Lakásszövetkezet


Kovács_Béla_Sándor # 2013.11.20. 06:50

Mi szabályozza azt, hogy nekünk kell felelni a bérlő által felhalmozott tartozásért?
Rossz a kérdés. Ez ugyanis a tulajdonos "felhalmozott tartozása". Az, hogy neki meg a bérlő az adósa, egy másik dolog.

Nocsak107 # 2013.11.20. 06:20

Kedves MajorDomus!

Nem tettek semmit abban az egy évben.

Mi szabályozza azt, hogy nekünk kell felelni a bérlő által felhalmozott tartozásért?
Távhő-tartozás: ott is volt tartozás, rendben történt az átírás, azt mondták 0-ás egyenleggel és tartozás nélkül indulunk, a volt bérlővel számolnak el, neki küldenek elszámoló számlát. Így is történt!
Mi a különbség?
Köszönöm!

MajorDomus # 2013.11.19. 21:52

a lakásszövetkezetnek igaza van.

teljesen mindegy,milyen megállapodás volt a tulaj és a bérlő közöttba közös költség kizárólag a tulajdonost terhel!

az örökös,a halál pillanatában azonnal tulajdonos lesz!

én azért megkérdezném tőlük,mit tettek egy évig a tartozás behajtása érdekében,mig édesanyátok élt?

Nocsak107 # 2013.11.19. 18:32

Annyi lemaradt, hogy édesanyánk 1/1 tulajdonos volt, apánknak nem volt tulajdona, csak bérlő volt.

Lehet, hogy kicsit zavarosan és össze-vissza írtam, ha valami nem világos kérdezzetek nyugodtan, a lényeg, hogy választ kapjak, amitől tisztán láthatok.

Még egyszer köszönöm előre is!

Geo

Nocsak107 # 2013.11.19. 18:29

Kedves Fórumozók!

Édesanyánk februári halála után öcsémmel többek között örököltünk egy ingatlant is, melyet a szüleink válása után a szüleink közt született megegyezés alapján apánk vette használatba a lakást. Ez a megegyezés nem csak szóban, hanem hivatalosan, írásos formában (bérleti szerződés) is megtörtént. A bérleti szerződés lakásszövetkezet felé történő leadása 2009-ben a szerződés keltekor megtörtént. (Minden csekk innentől apánk, azaz a bérlő nevére érkezett, jelesül a közös költség is.)

Ezen szerződés 11. pontja szerint: "A Bérbeadó (jelen esetben elhunyt édesanyánk) egészségében bekövetkezett változások esetén a Bérbeadó megbízott meghatalmazottja, míg esetleges halála esetén a minden kori örökös(ök) rendelkez(ik)nek a bérleti szerződés hogyanléte felől. Az utóbbi esetekben a Bérbeadó meghatalmazottja(i) vagy örököse(i) rendelkeznek a bérleti szerződés megszűnéséről, meghosszabbításáról, megváltoztatásáról szóban vagy írásban.".

E pontnak megfelelően lehetőséget adtunk apánk számára (viszonyunk nem a legjobb), hogy amíg nem talál más kiadó ingatlant, maradjon a lakásban, ami a novemberi hónapban meg is történt. Ennek megfelelően 2013. 11. 06-án személyesen intézkedtem a közös költség nevemre történő átírásáról a lakásszövetkezet irodájában.

Ez után a lakásszövetkezet elnökétől érkezett öcsémnek és nekem egy levél, mi szerint 2012. 01. 01. és 2013. 01. 31. között a közös költségből 123.551 Ft hátralék keletkezett. Idézem: "A tulajdonos halála esetén az Örökösöknek kell a tartozást kiegyenlíteni az öröklés arányában. Ez az összeg a lakás használóját terheli, amennyiben ő nem a tulajdonos és a tartozás behajthatatlan, akkor a tulajdonosnak kell helyt állni."

A bérleti szerződés 5. pontjában írtak szerint minden a lakással kapcsolatos költség (közüzemi díjak, közös költségek, lakásbiztosítási díj a Bérlőt terhelik. Ezen kívül a 13. pontban ez van: "A bérlő tudomásul veszi, hogy az 5. pontban rögzített költségekből eredő esetleges tartozásokért a bérlő felelős, bérbeadót ezzel kapcsolatban nem terheli kötelezettség."

