Fórum Végrehajtási jog újabb elöl     új hozzászólás


Végrehajtási kifogás - felülvizsgálat

willow #   2016.07.18. 14:29

Üdvözletem,

érdeklődnék, hogy I. és II. fokon elutasított végrehajtási kifogás tárgyában - jogszabálysértésre való hivatkozással - kúriai felülvizsgálati kérelem előterjeszthető? Köszönöm.

gerbera317 # e-mail 2016.07.18. 16:37

jogszabálysértésre való hivatkozással

Mi másra hivatkozhatnál? A nyilvánvalóan alaptalan jogorvoslati kérelmet bírsággal jutalmazzák. Egyébként, tudtommal nincs helye felülvizsgálatnak. Midet utasították el?

willow #   2016.07.18. 18:39

Szia, köszönöm, hogy válaszolsz; és helyzet a következő: lakottként árvereztek nem lakott (jogi értelemben sem lakott) ingatlant, tulajdonos okirattal igazolta, hogy a haszonélvező törlésre került még az árverés sikeres lezárása előtt, és erről a végrehajtót is értesítette írásban, ehhez képest az elsőfokú ítéletben egy, az árverés lezárása után történt törlés időpontjára hivatkozással utasították el a kifogást, a másodfok ezt jóváhagyta. Ezzel szemben ott van az iratanyagban a hiteles tulajdoni lap másolata, amely tartalmazza a törlés időpontját, amely az árverés lezárásának időpontjánál korábbi, és ott van a vh által dátumbélyegzővel ellátott kifogás, amely ugyancsak korábbi keltezésű. Szerintem meg sem nézték az iratanyagot, vagy nem tudom.

gerbera317 # e-mail 2016.07.18. 22:43

A lényeget nem írod. Az árverést támadtad meg, vagy a hirdetményt?

willow #   2016.07.19. 16:08

Bocsánat, mindkettőt; és egyben bírálták el őket.

gerbera317 # e-mail 2016.07.19. 16:15

Hogyhogy mindkettőt? Előbb az árverési hirdetményt, majd az árverést is, vagy egyszerre mindkettőt?

willow #   2016.07.19. 17:07

Előbb a hirdetményt, majd magát az árverést.

gerbera317 # e-mail 2016.07.19. 17:36

Mindkettő hiba volt.
A lakottságot/beköltözhetőséget a végrehajtó az árverési hirdetményben állapítja meg. Ha az árverés kitűzésekor az ingatlan-nyilvántartásból az volt megállapítható, hogy az ingatlant haszonélvező lakja (függetlenül attól, hogy ott lakik-e vagy sem), akkor nem sértett jogszbályt, hogy a végrehajtó lakottan hirdette meg az ingatlant. Ha ez történt, és a kitűzés után történt változás a tulajdoni lapon, akkor nem a hirdetményt kellett volna megtámadni.
Hanem írásban kérni kellett volna a végrehajtót, hogy vonja vissza az árverési hirdetményt, és az új feltételekkel tűzzön ki újabb árverést. És ha ennek nem tesz eleget, akkor a _mulasztását_ lehetett volna támadni.
Ezt nem pótolja az árverés ellen előterjesztett kifogás azzal, hogy a végrehajtó nem tarthatta volna meg az árverést. Ugyanis a hirdetmény szabályos volt, az a felek és érdekeltek részére szabályszerűen kézbesítésre került, tehát nem volt akadálya az árverés megtartásának. Ha nem volt mulasztás elleni kifogás, akkor a végrehajtó nem sértett jogszabályt azzal, hogy megtartotta az árverést.

Amúgy milyen hátrányod származott az árverésből? Ezt írod: „lakottként árvereztek egy ingatlant”. Ez - a magamfajta számára azt jelenti, hogy csak árverezték, de nem vették meg. Mert ha megvették volna, akkor „lakottként elárvereztek egy ingatlant” lenne a helyes szóhasználat.

willow #   2016.07.19. 18:12

Köszönöm részletes válaszod, és elnézést a helytelen szóhasználatért, nem vagyok jogban járatos. Úgy történt nagyjából minden, ahogyan leírtad, a haszonélvező meghalt, így az ingatlan nem lakott a szó köznapi értelmében sem; a haszonélvezeti jog pedig már a hirdetmény után került törlésre, ezért ebben a tárgyban nem vitatom, hogy jogszerűen járt el a végrehajtó.

