Fórum Végrehajtási jog újabb elöl     új hozzászólás


Végrehajtási kifogás - felülvizsgálat

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2020.11.13. 22:03

Azt már én is csak idéztem. :)

www.kbs-ugyved.hu

gerbera317 # e-mail 2020.11.14. 17:20

@Eraboo!
Csak jelzem, hogy ma volt a 15. nap, amíg postára lehetett adni a( egyébként alaptalan) végrehajtási kifogást!

LendvaiFerenc # e-mail 2020.11.15. 14:51

Tisztelt Fórumozó hozzáértők!
Még a tavalyi évben árverésen vásároltam egy Pest megyei családi házat.
Az árverési adós a végrehajtás ellen kifogást emelt amit 1 év után jogerősen elutasított a bíróság. A vételár kifizetése után az ingatlan a nevemre került, de mivel az árverési adós nem költözött ki határidőre, kértem a végrehajtót adja birtokomba az ingatlant. Erre november 10. lett kijelölve melyről az értesítést én is és az adós is megkapta. A kilakoltatás előtt 1 nappal a végrehajtó értesített, hogy nem áll módjában a birtokba adni az ingatlant, mert az adós újabb végrehajtási kifogást adott be a bíróságra, egészen pontosan igazolási kérelmet nyújtott be, a pontos okot még nem tudom. Így a kilakoltatás/birtokbaadás is elmaradt, legközelebb április 30. után lehet csak a moratórium miatt. Ezzel még annyira nincs is bajom, bár nyilván kellemetlen. Viszont egy dolgot nem értek és ezzel kapcsolatban lenne kérdésem. Innentől kezdve hányszor játszhatja el az árverési adós ezt, hogy kifogással él egy jogerős végrehajtás ellen és a bíróság el is fogadja ezt?! Hányszor lehet leállítani egy végrehajtást, kilakoltatást? Mi a teendőm? Létezhet, hogy bukta az egész ingatlanvásárlás és soha nem tudjuk kitenni az adóst? Árverési vevőként milyen jogaim vannak az ingatlannal kapcsolatban? A bent lakó adós megfenyegetett, hogy rendőrt hív ha a kapun belülre kerülök. Mielőtt valaki megkövezne, hogy a végrehajtás ilyen szakma, benne van a bukta lehetősége, jelzem, hogy 7 hónapos terhes feleségem és 3 éves kis fiammal szerettünk volna az ingatlanba beköltözni.

gerbera317 # e-mail 2020.11.15. 16:25

Végrehajtási kifogással támadd meg a végrehajtó kiürítés elhalasztásáról szóló intézkedését mivel ő azzal a törvény rendelkezését is, és az árverési vevő jogos érdekét is megsértette, indokolatlant kárt okozva ezzel a vevőnek. Hivatkozz arra, hogy a Vht. 222. § szerint, mint főszabály szerint a végrehajtó és a rendőrség intézkedése elleni jogorvoslatnak nincs halasztó hatálya. Erre a végrehajtó jöhet még azzal, hogy "dehát a Vht. 154/A. § (1) szerinti jogorvoslatnak halasztó hatálya van". Ennek elébe kell menni azzal, hogy ugyanabban a kérelemben kifejted, hogy a 154/A. § (1) szerinti jogorvoslati lehetőség egy speciális szabály, ami kizárólag a végrehajtó 153. § (2) szerinti intézkedésére, valamint az adós 154/A. § (1) szerinti kiköltözési kötelezettségére van halasztó hatálya; ez azonban azóta már egy ítélt dolog, és e speciális szabály további alkalmazásának nincs helye. Kérni kell továbbá a bíróságot, hogy kötelezze a végrehajtót az ingatlan kiürítésére.
Ha a bíróság ezután megállapítja, hogy a végrehajtó törvényt sértett a kiürítés indokolatlan elhalasztásával, és kötelezi a kiürítés foganatosítására, a végrehajtó a kiürítést el fogja halasztani április 30-át követő időszakra. Ekkor bejelented a végrehajtónak, hogy a leendő birtokba adást követően össze fogod számolni minden károdat és költségedet, ami az ő törvénysértő intézkedése miatt ért, és fizetési meghagyás útján fogod a kárigényedet érvényesíteni. Azért célszerű ezt közölni vele, mert így nem mondhatja, hogy utólag jutott eszedbe, hanem itt azt közlöd, hogy érvényesíteni fogod a kárigényedet, csak azt most még nem lehet, hanem jogfenntartással majd akkor.
Az se baj, ha ügyvédet fogadsz hozzá, csak arra ügyelj, nehogy elbaxxa valamivel (tipikus elbaxás például, hogy a kártérítés iránti fmh-t/pert a végrehajtói iroda ellen indítják meg, holott az eleve kizárt; az ilyen igényt a végrehajtó ellen kell érvényesíteni). Egyébként pedig: If you want a job done right, you better do it yourself.