A fent leírt dolgokról egy válaszlevélben az elnök urat is tájékoztattam, bár nem értem miért kellett, amikor a bérleti szerződés másolata le lett adva anno a szövetkezetben. (akkor még más néven futott a szövetkezet és az elnök sem az volt, aki most, de úgy gondolom ilyen dokumentumok nem vesznek csak el úgy...)

Újabb levélben tájékoztatott arról, hogy "a lakásszövetkezet és a lakást bérlő személy között nincs jogviszony." Kérdem én: akkor miért apánk nevére érkeztek a csekkek???
Továbbá: "Jelen esetben a lakásszövetkezet nem jogosult a bérlőtől semmit sem követelni, csak a lakás tulajdonosától."
Illetve az utolsó mondat: "Általában a lakások bérbeadásáról a szövetkezetnek nincs is tudomása, hisz ezt a lakók csak elvétve jelentik be. Amennyiben ...... Úr (apánk) elérhetőségét megadja, tehetünk egy próbát, de az ő esetében a követelés kezelés folyamata nem vihető végig."

Őszintén megmondom kicsit összezavarodtam, úgy érzem, hogy az elnök úr megpróbál megvezetni, illetve az egyszerűbb utat választja a követelésének behajtására.
Laikusként úgy gondolom, hogy a tartozásért az felel akinek a nevére érkeznek a csekkek, aki használta a lakást a tartozás keletkezésekor, főleg ha erről bérleti szerződés is született... Ezen kívül igaz, hogy édesanyánk volt a tulajdonos, de a bérlő (apánk) még él, akkor miért minket zaklatnak ezzel?

Nem állunk olyan jól öcsémmel, mert sajnos az ingatlant devizahitellel terhelten örököltük meg, így ennek a tartozásnak a megfizetése most nem lehetséges számunkra.

Segítő válaszaitokat előre is köszönöm!

Üdvözlettel: Geo

senkiobuda (törölt felhasználó) # 2013.11.05. 14:45

Lakásszövetkezettel felmondta a FŐTÁV a hődíj utólagos elszámolására kötött szerződést, erről az elnök 8 hónappal később tájékoztatta a tulajdonosokat. Ebben az esetben felmerül- e a foglalkozáskörben elkövetett, anyagi hátrányt okozó kötelességszegés? Ugyanis az adott időszakra nem készült elszámolás, az előző időszak fogyasztási adatai alapján számláztak.
Kérdésem továbbá, hogy a közös költség befizetést átvezetheti- e a könyvelés egy vitatott számla teljesítéseként. Kiállított a szövetkezet egy számlát, melyre írásban ellentmondással éltem, vitatva a teljesítés tényét. (Ugyanis nincs mögötte teljesítés). Az ellentmondásra nem válaszoltak, hanem egy tájékoztatót küldtek, hogy a befizetett közös költségből átvezették a számla rendezéseként. A befizetések teljesítéséről kiadott igazolásban befizetett összegként nem a csekken megjelölt összeg szerepel.

MajorDomus # 2013.10.26. 10:09

Egyszerű.
Alakuljatok át társasházzá,akkor lehet külsősként is társasházkezelö.

mozilla # 2013.10.25. 18:50

Lakásszövetkezetünk 78 lakásból áll. Aziránt érdeklődök, hogy a törvény szerint lehet-e egyszemélyes ügyvezető igazgató ( nyugdíjas ), ha már nem lakik itt. Nagyon elégedettek vagyunk vele, jól gazdálkodik, szinte naponta látjuk. Az Alapszabályunk megengedi.
Könyvvizsgáló is van. Ha ajánlatok vagy nagyobb beruházás előtt állunk, 3-5 tag közreműködésével dönt.
Most sajnos lejár a mandátuma, de szivesen vinné tovább.
Viszont egy önjelölt lakó betámadta, hogy felügyelőbizottság kell.

Mi a valóság?

MajorDomus # 2013.07.19. 20:35

Igen

( de ne csatlakozz a fórum hűlyéihez-,,mundérvédők,,)

senkiobuda (törölt felhasználó) # 2013.07.18. 17:20

Tisztelt Mindenki!

A 2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről, az alábbiakban rendelkezik Felügyelő Bizottságról:

26. §;

  1. összehívja a közgyűlést, ha az igazgatóság nem tesz eleget erre vonatkozó kötelességének;
  2. az éves beszámoló [23. § (3) bek.] alapján véleményt nyilvánít a közgyűlés részére a lakásszövetkezet gazdálkodásáról; e nélkül az éves beszámoló tárgyában érvényes határozat nem hozható;

A Felügyelő Bizottság véleménye bizonyíthatóan nem volt a közgyűlés napirendjén, ez a jegyzőkönyben is rögzítve van.