Azonban - pontosan úgy, ahogyan leírtad - a haszonélv. jog törlését követően írásban kérték (egy családtagom az érdekelt) a végrehajtót, hogy vonja vissza a hirdetményt, és új árverést tűzzön, stb., és miután ennek nem tett eleget, az első kifogást a hirdetmény ellen, valamint a végrehajtó mulasztását támadva terjesztették elő. Majd, miután a vhtó eredményesen zárta az árverést, erre tekintettel támadták a második kifogással magát az árverést; időrendben így történt, remélem, nem túl zagyván fogalmaztam...

Az ingatlan sajnos elkelt, kevesebb, mint az akkori forgalmi érték 50%-áért, a hátrányuk ez, és ahogyan lentebb írtam, az első és másodfokú elutasító végzést is arra alapozta a bíróság, hogy csak az eredményes árverést követően törölték a haszonélvezeti jogot, ezért nem mulasztott a vhtó azzal, hogy lakottan hirdette meg, miközben a tulajdoni lapon ott van feketén-fehéren a korábbi törlési dátum, valamint az érdekeltek beadványa is az iratanyag része, amelyben időben értesítik a végrehajtót a törlésről.

willow #   2016.07.19. 18:24

Utolsó mondatom félreérthető, javítom: a hirdetményt szabályszerűen állította ki, ez így rendben is van, de a haszonélvezeti jog törlését követően - az erre irányuló kérelem ellenére - nem vonta vissza, a mulasztás ebben merül ki; amelyben azért nem marasztalta a bíróság, mert az indokolás szerint a törlés csak az eredményes árverést (jkv aláírását) követően valósult meg, miközben tényszerűen nem így van.

gerbera317 # e-mail 2016.07.20. 08:29

az indokolás szerint a törlés csak az eredményes árverést (jkv aláírását) követően valósult meg

Ekkorát nem tévedhet a bíróság, mindjárt két fokon is. Azt is megindokolja, miért látja úgy, hogy a törlés csak az eredményes árverést követően valósult meg?
Mikor volt az árverési jkv. aláírása? Mi a törlő határozat kelte? Vedd figyelembe, hogy annak még jogerőssé is kellett válnia.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.07.20. 09:01

A haszonélvezet a jogosult halálával szűnik meg, tehát ezzel a hatállyal törlik. A törlő végzés kelte azonban szükségképpen későbbi. Talán ez az eltérés okozza a felek között a vitát.

www.kbs-ugyved.hu

gerbera317 # e-mail 2016.07.20. 10:32

Valami nagyon el lett baltázva.

Ha a haszonélvező meghal, szükség esetén - itt a szükség adott volt - be kell jelenteni a végrehajtónak, továbbá kérni kell a végrehajtót, hogy az árverési hirdetményt vonja vissza, és tűzzön ki újabb árverést beköltözhető állapotú ingatlanra. Az elhalálozást megfelelő irat benutatásával igazolni kell, valamint be kell mutatni, hogy a törlés iránti eljárás a földhivatalnál is megindult.
A végrehajtónak ezt el kell fogadnia. Ha nem teszi, mulasztása a végrehajtási kifogással támadható. Okának kell lennie, hogy ezt a kifogást a bíróság is mindkét fokon elutasította.

Még nem közölted, hogy a vevő birtokba vette-e a lakást. Ugyanis, tekintettel arra, hogy a vevő az ingatlant lakott állapotban vette meg, az a haszonélvező halálával - szerintem - nem válik automatikusan beköltözhetővé.

willow #   2016.07.20. 11:38
Nem vette birtokba, mert a végrehajtást a kifogás jogerős elbírálásáig felfüggesztették, továbbá, mert igényper is folyamatban van, amelyben ugyancsak felfüggesztették a végrehajtást, egyebekben minden pontosan úgy történt, ahogyan leírtad Gerbera, mégis elutasították a kifogást, hivatkozással arra, hogy a végrehajtó részéről mulasztás nem történt - az indokolást szerint azért, mert a törlő határozat később keletkezett, mint az árverési jkv, és az érdekelt is később értesítette erről a végrehajtót
  • a végrehajtó beadványában ez szerepel, és ezt vette figyelembe mindkét bíróság, miközben ez tényszerűen nem igaz. Tudom, hogy ez nehezen hihető, de előttem az iratanyag, és éppen emiatt élnének felülvizsgálati kérelemmel az érdekeltek, már ha ez megengedhető egyáltalán...
Esetleg jogszabályi helyet tudnátok mondani, ahol tájékozódhatnánk, mert ellentmondásosak az eddigi infók e tekintetben, és köszönöm a válaszokat - Kovács_Béla_Sándornak úgyszintén, pontosan az okozta a galibát, amit leírt.
willow #   2016.07.20. 11:55

