvezményezett foglalkoztatást megelőző 9 hónapon belül legalább 6 hónapig álláskeresőként nyilvántartott. A 9 hónap, valamint a 6 hónap számítása során a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartamát figyelmen kívül kell hagyni.

Ebből logikusan következik, hogy ha valaki több mint hat hónapig volt munkanélküli, elhelyzkedik, és a munkaviszonya a próbaidő alatt szűnik meg, akkor az első alkalommal még tartós álláskereső marad. (Hacsak nem félév a próbaideje.)

www.kbs-ugyved.hu

Cocker # e-mail 2013.06.14. 08:44

Tisztelt Fórumozók!

Érdeklődni szeretnék, hogy a tartós álláskereső "státusz" szempontjából van-e annak jelentősége, hogy a munkavállaló jelenleg próbaidőben dolgozik? Vagy ez nem releváns, és a munkaszerződés megkötésével már nem minősül tartós álláskeresőnek?

Előre is köszönöm

filmes88 # e-mail 2013.06.13. 20:12

Tisztelt Szakértők!

Bérkompenzációs kiegészítésem idén májustól megszüntették, mert az a 298/2011 (XII.22) kormány rendelet alapján már nem jár nekem. Visszamenőleg január és április közötti még adták, de le akarják vonni! Vissza kell fizetnem! Ezt meg lehet tenni ?
Nem az én hibámból kaptam akkor, hanem a cég nézett be valamit. Május havi fizetésemben már nem szerepelt a kompenzáció, így a legutolsót áprilisban adták a fizetésemmel, április 2án.
60 nap már eltelt az óta ! Így még levonhatják ? Vagy egyébként a bérkompenzáció munkabérnek számít, vagy kell kezelni ? Mert MT. 155 (4), 164 § alapján nem vonhatják le, ha munkabér.

Köszi a választ!!!

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2013.06.13. 19:42

Nem minden következmény nélkül. Pont az lesz a következmény, hogy a munkaviszony megszűnik.

www.kbs-ugyved.hu

galagonya23 # e-mail 2013.06.13. 17:50

Van-e jogi következménye az alábbiakban leírtaknak?
A munkavállaló aláírt egy céggel munkaszerződést, határozatlan időre, három hónap próbaidővel. A munkát 4 nap múlva kellene felvennie. Most viszont behívták egy másik munkáltatóhoz állásinterjúra. Ha ott kedvezőbb ajánlatot kapna és elfogadná az állást, az előző munkáltatónál minden következmény nélkül visszamondhatja-e a munkába állást?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2013.06.13. 12:43

Mit kell az "ez alatt az idő alatt" alatt érteni?

www.kbs-ugyved.hu

dentalpink # e-mail 2013.06.13. 12:39

Tisztelt Fórumozók !

A lányom jelenleg a próbaidejét tölti.A munkaszerződése határozott idejű -egy év. A kérdésem az lenne,hogy ha ő ez alatt az idő alatt talál egy neki megfelelőbb munkahelyet , a jelenlegi munkáltatója kérhet-e kártérítést és ez milyen összegű lehet.Kell -e erről külön szerződést kötni?

Köszönettel