Ez alapot ad- e a közgyűlés határozatának érvénytelenítésére?

(Mundérvédők csípőből tüzelése kéretik mellőzni)

MajorDomus # 2013.07.17. 22:07

és nem lesz rövid

Kovács_Béla_Sándor # 2013.07.17. 13:53

Nincs önálló helyrajzi számuk, tehát közös tulajdonú helyiségek. A hasznosításukból származó bevétel is közös.

Elvileg éppen ki lehet válni, ha a műszaki-építészeti feltételek fennállnak, de nem lesz egy egyszerű menet.

Salsa # 2013.07.17. 11:08

A " 9 ház alkot nálunk..." kezdetű kérdéshez apró finomság, ami ma derült ki: A szóban forgó üzleteknek nincs önálló helyrajzi száma sem semmilyen nyoma a földhivatalban. Csupán a 10 db lakás szerepel önálló hrsz.-okkal
Magyarán "nem létező", de legalábbis kérdéses státuszú ingatlanra vonatkozik a bérleti szerződés.
Kérdés: alap lehet-e ez a bérleti szerződés érvénytelenítésére, ill. az alapszabályban körülírással meghatározott üzletek tulajdonjogi állapotának megváltoztatására, annak - akár jogalap nélküliség okán való módosítására?
A választ előre is megköszönjük jövőbeni ügyes ügyvédünknek!

Salsa # 2013.07.15. 10:43

9 épület alkot nálunk egy lakásszövetkezetet. A mi házunk földszintjén van két üzlet (fodrászat+kozmetika), melynek bevételéből két másik épület is hasznot húz, mivel anno (1970-es években ki tudja miért?) úgy alakították a szövetkezetet, hogy ők is tulajdonostársak lettek. Tehát 3 ház osztozik a bérleti díjon.
A mi házunk (10 lakás) szeretne kiválni a 9 házból álló szövetkezetből és önálló társasházzá alakulni.
Kérdéseink:
1.) Mondhatja-e a másik két (bérleti díjhoz jutó) épület, hogy soha nem fognak az üzletek tulajdonjogáról lemondani: nincs az a kivásárlási összeg, aminek árárért átengedik nekünk az üzletek kizárólagos tulajdonjogát?
2.) Az üzlethelyiségek sorsától függetlenül ki tudunk-e válni a szövetkezetből? Tehát marad közös tulajdonban a két helyiség, de mi önálló társasházzá válnánk ettől függetlenül?
3.) A lakók mekkora hányadának hozzájárulása szükséges pl. az épület szigeteléséhez?
4.) Min. mekkora összegű kiadáshoz szükséges szavazást tartani? Ezen szavazást elég-e az érintett épület lakói között megtartani? (Nem tudjuk hol húzódik a szövetkezet és a ház jogi határa..)
A szakértő választ előre is köszönjük és ennek fényében vágnánk bele a jogi procedúrába.

Mufurc_nagyon # 2013.06.07. 20:03

Kedves scha!

A szövetkezeti jogalmazásban nem vagyok annyira otthon, de szerintem joguk van, ha a 10th%-os felhívásban szerepel vezetőség leváltása, egy saját szervezésű közgyűlésen leváltani a jelenlegi vezetést és egy újat választani.
Olvassa el a saját szervezeti szabályzatukat.

Még hogy megbüntetik azokat, akik nemmel szavaznak.
Az ész megáll.


http://levaltas.5mp.eu/web.php?… 2014 okt. látogató > mint 17500
{autodidakta}

Az ütk ne legyen LEVEZETÖ ELNÖK és JKV. VEZETÖ

scha # 2013.06.07. 12:12

Tisztelt Segítőkész és Hozzáértő Emberek!

Lakásszövetkezetünk közgyűlése sem április 22- én, sem május 25- én nem fogadta el a 2012. évi elnöki beszámolót. Időközben a lakók 10%- ának aláírásával, az okok és a napirendi pontok meghatározásával eljuttattuk az elnökséghez kérésünket egy új közgyűlés összehívására. Ma megérkezett a meghívó a június 25- i újabb közgyűlésre. Az elnöki beszámoló SEMMIBEN NEM VÁLTOZOTT, mint az előző kettő közgyűlésen, illetve a napirendi pontok között nem az szerepel, amit a 10% kért. Van- e jogalapja azt kérni, hogy a beadott napirendi pontokat szó szerint tegye bele az igazgatóság a meghívóba és adja ki újra? Mi a következménye annak, ha megint nem fogadja el a tagság a beszámolót? (Az előző közgyűlésen azzal fenyegették a nyugdíjas néniket és bácsikat, hogy a büntetést az fogja fizetni, aki nemmel szavazott :-)).
Köszönöm szépen a választ.