Gerberának még: az árverési jkv nem emelkedett jogerőre a megtámadás miatt, gondolom, majd most, hogy már jogerősen elbírálták a kifogásokat; tényleg, az, hogy az igényperben az összes vh eljárás felfüggesztésre került, nem akadálya annak, hogy jogerőre emelkedjen az árverési jkv? Írtam már amúgy erről az ügyről nagyjából egy éve, eléggé bonyolult és szerteágazó, nem fárasztanék senkit vele, de lényeges, hogy a vh-eljárások kötelezettje az ingatlan előző tulajdonosa (ezért is folyik igényper a vh-kérővel szemben).

gerbera317 # e-mail 2016.07.20. 13:29

a vh-eljárások kötelezettje az ingatlan előző tulajdonosa

Jah, hogy a jelenlegi adós csak dologi kötelezett, mert vh-joggal terhelten vette meg az ingatlant? Vazz. Ehhez képest ez a lakottan történt árverés csak vízfesték az tényanyagban.

willow #   2016.07.20. 14:54

Nem, a kötelezett elleni vh-eljárás már az adásvétel után indult, csak éveken át húzódó tulajdonjogi per volt vevő és eladó között folyamatban, ami miatt nem jegyezték be a vevő tulajdonjogát és széljegyzésként sem került fel rá, mert a bíró nem intézkedett erről (pedig kérelmezték), de ez már mindegy, azóta vevő tulajdonjogát jogerősen megállapították, és a bíróság utasította a tulajdonjog bejegyzésére a hatóságot.
És persze folyamatban van az igényper, amelyben még az árverési jkv. jogerőre emelkedését megelőzően felfüggesztették a vh-eljárásokat. Itt tartanak most, és nagyon nem mindegy, hogy az ingatlant magát vonják ki a végrehajtásból, vagy csak az árverési értékesítésből befolyt összeg kiutalásáról rendelkezik a bíróság (jó esetben persze), ezért is nem elhanyagolható a kifogás kimenetele, különben hagynák a csudába az egészet, elhiheted. De az ingatlan becsértéke és a tényleges forg. értéke között alaphangon 50%-os eltérés van, ez a probléma.

gerbera317 # e-mail 2016.08.02. 15:17

A Pp. 270. § (2) szerint akár lehet is. Lejjebb azért írom, hogy "tudtommal nincs helye felülvizsgálatnak", mert a Vht. jogorvoslatokkal foglalkozó negyedik része csak a végrehajtás elrendelésével kapcsolatosan említi a felülvizsgálatot, egyébként nem, amiből arra lehet következtetni, hogy nem nem lehet felülvizsgáltatni a másodfokot. De tény, hogy nem is zárja ki a lehetőséget. Meg az is tény, hogy én végrehajtási ügyben még nem láttam felülvizsgálati kérelmet sem benyújtva, elbírálva meg pláne nem.
Nagy csönd van a kérdés körül, talán, mert senki sem tud biztosat, és azért nem tud, mert nincs leírva sehol. De hát meddig tart betolni egy felülvizsgálati kérelmet a Kúriához? Aztán ők majd tudni fogják, hogy kötelesek-e befogadni vagy sem.

Árverési vevő # e-mail 2016.08.12. 13:17

Kedves Fórumozók!2016.04.20-án értesített a végrehajtó az árverés megnyeréséről, 25-én alá írtuk az árverési jegyzőkönyvet. Aztán szóban tájékoztatott a végrehajtó, hogy a tulajdonos végrehajtási kifogással élt, a vételárat kifogásolja. Azóta nem történt semmi, minden héten érdeklődünk, hogy a bíróságtól érkezett-e valami, de azóta semmi nem történt. Kérném segítsenek mit tehetünk, hogy minél előbb birtokba vehessük az ingatlant, eddig még csak a 10%-ot fizettük ki. Hivatalos értesítést semmiről nem kaptunk a végrehajtótól, az árverési jegyzőkönyv ilyenkor jogerőre emelkedik-e, esetleg közben már kérhetnénk hogy intézkedjen a jegyző felé, hogy a 60 nap elkezdjen ketyegni mert lassan bele csúszunk a kilakoltatási moratóriumba.Kérném a segítségüket mit tegyünk, hogy felgyorsítsuk a folyamatot.Előre is köszönöm a válaszukat.

