Munkajogi kérdések.


farnadi # 2012.11.13. 19:15

T.Cím!
2012.11.15-től, a Nők 40 éves kedvezményes nyugdíjba vonulásával nyugdíjas leszek.
Az a kérdésem, hogy hogyan vállalhatok munkát a saját cégemben ahol jelenleg ügyvezető vagyok de egyben alkalmazott is.
Mi az a mód a további foglalkoztatásnál ahol a leg kisebb költséggel (járulékfizetéssel) lehet számolni?
Lehet e munka bérem?
Milyen járulékos költségekkel járna?
Várom megtisztelő válaszukat.

dr.Bodnár Lilla (törölt felhasználó) # 2012.11.13. 15:08

Az eset összes körülményétől függ, hogy milyen jogkövetkezmény alkalmazható.

Bodnár Ügyvédi Iroda
www.bodnarugyvediiroda.hu

ObudaFan # 2012.11.13. 14:06

Van valamilyen belső szabályzat, munkáltatói utasítás, ami ezt tiltja? Elképzelhető, hogy van, de ezt neked kell tudni.

dr.Bodnár Lilla (törölt felhasználó) # 2012.11.13. 13:13

Az eset összes körülményétől függ, hogy milyen jogkövetkezmény alkalmazható.

Bodnár Ügyvédi Iroda
www.bodnarugyvediiroda.hu

rozsika101 # 2012.11.10. 19:19

T Fórumozok.Közalkalmazott vagyok,15 nap mulva lennék védett korban.Portásként dolgozom egyik patinás egyetemen.Felhivott külső telefonról az élettársam és 8 percig tartott a beszélgetés a szolgálati vonalon.a gondnok igazoló jelentést iratott,hogy kivel beszélgettem ezalatt az idő alatt.Ez nem jót jelent,ebből milyen bajom lehet,tudna valaki mondani valamit,lehet ki is rughatnak?Mit mond erről a munkajog,mit lehet ezért kapni Rózsika 101

Dr.Attika # 2012.11.10. 09:43

Tisztelt Kérdező!
Célszerű egy munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvet felvenni, amely tartalmazza a helyet, időpontot, céget, az átadó, átvevő nevét, a munkakör megnevezését, az átadott okmányokat és eszközök felsorolását.
Ajánlott, ha ezen ott van a munkahelyi vezető is és ő is aláírja a jegyzőkönyvet. Ha ez teljesül problémája nem lehet. Az un. betanítás nem tartozik a munkakör átadási kötelezettségbe. Elvégezhető, de ezért kérjen külön juttatást.

szabados_va # 2012.11.10. 08:54

Tisztelt Szakértők!

A munkakör átadása egyenlő a helyemre érkező betanításával?
Vagy a munkakör átadás annyit jelent csak, hogy itt találhatóak ezek és ezek, ha ilyen - olyan eset van, akkor x,y,z-t kell felhívni...stb.
Sem a munkaköri leírásomban sem a felmondásban nem egyeztünk meg abban, hogy bárkit be kellene tanítanom, kérhetek-e ezért plusz juttatást?
Vagy egyszerűen munkaviszonyból eredő kötelezettség az utód betanítása?

noanoa # 2012.11.09. 19:22

Kérdésem:
Ha kimerítem a három hónapig járó "munkanélküli segélyemet" (valami más neve van...), amely alatt biztosítottnak számítok, kapok-e valamilyen ellátást, és ha igen, meddig, és az alatt is biztosított leszek-e, vagy külön kell fizetnem az egészségbiztosítást?

Kovács_Béla_Sándor # 2012.11.09. 14:56

Mt. 6. § (2) A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően kell eljárni, továbbá kölcsönösen együtt kell működni és nem lehet olyan magatartást tanúsítani, amely a másik fél jogát, jogos érdekét sérti.

(4) Az e törvény hatálya alá tartozók kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a munkaviszony létesítése, valamint az e törvényben meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges.

Detti27 # 2012.11.09. 12:53

Tisztelt Szakértők!
Lakcímet változtatok,az Okmányirodán keresztül és szükség esetén Ügyfélkapun keresztül a hatóságokkal ezt tudatom.Köteles vagyok-e ezt a változást a munkáltatóm felé bejelenteni?Csak mert naon nem szeretném...Lehet,következménye,ha nem teszem meg? A számfejtéseimet,bevallásaimat a munkáltató készíti...Ha önadózó lennék,akkor maradhatna az én "titkom" a címem?Vagy ettől függetlenül sem kötelességem?
Köszönöm!

