Nyugdíj


Korall54 # 2016.03.01. 15:01

eszterann

Meg fogod kapni máj. 2-ikától a 2016-os tört évedre is az egész évi kedvezményt. 16 db 50%-os karika és 2 db 90%-os karika lesz. Én 2 napja lettem igazi nyugdíjas a korhatár előttiből és megkaptam.


Üdv: Korall (53-as nö)

eszterann # 2016.03.01. 10:18

T.fórumozók!
Kérdésem a sorstársaktól: (1953-as nő vagyok, 1971-től közalkalmazotti szolga 2 gyermekkel, megszakítás nélkül.)Ez év május 2-án korhatár előtti ellátottból öregségi nyugdíjas leszek (végre???)! Az elmúlt években komoly hátrányt jelentett számomra, hogy nem voltam jogosult a nyugdíjasok utazási kedvezményére! (ezért jó messze élő gyermekeimet és betegápolásra szoruló unokáimat 100%-os költségen tudtam meglátogatni).
Mikor kaphatokok 50%-os nyugdíjas utazási kedvezmény? 2016. május2-tól, vagy 2017. januártól? A választ előre köszönöm!

monoszkop # 2016.02.26. 07:32

Szívesen.

Korall54 # 2016.02.24. 16:53

monoszkop

Köszönöm.


Üdv: Korall (53-as nö)

monoszkop # 2016.02.24. 06:59

Korall54

1997. évi LXXXI. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról

A nyilvántartás adatainak egyeztetése és a szolgálati idő, jogosultsági idő igazolása

96/B. § (1) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a biztosított, volt biztosított biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyaira és kereseteire, jövedelmeire vonatkozó, nyilvántartásba bejelentett adatokat a biztosítottal, volt biztosítottal hatósági eljárás keretében egyezteti.

(2) Az egyeztetési eljárás a biztosított, volt biztosított elektronikus ügyintézés keretében benyújtott kérelmére vagy hivatalból indul. A biztosított, volt biztosított egyeztetési eljárás lefolytatását naptári évenként egyszer kérelmezheti.

(3) A kérelem benyújtását, illetve az egyeztetési eljárás hivatalbóli megindítását követő tíz napon belül a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a biztosítottat, volt biztosítottat – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl – értesíti az eljárás menetéről, továbbá részletes kimutatást küld az általa nyilvántartott következő adatokról:

  1. a biztosításban töltött időszakok, egyéb szolgálati idők, nő esetén a 18. § (2b)–(2d) bekezdése szerinti jogosultsági idők, valamint a korhatár előtti ellátás, az átmeneti bányászjáradék és a balettművészeti életjáradék igénybevételéhez szükséges, foglalkozáshoz kötött kedvezményre jogosító idők,
  2. a foglalkoztatók adatai,
  3. az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem,
  1. az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan a foglalkoztató által levont, befizetett nyugdíjjárulék, és
  2. azok a szolgálati időnek minősülő időszakok, amelyek után nem történt járulék-, illetve nyugdíjjárulék-fizetés.

(4) A biztosított, volt biztosított az értesítés vele való közlését követő hatvan napon belül jelzi a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére azokat az általa ismert, (3) bekezdés szerinti adatokat, amelyeket a nyilvántartás nem tartalmaz, vagy amelyek nem egyeznek meg a nyilvántartott adatokkal. A biztosított, volt biztosított az általa közölt adatokat igazoló, rendelkezésére álló okiratokat megküldi a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek.

(5) Az eltérés okait a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv – ha a biztosított, volt biztosított által benyújtott okiratok nem elegendőek a tényállás tisztázására – megvizsgálja. Ennek során a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a biztosítottat, volt biztosítottat nyilatkozattételre hívhatja fel, a foglalkoztatótól vagy más adatszolgáltatásra kötelezettől, illetve az egykorú iratokat őrző más személytől vagy szervezettől adatot kérhet, helyszíni szemlét tarthat, más bizonyítási eljárást folytathat le, továbbá 2009. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan az állami adóhatóságnál adategyeztetést, illetve adóhatósági eljárást kezdeményezhet.

(6) Az egyeztetési eljárás ügyintézési határideje hatvan nap. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a (3) bekezdés szerinti értesítéstől a biztosított, volt biztosított jelzésének beérkezéséig – ideértve azt az esetet is, ha a biztosított, volt biztosított azt jelzi, hogy az értesítésben foglaltakkal kapcsolatban nincs észrevétele –, ennek hiányában a (4) bekezdés szerinti határidő leteltéig terjedő idő, valamint a 100. § szerinti ellenőrzés lefolytatásának időtartama.

(7) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az egyeztetési eljárást határozattal zárja le. A határozatban – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl – fel kell tüntetni az adatmódosításokat, illetve a kért adatmódosítások megtagadásának okát, továbbá a biztosítottnak, volt biztosítottnak az egyeztetési eljárást követően nyilvántartott valamennyi, (3) bekezdés szerinti adatát.