Mufurc_nagyon # 2013.06.07. 06:48

Kedves Meja84!

Én a vétel előtt tájékozódtam volna a szövetkezet működéséről.
{Ha tudom, hogy elesem....}

Természetesen minden iratba betekinthet, ha tagja a szövetkezetnek. Nem leges válasz esetén bíróság és végrehajtás.

Én úgy érzem az alkalmazott meghatározásokból, hogy a témával csak most kezdett foglalkozni.

Amennyiben az érdeklődésének indoka nem a "gazdaságtalan" működés, hanem egy kis sárbirkózás, akkor előbb ajánlok egy kis box-zsákot 60 percen keresztül;-)


http://levaltas.5mp.eu/web.php?… 2014 okt. látogató > mint 17500
{autodidakta}

Az ütk ne legyen LEVEZETÖ ELNÖK és JKV. VEZETÖ

Meja84 # 2013.06.05. 17:12

Kedves Fórumozók!

Nem régen költöztem egy panelházba, ahol van természetesen lakásszövetkezetünk. A szövetkezet alkalmazásában áll egy karbantartó (napi 8 órában, alkalmazottként és hétvégén ügyeletben), két néni akik heti 3-szor pár órában az irodában dolgoznak (az egyikük írja a közös költségről a papírt, a másik megnézi a gépben), ezen felül horribilis összegért fizetünk egy vállalkozást a takarítás elvégzéséért, illetve a cég férfi 'tagja' a plusz ügyeletes gondnok. Ezen felül a számláló bizottságban lévők fizetést kapnak azért, hogy számlálnak. Természetesen a karbantartókra és a nénikre nincs szükség ennyi ideig, egész nap beszélgetnek, nincs dolguk. A takarító cég meg nem igazán takarít, csak ha kedve van.
Változásra nem tudom milyen esély van, a szövetkezetet vezetők és a fent említett személyek, de még az ügyvédünk is jó barátok, véd- és dacszövetségben állnak egymással.
Az lenne a kérdésem, hogy jogom van-e beletekinteni olyan iratokba, mint például a karbantartó vagy az irodai személyzet munkaköri leírása (vagy más dokumentum, amelyben ezt rögzítik), vagy a vállalkozással kötött szerződés és annak részletei.
Csak akkor tudnánk tenni valami, ha kézzelfoghatóan tudnánk bizonyítani, hogy mire is van szüksége a háznak és mire nem.
Mely dokumentumokba tekinthetek bele ezzel kapcsolatban?

Köszönettel:
Meja

Mufurc_nagyon # 2013.06.04. 05:29

Kedves háznagy!
Mikor támadt meg utoljára közgyűlési határozatot?;-)


http://levaltas.5mp.eu/web.php?… 2014 okt. látogató > mint 17500
{autodidakta}

Az ütk ne legyen LEVEZETÖ ELNÖK és JKV. VEZETÖ

MajorDomus # 2013.06.03. 20:43

kgy.
határozatonként 21.000 ft

Mufurc_nagyon # 2013.06.03. 17:18

Kedves senkiobuda!

Az illeték közgyűlésenként 21.000Ft.+ tulajdoni lap 6600 Ft.
Ügyvéd nem volt.
Segíteni nem tudok, mert a szabályzatok és a körülmények teljes ismerete kell.

A napirendi pontok elfogadása csak akkor kell, ha ezt így szabályozták.
A szövetkezeti lakások jogkörnyezetében nem vagyok otthon;-)