LendvaiFerenc # e-mail 2020.11.15. 16:55

Köszönöm szépen a választ!
Az nem tudom mennyit változtat a dolgom hogy végrehajtó konkrétan ezt küldte meg:
“Tájékoztatom az árverési vevőt, hogy a kitűzött birtokbaadást nem áll módomban megtartani, tekintettel a mellékelten megküldött illetékes járásbíróság végzésére, melyben a folyamatban lévő végrehajtást az ingatlan végrehajtása vonatkozásában az adós által a végrehajtó ingatlan átadására irányuló intézkedése ellen előterjesztett végrehajtási kifogás jogerős elbírálására felfüggesztette.”
MI VAN????
Amit írtam korábban: igazolási kérelmet nyújtott be, hogy miért nem tudott fellebbezni a jogerőre emelkedés ellen. Nem vagyok jogi dolgokban jártas, próbáltam érthetően leírni mi a pontos helyzet.

gerbera317 # e-mail 2020.11.15. 19:16

Jópofa, hogy a bírósági végzés tartalmának a közlését nem tartod fontosnak. Viszont, ha a bíróság függesztette fel a végrehajtást, akkor a végrehajtó valóban nem tehet semmit. De ez így nagyon zavarosnak tűnik.

LendvaiFerenc # e-mail 2020.11.15. 19:31

A bírósági végzést nem kaptam még meg, az igazolási kérelmet amit beadott szóban hallottam. A végrehajtó birtokba adás lemondását megkaptam. Abban viszont éppen az van hogy az árverési adós a kitűzött birtokbaadást támadta meg, amit ezek szerint a végrehajtó nem fújhatott volna le.
Még egy kérdésem lenne és nagyon megköszönném a választ:
Az árverési adósnak van másik lakóingatlana, amely 1/1-ben a tulajdona. (Családi hàz) Ebben az esetben moratórium idején is kilakoltatható az ominózus ingatlanból melyet most kellett volna birtokba kapnom? Magyarán nem az utcára megy hanem van hol laknia egy másik saját tulajdonában lévő házban.

LendvaiFerenc # e-mail 2020.11.15. 19:54

Vagy ha a halasztás idejére biztosítunk neki lakhatást, akkor is ki lehet lakoltatni a moratórium ideje alatt?

Vh-ügyes # e-mail 2020.11.16. 07:10

mire megvizsgálják a másik ingatlana beköltözhetőségét (gondolom, nem oda van bejelentve...) vagy az általad felajánlott lakhatóságát, addigra épp le is jár a moratórium

VÉGREHAJTÁSI VÁLSÁGKEZELÉS ALAPÍTVÁNY
www.vegrehajtasugyintezo.com
TEL.: 06-30-8464220

LendvaiFerenc # e-mail 2020.11.16. 07:38

Gerbera317 által leírtak mellett mit tanácsolnak, mit tegyek?

gerbera317 # e-mail 2020.11.16. 08:22

A bírósági végzést nem kaptam még meg
Magad írod, hogy a végrehajtó mellékelte a saját intézkedéséhez.
Abból, amit előadsz, nem derül ki, végül mit támadott meg az adós, és milyen jogcímen. A bíróság végzéséből ez kiderül(het).
Egyébként, az az adós, aki tudja, hogy végrehajtás folyik ellene, figyelje a postaládáját. Különösen, ha árverés történt. Vegyük észre, hogy nem hivatkozhat arra, hogy "végrehajtás? milyen végrehajtás?"! Ezt minden adós eljátssza, egyetlen végrehajtás során többször is, akkor is, ha előtte egy héttel ő maga adta be a végrehajtási kifogását. Nem szabad hagyni, hogy a bíróság az ilyesminek bedőljön!

LendvaiFerenc # e-mail 2020.11.16. 08:39

Ennek fényében annyiszor ad be az adós végrehajtási kifogást ahányszor akar? Meddig lehet ezt játszani? A bíróság minden esetben fél évekkel húzza el a birtokbaadást? Kezdünk megijedni.

gerbera317 # e-mail 2020.11.16. 09:11

Erre már válaszoltam: nem! Az árveréssel szembeni kifogásnak speciális szabály alapján van halasztó hatálya. Ha ezt jogerősen elbírálták, akkor folyik tovább a végrehajtás, és a további jogorvoslatoknak a főszabály szerint nincs halasztó hatályuk.

LendvaiFerenc # e-mail 2020.11.16. 13:32

Amint a kezemben a bírósági végzés jelentkezem.

