Egyesület Alapszabályának módosítása


ObudaFan # 2015.03.30. 15:04

Ha megvan a szükséges többség minden módosításra, akkor felesleges külön határozatokat hozni.

kimiszandy # 2015.04.07. 10:45

Kedves Fórumozók!

A Ptk. 3:82. § (1) bek. szerint kötelező felügyelőbizottság létrehozása 100 fő feletti taglétszámú egyesületnél. Ezen kívül van még egyéb különös szabály az ilyen nagy taglétszámú (jelen esetben 200 tag feletti) egyesületek tekintetében, ami az alapszabály módosítását érinti?

ObudaFan # 2015.04.07. 11:47

Szerintem kötelező szabály nincs más, ami kifejezetten ilyen egyesületekre vonatkozna.

kimiszandy # 2015.04.07. 11:53

Ez megerősítette azt, amire én magam is jutottam a kapcsolódó jogszabályok átnézése után. Köszönöm szépen!

RozsaNyE # 2015.04.13. 10:09

Tisztelt Szakértők!
Kérem segítségüket! Nyugdíjas egyesületünkben az új Ptk-nak való megfelelés érdekében alapszabály módosításra és új tisztségviselők megválasztására került sor.
Kérdésem:

 1. valamennyi vezető tisztségviselőre (elnök, alelnök,

  elnökségi tag) kell-e "E" lapot készíteni a

  változásbejelentéskor, vagy csak azokra, akik képviseleti

  joggal rendelkeznek?

 2. Az elnök és alelnök személye nem változott, (őket

  egyébként a bíróság már képviselőként nyilvántartja)

  rájuk kell-e "E" lapot kiállítani.

A segítséget előre is köszönöm!

ObudaFan # 2015.04.13. 15:20
 1. Akik képviseleti joggal rendelkeznek.
 2. Valószínűleg igen, mert valószínűleg nem tartja a bíróság nyilván az összes olyan adatot, amit az új törvény szerint már kell.
ajakite # 2015.04.17. 11:12

Tisztelt Szakértő!
Alapszabály módosítás és vezetőség váltás esetén, a szükséges anyagot ügyfélkapun keresztül nyújtottuk be. Az lenne a kérdésem, hogy a bíróság lajstromba vétele után, mennyi időn belül kell határozzon az elfogadásról, vagy a módosítás szükségességéről?
Az alapszabály módosítása nem mintaokirat alapján történt, hanem a korábbi alapszabály érintett pontjainak feltüntetésével, egységes szerkezetbe foglalással. Az új Ptk. a mintaokirat alapján készített módosításról említést tesz, de a miesetünkre nem találtam leírást határidőről. Létezik egyáltalán a bíróság részéről határidő korlát?
Válaszát köszönöm.

ObudaFan # 2015.04.17. 14:44

Ha jól látom, arra az általános szabályok vonatkoznak, 30+30 nap.

CyberCica33 # 2015.06.16. 18:17

Tisztelt Fórumozók!
Egyesületünk alapszabálya még nem lett módosítva az új PTK szerint. Viszont június 30-val lejár a vezetőség megbizatása (elnök titkár). Alapszabály módosításának és az új elnök választásának egy időben kell történie? Most június 16-a van, ha a közgyűlés megválasztja az új elnököt de a bíróság nem jegyzi be júni 30-ig akkor mi a helyzet ilyenkor? Működőképes az egyesület?


Cyca

ObudaFan # 2015.06.17. 14:40

Bár épp az új törvény szerint már a vezető tisztségviselők adatai is az alapszabály részét képezik, az én véleményem az, hogy elvileg ha csak ez változott, nem kellene megkövetelni az új Ptk-ra áttérést. De természetesen a törvényszéki álláspont lehet eltérő.
Elvileg működőképes az egyesület, de pl. a bankszámla esetében érdemes valamilyen folytonosságot megteremteni, mert a bank nem biztos, hogy elfogadja a puszta közgyűlési jegyzőkönvet a képviselet igazolására.

CyberCica33 # 2015.06.19. 13:22

Köszönöm! Az új Ptk szerint már három tisztségviselő kell elnök alelnök és titkár. Nálunk ez még csak elnök és titkár. Az alapszabály része az szmsz, illetve a pénzkezelési szabályzat, stb..? Ezeket be kell nyújtani a bíróságra? Kell ilyen szabályzatnak lenni? (jelenleg nincs)Lehet-e rögzíteni az alapszabályban, hogy csak az alapító tagok hozzanak döntéseket?