96/E. § (1) A biztosított, volt biztosított a megszerzett szolgálati idejéről, a 18. § (2b)–(2d) bekezdése szerinti jogosultsági idejéről, illetve a 96/B. § (3) bekezdése szerinti más adatairól hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti.

Korall54 # 2016.02.23. 09:50

monoszkop

Köszönöm a választ. Továbbítom, bár az ismerősömet az érdekli, hogy miért nem adták meg az éves jövedelmeit és a számítást, ami alapján lenne hivatkozási alapja. Mint írtam, nekem 4 évvel ezelőtt megadták a határozat mellékleteként.


Üdv: Korall (53-as nö)

monoszkop # 2016.02.23. 06:55

Fellebbezés?

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól1

98. § (1) Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.

Korall54 # 2016.02.21. 12:56

Tisztelt Fórumozók!

Ismerősöm néhány napja kapta meg a nyugdíj megállapításáról szóló határozatot, de nincs hozzá csatolva az évenkénti jövedelmekből levezetett számítás. Ez nem kötelezően közlendő? 4 éve nekem a határozatomban meg volt adva 1988-tól az egyes évekre lebontott kimutatás a jövedelmekről és az azokból származó számításról. Ennek hiányában az ismerősöm nem tudja összevetni a saját adatait a Nyugdíjbizt. Ig. adataival, hogy hogyan is számoltak, mivel nem érti a nyugdíja összegét. Ez esetben mit tehet?


Üdv: Korall (53-as nö)

Rexor # 2016.02.16. 09:43

Ezt a cikket olvasd el, ez elég részletesen ismerteti a programot:

https://www.nyugdijguru.hu/…ram-2016-ban

Rexor # 2016.02.16. 09:42

Ez a cikk csak félinformációt tartalmaz, a másik fele lemaradt hogy mit is jelent konrétan ez a program.

temp55 # 2016.02.16. 09:17

Tisztelt REXOR!
Információmat erre a cikkre alapoztam.
Kérem szíveskedjen elmagyarázni akkor a leírt mondat értelmét.
.......

Amikor a Nők 40 plusz program elindult, akkor kezdetben az olyan nők alkották a jogosultsági csoportot, akik minimum 39 év jogosultsági időt igazolni tudtak, illetve minimum fél éve igazoltan álláskeresők voltak és a munkaügyi nyilvántartásban szerepeltek. A módosulás alapján ma már beléphetnek ebbe a programba tekintet nélkül jogosultsági idejükre azok a nők, akik elmúltak hatvan évesek és álláskeresők, valamint azok az 55 évet betöltött nők is, akiknek meg van minimum 37 év jogosultsági idejük. Ezeknek a nőknek az a feltétel a nyugdíjjogosultságra vonatkozóan, hogy közvetlen a támogatást megelőzően minimum egy hónappal szerepelniük kell a nyilvántartott álláskeresők
között.
........

Ezt csak úgy tudtam értelmezni ahogy a kérdésemet feltettem.
A válaszát előre is köszönöm.

Rexor # 2016.02.15. 13:56

Szerintem félreértettél valamit. A 40 plusz program lényege, ha megfelelsz a feltételeknek a munkáltatód kap kedvezményeket az államtól, annak az érdekében hogy foglalkoztasson téged (egyébként elég rövid ennek a kifutása). Tehát ez nem rövidíti le a 40 évet, csak költségtakarékosságot jelent a munkáltatódnak egy "normál" munkavállalóhoz képest.

temp55 # 2016.02.15. 11:37

Tisztelt Fórum!
60,5 éves közalkalmazott nő vagyok.Jelenleg a munkahelyemen a pozícióm nem a legstabilabb lábakon áll.
Sajnos a nők 40 éves kedvezményes nyugdíjba vonulásához még 3 évre lenne szükségem.Valószínűleg meg fog szűnni a munkahelyem.Azt olvastam hogy a koromnál fogva a NŐK 40+ programban létezik olyan lehetőség,hogy miután elmúltam 60 éves és megszűnt a munkahelyem,kérhetem a nyugállománya vonulásomat. A feltételek amit olvastam a következők: 60.élet év betöltése, 1 hónap munkanélküli segély és 1 hónap állás kereső tevékenység teljesítése.( nem számít hány éves munkaviszonyom volt ill.hogy még nem értem el a 40 év munkában töltött évet)
Kérem szíveskedjen válaszolni,hogy ténylegesen így van e törvényi lehetőség,vagy ez csak légből kapott álom. Esetleg van más törvényes lehetőségem,hogy nyugdíjba mehessek?
Válaszát előre is köszönöm.
További szép napot kívánok Önnek.
Üdvözlettel

