Kommunális adó


efi99 # 2019.09.01. 19:05

Inkább ne fizesd be, had fusson ő a pénze után és álljon ingyen a pofon alá.

drbjozsef # 2019.09.01. 05:56

H,Tibor,

Szerintem egyértelműen törvénytelen, az 1990. évi C. törvény
a helyi adókról 12.§-a alapján biztosan nem vagy az adó alanya.

Én fellebbeznék, még ha az több is, hiszen ez visszajár, ha neked adnak igazat - és mást nem tehetnek. Meg hogy érezzék a törődést.

H,Tibor # 2019.08.31. 14:59

Tisztelt Fórumozók!
Tanácsot szeretnék kérni a következő ügy kapcsán:
Idén, augusztus elején árverés útján vettem egy ingatlanrészt. (1/2) A jegyző kivetette rám a kommunális adót, noha a jogszabály, amiben a levélben is hivatkozik, úgy szól, hogy az adóalany az a magánszemély, aki a naptári év első napján a tulajdonos. Befizessem? Ha fellebbeznék, 10e ft az eljárási díj (több, mint az ominózus összeg). Szerintem ez törvénytelen, és csak "bepróbálkoztak", mert biztosan évek óta már senki nem fizette. Ötletek?

Bármilyen segítséget előre is köszönöm!

drbjozsef # 2019.01.11. 20:12

Jegyzô lesz az, nem közjegyzô.

oligaliga # 2019.01.11. 12:46

gerbera

Akkor abban egyetértünk, hogy egyetértünk. :D

drbjozsef # 2019.01.11. 11:11

Azt nem értem, miért vitatkozunk azon, hogy hülyék-e a jegyzők?

Ezen én egészen biztosan egy percig sem vitatkoztam.

gerbera317 # 2019.01.11. 10:35

Oligaliga, ez nem volt kérdés. A hozzászólásom a kérdezőnek szólt, nehogy félreértse az általad beidézett jogszabályt, és értse, hogy az "örökös személye" nem egy vélelmezett dolog, hanem jogerős hagyatéki végzés állípatja azt meg, és csak utána lehet belőle jogalany az örökség vonatkozásában, de akkor már visszamenőlegesen is.

oligaliga # 2019.01.11. 10:18

gerbera

Pont ezért nem lehet kiszabni az adót, amíg a hagyatéki eljárás le nem zárult. A telekadót az adóalany halála esetén határozattal állapítják meg, és az örökösöket kötelezik a megfizetésre. Pont ugyanaz a helyzet, mint a személyi jövedelemadónál, amit addig nem lehet kiszabni, amíg az örökös személye nem ismert.

wers # 2019.01.11. 09:31

kimaradt a "nem" „Én látok erre felmentést

wers # 2019.01.11. 09:30

Ilyet azonban az Art. nem említ.

Na igen. Az adót pedig a jegyzőnek be kell zsebelnie. Én látok erre felmentést, hogy várhat ilyenkor. Ha már beadták a hagyatéki leltárt, akkor az elhunyt nevére biztos nem szabhat ki, mert ha lesz hagyatéki végzés az örökös az ingatlant a halál időpontjában fogja örökölni.

Na én ezt itt elengedem.

wers # 2019.01.11. 09:25

Felteszel egy kérdést, de nem érted miért válaszolok rá?

Azt nem értem, miért vitatkozunk azon, hogy hülyék-e a jegyzők? Mert úgy tűnik több van ebből a fajtából.

Valahogy ők másképp értik.

drbjozsef # 2019.01.11. 09:09

Látom nagyon felcsigázott ez a fekete lyuk a jogszabályok között, van még belőlük, csak azt nem értem, miért velem vitázol.

Felteszel egy kérdést, de nem érted miért válaszolok rá?