Cyca

ajakite # 2015.06.19. 19:52

Tisztelt Szakértő!
A változásbejegyzést a bíróság hiánypótlásra visszaküldte részünkre. A hiánypótlással kapcsolatban az alábbi kérdéseim lennének:

 1. Ki hívja össze az ismételt közgyűlést? A régi (korábban 2009-ben bíróság által elfogadott hatályos alapszabály szerinti) vagy a módosításkor megválasztott új elnök?
 2. A jegyzőkönyv vezetés és hitelesítés a régi vagy az új alapszabály rendelkezései szerint történik?
 3. A bíróság kérte: "Az egységes szerkezetű okiratból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat mely pontjának változása adott okot, tehát minden módosított szövegrésznél eltérő betűtípust alkalmazzon" Ezzel az a kérdésem, hogy azokon a pontokon kell így eljárnom, ahol a bíróság kérte a módosításokat?
 4. Mivel a korábbi változásbejegyzésnél a tisztségviselők személye változott, a szükséges anyagok csatolva lettek. Mist a hiánypótlásnál a személyi dolgokra nem tért ki a bíróság (nem kért ilyen anyagok pótlását), kell-e ismételten a tisztségviselők által nyilatkozatot illetve az ANYK "E" lapját kitölteni?

Segítségét előre is köszönöm!

ObudaFan # 2015.06.19. 20:41

CyberCica33

Az én véleményem szerint az új Ptk-ból nem következik, hogy hány tisztviselő, vagy hány elnökségi tag kell, hogy legyen az egyesületben (bár van, aki szerint következik belőle, hogy 3-nál nem lehet kevesebb, de szerintem ez téves álláspont).
SZMSZ-t, pénzkezelési szabályzatot nem kell benyújtani. Az alapszabályon kívül a közhasznú jogállás megszerzése érdekében kellhet még egyébként belső szabályzatot benyújtani bizonyos esetekben, más olyan esetről nem tudok, amikor az alapszabályon kívüli szabályzatot kellene benyújtani.
Minden rendes tagnak szavazati joga van.

ObudaFan # 2015.06.19. 20:45

ajakite

 1. Szerintem az új elnök. (De ha a régi is aláírja a meghívót pluszban, az még jobb.)
 2. Mi a különbség a régi és az új alapszabály szerinti szabályok között? Egyébként ha van lényeges különbség, az újnak kellene szerintem megfelelni.
 3. Ha a hiánypótló végzésből más nem következik, akkor elég, ha csak a hiánypótlásra született módosítások az elütőek.
 4. Nem kell.
bmne81 # 2015.06.29. 11:44

Kedves Szakértő!

Sportegyesületünknél elnökváltást szeretnénk csinálni illetve azzal egyidejűleg székhely változtatást is! Mi lenne ennek a menete? Eddig csak a focival foglalkoztunk, de most szeretnék egy foci és egy szabadidő szakosztály létrehozni. Az tudjuk, hogy az elnökváltáshoz és a szakosztályok létrehozásához is taggyűlést kell összehívni, de utána nem tudjuk hogyan tovább. Milyen nyomtatványok kellenek hozzá..stb.

Segítségét előre is köszönöm!

További szép napot kívánok!

ObudaFan # 2015.06.29. 11:59

A törvényszékhez az erre szóló formanyomtatványt, a közgyűlés jelenléti ívét és a jegyzőkönyvét, az egyséeges szerkezetű alapszabályt, az új elnök összeférhetetlenségre, az új Ptk. 3:22. §-nak való megfelelésre is kiterjedő elfogadó nyilatkozatát, székhelyigazolást és az új székhely tulajdoni lapját kell benyújtani.
Mivel az alapszabályt módosítani kell, egyúttal az új Ptk-ra is át kell térni. Ehhez jogász segítségét nem árt igénybe venni.

Mária0425 # 2015.08.25. 10:44

Segítséget szeretnék kérni, pontosabban információt. Civil szervezet, egyesület név változtatásával kapcsolatban.
A civil szervezet elvesztette a közhasznúságát és mivel a nevében szerepel a " Közhasznú " szó ezért név változtatásra kerül sor.

1.) Ezt is elektronikus úton kell benyújtani ügyfélkapun keresztül??

2.) szükséges csatolandók: Módosított Alapszabály, jegyzőkönyv, jelenléti ív, egyesületi elnök elfogadó nyilatkozat, elnökségi tagok elfogadó nyilatkozat, változás bejelentő kérelem???

3.) A módosított Alapszabály tekintetében a közhasznúságra utaló részek is ki kell törölni??

Köszönöm a választ!:)

ObudaFan # 2015.08.27. 05:05
 1. Ha jogi képviselő nélkül jár el az egyesület, akkor lehet papír alapon is. Elektronikusan mindenképpen lehet.
 2. Igen.
 3. Igen.
amatőrsport # 2015.09.16. 11:53

Tisztelt Szakértő!

Egyesületünkben elnökváltás történt. A kötelező alapszabály módosítást több lépcsőben megtettük.
1 éve húzódik az átvezetés a nyilvántartásban. Most már van egy végzésünk a bejegyzésről, de még nem telt le a fellebbezési idő. A régi elnök fellebbezni fog.
A képviseleti jogot nem a nyilvántartásba vétel, hanem a közgyűlés általi megválasztás keletkezteti a Ptk. 3:74. § c) pontja alapján.