LendvaiFerenc # e-mail 2020.11.20. 17:32

Megkaptam a bírósági végzést az adós által a végrehajtó ingatlan átadására irányuló intézkedése ellen előterjesztett végrehajtási kifogására vonatkozóan, melynek elbírálásáig a bíróság a folyamatban lévő végrehajtást felfüggesztette. 15 nap van ellene fellebbezni.
indoklás röviden:
Az ingatlan árverési jegyzőkönyve ellen adós végrehajtási kifogást terjesztett elő még tavaly. Ezt a bíróság elutasította, és fellebbezés hiányában 2020.09.23.-án jogerőre emelkedett.
Adós 2020.10.21. napján beadványában fellebbezést terjesztett elő a bíróság ezen végzése ellen valamint igazolási kérelmet a fellebbezési határidő elmulasztása miatt. A bíróság azt írja, hogy a fellebbezési határidő elmulasztása miatti igazolási kérelem elbírálása a másodfokú bíróság hatáskörébe tartozik, ezért november 4.-én felterjesztette a törvényszékre. A másodfokú eljárás folyamatban van (!!!)Végrehajtó október 16.-án intézkedett az árverési vételár megfizetése iránt, majd 2020. október 22. napján megkereste az illetékes földhivatalt, ahol 10.28.-án az ingatlan nyilvántartásba bejegyezték az árverési vevő tulajdonjogát.
Ezt követően a végrehajtó 2020.10.28.-án felszólította az adóst, hogy 11.13.-án 10.30h-ig adja át az ingatlant az árverési vevőnek. A végrehajtó ezen iratát az adós 11.04. napján vette át.
FIGYELEM!!!!
AZ ADÓS A BÍRÓSÁGON ÉS A VEÉGREHAJTÓNÁL 11.03. NAPJÁN (egy nappal az átvétel előtt) végrehajtási kifogást terjesztett elő az ingatlan átadására felszólító végrehajtói intézkedés ellen, kérte annak megsemmisítését, arra hivatkozva, hogy tudomása szerint az árverési jegyzőkönyvvel szemben előterjesztett végrehajtási kifogásának jogerős elbírálása még nem történt meg, valamint nincs tudomása arról, hogy az árverési vevő kérte volna a birtokbaadást. Előadta, hogy álláspontja szerint az árverési vevő még nem is kérhette a birtokba adást, mivel az önkéntes kiköltözési határidő még nem járt le. Az adós megítélése szerint a végrehajtó megsértette a Vht.154/A.&(10) bekezdésében foglaltakat. Hivatkozott továbbá, hogy a vevő tulajdonjoga még nem kerülhetett bejegyzésre, melyet követően kerülhet csak sor az ingatlan birtokba adására, valamint hivatkozott a deviza alapú kölcsönszerződések érvénytelenségére is. Kifogásában kérte az elbírálásig elsődlegesen a teljes, másodlagosan a lakás kiürítésére vonatkozóan a végrehajtás felfüggesztését. (mindezt 11.04.-én) A bíróság a végrehajtást felfüggesztette.
A bíróság döntése kapcsán rámutat arra, hogy a lakáskiürítés végrehajtása után - egy esetlegesen megalapozott végrehajtási kifogás esetén - az eredeti állapot helyreállítása és korrigálására utóbb már nem lenne lehetőség.Figyelemmel arra, hogy az adós által előterjesztett kifogás az ingatlan kiürítése ellen irányul, ezért a bíróság az adós másodlagos kérelmének helyt adva - kizárólag az ingatlan vonatkozásában tartotta szükségesnek és indokoltnak a végrehajtás felfüggesztését a Vht. 50.&(1) bekezdése szerint.
Na szóval nagyjából ennyi a bírósági végzés. 8 éve megy ez a végrehajtás és az én sérelmeimet, körülményeimet semmiben nem vizsgálták, kizárólag az adós jogait tették előtérbe. Várom a szakértők javaslatait mit tegyek mit fellebbezzek?

rigoz # e-mail 2020.11.21. 09:01

@Lendvai Ferenc: Jelenleg kilakoltatási moratórium van.

A kifogás - kézbesítés előtti - előterjesztését egyébként egy iratbetekintés is megalapozhatja. Pusztán erre viszont fellebbezést alapítani okszerűtlen...

A moratóriumra is tekintettel szerintem felesleges fellebbezni, mert, ha igazat is adnak Önnek a másodfokú bíróságon, akkor sem lehet március-április előtt foganatba venni a kilakoltatást és az ingatlan kiürítését és annak birtokba adását.

