Nyugdíj


sortie # 2015.09.29. 06:46

Új szolgáltatásként online nyugdíjkalkulátor került fel az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapjára.

https://kalkulator.onyf.hu/NyugCalcWeb/

A főigazgatóság egy 12 oldalas használati útmutatót is mellékelt a kalkulátorhoz.

https://kalkulator.onyf.hu/…utmutato.pdf

http://online-kalkulator.hu/…igazgatosag/

Korall54 # 2015.09.25. 17:32

Jucus52
Lehet, hogy nem a legfrissebb a tudásom, várd meg mások válaszát is. Ahogy én tudom, a betegállomány nem rontja le a nyd összegét. Ezek az úgynevezett kieső napok és ezekre a napokra a számításnál átlagjövedelmet számolnak. Esetenként még jobban is járhat valaki, ha a betegség előtt megkapott valamilyen plusz pénzt, vagy volt sok túlórája, mert akkor magasabb átlag jön ki a betegségi napokra.
Plusz százalék akkor jár, ha valaki elérte az öregségi korhatárát, de mégsem megy el nyd-ba, hanem tovább dolgozik. Ahány hónappal tovább marad, annyiszor 0,5 %-kal több lesz a nyugdíja.
http://net.jogtar.hu/…jegy_doc.cgi?…

21. § (1) ……………..
(2) Aki húsz év szolgálati idővel rendelkezik és a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után a nyugdíj megállapítása nélkül legalább 30 naptári napra szolgálati időt szerez, nyugdíjnövelésben részesül. A nyugdíjnövelés mértéke minden 30 nap után az öregségi nyugdíj 0,5 százaléka.


Üdv: Korall (53-as nö)

Jucus52 # 2015.09.25. 07:29

Kedves Korall54 és Kedves Jusztasz!

Nagyon szépen köszönöm a részletes válaszotokat, nagyon hasznosak is.

Most látom, hogy a kérdést nem pontosan tettem fel, illetve hogy "továbbdolgozást" írtam, ami félreérthető.

Az adott eset: '53-ban született férfi ismerősöm 2016. júniusában éri el az öregségi nyugdíjkorhatárt. Jelenleg még -jövő júniusig- munkaviszonyban van, 46 éves a munkaviszonya. Közben azonban. kb 2 hónapja betegállományba került, ami a betegségének súlyossága miatt várhatóan tartós betegállomány lesz. A kérdés az, hogy a nyugdíj összegének számításánál ez ront-e a betegállomány időtartamára számított összegen, mármint az, hogy táppénzt kap és nem munkabért. Ezekre a hónapokra (ami a betegségét tekintve akár eltarthat az öregségi nyugdíjkorhatára betöltéséig is) számolnak-e nyugdíjszázalékot, vagy erre nem. Azt tudjuk, hogy a munkaviszony számításába beszámít a betegállomány időtartama is, csak azt nem, hogy a nyugdíj ÖSSZEGÉT csökkenti-e az, hogy táppénzen van.

Olyan információt is hallottunk, hogy aki 40 év munkaviszony után tovább dolgozik, még nem nyugdíjasként, annak ezekre az évekre további, évenkénti százalékot számítanak, a táblázatban foglalt százalékon felül. Ez igaz-e, és ha igen, akkor mennyi ez a százalék, és hogy ezt a betegállomány időtartamára is felszámítják-e, vagy ez kiesik az összegek számításánál.

Ne haragudjatok, hogy tovább terhellek benneteket a kérdéseimmel, de nagyon megköszönném, ha még erre válaszolnátok. Remélem, sikerült most jól leírnom.

Köszönöm szépen!

Jusztasz # 2015.09.23. 06:25

Jucus 52

(Kiegészítve az előző hozzászólót)

Nyugdíjbiztosítási szakemberek azt szokták javasolni, hogy aki teheti inkább menjen el nyugdíjba, és mellette dolgozzon, mivel így anyagilag jobbvan jár, mint ha tovább dolgozik és majdan a tényleges nyugdíjbavonuláskor egy picit magasabb összeget kap.

Aki nyugdíj mellett dolgozik -kérelmére- annak is növelnie kell a nyugdíját.

Lásd:

22/A. § (1) A saját jogú nyugellátásban részesülő személy - ideértve azt a személyt is, akinek nyugellátása szünetel - nyugellátását kérelemre saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján a naptári évben elért, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem összege egytizenketted részének 0,5 százalékával növelni kell. A növelést megelőző naptári év előtt elért keresetet, jövedelmet az országos bruttó átlagkereset egyes években történő növekedését alapul véve a növelést megelőző naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani.

