Egyesület Alapszabályának módosítása


ObudaFan # 2017.02.26. 15:40

Választottatok elvileg levezető elnököt, jegyzőkönyv-vezetőt, hitelesítőket. Ők írják alá.

Gambri # 2017.02.27. 11:03

Jó napot!

Egy horgász egyesület tagjaiként el vagyunk keseredve, nem tudjuk mit tehetnénk, segítségre lenne szükségünk! Kérjük, ha valaki tud, segítsen!

Adott egy egyesület, 4 csoporttal. A 4 csoport 15-15-15, illetve 50 főből áll. Ezek a csoportok taglétszámukhoz mérten állítottak küldötteket. Az egyik csoport alapszabály módosítást terjeszt be a vezetőségnél, akik elfogadják, és értesítik a csoporttitkárokat, hogy hirdessék ki, hogy a küldöttek miről fognak szavazni. A legnagyobb csoport titkára lemond szóban a vezetőségnél, és a csoportja nem értesül arról, hogy milyen változtatások lesznek, illetve ebben a csoportban senki nem tud semmit. A küldöttgyűlést összehívja a vezetőség úgy, hogy a legnagyobb csoport tagjai semmiről nem tudnak, de ennek a csoportnak a küldöttei is részt vesznek a szavazásban.

Az lenne a kérdésünk, hogy lehet -e ilyen formában (hogy az emberek több mint 50%-a nem tud róla) alapszabályt módosítani, jogilag tudunk-e tenni ellene valamit. Azért is lenne fontos, mert a döntéssel a horgászat idejét 40%-al csökkentették ilyen módon. A küldötteknek kiküldött levélben közölni kell-e, hogy alapszabály módosításra készül az egyesület?

ObudaFan # 2017.02.27. 17:06

Sajnos a valaszhoz részletesen kellene ismerni az alapszabályotokat, így ügyvédhez kellene fordulnotok. Könnyen lehet, hogy birosagon sikeresen meg lehet támadni ezt a határozatot, de latatlanban nem lehet megmondani.

Gambri # 2017.02.27. 19:11

Köszönjük a választ!

Üdvözlettel!

maya58 # 2017.03.06. 18:00

Tisztelt Válaszadó !

Szeretném kérdezni, hogy amennyiben az egyesület, illetve az alapítvány 2017. március 15-ig nem nyújtja be az alapszabály módosítását, milyen szankciók várhatók, mivel mind a kettő 2012 előtti az alapító okirat dátuma.

köszönettel

ObudaFan # 2017.03.06. 22:08

Semmilyen. A következő létesítő okirat módosítás során kell ezt is megtenni egyúttal.

helpless # 2017.03.09. 12:20

Tisztelt Szakértő,

közhasznú egyesületünk már 2015-ben átdolgozta alapszabályát, és a bíróság el is fogadta.

2016. június hóban a három vezető tisztségviselő közül kettőnek a személye megváltozott. Az erről határozó közgyűlés összehívása, lebonyolítása, jegyzőkönyvezése szabályosan megtörtént, a közgyűlési jegyzőkönyvet és a megváltozott alapszabályt honlapunkon közzé is tettük. Az alapszabályban más változás nem történt.
Adminisztrációs mulasztás miatt azonban a dokumentumok benyújtása a bíróságnak nem történt meg. Ez csak a napokban derült ki.

Kérdéseink:

 1. Benyújthatjuk-e a dokumentumokat most, tehát több mint nyolc hónappal a közgyűlési döntés után?
 2. Ha nem nyújthatjuk be, akkor mi a teendő? Pl. meg kell ismételni a választást?
 3. A közgyűlési jegyzőkönyvön, jelenléti íven, módosított alapszabályon kívül még milyen egyéb dokumentumokat kell benyújtani?
 4. Kötelező-e elektronikus úton benyújtanunk (ezt az egyik egyesületi tag ügyfélkapuján keresztül tudnánk), vagy papíralapon is benyújthatjuk?
 5. Milyen szankciókkal kell számolnunk a bíróság részéről a benyújtás elmulasztása miatt?

Nagyon köszönjük.

Vroad2016 # 2017.03.09. 14:35

Tisztelt Szakértő!
Mi most készülünk egyesületet létre hozni.
Abban kérném a segítségét, hogy az alapításnál mire figyeljünk oda, mit ne felejtsünk ki.
Válaszát előre is köszönöm.

ObudaFan # 2017.03.09. 15:17

Vroad2016

A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

 1. a jogi személy nevét;
 2. a jogi személy székhelyét;
 3. a jogi személy célját vagy fő tevékenységét;
 4. a jogi személyt létesítő személy vagy személyek nevét, valamint azok lakóhelyét vagy székhelyét;
 5. a jogi személy részére teljesítendő vagyoni hozzájárulásokat, azok értékét, továbbá a vagyon rendelkezésre bocsátásának módját és idejét; és
 6. a jogi személy első vezető tisztségviselőjét.