Addigra viszont a végrehajtási kifogás jogerős elbírálása viszont lezárulhat, melyhez a végrehajtás - kizárólag az ingatlan kiürítése körében való - felfüggesztése kötődik.

gerbera317 # e-mail 2020.11.21. 17:32

Több sebből is vérzik a bíróság intézkedése, de ha ő felfüggesztette a végrehajtást, akkor az fel van függesztve. ha majd végre birtokba kerül LF, követeljen használati díjat az adóstól, és behajthatatlanság esetén is kegyetlenül üldözze az adóst egészen a nyugdíj eléréséig. Ne szokják meg az adósok, hogy megtorlatlanul szólhatnak rosszul.

rigoz # e-mail 2020.11.21. 19:40

Az már egy másik kérdés, Gerbera, hogy használati díj megilleti Őt (nyilván).

Ő arra volt kíváncsi, hogy fellebbezzen-e.

A válasz - mivel a kilakoltatási moratóriumra tekintettel az eredményes fellebbezés nem jelentene semmit, ráadásul ha már az elsőfok helyt adott neki, abból nehéz elutasításra fordítani... - erre vonatokozóan volt egy határozott nem. :)

Adott esetben nem rossz szólásról van szó, hanem packázásról.

LendvaiFerenc # e-mail 2020.11.22. 08:51

Tehàt a végrehajtási eljárás van felfüggesztve. De most akkor mi miatt? A birtokbaadás miatt vagy a már jogerős végzés megtámadása miatt. Közben eszembe jutott valami. Mivel a ház már a nevemre került a közműveket van jogom kiköttetni?

rigoz # e-mail 2020.11.22. 12:43

A bíróság döntése kapcsán rámutat arra, hogy a lakáskiürítés végrehajtása után - egy esetlegesen megalapozott végrehajtási kifogás esetén - az eredeti állapot helyreállítása és korrigálására utóbb már nem lenne lehetőség.Figyelemmel arra, hogy az adós által előterjesztett kifogás az ingatlan kiürítése ellen irányul, ezért a bíróság az adós másodlagos kérelmének helyt adva - kizárólag az ingatlan vonatkozásában tartotta szükségesnek és indokoltnak a végrehajtás felfüggesztését a Vht. 50.&(1) bekezdése szerint.

Ebbe benne van a válasz. a A kiürítés tekintetében, az adós azzal kapcsolatos végrehajtási kifogására tekintettel, arra figyelemmel, hogy utóbb, alapos kifogás esetén az adóst megillető jogvédelem nem lenne biztosítható.

A közművek kiköttetését nem tanácslom, mert könnyen önbíráskodás miatti eljárás lehet belőle..

Gerbera megadta a választ: követeljen használati díjat Tőle, külön, újabb fizetési meghagyás útján.

LendvaiFerenc # e-mail 2020.11.24. 15:20

Ezek szerint maradjak nyugton és várják a bíróságra vagy azért tegyek jogi lépéseket?
Kérdés még, hogy ebben a helyzetben (gyakorlatilag birtokbaadás előtt állok) érdemes e végrehajtási szakjogászt felkérni képviselni engem illetve konzultálni erre szakosodott ügyvéddel vagy nincs értelme?
Emellett kérdezem a szakértő urakat/hölgyeket, hogy ők a helyemben mit lépnének? Félek a moratórium végére sem kapom birtokba az ingatlant.
Nagyon köszönöm előre is!

rigoz # e-mail 2020.11.24. 15:40

Maradjon nyugton igen, a moratórium végéig. Aztán, ha véget ért, s addigra elbírálták az adós kifogását, kérje a kiürítést és a birtokbaadást. Ha mégsem bírálnák el jogerősen addig, akkor eljárás elhúzódása miatti kifogással lehet "sürgetni" a bíróságot. Bár nem hiszem, hogy ennyire elhúznák...

Addig meg használati díjat követeljen Tőle, arra adjon be fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet az adós ellen bármely közjegyzőnél!

De ezt már leírtuk.

Erre felesleges szerinte jogi képviselő.

Szuszko79 # e-mail 2020.11.25. 10:48

Szép napot.Hogy lehet az hogy a vh a meg NEM térült összeg után számolta ( a teljes követelés után számolt) a költségeit nem pedig a megtérült összeg után??Köszönöm a válaszokat.Kifogással lehet ilyenkor élni??

drbjozsef #   2020.11.25. 11:15

Szuszko79,

Azért, mert ez a törvény.

A jutalék a végrehajtót a TELJES követelés után illeti meg, ha a vhkérő elenged az összegből, megegyezik az adóssal, az nem számít.

Lehet kifogással élni, csak nincs értelme.

Ez így szabályos.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

LendvaiFerenc # e-mail 2020.11.25. 11:22

Nem tudom elhinni, hogy a tulajdonomba került ingatlan tekintetében ne tehetném meg, hogy megszüntetem a közműveket. Tehát ismételten feltenném a kérdést: kikapcsoltathatom a gázt, villanyt az ingatlanon vagy egyértelműen tilos ezt megtennem, azok után hogy a birtokbaadás miatt az eljárás fel lett függesztve.