Öööööö.

gerbera317 # 2019.01.11. 09:06

Csak annyit az értelmezéshez, hogy a jogszabály "örökösök személyé"-ről beszél, míg ilyen egyelőre nincs, hanem csak ismeretlen örökösök ill. jogutódok vannak. Ilyet azonban az Art. nem említ.

oligaliga # 2019.01.11. 08:55

Kata

Minden adóhatóságra vonatkozó eljrási szabályok:

2017. évi CL. törvény
az adózás rendjéről

97. § [Adatszolgáltatás hagyatéki eljárás esetén]
Ha az adóhatóság az elhunyt természetes személy adóügyével összefüggésben adóigazgatási eljárást folytat vagy azt kezdeményez, és ennek során az örökösök személyének ismerete szükséges, az adóhatóság megkeresésére a hagyatéki leltározásra illetékes önkormányzati jegyző adatot szolgáltat a hagyatéki leltár készítésének tényéről, a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző nevéről és székhelyéről, valamint a rendelkezésére álló hozzátartozói adatokról (név, cím). Az adóhatóság a jegyző által megküldött hozzátartozói adatokat nyilvántartásából soron kívül törli, ha az eljárás eredményeként nem állapít meg adót, költségvetési támogatást az elhunyt terhére vagy javára. Az adóhatóság megkeresésére a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző a megkereső adóhatóságot tájékoztatja az örökösökről az azonosításukhoz szükséges természetes személyazonosító adatok és lakcím feltüntetésével, valamint az örökrészük alapján örökölt vagyonról és annak értékéről, vagy tájékoztatást ad a hagyatéki eljárás megszüntetéséről.

147. § [Adómegállapítás az adózó halála esetén]
(1) Ha az adókötelezettség az adózó halála miatt szűnik meg, az adóhatóság az adót határozattal állapítja meg.
(2) Az adóhatóság az adózó házastársa vagy örököse kérelmére az adót év közben is megállapítja, ha a kérelmező az adó megállapításához szükséges igazolásokat rendelkezésre bocsátja.
(3) Az adózó halála esetén az adóhatóság az örököst a személyéről történő tudomásszerzést követően örökrésze arányában külön határozatban kötelezi az adózót terhelő tartozás megfizetésére, illetve rendelkezik az adózót megillető költségvetési támogatás, adó-visszaigénylés, adó-visszatérítés örökös részére örökrésze arányában történő kiutalásáról.
(4) A (3) bekezdés szerinti tartozást, illetve a költségvetési támogatást, adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést a külön határozat véglegessé válásától számított harminc napon belül kell megfizetni, illetve kiutalni. Az örökös részére kiutalandó összeget az örököst terhelő tartozás összegéig az adóhatóság visszatarthatja. A tartozás megfizetésének elmaradása esetén végrehajtás csak a hagyaték tárgyaira, illetve azok hasznaira terjedhet ki azzal, hogy ha a hagyaték tárgyai vagy annak hasznai már nincsenek az örökös birtokában, a végrehajtás az örökrésze erejéig az örökös egyéb vagyontárgyaira is folytatható.
(5) Ha az adózó halála esetén más örökös hiányában a hagyaték az államra száll, az adóhatóság külön határozat meghozatala nélkül, hivatalból törli az örökhagyó adószámlájáról az államot mint örököst terhelő tartozást, illetve az államot mint örököst megillető költségvetési támogatást, adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést.

1990. évi C. törvény
a helyi adókról

1. § (4) A települési adóval kapcsolatos eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az önkormányzat települési adót önadózással megállapítandó adóként is bevezethet.
1990. évi C. törvény
a helyi adókról

1. § (1) E törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési (községi, városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselőtestülete (a továbbiakban: önkormányzat) rendelettel az illetékességi területén helyi adókat (a továbbiakban: adót), valamint települési adókat vezethet be.
(4) A települési adóval kapcsolatos eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az önkormányzat települési adót önadózással megállapítandó adóként is bevezethet.

2. Telekadó

18. § Az adó alanya (3. §) az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog, illetőleg több tulajdonos esetén a 12. §-ban foglaltak az irányadók.

