Fórum öröklés és családjog régebbi elöl     új hozzászólás


köteles rész

mma@ # e-mail 2005.05.26. 21:56

Tisztelt Fórum!

Konkrét esetre szeretnék választ kapni.
Nagyszülőm tavaly ilyenkor elhunyt. Halála előtti napokban végrendelkezett, hogy az utána hagyó rész 3 egyenlő arányban osztodjon gyermeke majd egy-egy unokája között. Vagyis 1 unokát kizárt az örökségből.
Természetesen tudjuk, hogy a kizáráskor a törvényes öröklési rész megelleti a 3-dik unokát is.
Végrendelet szerint 1/3,1/3, 1/3 szerepel. Mivel a köteles részt elismertük , most nem vagyunk tisztába, hogy milyen arányú bejegyzésekre lehet számitani.
Példa:
Az öröklés tiszta értéke: 280 AK föld.
A megosztás aránya Aranykoronánként hogyan történik.? Mivel a végrendelet szerint (amit elismert a 3 unoka) 280:3=93 AK fejenként. De mivel a köteles részt elismertük, most nem tudjuk mi alapján oszlik meg az arány. A 3-dik unoka törvényes része az 1/3-ad lett volna. Most az 1/3-nak az 1/6 -od köteles rész jár, vagy a 280 AK utáni 1/6-od rész jár?
Mi szerettük volna pénzben kifizetni, de ő nem járult hozzá, mert mindenképpen a földtulajdon bejegyzéshez ragaszkodik.

A válaszukat előre is köszönöm.
mma@

deaktamas # e-mail 2005.05.19. 21:43

Helló!

Nagyon szépen köszönöm a választ! Sokat segített!

A hagyatéki tárgyalás csak jövő héten szerdán lesz. Az idézéssel küldték el a végrendelet fénymásolatát.

Két Lotti # e-mail 2005.05.19. 12:03

Igen, szerintem is érvénytelen a végrendelet. A közjegyzőnek ezt hivatalból észlelnie kéne, ha mégsem teszi (mert ők átlalában minden peres útra utasítanak), akkor nem marad más, minthogy megtámadni perben.

Volt már hagyatéki tárgyalás?

Ügyvéd - Társasági szakjogász

deaktamas # e-mail 2005.05.19. 01:05

Helló!

Köszönöm a választ!

A kérdésre válaszolva, láttam a végrendeletet, mert az idézéssel együtt küldtek egy fénymásolatot. A végrendelet gépelve van, és apám csak aláírta, és a tanúk neve már kézírással van írva, ami már nem is apám kézírása.

Szóval akkor ezek szerint érvénytelen a végrendelet, de ha nem érvénytelen, akkor ez alapján meg tudom támadni?

A választ előre is köszönöm.

Két Lotti # e-mail 2005.05.18. 10:05

Kötelesrészként arra van igényed, ami a felek annak, ami Neked törvény szerint járna. Az igényt természetsen elő kell terjeszteni, hivatalból nem veszik figyelembe.

A tanúk hozzátartozója javára tett végrendeli rendelkezés érvénytelen, kivéve, ha ezt a részt az örökhagyó saját kezűleg írta. Tehát, ha gépelte, az érvénytelen.

Láttad a végrendeletet?

üdv.

Ügyvéd - Társasági szakjogász

deaktamas # e-mail 2005.05.17. 21:31

Helló!

Szeretnék a kérdésemre választ kapni.

Édesapám nemrég elhunyt és kidedrült, hogy az én tudtom nélkül csinált egy végrendeletet, mely szerint én nem öröklök semmit, hanem egy nő örököl aki két éve élt vele együtt. A végrendeletben nem tagadott ki.
Az lenne a kérdésem, hogy mekkorra köteles rész illet meg engem?

Igaz, hogy a következő kérdésem már nem a köteles részhez tartozik, de az lenne még, hogy a végrendeletben megjelölt két tanú az élettárs rokonai (testvére és annak felesége).
Az lenne a kérdésem, hogy ez törvényes-e?

Előre is köszönöm.

ildikó31 # e-mail 2004.12.15. 11:46

A kötelesrész sajátos öröklési jogi intézmény, a kötelesrész iránti igényt az arra jogosultnak kell érvényesítenie, azaz követelési joga van a hagyatékkal szemben. Ebből következik, hogy a kötelesrészre jogosult akaratelhatározásától függ, hogy kötelesrészét érvényesíteni kívánja-e, vagy olyan mértékben tiszteletben tartja az örökhagyó végakaratát, hogy kötelesrészére sem tart igényt.
Olyan esetben, amikor a kötelesrészre jogosult az általa megindított per során meghal, jogutódjának a per folytatására való jogosultsága nem kétséges.
A kötelesrészre jogosult jogutódjának saját nevében történő igényérvényesítését azonban az ítélkezési gyakorlat csak kivételes esetben: akkor ismeri el, amikor egyértelműen megállapítható, hogy a kötelesrészre jogosult igényét maga is érvényesíteni kívánta, és abban csak valamilyen akaratán kívülálló ok akadályozta meg. Ennek megállapításához a kötelesrészre jogosult valóságos akaratára utaló nyilatkozatok, körülmények hiányában egymagában az a tény nem elegendő, hogy az örökhagyót követően rövid idővel meghalt. Különösen irányadó ez abban az esetben, amikor az örökhagyó a végrendeletében - bár nem a kötelesrész alapjára irányadó szabályoknak megfelelően juttatásban részesítette a kötelesrészre jogosultat.

ildiko31

csillag # e-mail 2004.12.13. 18:05

Tisztelt fórum !

Szeretnék a kérdésemre választ kapni egy konkrét problémával kapcsolatban:
Az apai nagyapám 1995-ben végrendelet hátra hagyásával hunyt el. Eszerint minden vagyonát az idôsebb fiára, vagyis apám bátyjára hagyta, mivel ô gondozta évekig. A levelében többször is utalt rá, hogy mindkét fiát egyformán szereti, de mégis így kellett tennie. Tehát a másik fiát okkal nem tagadta ki, csakis az ápolas miatt kellett különbséget tennie fiai között. Viszont ha a fele örökség nem is, de azért a köteles rész még leszármazotti jogon járt volna apámnak. Ô azonban a hagyatéki tárgyaláson ezt nem firtatta, mivel tartott bátyja fenyegetésétôl.
Sajnos apám 1998-ban betegségben meghalt, így én váltam örökösévé. Igaz, hogy már ennek is több éve ugyan, de úgy hallottam, hogy az örökösödési jogok nem évülnek el.
Kérdésem: van-e még arra esély, hogy az apám elmaradt köteles részéért pert kezdeményezzek ?

köszi

zsoka