Neterka # 2012.11.04. 21:04

Jártam a helyi igazságügyi hivatalnál és onnan továbbküldtek egy bizonyos "Jogpont" -hoz, annak nyíregyházi kirendeltségéhez, és ott mondták, hogy ez munkajogi ügy, a Munkaügyi Bíróságra tartozó, de hosszadalmas "procedúrára" számítsak és mindig mindent írásban tegyek.
Ennél több jó tanácsra volna szükségem és jogilag megalapozottakra.
A kérdésem konkrétan az, hogy létezik-e olyan jogszabály, amely mindazt, amit részleteztem megengedi-e a munkáltató számára vagy előírja?
És ha nem munkajog, akkor milyen?

Kovács_Béla_Sándor # 2012.11.04. 17:48

Szép hosszú. És nem munkajogi kérdés.

Neterka # 2012.11.04. 17:27

T. Cím

2012 márciusában a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
Szakértői Bizottságának I.fokú szakvéleménye szerint
40% -os egészségkárosodásom, azaz munkacsökkenésem van és rehabilitálható vagyok.
A rehabilitációm, a foglalkoztatási rehabilitációmhoz szükséges időtartam: 36 hónap.
Rendszeres segélyre, pénzbeli ellátásra nem vagyok jogosult,
mivel

  • bár az egészségbiztosításom 2008-tól folyamatos -,

de nincs meg a szükséges 300 ledolgozott munkanapom.

Eszerint más pénzbeli ellátásom, bevételem nincs,
csak amely munkavégzésből ered.
Illetve kaphatok átmeneti segélyt egy évben maximum 3-szor 4-5 ezer Ft-ot,
(kimerítettem)
és lakásfenntartási segélyt, havi 4ezer Ft körül,
amelyeket meg is igényeltem és kapok is,
ezen kívül közgyógyon vagyok.

Albérletben lakom a lányommal, aki nappali tagozatos diák, fodrásznak tanul,
és mivel az Édesapja elhalálozott, ezért 24 éves koráig - de legfeljebb amíg tanul - árvasági ellátásban részesül,
amelynek összege kb. 30 ezer Ft.
Ebből az ő árvaságijából fedezzük az albérletünk egyik felét.
Ehhez jönnek még a fenti juttatások.
Az albérletünk rezsiköltségét viszont ennyiből nem tudjuk kigazdálkodni,
bár a lányom tanulás mellett a "Fürgediák" - nál vállal alkalmi munkákat,
amely munka azonban se nem biztos, se nem folyamatos.

Ezért 2012 májusában jelentkeztem a nyíregyházi Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei
Közhasznú Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaságnál munkára.
Fel is vettek 2012 május 29. napjától kezdődően 2012 augusztus 15. napjáig próbaidővel
2012. december 31. napjáig határozott időtartamra
segédmunkásként,
(bár én szakmunkás varrónő vagyok és működik is a Startnál varroda)
4 órás részmunkarendben, változó munkavégzési hellyel, 535Ft órabérrel.

A munkaszerződésben foglaltak szerint hivatkozás az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéből:

http://www.drsebestyen.hu/…nykonyve.htm

3. § (1) A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a munkáltató,
az üzemi tanács, a szakszervezet és a munkavállaló a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően,
kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.

További jogi hivatkozások a munkaszerződésben:

A munkaszerződés 9. pontja szerint:

"A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy - amennyiben megváltozott munkaképességű - foglalkoztatásához
állami támogatást kíván igénybe venni.

(HÁNYSZOR?!?)

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a munkáltató a munkavállaló megváltozott munkaképességével kapcsolatos egyes,
a jogszabályokban meghatározott adatokkal rendelkezzen.
A munkavállaló annak érdekében, hogy a munkáltató a támogatás igénybevételének jogszabályban,
illetve támogatás nyújtására létrejött szerződésben előírt feltételeknek eleget tudjon tenni,
jelen munkaszerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul a támogatás igénybevételéhez szükséges, a jogszabályokban
így különösen a:

176/2005. (IX.2.) Kormány rendeletben,
a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának,
továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól
http://net.jogtar.hu/…jegy_doc.cgi?…

a:
177/2005. (IX.2.) Kormány rendeletben,
a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról
http://net.jogtar.hu/…jegy_doc.cgi?…

a:
14/2005. (XI. 2.) FMM. rendeletben,
a rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól,
http://net.jogtar.hu/…jegy_doc.cgi?…

valamint a:
15/2005. (XI. 2.) FMM rendeletben,
a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól,
http://net.jogtar.hu/…jegy_doc.cgi?…

illetve a támogatási szerződésben meghatározott,
így különösen a munkaképesség-csökkenés mértékére,
valamint egészségi állapotának a munkavégző képességet befolyásoló adatainak a kezeléséhez.