Ezekre hivatkozhatsz, amikor a gerbera által leírtakat a fellebbezésedbe foglalod.

gerbera317 # 2019.01.11. 08:44

Kata!
Meg kell támadni a határozatot azzal, hogy nem vagy tulajdonosa az ingatlannak. Az adóalany jelenleg a nem jogképes elhunyt, akinek a jogutódai ismeretlenek.
Ha meglesz a hagyatéki, majd akkor az új tulajdonosok lesznek azok, akik ellen visszamenőlegesen érvényesítheti az adóhatóság a hagyatéki teherként előírt adókötelezettséget.

wers # 2019.01.11. 08:30

Látom nagyon felcsigázott ez a fekete lyuk a jogszabályok között, van még belőlük, csak azt nem értem, miért velem vitázol.
:) de nem baj.

drbjozsef # 2019.01.11. 08:18

wers,

Hogyhogy mire? BÁRMIRE.
Az, hogy én adom be a hagyatéki leltárt, nehogy már adóalannyá változtasson. Pont hogy majd a hagyatéki fog.

Ha engem beleírhat, akkor bárkit beleírhat. Tőlem.

Egyébként, ha komolyan kérdezed, bár nehezen hiszem, akkor írja az elhunyt nevére természetesen. Mert a nyilvántartás szerinti tulajdonos ő volt 2019.01.01-én. Aztán, ha lezajlott a hagyatéki, és a halál napjára visszamenőlegesen bejegyzik az örököst, akkor lehet tőle követelni. Addig nem - márcsak azért sem, mert még nincs is megnevezve. Ismeretlen.

Ugyanaz, mint a gépjárműadónál. Egy feltételezett örökösnek nem kell fizetnie. Ott is az elhunyt a tulajdonos, és majd a jogutódja, az örökös rendezi, ha kiderül ki is ő.

Tudod, öröklés, jogutódlás.

wers # 2019.01.11. 06:40

Kérd, hogy javítsák ki.

Még egyszer leírom, ameddig nincs jogerős hagyatéki végzés mire javítsák?

drbjozsef # 2019.01.11. 06:28

Szóbeli indoklás = jogilag semmi, nulla, zérus.
Hajukra kenhetik.

Ha leírták a határozatban, hogy ki az adóalany, Te pedig nem voltál 2019.01.01-én a tulajdonosa az ingatlannak, akkor ez a határozat hibás.

Kérd, hogy javítsák ki. Kérd. hogy írják bele a határozatba a "szóbeli indoklást" is, hogy azért vagy adóalany, mert Te nyújtottad be a hagyatéki leltárt.

Vagy fizesd be, ha nem akarsz velük levelezni.

Mondjuk én valszeg befizetném anyám helyett, de közben kérném a határozat kijavítását. Csak hogy érezzék a törődést.

drbjozsef # 2019.01.10. 11:06

Sima logikai következmény.

wers # 2019.01.10. 10:31

cukipofa vagy

drbjozsef # 2019.01.10. 10:13

de az sem, hogy nem őt terheli amíg nincs jogerős végzés

Ja. Akkor lehet, nekem kellene fizetni.

wers # 2019.01.10. 10:08

de az sem, hogy nem őt terheli amíg nincs jogerős végzés

Tök fölösleges most itt nekünk erről vitázni.

Vadsuhanc # 2019.01.10. 09:57

Azért mert valaki érintett a hagyatéki eljárásban az nem azt jelenti, hogy azzal már adókötelezettség is terheli az elhalt után.

wers # 2019.01.10. 09:41

Azt, hogy a hagyatéki leltárban ki működik közre annak semmi köze a későbbi öröklési rendnek.

Olvass vissza, én azt feltételeztem, hogy azt nyilatkozta, hogy saját maga is érintett a hagyatéki eljárásban. Ha nem, akkor egyet értek veletek.

Más, pl. egyéni vállalkozó után az özvegy bejelentheti, hogy ezen jogcímen ő folytatja a vállalkozást. Erre 90 napja van. Igen ritka, hogy 90 napon belül legyen jogerős hagyatéki végzés. Szerinted mit érzett a fiatal özvegy hölgy, mikor flegmán odavágta neki az ügyintéző hogy "Ön majd akkor lesz hivatalosan özvegy, ha lesz jogerős hagyatéki végzés. Nekem csak annyit súgott utána, hogy viszont kívánja.

Persze másik üi. elintézte a halotti anyakönyvi és a házasságai anyakövi alapján.