Ha a felügyelő bizottság is a leváltás mellett van, akkor irány Horány.
Kezdeményezzenek egy ilyen közgyűlést;-)


http://levaltas.5mp.eu/web.php?… 2014 okt. látogató > mint 17500
{autodidakta}

Az ütk ne legyen LEVEZETÖ ELNÖK és JKV. VEZETÖ

senkiobuda (törölt felhasználó) # 2013.06.03. 12:11

Tisztelt Mufurc_nagyon # 2013.06.03. 07:55

Megtartották a közgyűlést. Az ig. beszámoló 2 nappal előtte érkezett meg, a felügyelő bizottság írásos beszámolót nem küldött. Megismételt közgyűlésen a napirendet nem szavaztatta meg a levezető elnök (aki egyben az ig. elnöke is). Felügyelő bizottság tagja szóban beszámolt, javasolta a tavalyi és idei mérleg/beszámoló hiányosságai, jogszabályba ütköző volta miatt az elnök leváltását. Egy nagyon kedves tulajdonostárs azonnal mikrofont kapott, és közölte, hogy ez nem tartozik a napirendi pontok közé. Az az apró, lényegtelennek tűnő körülmény elkerülte az ő és a többiek figyelmét, hogy a FB beszámolóját is el kell fogadni a közgyűlésnek. Így erről nem volt szavazás. Határozatonként kell a "tanulópénzt" fizetni? Ügyvéd készítette a beadványt? Tudna ebben segítségünkre lenni?

Musuka # 2013.06.03. 07:04

2012. nyarán lakásszövetkezetünk részt vett a panelfelújítási programban. A felújítás teljes kivitelezését az ÉPKAR Zrt végezte, 180.130.734 Ft értékben.
Földszinti lakos lévén két ablakomon fehér, un. piskóta mintás ablakrács volt, mely a felújítás során eltűnt. Egyik napról a másikra minden értesítés nélkül levették, majd átvitték az építkezés zárt, őrzött területére, ahonnan pár hét után végképp lába kelt. Írásban jeleztem a lakásszövetkezetünk felé.
Most, közel egy év után válaszolt az ÉPKAR Zrt. ügyvezetője. Nem térítik meg a kárt, mert én vagyok a hibás, nekem kellett volna levennem és őriznem a rácsokat. Arról azonban sem engem, sem a lakásszövetkezetet nem tájékoztatták, hogy ez a lakó kötelessége lett volna. Úgy gondolom azzal, hogy a zárt, őrzött munkaterületre vitték a rácsokat, ezzel vállalták annak megőrzését is.
Kicsinyesnek, de sokkal inkább felháborítónak tartom, hogy egy 180 milliós tételnél nem tudják felvállalni két ablakrács árának megtérítését, főleg, hogy nagy valószínűséggel valamelyik dolgozójuk segítségével kelt lába a rácsoknak. No, de ettől még nem lesz ablakrácsom, - saját költségen nem tudom őket pótolni.

Tavaly már írtam itt erről, akkor azt tanácsoltátok, hogy a lakásszövetkezet felé jelezzem írásban a problémát, hiszen ők állnak jogviszonyban a kivitelezővel. Ez megtörtént. De úgy gondolom, a lakásszövetkezet sem állt/áll a helyzet magaslatán, ha csak közel egy év után tudta elérni a fenti választ.
Mit javasoltok, hogyan tovább?


Musuka

Mufurc_nagyon # 2013.06.03. 05:55

Kedves senkiobuda! 2013.05.15. 20:17

Az attól függ.

Most nyertem másodfokon pert részlegesen ez ügyben.

A technikai napirendek és a személyre hozott határozatokat kizárták.

A végeredmény 12 határozatból 4-t nem semmísítettek meg.

Az arány nem rossz;-)

A tanulópénzt megfizettem:-D


http://levaltas.5mp.eu/web.php?… 2014 okt. látogató > mint 17500
{autodidakta}

Az ütk ne legyen LEVEZETÖ ELNÖK és JKV. VEZETÖ

Felháborodott Tulajdonoso # 2013.05.31. 06:09

Tisztelt Cimzett - és itt lévők,

Abban kérnék segitséget, hogy a közgyüléseken használt meghatalmazásokkal kapcsolatban hol található bármilyen szabályozás. A mi szövetkezeti gyülésünkön már jó pár alkalommal régi - több éves fénymásolattal készült meghatalmazásokat használnak, mivel az eredetit a rendőrség lefoglalta és elvitte, mert többről kiderült hogy nem a tulajdonos adta ((köztük szerepeltem én is).
Mivel még mindig nem történt Bírósági döntés az ügyben igy még mindig a fénymásolt meghatalmazások vannak használatban. A tegnapelőtti közgyülésen személyesen kb 25-en voltunk és mégis több mint 250 szavazattal mindent megszavaztattak, beleértve 1.000,-ft per háziállat, még a hörcsögöt is.
Köszönöm a választ