(2) A saját jogú nyugellátásban részesülő személy kérelmére a nyugellátását az (1) bekezdés szerint kell növelni akkor is, ha arra a jogosultságot korábban, azóta megszűnt rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj vagy rehabilitációs járadék mellett szerezte. A saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenység időtartama szolgálati időként nem vehető figyelembe. A sajátjogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenységgel szerzett, nyugdíjjárulék alapot képező kereset, jövedelem összege az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset kiszámítása során nem vehető figyelembe.

(3) A növelésre irányuló kérelmet évente egy alkalommal, legkorábban a kereset, jövedelem megszerzését követő naptári évben lehet benyújtani.

(4) * Ha a növelés iránti kérelem több naptári évben megszerzett keresetre, jövedelemre vonatkozik, a növelés összegét naptári évenként kell meghatározni.

(5) * Ha a növelésre jogosult személy a növelés megállapítása előtt elhunyt, a növelésre szerzett jog a hozzátartozói nyugellátásra jogosult személy kérelmére a hozzátartozói nyugellátás megállapítására irányuló eljárás során érvényesíthető. Ebben az esetben a (3) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók.

Korall54 # 2015.09.23. 06:10

Jucus 52

A nyugdíj kiszámításánál az össz szolgálati idő éveinek számát veszik figyelembe. A folyamatos munkaviszonyon belüli betegállomány is szolgálati időnek számít.
A törvényben megtalálod azt a skálát, ami a szolgálati évekhez tartozó számítási %-okat tartalmazza.
http://net.jogtar.hu/…jegy_doc.cgi?…
2. melléklet, görgess a tv végére.


Üdv: Korall (53-as nö)

Jucus52 # 2015.09.23. 04:39

Kedves Fórumozók!

Szeretnék segítséget kérni! Kérdésem az lenne, hogy a nyugdíj összegének megállapításánál igaz-e, hogy minden tovább dolgozott év után 2 %-ot (? - sajnos nem tudom pontosan magát a jogszabályt sem) emelkedik az összeg. Másrészt, ha ez így van, ez arra az esetre is igaz-e, ha valaki a tovább dolgozás ideje alatt beteg lesz és betegállományba kerül. Vagyis a betegállomány ideje ebből kimarad, vagy ugyanúgy beleszámítják, mintha dolgozott volna? Válaszukat előre is nagyon szépen köszönöm.

julish # 2015.08.24. 14:00

Tisztelt Fórumozók!
A segítségüket szeretném kérni!
Édesapám 2014.augusztusában hunyt el.Édesanyám 1 évig kapta az ideiglenes özvegyi nyugdíjat.Ő a rendes nyugdíjkorhatárt 2016.januárjában éri el.Jogosult-e özvegyi nyugdíjra most, vagy csak 2016.januárjától?
Válaszukat köszönettel várom!

julish # 2015.08.20. 18:41

Tisztelt Fórumozók!
A segítségüket szeretném kérni!
Édesapám 2014.augusztusában hunyt el.Édesanyám 1 évig kapta az ideiglenes özvegyi nyugdíjat.Ő a rendes nyugdíjkorhatárt 2016.januárjában éri el.Jogosult-e özvegyi nyugdíjra most, vagy csak 2016.januárjától?
Válaszukat köszönettel várom!

marioon # 2015.08.05. 15:47

Még 5 és fél évem van a nyugdíjig. Jelenleg dolgozom, közmunkásként, de csak aug. 31-ig.
Érdeklődőm, hogy van- e lehetőség a nyugdíjas évek megváltására, s ha igen mennyi időt lehetséges, s mi az az összeg.... ?
Válaszukat előre is köszönöm.

Zengőbérci # 2015.07.24. 12:10

Helyesen a 2. fok: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

Zengőbérci # 2015.07.24. 12:08

Az azt mondja kevés. Hozzon róla határozatot.

Az elutasító/megállapító határozat rendelkező részében fel van tüntetve, hogy hová és mennyi időn belül fellebbezhet.

A rendelkező részt közvetlenül az I N D O K O L Á S cím előtt találja.

Főszabály szerint a Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 1. fokú döntése ellen 15 napon belül az ONYF-hez fordulhat, de a fellebbezést az 1. fokon eljáró szervhez kell beküldenie.

Mamy56 # 2015.07.22. 19:44

Jogi segítséget szeretnék kérni, a nők negyven éves nyugdíjából, illetve az ehhez elimerhető időről.
1982.01.01-től 1988.02.14-ig mezőgazdasági szövetkezeti tagként a saját gazdaságomban dolgoztam. Ez idő alatt havi 1200 Ft nyugdíjjárulékot fizettem. Most azt mondja a Nyugdíj Folyósító, hogy az tb járulék, ezért nem számít bele a negyven évbe, csak a szolgálati időbe. Ez valóban így van? Vagy ha nem kihez forduljak jogorvoslatért?