A munkavállaló jelen nyilatkozatával kifejezetten felhatalmazza a munkáltatót különösen arra,
hogy a munkaképesség-csökkenés tényét megállapító OOSZI, ORSZI, vagy NRSZH határozatok,
valamint a rokkantsággal kapcsolatos társadalombiztosítási határozatok másolatát a munkaügyi iratok között kezelje,
az azokban foglalt adatokról a fenti célból nyilvántartást vezessen, illetve azokat bármely, ellenőrzést végző hatóság,
vagy azok megbízottjai részére bemutassa."

A munkaszerződésben az utolsó,
a 13. bekezdése szerint:
"A jelen munkaszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyvéről szóló
1992. évi XXII. törvény,
http://net.jogtar.hu/…jegy_doc.cgi?…

a vonatkozó egyéb jogszabályok,
Kollektív Szerződés,
a munkáltató belső szabályzatai,
valamint a munkáltató utasításai az irányadóak."

Tehát 2012.május 29. napjától dolgoztam a Startnál 4 órában,
választásom szerint délutános, azaz 15.00 órai munkakezdéssel,
mivel a betegségemből kifolyólag havonta injekcióra járok a Sóstói
Kórházba, és egyéb intézni valóimra is jut időm.

A munkavégzéssel nem volt baj,
bár előfordult olyan, hogy nem volt munka.
Ilyen esetekben velem és más dolgozókkal olykor kivetettek fizetett szabadságot,
vagy bejártunk végül is csak semmit sem csinálni.
Olykor meg több munka is akadt, vagy éppen kevés munkás,
amiért előfordult, hogy nem csupán 4 órában, hanem 6-8 órában is dolgoztattak,
amely többletet nem fizették ki,
hanem ki-ki amilyen túlórát teljesített, annyi időt aztán otthon maradhatott.

Az első hónapokban még nem volt baj, bár furcsálltam dolgokat.

Viszont 2012 augusztus 8.-án aláírattattak velem és még pár munkatársammal egy Munkaszerződés-Módosítást,
miszerint :

"A munkavállaló munkaviszonya 2012. augusztus. 16. napjától - 2012. szeptember. 30. napjáig határozott időre módosul
a munkakör változatlan hagyása mellett."

Aláírtam, bár nem értettem, de nem féltem attól, hogy tényleg elküldenek szeptember végével.
Hiszen nincs más bevételem és erről biztosan tudnak is.
Azt gondoltam, hogy mindez csupán valamilyen bürokratikus "manőverhez" szükséges.
Senki sem mondta, hogy szeptember 30.-ától tényleg megszűnik a munkaviszonyom.

Hiszen nem is szűnhetne meg már csak a következő pár mondat szerint sem,
amelyek mind ugyanebben a szerződés-módosításban is szerepelt:

"Munkáltató alapítói szándéka szerint, a munkáltató rehabilitációs foglalkoztatás céljából jött létre.
Munkáltató és munkavállaló megállapodnak abban, hogy munkavállaló munkaviszonya addig áll fenn,
amíg foglalkoztatási rehabilitációja indokolt.
(Az én esetemben tehát konkrétan 36 hónapig!)
Amennyiben az Orvosszakértői Bizottság szakvéleménye alapján a munkavállaló rehabilitációs foglalkoztatása már nem indokolt,
a munkaviszony minden további körülmény vizsgálatának mellőzésével megszüntethető."

És mivel ilyen Orvosszakértői vélemény sem született, ezért sem gondolhattam akkor komolyan a menesztésemet.

Több munkatársamnak jár valamilyen járadék arra az időre, amíg nem dolgoznak,
de nekem semmilyen nem jár,
és erről tudnia kell a Start Vállalat tisztségviselőinek is.
Vagyis a Start Vállalat tisztában lehetett azzal, hogy ellátatlanul hagy, amikor 2012. szeptember. 30.-án valóban elküldött,
amibe én nem nyugodtam bele és igyekeztem a dolgot a munkaadómmal tisztázni.
De mindenki csak azt hajtotta, hogy ez így van a Startnál már évek óta és mindez mindenkire kivétel nélkül vonatkozik.

