Osztatlan közös tulajdon


nanemaaa # 2024.05.09. 08:12

ferke53
Ha az épület az eredeti építési engedélyezett állapotban van, akkor az önkormányzathoz fordulhatsz településképi bejelentési eljárást kezdeményezve. (tervező kelleni fog hozzá)
Ha idő közben az épület megnőtt az esőben, akkor fennmaradási engedélyezési eljárás a kormányhivatalnál székelő építési hatóságnál ÉTDR rendszeren keresztül (tervező ehhez is kell)
Ezen eljárások egyike kell ahhoz, hogy a földhivatal engedélyezze a művelés alóli kivonást, és feltüntesse az épületet és annak rendeltetését is az ingatlan-nyilvántartásban.
Az, hogy egyébként lehetséges-e a rendeltetés módosítás függ attól is, hogy a helyi építési szabályzat az OTÉK mely időintervallumával van összhangban. Ugyanis jelenleg az alábbiakat írja:
29. § * (1) * A mezőgazdasági területek a termőföld mennyiségi és minőségi védelmét, a mezőgazdasági termelés, a növénytermesztés, az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terménytárolás igényeit egységesen szolgáló területek. A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattartás, az állattenyésztés és a halgazdálkodás, továbbá az ezekkel kapcsolatos termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló épületek helyezhetők el.
(2b) * A kertes mezőgazdasági terület alapvetően kisüzemi vagy családi használatú telkekből áll, amely jellemzően kert, szőlő vagy gyümölcsös művelési ágban szerepel az ingatlan-nyilvántartásban. Az övezetben lakás nem létesíthető.

noemi78 # 2024.05.22. 15:18

Sziasztok!
Osztatlan közös tulajdonban van egy szántó föld, ami el lett adva. Egy db szerződésben írta alá a két tulajdonos, hogy eladják a földet. A vevő kifizette, késedelemmel. A szerződésben kötbér lett meghatározva késedelmes fizetés esetére. Az egyik tulajdonos kéri a kötbért, a másik nem. Ebben az esetben a föld 50%-át át lehet írni a vevőre, amennyiben a kötbértől eltekintő eladó erről nyilatkozik?
50-50%-ban tulajdonosok akik eladták. Addig nem lehet átírni a vevőre - aki már kifizette -, amíg a kötbér nincs rendezve. Tehát tulajdoni lap szerint még a két eladó a tulajdonos. De az egyik eladót nem érdekli a kötbér, szeretné átadni. A másik eladó viszont kéri a kötbért. A vevő pedig perrel fenyeget. Bonyolultabb az egész ügy, és nem szeretne az egyik eladó bíróságra járni, ezért nem tart igényt a kötbérre, átadná a részét. Ez lehetséges?
Köszönöm!