Emellett persze még egy csomó mindent lehet érdemes, csak ehhez tudni kellene, pontosan mit szeretnétek.

ObudaFan # 2017.03.09. 15:19

helpless

Be kell adni, bár a mulasztás miatt lehet belőle bírság. Elektronikusan kell beadni, elfogadó nyilatkozatok is szükségesek.

Feni # 2017.03.09. 20:03

Ha az alapszabály módosítás határideje március 15. (munkaszüneti nap), akkor a beérkezés határideje március 16.-ára tolódik el?

vinodol # 2017.03.10. 07:36

Tisztelt Szakértő!

Egyesületünk a PTK változás miatti alapszabály módosítását elektronikus formában, változás bejegyzési kérelemként adta be a bíróságnak. Az alapszabályt és minden beadandó dokumentumot mintaokirat alapján készítettünk el. A kérelmet a Törvényszék elutasította a következő indoklással:

"...ha az egyesület vagy az alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez (változásbejegyzési kérelemhez) a jogszabályban meghatározott mintaokirat alapján készült

létesítő okiratot csatolnak, a nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolt nyomtatványon ezt a körülményt fel kell tüntetni."

A gyakorlatban ezt hogyan lehet kivitelezni, hogy megfeleljen a Törvényszéknek? (Pl.: kézzel ráírni az első, utolsó, vagy minden oldalra?)

Másik kérdésem, hogy az újabb kérelemhez is be kell adni a tisztségelfogadó nyilatkozatokat?

Válaszát előre is köszönöm!

ObudaFan # 2017.03.10. 13:11

A formanyomtatványon kell kiválasztani ezt az opciót.
Csak a még nem csatolt iratokat kell benyújtani.

ObudaFan # 2017.03.10. 13:13

Feni

Nem a beérkezés, hanem a benyújtás napja van meghatározva, de ennek igazából serintem csak elektronikus benyújtás esetén van jelentősége.
Posta ugyanis nem lesz 15-én és szerintem itt mivel konkrét határidő van tűzve, 14-ig postára kell adni, vagy személyesen beadni, vagy 15-ig elektronikusan beadni. Szerintem.

vinodol # 2017.03.10. 18:57

Tisztelt ObudaFan!

A K lapon bejelöltük ezt az opciót, azaz hogy mintaokirat alapján készítettük el. Sajnos nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolt nyomtatványon nem tudom hogy hol kell ezt feltüntetni.Nem is találok ilyen lehetőséget a mintaokiraton. Ebben ha tudna segíteni, megköszönném.

ObudaFan # 2017.03.11. 13:36

Akkor valami más baj van ott, a létesítő okirat mintára ezt nem kell külön ráírni.

CyberCica33 # 2017.03.12. 09:15

Tisztelt Szakértők!
Adott egy egyesület ami 2011ben alakult, 10 alapító taggal. Az alapszabály szerint a közgyűlésnek és az elnökségnek évi 1-1 ülést kötelező összehívni. Az alakulás óta nem voltak ülések ( az alapító okiratban szereplő feltételek; ajánlott küldemény, email, fax útján összehívva + a honlapon is közzétéve 15nappal korábban) és a tisztségviselők megbízatása is lejárt 2015-ben (tisztújító közgyűlés sem volt). Pénzügyi beszámolók folyamatosan vezetve vannak és beadásra kerültek. Vannak futó pályázatok és az elnök munkaviszonyban áll az egyesülettel.
Kérdéseim a következők lennének;
1; a tisztségviselőket újra kell választani és
az új PTK szerint az alapszabályt is módosítani kell 2017.03.15-ig, a fenti hiányosságokat vizsgálják-e az alapszabály módosításánál? Ha igen milyen szankciókra lehet számítani?
2; érvényesek-e az elnök megbízatásának lejárta után kötött szerződések? (az alapszabály azt mondja ki, hogy az elnök megbízatása -tagsági viszony megszűnésével, -lemondással, -visszahívással szűnik meg)
3; tagság: 10 alapító tagból egy tag 10hónappal ezelőtt elhunyt. Az elhalálozás nem lett bejelentve és helyére nem került új tag felvételre. Az alapító okirat benyújtásakor okozhat ez problémát? 6hónapig ha 10 alá csökken a létszám megszűnik az egyesület, de ez csak az alapító tagokra igaz vagy az össz taglétszámra?
4; mivel ez egy sportegyesület a gyermekek szülei fizetnek tagdíjat, de tagfelvételi eljárás nem lett lefolytatva illetve a tagok listája nincs vezetve sehol. Mi a teendő utólag? Illetve befolyásolják az alapítói taglétszámot a fizető tagok? (itt a 6hónapos megszűnésre gondolok)
5; ha nem lesz március 15-ig beadva az alapszabály módosítása jár -e szankcionálással?