Vagyis úgy van a Startnál évek óta, hogy felveszik a munkacsökkenéses és rehabilitációra szoruló munkást határozott időre,
majd pár hónap elteltével elküldik úgy, hogy annak a bizonyos Munkaszerződés-Módosítás aláírása mellett
még plusz új Munkaszerződést is aláíratnak, amely egy teljes hónap elteltével szól, jogosít újra munkafelvételre,
esetemben 2012. október 29. napjától,
amely szerződést azonban nem kaptam meg szeptemberben,
csak majd október. 29.-én várt rám már tehát jó előre aláírva,
és amennyiben nem jelentem volna meg, az az én együtt nem működésemet igazolta volna a vállalattal,
aki pedig jó előre munkát kínál nekem.

Az új Munkaszerződés szerint viszont már csak 1 hónap határozott időre,
azaz 2012. október. 29.-től 2012. november 30.-ig!

Miért is gondoltam volna azt, hogy ilyet valóban képes lenne megtenni velem a munkáltatóm?!?

Állítólag, - mert hogy ezt beszélik bent a Start dolgozói, hogy - a Start ilyen módon veszi fel újra és újra a támogatásokat a dolgozóira.
Amely támogatás az én esetemben pl. 3 évig kapható, adható a munkáltatómnak.

Akkor most a Start ezekkel a módosításokkal és elküldésekkel újra meg újra 3 évre jut hozzá támogatásokhoz?
Vagy milyen más okból kifolyólag kényszerül ilyen megoldásokra?

Szeretném látni azt a jogszabályt, amely mindezt megengedi.

Totem # 2012.11.03. 18:58

S.O.S.!!!!!Tisztelt ObudaFan!2011 május 16 óta betegállományba vagyok!Illetve közben letelt az 1 év majd visszamentem dolgozni ami 6 napig sikerült,mert rosszul lettem!Ez év májusban voltam Bizottság előtt csökkent munkaképesség ügyben!Nemleges választ kaptam!Fellebbeztem,Október 5.-én voltam másodfokon!Kivettem a tavalyi maradék szabadságot és az idei időarányosat júliusig,ezután október 31 ig még jogosult voltam táppénzre!A másodfokról határozatot nem kaptam!November 5-től megyek vissza dolgozni,bár nem tudom elvégezni a feladatom,de tizedik éve vagyok a cégnél és már kényszerítenének a közös megegyezésű felmondásra!Akkor viszont nem jár felmondási idő ,ha jól tudom!Betegség esetén sem?Már 6.-ára orvosi időpontom van ,sőt novemberbe még 3 ahová nem engednek el szabdságra!Orvosi igazolt napjaim lesznek ami persze fizetetlen!A munkáltatóval lehet egyezkedni hogy betegség miatt közös megegyezés,de felmondási időt kapjak?Vagy ha az üzemorvos alkalmatlannak minősít,akkor sem jáér felmondási idő?Azalatt megkapnám a határozatot!Mivel azt az információt kaptam ,ha munkanélküliről százalékolnak le,lényegesen kevesebb ellátást fogok kapni!Persze ha sikerül!Válaszát előre is köszönöm!

heldin # 2012.11.03. 17:56

Tiszteletem!

Az a kérdésem lenne, hogy OEP- szerződéses fogorvosa vagyok, területi ellátási kötelezettséggel. 17 éve nem voltam szabadságon, a szerződés kötéskor, hivatalos helyettes kellett kijelölnöm. Aki ugyanolyan végzettségel rendelkezik mint én. A kerületben rendel mint én. Hogyan tud engem helyettesíteni? Miylen szerzősést vagy más írásos megállípodást, kell nekem kötnöm vele, illetve milyen szervek felé kell bejelentenem, a szabadság miatti távollétemet. (betegszabadságról van szó, munkaképtelen lettem, kórházi ellátásban részesülök)
Szeretném kérni a segítségüket, hogy mi ebben a helyzetben a tehendőim? Vagy a helyettesemnek mi a tennivalója?

Köszönettel
egy beteg fogorvos.

ObudaFan # 2012.11.02. 16:19

Azt írtad, hogy januárban lesz 57 éves, tehát most még nincs védett korban. (Emellett a védett kor azért nem jelent teljes felmondási tilalmat.)