Fő gondunk az, hogy az országos sportági szövetség alapszabálya a nyilvántartásba bejegyzett képviselőt fogadja el. Azaz nem tudunk intézkedni a szövetségnél semmilyen ügyben. Ők a régi elnököt fogadják el.
Próbáljuk irányítani a visszahívott elnököt határozatokkal, de egyet sem tart be.

Hogyan kényszeríthetjük a visszahívott elnököt a határozatok betartására? ( Kártérítési felelősségére felhívtuk a figyelmét írásban )
Hogyan fogadtathatjuk el a Ptk-nak megfelelően a Szövetséggel, hogy az új elnököt ismerjék el addig is amíg nincs a nyilvántartásban átvezetve?

Válaszát előre is köszönöm.

ObudaFan # 2015.09.17. 15:04

Esetleg a szövetség felett törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészséget lehetne felhívni arra, hogy figyelmeztesse erre a szövetséget.

reksio # 2015.11.17. 15:02

Tisztelt Szakértő!

Az alábbiakban szeretném a segítségét kérni.
Létrehoztunk 10 évvel ezelőtt egy sportegyesületet (bérkilövő vadásztársaság). A szükséges adminisztrációk megtörténtek, a tisztviselők 5 évre kerültek megválasztásra. Tevékenységet kb. 6 éve nem folytatunk, új tisztségviselők sem kerültek megválasztásra. Szeretnénk újra tevékenységet folytatni. Ennek érdekében át szeretnénk térni az új Ptk. szerinti szabályokra, alapszabályt szeretnénk módosítani, új tagokat felvenni, és megválasztani a (részben) új tisztségviselőket. Az alábbi felmerült kérdésekben szeretném kérni válaszát.

 • Ki hívhatja össze a közgyűlést és milyen módon?
 • Lehetőség van e az alapszabály "cseréjére", tekintve, hogy az új alapszabály tervezet annyira eltérő, hogy egyszerűbb másikat elfogadni.
 • Egy közgyűlésen lehetséges e az alapszabály módosítása, a tagfelvétel (esetleges kilépés) és új tisztségviselő választás?
 • Az új tagokból lehet e tisztségviselőket választani?
 • Amennyiben egy közgyűlés elegendő, a jkv. vezetőt és hitelesítőket lehet e a reménybeli új tagok közül választani?
 • A módosítások átvezetéséhez szükséges e ügyvédi ellenjegyzés?

Válaszait köszönöm.

Üdvözlettel: reksio

ObudaFan # 2015.11.18. 15:44

Ki hívhatja össze a közgyűlést és milyen módon?

Ezt az Alapszabályban kellene megnézni. Vélhetően vagy az elnök vagy az elnökség.

Lehetőség van e az alapszabály "cseréjére", tekintve, hogy az új alapszabály tervezet annyira eltérő, hogy egyszerűbb másikat elfogadni.

Lehetőség van rá.

Egy közgyűlésen lehetséges e az alapszabály módosítása, a tagfelvétel (esetleges kilépés) és új tisztségviselő választás?

Lehetséges.

Az új tagokból lehet e tisztségviselőket választani?

Lehet.

Amennyiben egy közgyűlés elegendő, a jkv. vezetőt és hitelesítőket lehet e a reménybeli új tagok közül választani?

Szerintem célszerűbb nem így eljárni.

A módosítások átvezetéséhez szükséges e ügyvédi ellenjegyzés?

A törvény szerint nem kötelező. De az új szabályok kuszasága miatt egyébként célszerű.

reksio # 2015.11.19. 15:25

Tisztelt Szakértő!

Köszönöm a válaszát.
Még egy téma merült fel, melyben kérném a segítségét.

Megfelel e a jelenlegi jogi szabályozásnak az, ha az Alapszabály úgy rendelkezik, hogy határozatképtelen közgyűlés estén a megismételt közgyűlés 1 óra múlva, változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra.
A meghívóban természetesen ez a tájékoztatás is szerepelne.
Amennyiben nem, milyen szabályozás vonatkozik a megismételt közgyűlés összehívására.

Köszönöm válaszát.

Üdvözlettel: reksio

ObudaFan # 2015.11.20. 14:21

Megfelel abban az esetben, ha az eredeti meghívó viszonylag bő határidővel kimegy a közgyűléshez képest. Legalábbis azon bégzések szerint, amiket én láttam eddig.

krisztina0419 # 2015.11.23. 19:54

Tisztelt Szakértők!

2012-ben keletkezett a létesítő okiratunk. Idén átesett egy teljes tagváltáson az egyesület, viszont kissé elbénáztuk a procedúrát. Az alapító okiratunk még a régi formanyomtatvánnyal van. Valamint törölték a közhasznúsági jogunkat.
Ahhoz, hogy újra beadhassuk a kérelmünket egy teljesen új alapszabály mintát kell kitöltenünk, ami a birosag. hu oldalon az okirat mintáknál található,és csak a pontozott részeket kell kitöltenünk, vagy modósíthajuk a régi alapszabályzatunkat?