Tudom, hogy sok a hiányosság az okával is tisztában vagyok (nem töltök be tisztségviselő szerepet), de szeretnék jogilag is tájékozott lenni, hogy mi a megoldás, hogy rendeződjenek a fent említett problémák. Minden segítséget előre is köszönök!


Cyca

ObudaFan # 2017.03.12. 14:51
 1. Automatikusan nem feltétlenül, de attól még nehéz lesz ezt szabályosan megoldani.
 2. Nem, de majd az új elnök jóváhagyja őket.
 3. Az össz taglétszám nem lehet 6 hónapnál tovább 10 fő alatt.
 4. Nincs olyan, hogy alapítói taglétszám, hanem taglétszám van, de az a tag, akit az alapszabály rendelkezései szerinti eljárásban tagként felvettek.
 5. Elvileg igen.
CyberCica33 # 2017.03.12. 15:20

1; főleg úgy, hogy jelenleg nincs intézkedés a módosításra.
2; igen, de a pályázatokra és azok elszámolására is igaz ez? Gondolom a közgyűlésnek kellett volna jóváhagyni a munkaszerződést az elnökkel? Az elnök nem lehet a saját maga munkáltatója? Ilyen esetben a titkár aláírhatja? (az elnökség két tagból áll, elnök és titkár)
3-4; ha belép egy új tag az elhunyt helyére akkor azt meg kell indokolni, hogy miért? (kiderül, hogy 6 hónapja nincs meg a 10fő?) vagy van megoldás rá? Ha kiderül akkor ha most egészül ki 10főre nem számolják fel az egyesületet?
5; mik lehetnek a szankciók? (pénzbírság?)

6; nem összeférhetetlen, hogy az elnök-titkár rokoni viszonyban van?
7; ilyen esetben, hogy az említett hiányosságok/mulasztások történtek lehet újra választani a "jelenlegi" elnököt? (miután rokoni viszonyban áll a 10 alapító tag illetve most már 9 így ez biztos)
8; a módosítások csak jelen időben történhetnek?


Cyca

ObudaFan # 2017.03.12. 16:48

2. A munkaszerződést valóban ne az elnök kösse meg saját magával és a közgyűlés által erre felhatalmazott tisztségviselő írja alá a munkáltató nevében.
3-4. Nem kell megindokolni. Ha 6 hónapig nem volt meg a 10 fő, akkor az egyesület már valójában megszűnt.
5. Igen, újabb szabályok szerint a bírság is, legalábbis véleményem szerint.
6. Csak ha az alapszabály kizárja.
7. Igen, ha az alapszabály nem zárhatja ki.
8. A jövőre is szólhatnak.

CyberCica33 # 2017.03.12. 17:57

Köszönöm.
3-4; hogy lehet elkerülni, hogy ne derüljön ki?
Gondolom kellene a kilépő aláírása ha nem elhalálozással szünt volna meg. Tehát a halotti anyakönyvi kivonatot kell csatolni. Jól gondolom?


Cyca

ObudaFan # 2017.03.13. 13:37

A tagok személyében bekövetkezett változásokat nem kell külön bejelenteni és igazolni.

Feni # 2017.03.13. 13:41

Alapszabály módosításnál, nem változott sem a képviselő (elnök)személye, sem a székhely, sem a formája kivéve az elnökségi tagok lettek újak. Ezt a módosítási kérelemben nem kell külön feltüntetni sehol sem? És ha nem kell feltüntetni a mellékleteken kívül elég ha a nyomtatványok közül csak az:A,B,C,M1,M2,K nyomtatványt adjuk be?
Előre is köszönöm a válaszokat!

CyberCica33 # 2017.03.13. 14:30

Igen, de az alapszabály módosításához kell az aláírása mind a 10tagnak? Nem nézi senki, hogy ki írja alá? Ugyan így a közgyűlési meghívók kiküldését sem nézik?


Cyca

ObudaFan # 2017.03.14. 05:22

Igen, de az alapszabály módosításához kell az aláírása mind a 10tagnak? Nem nézi senki, hogy ki írja alá? Ugyan így a közgyűlési meghívók kiküldését sem nézik?

Amíg senki nem támadja meg a határozatokat, nem. De persze ha hamis tartalmú okiratot nyújtasz be a bíróságra, az lehet bűncselekmény.