Grave7 #   2016.08.12. 15:48

@Árverési vevő:
Könyörgöm, nem kell több helyen feltenni ugyanazt a kérdést, ne légy ennyire türelmetlen. Ha először rossz helyen is kérdezted, hagyd meg ott 1-2 napig és várj a válaszra, ha nem érkezik, akkor írj más témába is (de az elsőben írd meg ekkor, hogy észlelted a hibát és az XY nevű témába átmásoltad ezt).

Az 'Ingatlan árverés' (http://www.jogiforum.hu/forum/41/39695) témában írom meg a választ.

Ghost2 # e-mail 2017.12.11. 19:52

Sziasztok!
A történetem ott kezdődik, hogy örököltem. Kirótt a nav 2,4Mft illetéket. Kértem rá halasztást, amit meg is kaptam. Letelt az idő, de ennyi pénzem még mindig nem lévén, a nyáron befizettem 800eft-ot. Októberben letiltották a fizetésem harmadát kb60000 Ft/hó ez kétszer már meg is történt, az Államkincstár is küldött róla levelet. Viszont, Dec6. keltezéssel lefoglalták az autómat is :(
A kérdésem az, hogy ez így jogos? Az össz tartozásom 1399000 Ft

Köszönöm előre is, ha valaki tapasztaltabb megosztja velem amit tenni lehet!

drbjozsef #   2017.12.12. 10:25

Igen.

A végrehajtó eldöntheti, hogyan hajtja be a tartozást, mitől várható a leggyorsabb megtérülés. A fizetés letiltás egy dolog, emellett foglalhat ingóságot is, jellemzően az autót. De inkasszózhatja a számládat, ha van rajta pénz, és akár az ingatlanra is bejegyeztetheti a végrehajtási jogot, és ha nem várható megtérülés belátható időn belül a fizetés letiltásából, akkor akár árverezheti is.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

gerbera317 # e-mail 2017.12.12. 14:10

A "végrehajtó" itt valószínűleg maga a NAV.
Nem haladékot kellett volna kérni, hanem részletfizetést. Ennek hiányában a NAV bízza az adósra, hogy az tényleg méltóztasson részletekben teljesíteni, hanem saját maga intézi a "részleteket". És lefoglalták az autót is. Így jártál. Nem várni kellett volna, hanem teljesíteni.
Most már csak azt teheted, hogy kéred a NAV-ot, hogy csak letiltás legyen, valamint az autó maradhasson forgalomban. Ja, és ne legyen inkasszó. A NAV ugyanis nem úgy inkasszózik, mint a bírósági végrehajtó, hanem rendesen "rákönyököl" a bankszámlára.
Ha nem kéred, hogy csak letiltás legyen, hanem megint csak vársz, hamarosan autód sem lesz, és a fizudból is csak néhány tízezer forintot fogsz tudni élvezni.

kobor6 # e-mail 2018.04.25. 18:50

Kedves Szakértők.

a járásbírósági I. fokú végzést követően, a törvényszéki (II. fokú) döntést követően, az adósnak milyen lehetősége van a döntéseket megtámadni, a végrehajtás megszüntetése, ill. felfüggesztése vonatkozásában?

köszönettel

klorofill # e-mail 2018.10.19. 21:16

Kedves Mindenki!
Bármi előzmény nélkül egyszercsak beesett a munkahelyemre egy fizetési letiltás. Ha volt előzmény, arról nem tudok. Talán egy 15 éves tartozás lehet, ami nagyon kétséges, és egyébként is elévült.
Végrehajtó küldött vh. lapot, de attól sem lett sokkal világosabb, csak annyi, hogy bság rendelte el.
Mivel nem tudom, mi történt a letiltás érkezése előtt, nem tudom, mit tehetek.
Amíg megpróbálom kideríteni, nem csúszom ki valami határidőből?
Tehetek valami gyorsban addig is, amíg valahogyan kiderítem, hogy mi ez az egész?