Postasneni # 2012.11.02. 15:08

57 éves férfit 22 év jelenlegi munkahelyén eltöltött, összességében több mint 42 év munkaviszonnyal kitehetik, nem érvényesül rá a védett kor?
Ez az ami nagyon érdekelne!

ObudaFan # 2012.11.02. 11:21

Ilyen esetre nincs védettség.

Papa72 # 2012.11.02. 10:22

Tiszteletem!
Az egyik ismerősöm kérdését írnám le.

A munkavállalónak határozatlan idejű munkaszerződése volt és egészségügyileg időközben alkalmatlan lett az adott munkaköre, amire szólt a szerződése. A munkavállalónak van egy tartósan beteg 4 éves gyermeke, aki után gyermekápolási segélyt, vagy is (GYES) kap. A munkavállaló ettől függetlenül dolgozhatott a munkáltatónál, mert tartósan beteg gyermekeknél akár 8 órás vagy azt meghaladó munkaidőben foglalkozható. A munkaszerződésben is szerepelt benne az, hogy a munkavállalónak tartósan beteg gyermeke van, aki után gyermekápolási segélyben részesül. A munkáltató a napokban felmondással elküldte a munkavállalót, mert egészségügyileg alkalmatlan lett az adott munkaköre és más munkakört, ami megfelelt volna az egészségi állapotának nem tudott biztosítani. 3 év utáni 1 hónap végkielégítését, és a felmondási idejét kifizették.

Kérdés:

A munkáltató jogszerűen járt el? A munkavállalónak a felmondással szemben védettsége ilyen eseteknél nincsen?

ObudaFan # 2012.11.01. 22:19

Postasneni

Fellebbezés az nincs, de a munkaügyi bírsághoz lehet fordulni, ha jogellenes volt a jogviszony megszüntetése. Amit írtál, abból még ilyen jogellenesség nem látszik.

paleszka # 2012.11.01. 22:02

Kovács_Béla_Sándor: Nagyon szépen köszönöm az eddigi segítségét is. Úgy is van időm, majd megpróbálok kiigazodni bennük.

Postasneni # 2012.11.01. 19:33

Talán az egyik legnagyobb jelenleg működő ÁLLAMI cégnél dolgozom közel 30 év , óriási söprögetésbe kezdtek! Ami számunkra furcsa 50 éven felüli szaktudással, gyakorlattal rendelkező kollégákat raktak VÁRATLANUL lapátra. A pár hónapos szerződéseseket , gyakorlat nélkülieket meghagyták, sőt van egy olyan férfi kolléga aki januárba 57 éves lesz és szemrebbenés nélkül elküldték! van-e fellebbezésre lehetőség, és él-e a védett kor az esetükben!

Hepé # 2012.11.01. 18:39

Tisztelt Jogi Doktorok!

Azt szeretném megtudni, hogy a munkáltatónak kötelező fizetnie utiköltség térítést?

Tudtommal van a 9.- Ft/km és a tömegközlekedéses bérlet X%-a.
Azért érdekel, mert úgy tudom, hogy ez nem megállapodás kérdése kell, hogy legyen és a húgom munkahelyén úgy adják elő, hogy nem volt azó erről az interjún amikor felvételiztették és ezért nem fizetik. Létezik jogi megoldás az ügyre, hogy visszamenőleg kifizessék ezt a pénzt? Nem sokáig akar már ott dolgozni.
15 km van a lak és a munkahely kőzőtt es egy éve ott van.
Amennyiben jár ez a pénz, utólag is elkérhető?

Köszönöm.

Kovács_Béla_Sándor # 2012.11.01. 14:54

Ezt nem mondtam. Azt mondtam, hogy a kérdés szabályozása olyan bonyolult - ráadásul júliusban alaposan meg is változott -, hogy nem tudok rá hosszas olvasgatás nélkül válaszolni. A hosszas olvasgatás meg többnyire már a fizetős kategória.

Egyébként ha neked több kedved hozzá, akkor Mt. 86-114. §§ (hozzávéve a 135. §-t) és a 140-145. §§ (plusz a 165. §) rejtik a választ. De mint említettem, jogásznak se könnyű kisakkozni, ha nem ezzel kell-fekszik.

paleszka # 2012.11.01. 12:55

Kovács_Béla_Sándor:
Tehát ezek szerint mi is hiába lázadozunk a zsebünkből pofátlanul kivett forintokért. Köszönöm a gyors reakciót.