Lyonee # 2016.02.06. 09:19

A Munka Törvénykönyve vonatkozik rád.
Felmondasz, a felmondási idő pedig 30 nap, amit le kell dolgozni, nem kell megindokolni a felmondást.
A munkáltató indoklás nélkül a nyugdíjkorhatárod betöltéskor mondhat csak fel, a felmondási idő 30+15 nap, fele időre felment a munkavégzés alól. Ha szükség van a munkádra, nem fog felmondani. A kormányrendelet nem vonatkozik MT dolgozókra.
Jöhet még a közös megegyezés, ehhez mindkét fél akarata szükséges.
Ha esetleg van Kollektív Szerződés, melyben + juttatások is vannak, akkor aszerint. Nem jellemző, az egyházi és alapítványi iskolákra.
MT 65.§-67.§

Bernát # 2016.02.06. 07:06

Tisztelt Fórumozók!
Egyházi fenntartású intézmények pedagógusainál milyen jogszabályok érvényesek az öregségi nyugdíjkorhatár elérésekor a munkaviszony megszüntetésénél? Nekem, mint mérnök végzettségű szakiskolai szakelmélet tanárnak (sz:1953) milyen teendőim vannak ezzel kapcsolatban a közelgő 63. életévem betöltésekor a 48.5 év szolgálati idő után, melyből az utolsó 5.5 évet, pedagógusként dolgoztam?
Szíves választ előre is köszönöm.

Lyonee # 2016.02.03. 20:08

Néhányszor már beírtam, hogy nem szabad decemberben nyugdíjba menni. A várható valorizációs szorzó 3%-4% lesz 2016-ban, a nyugdíjemelés pedig csak 1,6% lett.
Tavaly hasonlóképpen, a régi nyugdíjak 1,8%-kal nőttek, az új nyugdíjak pedig (v.szorzó) 3% -kal. Akkor ki járt jobban?
A nyugdíjemelés az inflációhoz van kötve, ami nagyon alacsony volt, sőt több hónapban defláció volt. Nagy az esélye annak, hogy 2017-ben is a nyugdíjemelés lesz alacsonyabb. Dec. 31-én még eldöntheted, hogy mikortól kéred a nyugdíjat, akkor már a nyugdíjemelést is lehet tudni.
A 8x30 nap is kijön, hisz a felmentési idő 60 nap+6 hónap.

nyerseri # 2016.02.03. 09:10

Kedves fórumozók!
Közalkalmazott vagyok, 1953. április 30-án leszek 63 éves. Felmentéssel mennék nyugdíjba, a szoros határidők miatt érdeklődöm.
8 hónap a felmentési időm (április 30-án kezdődik?).
Azt szeretném, ha kijönne a 8x30 napom a 8x0.5 % érdekében, és még ebben az évben nyugdíjas legyek a jövő évi nyugdíjemelés miatt. Kijön ez, ha elfogadom a 63 évem betöltésekor a felmentésemet?

És még egy: 2010-től a munkáltatóm tud tájékoztatást adni a jövedelmemről. Kötelező-e ezt megadniuk, mert nem túl készségesek?

Köszönöm a segítséget: nyerseri

mamamacoka # 2016.01.15. 07:39

ja, tényleg, - köszi Lyonee, - XD !

Lyonee # 2016.01.14. 18:14

Micike52!
Egy másik topicban (40 év munkaviszony után nyugdíj) kérdeztél és választ is kaptál méghozzá mamamacokától.

mamamacoka # 2016.01.14. 16:29

micike 52, az történhetett, hogy az új regisztrácóknak az első két-három hozzászólása még nem jelenik meg, - moderálva van - valószínű amit most olvasunk az a harmadik, vagy a negyedik megszólalásod, és ez már látható, ismételd meg a kérdésedet - légyszí, hátha tudunk, vagy valaki hátha tud segíteni - nem biztos, de megpróbáljuk ;

mamamacoka # 2016.01.14. 16:21

micike52 - mit keresel és mi a kérdésed ?

nefe2 # 2016.01.14. 07:19

Ismételten megköszönöm a segítségeteket. (A 40 éves jubileumi pénzt már a 40. évemnél megkaptam)

Üdv.: nefe2

Lyonee # 2016.01.13. 18:10

nefe2
Még egy dologra hívnám fel a figyelmedet. Figyelj arra, hogy csak annyi szabadságot adjanak ki, amennyi jár, mert visszafizettetik veled a többlet napokat!

mamamacoka # 2016.01.13. 14:38

katt rá, nekem most is kinyílik - nem értem ;

Micike52 # 2016.01.13. 13:25

Tisztelt Fórum!

tegnap este találtam ezt az oldalt, rögtön regisztráltam is és kérdeztem is. De hol van? Se kérdés, se válasz?

üdv
Micike52